Joanna Burska

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec

STYCZEŃ

1.01 - po wyłączeniu ze struktury Miejskiego Ośrodka Kultury, rozpoczęła samodzielną działalność Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie wydała kolejny numer "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego" (3/4 1999 r.) oraz "Bibliografię Warmii i Mazur za lata 1992-93".

LUTY

Po prawie rocznej przerwie podjęto remont części południowo-wschodniej Starego Ratusza. Pierwszy etap zakłada prace w zakresie więźby dachowej, pokrycia dachu oraz wy-konania wieży ratuszowej.

25.02 - Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Czytelniczego zorganizował promocję kolejnego swojego wydawnictwa - tomiku wierszy Marka Barańskiego "Piecyk na niebie". Członkowie Towarzystwa i miłośnicy poezji spotkali się w Czytelni Książek w Starym Ratuszu.

MARZEC

10.03 - Alicja Bykowska-Salczyńska podczas promocji zorganizowanej przez Wspólnotę Kulturową "Borussia" oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, zaprezentowała swoim czytelnikom swój nowy tomik poezji pt. "Wiersze wybrane z lat 1989-1999".

29-30.03 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowała dwudniowe szkolenie dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. W pierwszym dniu szkolenia, podczas wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z efektami realizacji projektu PLACCAI w tej placówce oraz zwiedzili biblioteki publiczne w Lidzbarku Warmińskim i Dobrym Mieście.
W drugim dniu szkolenia goście zapoznali się z nowymi zasadami ewidencji materiałów bibliotecznych oraz zmianami w finansowaniu instytucji kultury i standardami zagranicznymi w bibliotekach publicznych. Głównymi prelegentami byli: Bogusław Witkowski (MKiDN) i Jan Wołosz (redakcja "Bibliotekarza").

31.03 - kolejna promocja w Czytelni Książek w Starym Ratuszu tym razem wydawnictw Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego" nr 3/4 1999 i "Bibliografii Warmii i Mazur za lata 1992-93".

Zakończono realizację projektu "Komputerowe szkolenia wyjazdowe". Ogółem przeprowadzono 14 szkoleń, w których udział wzięło 158 osób z 18 miejscowości, w czasie 42 godzin.

KWIECIEŃ

W kwietniu Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach zorganizowała wystawę prac olsztyńskiego artysty plastyka Bogdana Stefanowa. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających Bibliotekę.

12.04 - promocja książki niedawno zmarłego Henryka Syski "Muzyka ojczystych drzew". Wydawcą i organizatorem promocji było Polskie Towarzystwo Czytelnicze - Oddział Olsztyński.

15.04 - środowisko bibliotekarzy publicznych województwa warmińsko-mazurskiego pożegnało odchodzącą na emeryturę Annę Bartosiak, długoletnią dyrektorkę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy. Jej doświadczenie, zdolności organizacyjne, niezwykła aktywność w środowisku lokalnym miały ogromny wpływ na wysoką pozycję kierowanej przez nią placówki. Życzymy wielu pogodnych, spokojnych lat życia oraz zdrowia i uśmiechu na co dzień. (Sylwetkę Anny Bartosiak przedstawiamy bliżej w wywiadzie).

MAJ

8.05 - z okazji Dnia Bibliotekarza z pracownikami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie spotkali się Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzej Ryński, Wicemarszałek Irena Petryna oraz Regina Szpindor i Elżbieta Fabisiak z Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Goście mieli okazję zapoznać się z wynikami pracy WBP w Olsztynie w 1999 r. Marszałek Andrzej Ryński na ręce Dyrektora WBP Roma-na Ławrynowicza przekazał list gratulacyjny dla bibliotekarzy oraz mikrofon bezprzewodowy na wyposażenie Starego Ratusza.

Miesiąc maj tradycyjnie jest okresem spotkań bibliotekarzy. W województwie warmińsko-mazurskim odbyły się w tym roku spotkania: 17.05 - w Spychowie bibliotekarzy powiatu szczycieńskiego, 24.05 - Dzień Bibliotekarza w Elblągu zorganizowany przez Okręg Wojewódzki SBP w Olsztynie.

Przez cały maj i czerwiec odwiedzający Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach mogli oglądać wystawę prac rysunku olsztyńskiej artysty plastyka Elżbiety Bonieckiej-Milowicz.

23.05 - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach po raz trzynasty zorganizowała eliminacje międzygminne Konkursu Recytatorskiego "Warmia i Mazury w literaturze". W konkursie udział wzięło 23 uczestników ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Laureatką pierwszego miejsca została Ilona Godlewska. Jury przewodniczył Cezary Ilczyna, aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

25-26.05 - na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przybyła do naszego miasta na spotkania z czytelnikami dziecięcymi Ewa Chotomska. Spotkania odbyły się w Bibliotekach nr 2, 5, 10, 16, 18.

29.05 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach odbył się spektakl "Teatru przy stoliku". Aktorki olsztyńskiego Teatru im. S. Jaracza: Irena Telesz i Urszula Rodziewicz przedstawiły sztukę Filipa Bajona pt. "Engagement".

CZERWIEC

12.06 - z okazji 100. rocznicy urodzin Władysława Gębika w holu Starego Ratusza zaprezentowano jego sylwetkę oraz dorobek literacki w zbiorach WBP. Po południu członkowie Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego spotkali się z Janem Chłostą, który przybliżył zebranym życie i dokonania Władysława Gębika.

21.06 - w sali konferencyjnej WBP przy ul. 1 Maja odbyło się szkolenie dla pracowników publicznych bibliotek dziecięcych i oddziałów dla dzieci z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Główne punkty bogatego programu to: promocja wydawnictwa "Nasza Księgarnia", zaprezentowana przez Bożenę Kowalską, omówienie wydawnictw multimedialnych dla dzieci (Hanna Pikus, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz "Elementy bibliote-rapii w bibliotekach publicznych" (Ewa Budnik, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne).

cofnij