Roman Ławrynowicz

 

Od redaktora

 

Kolejny numer naszego pisma nie będzie lekturą wakacyjną. Rozpoczynamy go uwagami o ubiegłorocznych problemach bibliotek publicznych, które razem tworzą ogromną wieloklasową szkołę dobrowolnej edukacji ciągłej dla 300 000 czytelników województwa warmińsko-mazurskiego. Zadanie domowe, które otrzymują czytelnicy codziennie to 34 545 książek do przeczytania. Jeżeli na przeczytanie jednej książki trzeba średnio ok. 8 godz., to o efekcie dobrowolnej samodzielnej pracy czytelników wyrobić można pojęcie, gdy pomnoży się czas czytania książki przez 7,5 miliona, bo tyle wypożyczeń rocznie odnotowują biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego. My, bibliotekarze, wiemy, że wypożyczanie to zaledwie mały ułamek pracy, którą wykonujemy. Jak uświadomić rosnącą rolę bibliotek we współczesnej rzeczywistości tym, którzy decydują o ich losie. Być może pomocne w tym będą refleksje o roku minionym, a z pewnością potrzebne wszystkim nam okażą się wyniki działalności bibliotek publicznych w pierwszym półroczu 2000 roku. Jeszcze jest dosyć czasu, by wzmożoną pracą nie dopuścić do pogorszenia efektów pracy za rok bieżący.

Na pewno inspirujące będą wystąpienia na seminarium poświęconym literaturze dziecięcej Kerstin Grum - dyrektorki Biblioteki Publicznej Województwa Halland oraz Birgitta Franson ze Szwecji. Od bibliotekarzy szwedzkich można się wiele nauczyć.

Wrażenia i uwagi z kontaktu z bibliotekarstwem szwedzkim postarała się przekazać w interesujący reportażowy sposób Joanna Burska - uczestniczka międzynarodowej konferencji w Ronneby.

Kontynuacją prezentacji bibliotek spoza dawnego województwa olsztyńskiego będą informacje o bibliotekach w Ełku i Suszu. Szczegółowe, przydatne w codziennej pracy, materiały, znaleźć można w opracowaniu Leokadii Wawirowicz, której w tym miejscu wyrażam wdzięczność za współpracę z nami.

Przydatny, mam nadzieję, będzie projekt projektu do fundacji. Umiejętność pisania projektów stała się w dzisiejszych czasach wiedzą bardzo potrzebną.

Z pewnością zaspokoi ciekawość i wzbudzi wiele refleksji tekst dr Wolfganga Kesslera o bibliotekach niemieckich. Wiedza bibliotekarska jest ponadnarodowa.

Polecam wywiady z Anną Bartosiak i Wolfgangiem Kesslerem - dyrektorem Martin-Opitz-Bibliothek w Herne.

Anna Bartosiak to wybitna postać w bibliotekarstwie naszego regionu. Niewielu z nas potrafi zdobyć się na taką żarliwość w pracy, jak Pani Anna, tak konsekwentnie, mądrze i skutecznie kierować biblioteką i tak dużo osiągnąć. Okazuje się, że znajdowała czas na wiele innych zajęć i pasji. Teraz Pani Anna Bartosiak odchodzi na emeryturę, pozostawiając w Bibliotece dorobek swego życia. Można się z tego wiele nauczyć.

Doktor Wolfgang Kessler jest dobrze znany w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Ponieważ od wielu lat współpracujemy z tym wybitnym bibliotekarzem, zdolnym naukowcem i życzliwym człowiekiem, chcemy przybliżyć tę postać koleżankom z innych bibliotek.

Nie wymaga chyba polecenia dr Jan Chłosta ani prezentowany przez niego Władysław Gębik, ponieważ zdobył on już trwałe miejsce w kulturze Warmii i Mazur.

Pozostała część "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego" to pozycje stałe przygotowane jak zawsze starannie i - mam nadzieję - jak zawsze będą przydatne.

cofnij