Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Ocena działalności bibliotek publicznych
województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2011

I.Dane podstawowe z działalności samorządowych bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2011 r.
II.Sieć bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego
III.Sytuacja zawodowa bibliotekarzy
IV.Zbiory biblioteczne
V.Czytelnictwo
VI.Komputeryzacja bibliotek
VII.Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje – udział w programach, grantach, sponsoring, itp.
VIII.Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w stosunku do ubiegłego roku
IX.Inwestycje, modernizacje, zmiany w infrastrukturze bibliotek publicznych przeprowadzonych w ostatnim roku
Tabela 1Liczba bibliotek.
Tabela 2Zbiory bibliotek.
Tabela 3Czytelnicy.
Tabela 4Wykorzystanie zbiorów.
Tabela 5Kadra bibliotekarska.
Tabela 6Nowe technologie.
 Do pobrania: dane statystyczne w formacie arkusza kalkulacyjnego (rozmiar 142kB)
Powrót