Joanna Burska

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień

SIERPIEŃ

24.08. - w nowym lokalu otwarto Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostródzie. Obecnie Biblioteka mieści się w Zamku, będącym siedzibą Centrum Kultury i Sportu, pod który Biblioteka podlega.

WRZESIEŃ

29.09. - 1.10. - w Starych Jabłonkach odbyła się konferencja p.h. "Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji" (szerzej na temat konferencji).

PAŹDZIERNIK

10.10. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna we współpracy z terenowymi bibliotekami publicznymi rozpoczęła cykl szkoleń p.h. "Komputerowe szkolenia wyjazdowe". Program jest współfinansowany przez fundację Open Society Institute w Budapeszcie. Realizacja projektu przewidywana jest do kwietnia 2000. Głównym celem projektu jest promowanie wiedzy z zakresu komputeryzacji i nowych źródeł informacji (głównie Internetu).

27.10 - uroczystość 50 - lecia bibliotek publicznych w gminie Dźwierzuty. Bibliotece - jubilatce życzymy następnych równie owocnych lat na rzecz książki i czytelnictwa, a pracownikom nieustającej życzliwości czytelników i wielu sukcesów zawodowych.

LISTOPAD

24.11. - walne zebranie pracowników WBP wybrało Społecznego Inspektora Pracy. Drugą kadencję funkcję tę będzie pełnił Andrzej Mikucki (Dział Organizacyjno-Administracyjny WBP).

GRUDZIEŃ

1.12. - początek realizacji programu "Komputer w wiejskiej bibliotece" w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie. Projekt współfinansowany jest przez Open Society Institute w Budapeszcie. Celem projektu jest rozszerzenie usług świadczonych w bibliotece, ułatwienie czytelnikom wiejskim dostępu do nowoczesnych technik uzyskiwania informacji, wzbudzenie zainteresowania nowymi sposobami dostępu do informacji.

2 - 3.12. - w ramach Dni Szwecji, które odbyły się w województwie warmińsko-mazurskim, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie wspólnie z Konsulatem Szwedzkim i Szwedzkim Instytutem zorganizowała dwudniowe seminarium szkoleniowe. W zajęciach, które prowadzili głównie wykładowcy szwedzcy, uczestniczyli pracownicy oddziałów dziecięcych, bibliotek dziecięcych, bibliotek szkolnych oraz dyrektorzy (kierownicy) publicznych bibliotek miejskich, miejsko-gminnych województwa warmińsko-mazurskiego. Tematyka seminarium dotyczyła przede wszystkim szwedzkiej literatury dziecięcej oraz doświadczeń i nowych tendencji w bibliotekach szwedzkich. Elementem towarzyszącym spotkania była wystawa poświęcona szwedzkiej literaturze dla dzieci pt. "Spotkaj się z dzieckiem".

3.12. - w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłomłynie obchodzono jubileusz 50 - lecia. Z tej okazji życzymy Bibliotece i pracownikom dalszych sukcesów w krzewieniu kultury czytelniczej w środowisku lokalnym.

8.12. - 50 - lat Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Świątkach. Życzymy, by dotychczasowe sukcesy owocowały w kolejnych dziesięcioleciach uznaniem władz, czytelników, a przede wszystkim dalszym rozwojem czytelnictwa w gminie.

9.12. - w siedzibie WBP przy ul. 1 Maja 5 obradowali członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z terenu Warmii i Mazur. Spotkanie było okazją do uczczenia 50 - lecia działalności SBP na naszym terenie. Gratulujemy jubileuszu i życzymy dalszej owocnej działalności na rzecz bibliotekarstwa w naszym regionie.

15.12. - Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zorganizowała konkurs recytatorski związany z twórczością Juliusza Słowackiego. Uczestniczyło w nim 108 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i średnich.

16.12. - w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 5 odbyło się doroczne gwiazdkowe spotkanie emerytów i rencistów naszej instytucji.

W grudniu podsumowana została realizacja programu PLACCAI - Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji. O założeniach i szczegółowej realizacji projektu informowaliśmy na bieżąco w kolejnych numerach "Bibliotekarza Olsztyńskiego" (a potem "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego"). Opracowany został raport opisowy i finansowy z przebiegu programu.

cofnij