Józef Szkandera

 

Realizacja programu PLACCAI

w Jonkowie

 

Rezultaty

Nowe propozycje Biblioteki dla dzieci

Bezpłatny dostęp do internetu i programów użytkowych i edukacyjnych

Informowanie mieszkańców o pracach samorządu lokalnego

Informacja o wolnych miejscach pracy

Informowanie o wydarzeniach kulturalnych

Biuletyny, zaproszenia, plakaty, ulotki etc. opracowujemy i drukujemy przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i oprogramowania - (Wystawa "Ręką Dzieło III", Festyn "Powitanie lata" i inne).

Wspieranie organizacji pozarządowych nowoczesną techniką Działające w Gminie organizacje chętnie korzystają z internetu, możliwości profesjonalnej obróbki grafik i fotografii czy też opracowania i druku ulotek, afiszy, plakatów, folderów etc.

Biuletyn "Wielka Gmina"

"Wielka Gmina" informuje o wydarzeniach w czterech ośrodkach realizujących PLACCAI. Materiały są przesyłane do Jonkowa drogą elektroniczną, tutaj wykonywany jest skład i druk. Do tej pory wydano 6 numerów, ostatni będzie omawiał konferencję PLACCAI.

Zainteresowanie programem i jego rozwojem środowisk wiejskich Dwudziestu kierowników Ośrodków Kultury i innych instytucji kultury działający na wsi założyło Stowarzyszenie] Animatorów Kultury na Wsi. Zamierzamy budować sieć współpracy zainicjowaną programem PLACCAI.

Co znajduje się na stoisku Jonkowa

cofnij