Irena Walczak

 

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego
(wybór materiałów)

 

 1. basz : Cymelia na jubileusz. W bibliotece elbląskiej. Głos Elbląga 1999 nr 135 s. 6E, il.
  Rozbudowa biblioteki.
 2. BIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski.
  Omów : Nowy Bibliotekarz [nr 3/4 1999]. Gaz. Olszt. 2000 nr 59 dod. Coś się Dzieje s. 1.
 3. BILIŃSKI Lucjan : Nowe obiekty biblioteczne i ich budowniczowie. Prz. Bibl. 1999 z 1/2 s. 11-19, sum.
  M.in. dot. bibliotek publicznych woj. warmińsko-mazurskiego.
 4. BN : Biblioteczne pół wieku. Gaz. Olszt. 1999 nr 50 s. 4.
  50-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.
 5. BN : Kresy w galerii. Gaz. Olszt. 1999 nr 59 s. 4.
  Galeria plastyczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie.
 6. BN : Nawiedzeni z Białego Pałacu. Gaz. Olszt. 1999 nr 50 s. 4.
  Próby Poetyckie Młodych organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie.
 7. BN : Powrót książek. Gaz. Olszt. 1999 nr 24 s. 4.
  Księgozbiór biblioteki elbląskiej przechowywany w bibliotece uniwersyteckiej w Toruniu.
 8. CHADAJ-LAMCHO Barbara : Książki w komnatach. Gaz. Olszt. 1999 nr 164 s. 3.
  Przeprowadzka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie do zamku.
 9. CIESIELSKA Agnieszka : Książki spisane na straty. Olsztyn. Biblioteczni dłużnicy. Gaz. Warmii i Mazur 1999 nr 146 s. 1.
  W bibliotekach olsztyńskich.
 10. CIESIELSKA Agnieszka : Niegospodarność czy konieczność? Olsztyn. Czy biblioteka otrzyma pieniądze na remont? Gaz. Warmii i Mazur 1999 nr 156 s. 3.
  Dot. remontu Starego Ratusza, siedziby biblioteki.
 11. CIESIELSKA Agnieszka : Rusza biblioteka. Olsztyn. Zakończył się remont części starego ratusza. Gaz. Warmii i Mazur 1999 nr 82 s. 3, rys.
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Starym Ratuszu.
 12. Czytaj tatka latka. Niepewny los biblioteki wojewódzkiej. Gaz. Warmii i Mazur 1999 nr 140 s. 1.
  Dot. wstrzymania remontu Starego Ratusza.
 13. gar : Biblioteka uratowana? Gaz. Olszt. (Elbląg, Braniewo, Pasłęk) 1999 nr 23 s. 1.
  Dotacje Ministra Kultury i Sztuki na utrzymanie Biblioteki Elbląskiej.
 14. gar : Spór o bibliotekę. Elbląg czy Pasłęk? Gaz. Olszt. (Elbląg, Braniewo, Pasłęk) 1999 nr 61 s. 1.
  Problem powołania biblioteki powiatowej w Pasłęku. Obsługa czytelników z okolicznych miejscowości w Elblągu.
 15. GRUCHALSKI Rafał : Książkowa gorączka. Elbląska biblioteka. Gaz. Olszt. (Elbląg, Braniewo, Pasłęk) 1999 nr 16 s. 1, il.
 16. isa : Biblioteka czy miss podkoszulka. Poseł deklaruje pomoc. Gaz. Olszt. (Elbląg, Braniewo, Pasłęk) 1999 nr 30 s. 1.
  Sytuacja finansowa Biblioteki Elbląskiej.
 17. isa : Kulturalne "małżeństwo". Pod wspólną dyrekcją. Gaz. Olszt. (Elbląg, Braniewo, Pasłęk) 1999 nr 35 s. 1, il.
  Projekt połączenia biblioteki i ośrodka kultury w Pasłęku.
 18. isa : Zamrożona kultura. Gaz. Olszt. (Elbląg, Braniewo, Pasłęk) 1999 nr 24 s. 1, il.
  W Elblągu: Teatr Dramatyczny, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Muzeum i Biblioteka Elbląska.
 19. jer : Książki do selekcji. Kartka z kalendarza. Gaz. Olszt. 1999 nr 120 s. 4.
  22 czerwca - selekcja książek w bibliotekach i czytelniach województwa olsztyńskiego.
 20. JURAN Jolanta : Olsztyńska kultura w "nowych czasach" [po 1989 r.]. Próba bilansu. Borussia nr 18/19 1999 s. 265-306.
  Treść : Środowisko literackie. - Wydawnictwa. - Olsztyńska plastyka . - BWA [Biuro Wystaw Artystycznych]. - Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza. - Olsztyński Teatr Lalek. - Państwowa Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. - Centrum Francusko-Polskie Cotes d'Armor Olsztyn. - Muzeum Warmii i Mazur. - Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. - Biblioteki. - Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie. Domy kultury. - Regionalna scena rockowa. - Imprezy, zespoły, inicjatywy kulturalne. Kontynuacje i nowości. - Media. - Tytuły nowe [czasopisma]. - Stacje radiowe i telewizja.
 21. KATARZYŃSKI Władysław : Biblioteka czeka na pomoc. Gaz. Olszt. 1999 nr 164 s. 3, il.
  Trudne warunki pracy biblioteki wiejskiej w Klonie.
 22. kb : Czytanie projektów. Z ratuszowej półki. Gaz. Olszt. 1999 nr 30 s. 5.
  Projekt uchwały o utworzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej niezależnej od Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
 23. KRYSZAŁOWICZ Lech : Sąsiedzi już tu nie mieszkają. Kultura. Gabinet zamiast galerii. Gaz. Olszt. 1999 nr 244 s. 20, il.
  Dot. adaptacji pomieszczeń galerii "Sąsiedzi" na siedzibę dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 24. (KW) : Wychodzi z inicjatywą. Miejsko-Gminna Biblioteka w Rynie jest ważnym w mieście ośrodkiem kultury. Gaz. Współcz. 1999 nr 212 s. 3.
 25. lek : Rozwód kulturalny. Gaz. Olszt. 1999 nr 124 s. 5.
  Wydzielenie Miejskiej Biblioteki Publicznej ze struktur Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
 26. ŁAWRYNOWICZ Roman : Europejska współpraca Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Por. Bibl. 1999 nr 11 s. 19-21.
  Współpraca międzynarodowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Realizacja programu Unii Europejskiej pn.PLACCAI (Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji).
 27. ŁAWRYNOWICZ Roman : Po naukę do Szwecji. Bibliotekarz 1999 nr 5 s. 24-26.
  Relacja z pobytu szkoleniowego bibliotekarzy olsztyńskich w Szwecji w ramach realizacji programu PLACCAI.
 28. MAZGAL Ewa : Zarobić na kulturę. Gaz. Olszt. 1999 nr 178 s. 13, il.
  Placówki kultury w Olsztynie dotowane przez Urząd Marszałkowski: Muzeum Warmii i Mazur, Teatr im. Stefana Jaracza, Centrum Francusko-Polskie, Regionalny Ośrodek Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna.
 29. (MK) : Nagrody IBBY. Guliwer 1999 nr 2 s. 54-55, il.
  M.in. Krystyna Litwin, bibliotekarka z Olsztyna.
 30. mk : Internet po szwedzku. Gaz. Olszt. 1999 nr 82 s. 4.
  Wizyta Krystyny Łunio, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach w Halland.
 31. OLSZTYŃSKIE budowy. Gaz. Olszt. 1999 nr 7 dod. Dom i My s. 2, il. Remont Starego Ratusza.
 32. PEPE : Gminna ekonomia i książki. Korsze. Biblioteka straciła samodzielność. Gaz. Warmii i Mazur 1999 nr 85 s. 4.
  Połączenie biblioteki z ośrodkiem sportu i kultury.
 33. PEPE : Znikające filie. Dobre Miasto. Likwidacja punktów bibliotecznych. Gaz. Warmii i Mazur 1999 nr 28.
 34. R.K. : Książki w "Baszcie". Tyg. Ciechan. 1999 nr 45 dod. Tyg. w Powiatach s. VI.
  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Welskim.
 35. RA : Kryzys w bibliotece. Elbląg. Nadzieja we władzach powiatu. Gaz. Warmii i Mazur 1999 nr 91 s. 3.
  Sytuacja finansowa oraz organizacyjna Biblioteki Elbląskiej.
 36. ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których powołanie i odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw kultury. Dz. U. 1998 nr 166 poz. 218 s. 7386-7391.
  M.in. Centrum Sztuki Galerii EL w Elblągu, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Muzeum w Elblągu, Muzeum im. M. Kopernika we Fromborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Państwowa Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie,
 37. Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, Teatr Dramatyczny w Elblągu, Olsztyński Teatr Lalek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Elblągu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Elblągu, Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie.
 38. S.Ż. : Uczniowie bywalcami biblioteki. Tyg. Ciechan. 1999 nr 22 dod. Tygodnik Działdowski s. VI, il.
  Działalność biblioteki w Turzy.
 39. SUWIK Robert : Internet w bibliotece. Gaz. Olszt. 1999 nr 25 s. 4.
  Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu.
 40. TAS : Inaczej ale po staremu? Olsztyn. Rozwód MOK z bibliotekami miejskimi. Gaz. Warmii i Mazur 1999 nr 291 s. 4.
  W Olsztynie.
 41. WIECZOREK Mirosław : Biblioteka przyszłości. Gaz. Olszt. 1999 nr 194 s. 3.
  Międzynarodowa konferencja bibliotekarzy w Starych Jabłonkach, zorg. przez Sejmik Wojewódzki, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz samorządy gmin Bartoszyce, Morąg, Jonkowo nt. programu PLACCAI.
 42. wim : Biblioteka w nowych murach. Gaz. Olszt. 1999 nr 39 s. 5.
  Biblioteki Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
 43. wim : Biblioteki na swoim. Między teorią a praktyką. Gaz. Olszt. 1999 nr 44 s. 5.
  Projekt wyodrębnienia biblioteki miejskiej ze struktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
 44. wim : Do książek po szwedzku. Gaz. Olszt. 1999 nr 13 s. 5, il.
  Program Unii Europejskiej "Public Libraries as Centres for Culture and Information"(PLACCAI) wdrażany w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie oraz w bibliotekach w Bartoszycach, Jonkowie i Morągu. Szkolenie prowadzone przez Szwedów.
 45. wim : Książki bez dachu. Gaz. Olszt. 1999 nr 192 s. 4, il.
  Remont Starego Ratusza w Olsztynie, siedziby WBP.
 46. wim : Nowe czytelnie stare problemy. Gaz. Olszt. 1999 nr 69 s. 5, il.
  Remont Starego Ratusza, siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 47. wim : Nowe szaty biblioteki. Gaz. Olszt. 1999 nr 47 s. 5, il.
  Zakończenie I etapu remontu Starego Ratusza, siedziby WBP w Olsztynie.
 48. wim : Przestój w bibliotece. Marszałek za wojewodę. Gaz. Olszt. 1999 nr 23 s. 5.
  Problemy finansowania remontu Starego Ratusza (Woj. Bibliot. Publ. w Olsztynie).
 49. wim : Remont z przeszkodami. Gaz. Olszt. 1999 nr 144 s. 5, il.
  Dot. wstrzymania remontu Starego Ratusza.
 50. wu-ka : Sokoły w Burkacie. Gaz. Olszt. 1999 nr 95 s. 4, il.
  Bogumiła Stachowiak, bibliotekarka, organizatorka życia kulturalnego we wsi Burkat, gm. Działdowo.

cofnij