Elżbieta Maruszczak

 

Konkurs pomysłów
Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie wraz ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie przygotowują się do realizacji kolejnego wspólnego programu. "Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości" ma za zadanie pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy - głównie absolwentom szkół średnich i wyższych, których coraz większa liczba pojawia się w małych miejscowościach, na terenie "popegeerowskim", gdzie brak przemysłu, który zapewniałby miejsca pracy, a lokalnym władzom brak środków na promowanie i organizowanie dla ludności dostępu do nowoczesnych technologii.

Sprzęt komputerowy umieszczony w każdej gminie powiatu olsztyńskiego udostępniany byłby nieodpłatnie mieszkańcom przez wyszkolonych bibliotekarzy, a dla 56. bezrobotnych stałby się miejscem pracy w roku 2001. Starostwo Powiatowe w Olsztynie zapewniłoby obsługę prawną i księgową programu. Kadra wybrana spośród bezrobotnych w konkursie pomysłów zostałaby przeszkolona w zakresie przedsiębiorczości (głównie zarobkowania poprzez Internet) w niemieckich firmach specjalizujących się w takiej formie działalności, bądź promujących tę działalność. Szkolenie zagraniczne planuje zorganizować i sfinansować Powiat Osnabrück. Szkolenia organizowane przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie zapewniłyby kadrze przygotowanie dotyczące prawa pracy, przedsiębiorczości i księgowości.

Część kadry po zrealizowaniu projektu uczynić mogłaby wyuczoną pracę swoim sposobem na życie i zorganizować prywatne stanowiska pracy z pomocą pożyczek gwarantowanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie za pośrednictwem lokalnych funduszy gwarancyjnych. Osoby, które zrezygnowałyby z proponowanej w programie formy zarobkowania, miałyby duże szanse na znalezienie pracy gdzie indziej, dzięki umiejętnościom nabytym w czasie szkoleń (obsługi komputera, użytkowania Internetu, znajomości prawa pracy, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, finansów, księgowości).

Aktualnie realizatorzy programu prowadzą negocjacje ze sponsorami. W momencie gdy zakończą się one pozytywnie, rozpocznie działalność Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości. Stanowiska pracy w nim będą mogły otrzymać osoby, które zostaną wybrane przez Komisję Autorytetów spośród tych, którzy zgłoszą swoje propozycje (działalności własnego przedsiębiorstwa) do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Pierwsza edycja konkursu pomysłów planowana jest na listopad roku 2000. Termin składania zgłoszeń upływałby 3. grudnia 2000 r. Osoby zainteresowane mogą otrzymać informacje o aktualnym stanie przygotowań programu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (ul. 1 Maja 5, tel. 089 5279051, e-mail: wbp@wbp.olsztyn.pl).

Proszę o przekazanie niniejszej informacji czytelnikom w Waszej Bibliotece i innym Waszym znajomym, aby mogli przygotować się do wzięcia udziału w konkursie pomysłów.

cofnij