Elżbieta Maruszczak

 

KOMPUTEROWE SZKOLENIA WYJAZDOWE

Realizowane dotychczas szkolenia stacjonarne w Wojewódzkiej Bibliotece stały się już niewystarczające. Pracownicy bibliotek publicznych, ośrodków kultury i szkół, mieszkańcy gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie ci, którzy nie mają dostępu do komputera lub mają go od niedawna i nie wykorzystują w pełni, stają się źródłem potencjalnych liderów lokalnych środowisk. Aktywizacji tych ludzi najlepiej służą kursy organizowane w ich własnym otoczeniu. W ten sposób szkoleniem można objąć większą grupę (po niższych kosztach organizacyjno-finansowych), a członkowie tej grupy, będąc wśród znanych sobie osób, czują się pewniej, swobodniej wymieniają uwagi i łatwiej znajdują zastosowanie dla przyswajanych umiejętności w swoim codziennym życiu. Dlatego w WBP zdecydowano się na uzupełnienie sprzętu i oprogramowania o elementy przenośnej lokalnej sieci komputerowej z dostępem do Internetu, by prowadzić szkolenia i pokazy komputerowe poza siedzibą WBP zgodnie z występującym zapotrzebowaniem i możliwościami WBP.

Powstał projekt "Komputerowe szkolenia wyjazdowe" realizowany w okresie 10 października 1999 r. - 1 kwietnia 2000 r. przy finansowej pomocy Open Society Institute Budapest. Odbyło się 14 wyjazdów (do sześciu bibliotekach publicznych) - mikrobus WBP (kierowca, wykładowca, asystent) ze sprzętem (5 komputerów PC, laptop, telefon komórkowy z dostepem do Interneteu, HUB, przewody, listwy zasilające, wideoprojektor, ekran ze stojakiem). Biblioteki lokalne zapewniały pomieszczenie (stoliki, krzesła, dostęp do sieci elektrycznej) i werbowały uczestników, którzy później przekazywali i nadal przekazują zdobytą wiedzę i umiejętności użytkownikom bibliotek, pracownikom innych instytucji oraz prywatnym znajomym. W efekcie oznacza to upowszechnienie obycia z możliwościami komputera i Internetu, ułatwienie dostępu do informacji potrzebnej w danym środowisku; kształtowanie umiejętności prezentowania własnych działań szerokiej rzeszy odbiorców (korzystanie z poczty elektronicznej, pokazy komputerowe, strony www), pobudzenie inicjatywy w celu poszukiwania rozwiązań problemów i zaspokajania potrzeb informacyjnych poprzez Internet.

Realizacja komputerowych szkoleń wyjazdowych (czyli wprowadzenie nowego typu szkoleń i usług do oferty WBP) stworzyła możliwość efektywniejszego otwartego nauczania pracowników i użytkowników instytucji kultury, oświaty i władz lokalnych. Stają się oni potencjalnym i mobilnym źródłem popularyzacji wiedzy i umiejętności z zakresu użytkowania komputerów i korzystania z nowoczesnych źródeł informacyjnych wśród mieszkańców środowisk lokalnych. Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest ogromne i stale wzrasta. Widoczna jest konieczność rozszerzenia oferty WBP w tym zakresie (jako instytucji kultury samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, której jednym z zadań statutowych jest sprawowanie opieki merytorycznej nad bibliotekami publicznymi województwa - obecnie 380 bibliotek i filii).

Instytucje aktywnie współpracujące z WBP w ramach projektu:

Tematy odbytych szkoleń:

Iława, 10.12.1999

Morąg, 27.12.1999

Jeziorany, 17.03.2000

Bartoszyce, 29.03.2000

cofnij