Bożena Wasilewska

 

Nowe książki o Warmii i Mazurach

 

1. ACHREMCZYK Stanisław
Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647-1772 / Stanisław Achremczyk. - Olsztyn : OBN, 1999. - 222, [2] s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 178). - Bibliogr. - Indeks M.in. dot. udziału biskupa warmińskiego w sejmikach.

2. BEDNARCZUK-RZEPKO Wanda
Pojezierze Suwalskie i Augustowskie / Wanda Bednarczuk-Rzepko. - Bielsko-Biała : Pascal, cop. 1999. - 267, [5] s. : m., rys. ; 19 cm. - (Dookoła Polski Praktyczny Przewodnik). - Bibliogr.

3. BIAŁUŃSKI Grzegorz
Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich / Grzegorz Białuński. - Olsztyn : OBN, 1999. - 188, [1] s. : il., m. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego ; nr 179). - Bibliogr. - Indeks do XIII w.

4. BOCHIŃSKI Jacek, ZAWADZKI Jarosław
Polska : nowy podział terytorialny : przewodnik encyklopedyczny / Jacek Bochiński, Jarosław Zawadzki. - Warszawa : Świat Książki, 1999. - S. 317-339 : Województwo warmińsko-mazurskie, mapa
Treść : Geografia. - Historia. - Gospodarka. - Turystyka. - Bartoszyce. - Braniewo. - Działdowo. - Elbląg. - Ełk. - Giżycko. - Iława. - Kętrzyn. - Lidzbark Warmiński. - Mrągowo. - Nidzica. - Nowe Miasto Lubawskie. - Olecko. - Olsztyn. - Ostróda. - Pisz. - Szczytno.

5. BORUSSIA : ziemia i ludzie : antologia literacka / [oprac.]
Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher ; [współpr. Doris Kraemer, Zbigniew Chojnowski, Mieczysław Jackiewicz]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa Borussia, 1999. - 604, [4] s. : m. ; 24 cm. - (Biblioteka Borussii ; [nr] 15). - Bibliogr. - Tekst. częśc. tł. z niem. ros.
Piśmiennictwo o historycznej krainie zwanej Prusami, obecnie Warmia Mazury i obwód kaliningradzki (poezje, opowiadania, fragm. powieści, wspomnienia, publicystyka). Zawiera cykle: Uniwersalia; Ziemia i ludzie; Wielka historia i mała ojczyzna; Ocalona tożsamość.

6. BRAKONIECKI Kazimierz
Światowanie / Kazimierz Brakoniecki. - Warszawa : "Magazyn Literacki" : "Herbud", 1999. - 126, [2] s. ; 20 cm. - ("Magazyn Literacki" - Biblioteka).
Poezje, szkice literackie.

7. DZIMIRA Michał
Zarys problematyki religijnej Lidzbarka i okolic / Michał Dzimira. - Żuromin : Firma Poligraficzna "CourieR" : Towarzystwo Miłośników Lidzbarka, 1998 [i.e.] 1999. - 160 s., [8] s. tabl. kolor. :faks., fot. 1 mapa, portr. ; 21 cm. - Bibliogr.

8. EŁK : mazurska kraina / tekst Ryszard Skawiński, Zygfryd Cegiełka ; oprac. graf. Wiesław Osewski ; fot. Jerzy Chaberek i in.. - Suwałki : Wydaw. Zbigniew J. Filipkowski, 1999. - 96 s. : 31 cm
Album.

9. GREK-PABISOWA Iryda
Starobrzędowcy : szkice z historii, języka, obyczajów ; wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej / Iryda Grek-Pabisowa. - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1999. - 346 s. ; portr., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. polskich prac. - Bibliogr. prac I. Grek-Pabisowej
Dot. skupisk mieszkających w Polsce : ośrodka suwalsko-sejneńskiego, ośrodka augustowskiego i ośrodka mazurskiego (w woj. olsztyńskim).

10. IŁAWA / Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1999. - 309, [3] s., [44] s. tabl. (w tym kolor.) ; fot., m., pl., portr., tab. ; 25 cm + Iława: plan miasta : 1 k. ; 40 x 30 cm. - (Monografie Miast i Wsi Warmii i Mazur ; nr 4). - Bibliogr. - Indeks
Treść : HOFFMANN Mirosław : Najdawniejsze dzieje Iławy i okolic. - BIAŁUŃSKI Grzegorz : Zarys dziejów Iławy do 1525 roku. - ACHREMCZYK Stanisław : Iława - dzieje miasta, XVI-XVIII wiek. - PIĄTKOWSKI Andrzej : Iława w czasach nowożytnych (wybrane zagadnienia). - KOZIEŁŁO-POKLEWSKI Bohdan : W okresie międzywojennym. - FILIPKOWSKI Tadeusz : Dzieje Iławy po 1945 roku. - HOFFMANN Mieczysław : Rozwój przestrzenny Iławy (w latach 1945-1996). - NIESIOBĘDZKI Wiesław : Życie kulturalne w Iławie w latach 1946-1997. - Podstawowe dane statystyczne miasta Iławy. - Kalendarium. - Władze miejskie w Iławie (1947-2002).

11. JUBILEUSZ 50-lecia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie / Akademia Rolniczo-Techniczna im M. Oczapowskiego w Olsztynie; [zespół red. Stefan Tarczyński i in.]. T. 1-2. - Olsztyn : Wydaw. ART, 1999. - 2 t. (407, [1] s. : faks., fot., portr. + 533, [1] s. : portr.) ; 31 cm

12. JUŚKIEWICZ Barbara, ENDLER Zbigniew
Flora naczyniowa muraw napiaskowych Pojezierza Mazurskiego / Barbara Juśkiewicz, Zbigniew Endler. - Olsztyn : Wydaw. AR-T, 1999. - 39, [1] s. : mapy, 2 wykr. ; 23 cm. - (Rozprawy i Monografie : Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie=Dissertations and Monograps / Olsztyn University of Agriculture and Technology). - Bibliogr. - Streszcz. ang.

13. KARNOWSKI Tomasz
Wejście w świat : [poezje] / Tomasz Karnowski. - Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret", 1999. - 31, [4] s. ; 20 cm

14. KOBIETA o bursztynowych włosach : mazurskie legendy i baśnie / wg Maxa Toeppena na nowo oprac. Herbert Somplatzki ; tł. Tadeusz Ostojski ; rys. Hieronim Skurpski ; wstęp Rafał Wolski. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1999. - 234, [6] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 46). - Tekst równol. pol., niem.
Treść : Mazurskie legendy : Kobieta o bursztynowych włosach ; Zamek w Gołdapskiej Górze ; Chciwiec i ryby ; Kary koń diabła ; Pożeracze węgla ; Dzielne kobiety z Ełku ; Diabelski podstęp ; Nocne mary spod Olsztynka ; Pies z Grodziska ; Prawie sprzedana dusza ; Złota Góra w pozezdrzeńskim ; Zatopiony skarb ; Cudowna woda ; Bezgłowy siwek. - Mazurskie baśnie : Dobry pasterz ; Złote jabłko ; Titelituri ; Księżniczka żaba ; Cudowna fujarka ; Ptak Cezariusz ; Nagrodzona dobroczynność ; Konno na czwarte piętro ; Siostra i narzeczona ; Róża ; Złote gołębie.

15. KOŚCIOŁY i kaplice Archidiecezji Warmińskiej. T. 1 : Święta Warmia / red. prowadzący Bronisław Magdziarz ; fot. Mieczysław Wieliczko ; teksty Janina Bosko, Bronisław Magdziarz ; tł. Andr‚ Schmeier, Maria Anielska-Kołpa, Bronisław Magdziarz. - Olsztyn : Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej, 1999. - 302, [2] s. : fot. kolor., m., portr. ; 30 cm. - Tekst równol. pol., niem. - Bibliogr. - Indeks

16. KOWALEWSKI Krzysztof
Abdykacja : [poezje] / Krzysztof Kowalewski. - Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret", 1999. - 48, [6] s. ; 20 cm. - (Portret. Seria 1)

17. PAŁACH Hanna
Ruch naturalny ludności Makroregionu Północno-Wschodniego (MPW) w okresie transformacji systemowej (1988-1995) / Hanna Pałach. - Olsztyn : Wydaw. ART, 1999. - 45, [1] s. : wykr. (w tym kolor.) ; 23 cm. - (Rozprawy i Monografie / Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie = Dissertations and Monographs / Olsztyn University of Agriculture and Technology ; 11)

18. PŁOCHA Halina
Związek Harcerstwa Polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939 / Halina Płocha. - Warszawa : Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] : "Horyzonty", 1999. - 157 s., [8] s. tabl. : fot., 2 mapy, portr. ; 21 cm. - Bibliogr.

19. PODGÓRSKI Zbigniew
Region kujawsko-pomorski / Zbigniew Podgórski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 100, [4] s. : fot. kolor., m., pl., rys. ; 24 cm. - (Regiony Polski). - Bibliogr.
Dot. również Pojezierza Iławskiego i Garbu Lubawskiego.

20. PREGIEL Piotr
Ślązak, Prusak, nacjonalista - Gustaw Freytag [1816-1895] / Piotr Pregiel. - Wrocław : "Erechtejon", 1999. - 179 s. ; 21 cm. - Streszcz. niem. - Bibliogr.

21. PRZEGLĄD statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego w 1998 r : (województwo - powiaty - gminy) / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US. - 210 s. : mapy, wykr. ; 20 x 24 cm. - Tab.

22. RADOCH Marek
Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385-1407 / Marek Radoch. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw., 1999. - 115, [2] s., 11 s. faks. : 1 mapa, 1 portr. ; 24 cm. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 14). - Bibliogr.

23. RADZIMIŃSKI Andrzej
Biskupstwa państwa krzyżackiego w Prusach XIII-XV wieku : z dziejów organizacji kościelnej i duchowieństwa / Andrzej Radzimiński. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. - 177 s., [5] k. tabl. : faks., fot., mapy ; 24 cm. - Aneksy częśc. łac., niem. - Streszcz. niem. - Bibliogr.

24. SIKORSKI Jerzy
Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta / Jerzy Sikorski. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 1999. - 94, [6] s. [20] s. tabl. : 1 il., fot. (w tym kolor), 1 pl, 1 rys. ; 22 cm. - Nota bibliogr.
Treść : Od wydawcy. - Olsztyn - jego założenie i początki. - Ratusz średniowieczny. - O dwóch takich, którym ratusz przeszkadzał. - Gdzie się ukrył ratusz średniowieczny?. - Siedziba władz miejskich i hala targowa (1624-1772). - Zabór ratusza przez sąd pruski w 1829 roku. - Ratusz ozdobą miasta (1880-1916). - Stary Ratusz w nowej roli . - Restytucja zabytku. - Posłowie.

25. SKROBOT Wiesław
Ostróda - przedmieścia i zaułki / [tekst Wiesław Skrobot ; grafika Witold Podgórski]. - [Tczew] : Pracownia Grafiki i Rysunku, cop. 1999 . - 40 s. : il. ; 24 cm. - Tekst równol. pol., ang., niem.

26. SPOTKANIA : wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949 / wstęp i oprac. Joanna Szydłowska i Jan Chłosta. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1999. - 203, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 45)

27. SZOSTAKOWSKA Małgorzata
Stanisław Srokowski (1872-1950) : polityk, dyplomata, geograf / Małgorzata Szostakowska. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1999. - 106, [2] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 44). - Bibliogr. prac S. Srokowskiego
Treść : Młodość i początki pracy zawodowej. - Na placówce w Królewcu: Walka o granice; Nastroje polityczne w Prusach Wschodnich; Program polskiej polityki gospodarczej wobec Prus Wschodnich; Przyszłość polskiej ludności na Warmii, Mazurach i Powiślu; Epizod Śląski. - Od dyplomacji do pracy naukowej. - Działalność naukowa po 1945 roku. - Wojna i ostatnie lata życia. - Aneks: Raporty konsula Stanisława Srokowskiego do Ministra Spraw Zagranicznych w Warszawie.

28. TOMCZYK Edyta
Mazury na weekend : 9 tras po najpiękniejszych zakątkach Mazur : przewodnik turystyczny / Edyta Tomczyk. - Bielsko-Biała : "Pascal", 1999. - 142, [2] s., [8] s. tabl. : il., fot. kolor., m., pl. ; 23 cm. - (Informatory i Przewodniki po Polsce Wydawnictwa Pascal ?). - Indeks

29. WALUGA Jerzy, CHMIELEWSKI Henryk
Wielkie Jeziora Mazurskie : północ /[ oprac. Jerzy Waluga, Henryk Chmielewski]. - Olsztyn-Kortowo : Wydaw. Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, 1999. - 211 s. : m. kolor. ; 18x25 cm. - (Przewodniki Wędkarskie;[nr] 6)

30. WIELICZKO Mieczysław
Warmia : polski pejzaż = Warmia : Polish Landscapes = Ermland : Polnische Landschaft / Mieczysław Wieliczko ; oprac. graf. Władysław Pluta, przeł. z ang. Michael Jacobs ; przeł. z niem. Krzysztof Lipiński. - Bielsko-Biała : "Buffi", 1999. - 83 s. : fot. kolor. ; 31 cm. - Tyt., tekst równol. pol., ang., niem.

31. Z PRZESZŁOŚCI Elbląga / pod red. Andrzeja Grotha ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie. - Koszalin : ["Miscellanea"] : Wydaw. Uczelniane BWSH, 1999. - 154, [1] s., [36] s. tabl. : faks., fot. (gł. kolor.), 2 pl., portr. ; 22 cm. - Bibliogr.
Referaty z konferencji naukowej, Elbląg 19-20 czerwca 1998 r.

32. ZDUNIAK Jan
Wilczy Szaniec i inne kwatery wojenne Hitlera - Twierdza Giżycka : przewodnik / Jan Zduniak. - Olsztyn : "Energopol-Trade-Poligrafia", [1999]. - 80 s., [2] s. tabl. złoż. : fot. (w tym kolor.), pl., portr., rys. ; 20 cm. - Bibliogr.

33. ŻEBROWSKI Waldemar
Rok 1989 w Warszawie i w Olsztyńskiem : (wybrane problemy) / Waldemar Żebrowski. - Olsztyn : "Dak", 1999. - 161 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm. - Bibliogr.

cofnij