Ian Pigott

Komisja Europejska
XIII Dyrektoriat Generalny
Belgia

 

Biblioteki publiczne w społeczeństwie informacyjnym

 

Tworzenie Europejskiego Obszaru Bibliotecznego

Dwa programy w kierunku dostępu do sieciowych usług biblioteki na skalę europejską:

Trochę statystyki

Programy

Działania wspomagające

Oprócz tego

Biblioteki w Europie

ale

Wstępny projekt rządowy dotyczący bibliotek w społeczeństwie informatycznym

Zlikwidowanie różnicy pomiędzy tymi, którzy posiadają i tymi, którzy nie posiadają informacji

Programy dla bibliotek publicznych:

Piąty projekt
Społeczeństwo Informatyczne Przyjazne dla Użytkownika

Kontekst:

Potrzeby:

Biblioteki w Społeczeństwie Informatycznym

Tło

Wstępny projekt rządowy dotyczący roli bibliotek w europejskim społeczeństwie informatycznym

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zachęca do:

i uznaje:

Założenia wstępnego projektu rządowego

Potrzeba skoordynowanych działań na szczeblu europejskim mających na celu:

Główne zagadnienia

Koordynowanie polityki biblioteki narodowej w celu osiągnięcia maksymalnych ekonomicznych oraz praktycznych korzyści

Inne priorytety współpracy:

Kilka inicjatyw narodowych

Inne inicjatywy narodowe

Informacje dodatkowe:

www.echo.lu/libraries/en/green.html

Ogólne informacje na temat działalności Komisji Europejskiej

www.echo.lu/libraries/en/libraries.html

Zadania Programu Publica

PubliCA a Programy Biblioteczne

KLUCZOWA ROLA

Różnorodność kulturowa i językowa
The Leuven Communique

Podkreślono, że polityka narodowa i federalna powinna mieć na celu:

Dostęp do zasobów sieci z jednoczesnym zachowaniem usług tradycyjnych

Konferencja na temat polityki
14-15 październik 1999, Kopenhaga

CELE

PubliCA

aby działać jako grupa nacisku

KONCERTOWANIE

Wnioski

cofnij