Renata Pietrulewicz

Zasługują na wyróżnienie

Po dokonaniu podsumowań statystycznych i analizie pracy bibliotek publicznych w 2011 roku przystąpiliśmy w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym do wyłonienia najlepszych bibliotek publicznych województwa. W roku 2009 ustaliliśmy, że tytuł Bibliotheca Bona przyznawać będziemy w trzech kategoriach dla biblioteki miejskiej, miejsko-gminnej i gminnej.

Założyliśmy, że ocenie poddamy procent czytelników w stosunku do ogółu mieszkańców, wykorzystanie zbiorów oraz odwiedziny w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca.

Przyznamy punkty za tworzenie i udostępnianie katalogu zbiorów bibliotecznych w Internecie, wykorzystanie Internetu do promocji biblioteki i jej usług, szczególną dbałość o kolekcje zbiorów w tym ich selekcję, udział bibliotek w programach m.in. Infrastruktura Bibliotek, Program Rozwoju Bibliotek

W taki to sposób po raz czwarty wyłoniliśmy tegorocznych laureatów.

Tytuł Bibliotheca Bona 2011 przyznano:

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Kromera w Lidzbarku Warmińskim,

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu,

Gminnej Bibliotekce Publicznej w Baniach Mazurskich.

Najlepsze biblioteki w województwie uhonorował Marszałek Województwa Jacek Protas, który od czterech lat sprawuje patronat honorowy nad tytułem. Dyrektorki wyróżnionych instytucji otrzymały ufundowane przez Marszałka nagrody w postaci kompletu książek regionalnych oraz dyplomu a reprezentanci władzy lokalnej gratulacje i podziękowania za doskonałą współpracę na linii organizator - biblioteka. Tytuł Bibliotheca Bona nadajemy w maju podczas uroczystego wręczenia nagrody Wawrzyn-literacka nagroda Warmii i Mazur, jest to zatem dla nas na Warmii i Mazurach święto literatury regionalnej i bibliotekarzy.

Laureatami poprzednich trzech edycji zostały:

w roku 2010

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu

w roku 2009

Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach

w roku 2008

Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Gwiździnach

Gratulujemy nagrodzonym.

Powrót