Strona główna BWM
Nr 1/2 2000

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Roman Ławrynowicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Krystyna Greczycho
Jolanta Juran
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

Skład wersji elektronicznej
IMPRA

 

 

Od redaktora Roman Ławrynowicz

W NASZYCH I INNYCH BIBLIOTEKACH

Jeszcze o bibliotekarskim roku 1999 Roman Ławrynowicz

Biblioteka i jej znaczenie dla demokracji Kerstin Grum

Szwedzka literatura dla dzieci Brigitta Franson

Biblioteki publiczne w Niemczech Wolfgang Kessler

Biblioteki Powiatu Ełckiego Iwona Drażba

Pomimo wszystko Wiesława Borkowska-Nichthauser

Sprawni (nie)inaczej Joanna Burska

Każde dziecko coś potrafi - ferie w bibliotece Leokadia Wawirowicz

Komputerowe szkolenia wyjazdowe Elżbieta Maruszczak

Konkurs pomysłów - Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości Elżbieta Maruszczak

Projekt projektu do fundacji

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Wywiad z Anną Bartosiak - byłą dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy Wiesława Borkowska-Nichthauser

Wywiad z Wolfgangiem Kesslerem - dyrektorem Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek Roman Ławrynowicz

Władysław Gębik jako organizator olsztyńskiego środowiska literackiego Jan Chłosta

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne Jolanta Juran

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego Irena Walczak

Adaptacja filmowa Jolanta Juran

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM ROCZNIC (lipiec-grudzień 2000) Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK (styczeń-czerwiec 2000) Joanna Burska

Strona główna BWM