Małgorzata Szymańska-Jasińska
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
W Olsztynie

Uzasadnienie werdyktu komisji oceniającej kandydatów zgłoszonych do konkursu na „Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2011”

Komisja stanęła przed bardzo trudnym zadaniem wyłonienia jednej osoby nominowanej do tytułu „Bibliotekarza roku 2011” spośród siedmiu zgłoszonych kandydatów. Zaprezentowana w charakterystykach działalność bibliotekarzy kwalifikowała do zgłoszenia kandydatur ich wszystkich.

Komisji pozostał zatem wybór osoby, przy której należy użyć określenia primus inter pares, i większością głosów zaproponowała panią Elżbietę Dziubińską z Miejskiej Biblioteki Publicznej im K. I. Gałczyńskiego w Morągu. Uwagę Komisji zwróciła systematyczna, niemal pozytywistyczna praca Pani Dyrektor, dzięki której potrafiła zorganizować wokół siebie bardzo dobry zespół pracowników, świetnie rozpoznający zainteresowania czytelników oraz profesjonalnie łączący tradycyjne formy pracy bibliotekarskiej z technikami nowoczesnymi. Warto też podkreślić aktywność Pani Elżbiety Dziubińskiej w pracach na rzecz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, a także w różnych innych akcjach promujących działalność bibliotek i propagujących czytelnictwo. Potrafiła nawiązać bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi oraz stworzyć przyjazną atmosferę dla biblioteki w lokalnym środowisku.

Powrót