Strona główna BWM
Nr 3/4 1999

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Roman Ławrynowicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Krystyna Greczycho
Jolanta Juran
Małgorzata Ramutkowska
Bożena Wasilewska

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

ISSN 1640 - 2200

Polskie Towarzystwo Czytelnicze
Oddział Wojewódzki w Olsztynie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

Skład wersji elektronicznej
IMPRA

 

 

Od redaktora Roman Ławrynowicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Międzynarodowa konferencja PLACCAI
"Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji"


Sprawozdanie z konferencji Roman Ławrynowicz, Krystyna Łunio

REFERATY:

Zrób to albo zginiesz Roland Eliasson

Biblioteki publiczne w społeczeństwie informacyjnymIan Pigott

Biblioteki - uczestnictwo w demokracji Ants Viirman

Małe dziecko w bibliotece Grażyna Lewandowicz

Co osiągnęliśmy dzięki PLACCAI ? - komunikaty:

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Roman Ławrynowicz

Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach
Krystyna Łunio

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu
Elżbieta Rzepka

Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Józef Szkandera

Biblioteka Województwa Halland
Kerstin Grum

Model bazy informacji lokalnej Marcin Majdecki

Wirtualna biblioteka powiatowa Andrzej Szeniawski

Apel

Podsumowanie

BIBLIOTEKI JUBILATKI

50 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach
Maria Stepnowska

50 lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie Bożenna Dobrzeniecka

50 lat Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Świątkach Halina Kirjew

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne
Jolanta Juran

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Günter Grass - laureat Literackiej Nagrody Nobla 1999
Jolanta Juran

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach
Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Beata Rudzka-Florczuk,

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK (lipiec-grudzień 1999) Joanna Burska

Strona główna BWM