Roman Ławrynowicz

 

Podsumowanie

 

Kończymy konferencję. Co dały Państwu trzy dni uczestnictwa w obradach tylko Państwo wiecie.

W imieniu organizatorów pragnę jednak zapewnić, że i w realizacji programu PLACCAI, i podczas tworzenia koncepcji konferencji, a następnie w czasie jej realizacji staraliśmy się wszystkimi siłami wprowadzić i upowszechnić te formy pracy, które umocnią funkcję biblioteki, poszerzą jej użyteczność, czyniąc ją bardziej nowoczesną.

Na konferencji wysiłek nasz poddaliśmy ocenie. Stłumiliśmy w sobie pokusę, by poprzestać wyłącznie na przekazie werbalnym. Pokazaliśmy biblioteki uczestniczki programu, ryzykując, że wizja być może nie w pełni będzie pokrywała się z fonią, to znaczy z tym, co wcześniej mówiliśmy o ich działalności.

Powtórzyć chcę jednak to, co mówiłem wcześniej: prawdę znają tylko ci, którzy znali te biblioteki przed rokiem, czyli przed realizacją programu. Chciałbym jeszcze przypomnieć znaną Państwu przykrą nieco prawdę - bibliotekarskiej pracy codziennej, rozłożonej w dniach, tygodniach i miesiącach, nie można zebrać w obraz czy kształt syntetyczny i olśnić nim wszystkich. Nie widać tego ile w mądrości ludzi, w ich otwartości, tolerancji, kulturze jest naszej pracy. Ja wierzę, że dużo.

Informacje o tym co my zrobiliśmy realizując program PLACCAI znajdziecie Państwo w serwisie internetowym, w przekazanych wszystkim czasopiśmie "Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski" i w referatach.

Jesteśmy przekonani, że referaty przygotowane przez Pana Pigotta i Pana Viirmana oraz Panią Lewandowicz pogłębiły nasze rozumienie zmieniającego się świata.

I Pan Pigott i Pan Viirman ukazali nam istotne problemy rzeczywistości, do której dążymy. Rzeczywistość, którą przedstawili, budzi obawę, bo pokazuje, jak wiele my - polscy bibliotekarze musimy się nauczyć i zrobić, by w nią wejść. Budzi to również poczucie optymizmu, ponieważ biblioteki w tej futurystycznej rzeczywistości zajmują ważne miejsce.

Optymizm budzić może też świadomość, że rozwój cywilizacji będzie wzmacniać etos pracy, w którym biblioteka ma swoje miejsce. Obecnie góruje jeszcze etos świętowania i zabawy - festiwali, festynów, rocznic, świąt, obchodów i różnorodnych happeningów.

Wdzięczny jestem też Pani Grażynie Lewandowicz za interesujące informacje i propozycje, które tak potrzebne są nam przy organizowaniu inicjacji czytelniczej i wyrabianiu nawyków obcowania z książką u najmłodszych dzieci.

Nie będę mówił o wystąpieniach gospodarzy, bo nie wypada. W dniu dzisiejszym przedstawiliśmy propozycje, których jeszcze nie zrealizowaliśmy. Jeżeli kogoś z Państwa zainteresują nasze propozycje, jeżeli dostrzeże szansę ich realizacji zachęcamy do wspólnego wysiłku i współpracy.

Proszę pozwolić, nam, organizatorom konferencji pozostać z nadzieją, że Wasz wysiłek związany z przyjazdem i pobytem w Starych Jabłonkach nie poszedł na marne, że było to zajęcie kształcące i pożyteczne.

Wdzięczni jesteśmy Unii Europejskiej, Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sejmikowi Województwa Halland, dzięki którym program PLACCAI mógł być zrealizowany.

Dziękuję wszystkim Państwu za udział, szczególnie naszym drogim gościom z innych krajów, dziękuję koleżankom i kolegom z polskich bibliotek. Cieszę się, że reprezentowany był cały nasz kraj i wszystkie typy bibliotek publicznych.

Dziękuję referentom. Dziękuję wreszcie naszym przyjaciołom szwedzkim i polskim - partnerom w realizacji programu, z którymi wspólnie trudziliśmy się prawie przez rok cały.

Dziękuję Paniom ze szkoły MS Masters, które z pełnym profesjonalizmem, życzliwością a nawet poświęceniem pomogły nam przebrnąć przez rafy językowe.

A skoro mowa o profesjonalizmie, to dziękuję firmie "Artron", która zorganizowała nagłośnienie i obsługę techniczną tłumaczeń. Chociaż jestem przeciwnikiem publicznych podziękowań najbliższym pracownikom, bo to jest tak jakby się sobie dziękowało, nie mogę się powstrzymać przed wyrazami wdzięczności dla koleżanek i kolegów z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Dziękuję za sprawność i ofiarność. Pracować z Wami koleżanki i koledzy to przyjemność.

Dziękuję też kierownictwu i personelowi Hotelu "Anders" głównie za niskie ceny i wysoką jakość obsługi.

Szanowni Państwo życzę Wam szczęśliwej podróży i do zobaczenia.

cofnij