Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
Nr 1/2 2012
Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Sylwia Białecka
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Joanna Burska
Renata Pietrulewicz
Danuta Pol-Czajkowska
Anita Romulewicz
Beata Rudzka-Florczuk
Waldemar Tychek
Anna Wysocka
ISSN 1640 - 2200
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (89) 524 90 32
bwm@wbp.olsztyn.pl

OD REDAKTORA – Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Od magazyniera do infobrokera. O ewolucji funkcji bibliotekarza i bibliotek w dobie czytnika i kebaba – Katarzyna Bikowska

Nauczytelnia, czyli o bibliotekach wspomagających proces nauczania. Relacja z wizyty studyjnej w Niemczech – Sylwia Białecka

Spotkanie Zespołu Bibliografów Regionalnych po raz drugi – Anita Romulewicz

Zasługują na wyróżnienie – Renata Pietrulewicz

Festiwal Edukacyjny „STOPniowo więcej”. Olsztyn 18-19.06.2012r. – Adrianna Walendziak, Joanna Przegrodzka

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2011 – Dział Instrukcyjno-Metodyczny

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Teoria ruchów Vorbla Tomasza Białkowskiego (laudacja) – Sławomir Fafiński

Efekty ogólnopolskiego Konkursu SBP pt. „Bibliotekarz Roku”. Elżbieta Dziubińska - Bibliotekarz Warmińko-Mazurski ; sylwetki Joanny Łazickiej, Hanny Okońskiej, Doroty Paleń-Krajewskiej, Ewy Romejko i Marii Tuczyńskiej - kandydatek zgłoszonych do konkursu.

Uzasadnienie werdyktu komisji oceniającej kandydatów zgłoszonych do konkursu na „Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2011” – Małgorzata Szymańska-Jasińska , dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

WARTO WIEDZIEĆ

Narodowy Fundusz Ochrony Zbiorów, czyli nadchodzący kres statystyki – Waldemar Tychek

Jak zostać „kolekcjonerem wspomnień”? – Anita Romulewicz

Idea projektu „Złoty piasek” (Stowarzyszenie „Tratwa” Olsztyn) – Ryszard Michalski

Laudacja na temat recenzji książki „Momo” – Adrainna Walendziak, Renata Pietrulewicz

Biblioteka pełna znaczeń – Magdalena Strzyż

TROPEM DAWNYCH SZKÓŁ – nowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy – Beata Klaus Gramacka

POMOCE METODYCZNE

Spotkanie Zespołu Bibliografów Regionalnych. Historia i podsumowanie współpracy – Anita Romulewicz

Doskonalimy warsztat bibliograficzny – Anita Romulewicz

Selekcja i dobór materiałów – Sylwia Białecka

Hasło geograficzne – Jolanta Czapska

Hasło impreza – Jolanta Czapska

Hasło korporatywne – Jolanta Czapska

Relacje – Anna Wysocka

Opis czasopisma – Anna Wysocka

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w II półroczu 2011 r. (wybór materiałów) – Anna Wysocka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Bibliografia polecanych nabytków WBP w Olsztynie (styczeń-czerwiec 2012) – Anna Rau

Co nowego w regionalnej literaturze pięknej? – Anita Romulewicz

KALENDARIUM ROCZNIC

Kalendarium rocznic (styczeń-czerwiec 2013 r.) – Beata Rudzka‑Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(styczeń - czerwiec 2012) – Joanna Burska, Krystyna Hałun

Strona główna BWM