Adrianna Walendziak, Joanna Przegrodzka

Festiwal Edukacyjny „STOPniowo więcej”
Olsztyn 18-19.06.2012 r.

„Festiwal Edukacyjny – STOPniowo więcej” odbył się w dniach 18-19 czerwca 2012 r. w siedzibie Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Podczas dwóch dni szkoleń ponad setka mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w przeważającej większości bibliotekarzy i bibliotekarek, skorzystała z 8 całodniowych, bezpłatnych warsztatów o różnorodnej tematyce.

 

Festiwal rozpoczął się od uroczystej inauguracji, podczas której Andrzej Marcinkiewicz, Dyrektor WBP w Olsztynie, powitał zaproszonych Gości oraz uczestników Festiwalu. Po wystąpieniach Moniki Michniewicz, Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Marty Henzler ze Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Jacka Królikowskiego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Krzysztofa Dąbkowskiego z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, uczestnicy Festiwalu udali się do poszczególnych sal, aby uczestniczyć w wybranych przez siebie warsztatach.

 

Jedną z propozycji szkoleniowych był warsztat „Atrakcja dla wnuka, czyli niekonwencjonalne pomysły dla babć i dziadków. Jak wspierać rozwój dzieci poprzez książkę i zabawę”, podczas którego Justyna Daniel z MBP w Jarocinie oraz Elżbieta Smoczyk z GBP w Barlinku przybliżyły uczestnikom metody atrakcyjnego spędzania czasu z dziećmi, sposoby rozwijania ich wyobraźni oraz wspierania kreatywnego myślenia.

Podczas warsztatów „Wyciszyć umysł, uspokoić ciało. Wprowadzenie do zajęć relaksujących i ćwiczących koncentrację dzieci w wieku od 4 do 6 lat” Magdalena Kremer z WiMBP w Zielonej Górze przybliżyła, czym jest relaks w życiu dziecka, dlaczego należy relaksować przedszkolaki, a także zapoznała uczestników z różnymi sposobami odprężania i koncentrowania dzieci.

Na warsztatach pn. „Jak stworzyć atrakcyjną ofertę dla młodzieży?” Joanna Podolak z MBP w Olsztynie i Adrianna Walendziak z WBP w Olsztynie zapoznawały uczestników z metodami badań potrzeb młodzieży, formami promocji i dobrymi praktykami w pracy z młodzieżą a podczas warsztatów „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” Joanna Przegrocka z WBP w Olsztynie i Marek Jurowski z Instytutu Książki w Warszawie uczyli jak sprawić, aby działania bibliotek były cenione wśród władz samorządowych.

Warsztatem, na który najszybciej zapełniła się lista uczestników, był „Komunikacja bez barier, czyli jak się dogadać po ludzku”. Marta Dmitriuk oraz Danuta Murzynowska z Biblioteki Narodowej uczyły jak poprawić umiejętności komunikacyjne, jak aktywnie słuchać, parafrazować, precyzować i podawać informację zwrotną.

Beata Tarnowska z DBP we Wrocławiu podczas warsztatu „Juniorzy i seniorzy – dwa pokolenia w przestrzeni Twojej biblioteki” pokazała, jak zaprojektować działania dla juniorów i seniorów krok po kroku oraz zapoznała uczestników z metodami tworzenia oferty dla obu grup pokoleniowych, natomiast Małgorzata Zbroszczyk z MBP w Chrzanowie i Paweł Dobrzelecki z MBP w Zabrzu na warsztacie „Marketing w małych bibliotekach publicznych na przykładzie rozwiązań niskobudżetowych” uczyli jak wykorzystywać marketing podczas pracy bibliotekarza w małych bibliotekach, i jak zwiększyć atrakcyjność placówki wśród społeczności lokalnej.

Warsztat, na którym uczestnicy poznali m.in. przykładowe narzędzia PR, które można wykorzystać do budowania autorytetu oraz nabyli umiejętność posługiwania się wybranymi technikami perswazji w kontaktach z zewnętrznymi partnerami instytucji, to „Wykorzystanie wybranych narzędzi PR do budowania autorytetu dyrektora instytucji kultury”, poprowadzony przez Ewę Śliwę z GBP w Boguchwałach oraz Magdalenę Forusińską z BP w Bełchatowie.

 

Wszystkie szkolenia w ramach Festiwalu poprowadzili bibliotekarze i bibliotekarki, uczestnicy III edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek organizowanej przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP realizowanej w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek. Od września 2011 roku uczestniczyli oni w intensywnym cyklu szkoleń, w ramach, którego uczyli się jak ciekawie, twórczo, edukacyjnie umożliwiać ludziom uczenie się, a Festiwal był finałem tego cyklu.

Festiwal to przedsięwzięcie, w którego organizację włączyła się Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Festiwal nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego Urzędu Miasta Olsztyn oraz użyczenia sal przez Olsztyńską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Promocję Festiwalu wsparła Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Powrót