Roman Ławrynowicz

 

Od redaktora

 

"Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski", dzięki dr. Marcinowi Majdeckiemu, od początku swego istnienia otrzymał podwójny byt. Dostępny jest w formie tradycyjnego wydawnictwa oraz w Internecie. Znaleźć można go pod adresem: www.wbp.olsztyn.pl/bwm

Starać się będziemy, by w obydwu postaciach ukazywał się jednocześnie i bez opóźnień.

Numer 3/4 mijającego roku poświęcony jest w większej części finansowanemu przez Unię Europejską programowi PLACCAI (skrót od: PUBLIC LIBRARIES AS CENTRES for CULTURE AND INFORMATION). Jest to kontynuacja rozpoczętego w poprzednim numerze raportu z realizacji tego dużego przedsięwzięcia. Publikujemy komplet materiałów z międzynarodowej konferencji, stanowiącej podsumowanie rocznej pracy z partnerem szwedzkim. Jesteśmy przekonani, że informacje zainteresują tych, którzy realizują programy pomocowe lub zamierzają je realizować.

Referaty Iana Pigotta, Antsa Viirmana czy Grażyny Lewandowicz nie wymagają rekomendacji. W wystąpieniach bibliotekarzy reprezentujących biblioteki-uczestniczki programu znajdziecie też Państwo znane sobie formy pracy bibliotecznej, ale - zwracam uwagę - cele i metody ich realizacji są nowe.

Polecam naszą, wypracowaną w WBP w Olsztynie, a przedstawioną przez dr. Marcina Majdeckiego, koncepcję zintegrowanej bazy informacji o regionie oraz bazy informacji lokalnej zlokalizowanej w bibliotekach publicznych. Jest to - naszym zdaniem - dobry sposób na unowocześnienie a w wielu przypadkach ratowania bibliotek publicznych.

Poza tym kolejny "Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski" zawiera ważniejsze tradycyjne działy. Mniejsza jest ich objętość ze względu na brak miejsca.

Słabnie ruch jubileuszowy. Ten dział reprezentują tylko Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach.

Mamy nadzieję, że nadal przydatne będą materiały metodyczne. Szczególnie polecam nową rubrykę: "Bibliotekarski Hyde - Park". Tu będziemy umieszczać wszystko, co zechcecie - Drodzy Czytelnicy - napisać: refleksje, polemiki, własną twórczość, zaczepki, docinki itp.

Korzystając z okazji, życzę, by Nowy Rok stał się kontynuacją wszystkiego co najlepsze. Życzę wszystkim nowych dobrych pomysłów oraz chęci, sił i warunków do ich realizacji.

cofnij