Joanna Burska, Krystyna Hałun

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
styczeń-czerwiec 2012

Zapraszamy do lektury najnowszego kalendarium. Na informacje i uwagi czekamy pod adresem: bwm@wbp.olsztyn.pl

Kalendarium zgodnie z wieloletnią tradycją publikuje wyłącznie informacje zgłoszone do redakcji, więc nie stanowi pełnego przeglądu wydarzeń w bibliotekach warmińsko-mazurskich.

Inicjatywy i wydarzenia w bibliotekach o znaczeniu regionalnym

Najważniejszymi wydarzeniami Programu Rozwoju Bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim w I półroczu były:

DKK – Dyskusyjne Kluby Książki to ogólnopolski projekt koordynowany w regionie przez WBP w Olsztynie od 2007 r., którego ważnym elementem działań są spotkania z autorami. W pierwszym półroczu 2012 r. z mieszkańcami Warmii i Mazur spotkali się:

Podczas konferencji dla kadry kierowniczej bibliotek publicznych województwa ph. Co za nami, co przed nami w dniu 26 marca 2012 r. miało miejsce wyjątkowe dla regionalnych DKK wydarzenie. Klubowiczka z Działdowa – Ania Chaberska, otrzymała z rąk wicedyrektor Instytutu Książki – Elżbiety Kalinowskiej nagrodę w ogólnopolskim konkursie dla klubowiczów na najlepszą recenzję książkową roku 2011. Wcześniej recenzja książki Momo Michaela Ende autorstwa Ani została wybrana na najlepszą recenzję listopada. Serdecznie gratulujemy.

Kolejny już rok polskie biblioteki publiczne otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po raz trzeci dotacje przyznane będą w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Z przyznanej na rok 2012 ogólnej puli 20 mln zł dla wszystkich bibliotek publicznych w Polsce, placówkom województwa warmińsko-mazurskiego przyznana została kwota 718 831 zł. Kryterium przyznania środków na dane województwo oraz dla poszczególnych bibliotek stanowią obok danych demograficznych dobre wyniki czytelnictwa (liczba czytelników oraz zasięg czytelniczy).

Z początkiem lutego 2012 r. WBP w Olsztynie rozpoczęła realizację projektu O finansach... w bibliotece, którego beneficjentami będą biblioteki publiczne regionu i ich użytkownicy. Na mocy umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 10 bibliotek Warmii i Mazur będzie mogło prowadzić działalność edukacyjną mającą na celu zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej. Bibliotekarze wraz z wolontariuszami wzięli udział w szkoleniu w dniach 27-29 marca 2012 r. Wiedzę uzyskaną podczas szkolenia przekażą w czasie 15 godzin zajęć, po zorganizowaniu we własnych bibliotekach 20-osobowych grup seniorów chętnych do podniesienia swojej świadomości ekonomicznej. Wsparciem dla bibliotekarzy i wolontariuszy jest opiekun regionalny z ramienia WBP, który na bieżąco monitoruje postęp szkoleń oraz trenerzy wyznaczeni przez FRSI. Do chwili obecnej przeprowadzono w województwie 65 spotkań z seniorami. Projekt sfinansowany został ze środków Narodowego Banku Polskiego, a jego zakończenie planowane jest na koniec listopada br. W województwie warmińsko-mazurskim w projekcie udział biorą biblioteki w: Barczewie, Braniewie (biblioteka miejska), Dobrym Mieście, Gołdapi, Gwiździnach (gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie), Lidzbarku Warmińskim (biblioteka miejska), Pasłęku, Pieniężnie, Reszlu i Rynie.

W listopadzie 2011 r. WBP w Olsztynie zainicjowała projekt Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach realizowany na mocy umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Główne działania projektu bezpośrednio skierowane na użytkowników przeprowadzone zostały od marca do maja 2012 r. Główną grupę docelową stanowili seniorzy wykluczeni cyfrowo, którzy podczas szkoleń pt. Pierwsze kroki w wordzie oraz dyżurów cybernawigatorów mieli okazję uzupełnić swoje umiejętności komputerowe. Cybernawigatorzy to specjalnie przeszkoleni na warsztatach FRSI pracownicy biblioteki oraz wolontariusze, którzy mogą pomagać osobom o niskich kompetencjach cyfrowych w odnalezieniu się w świecie technologii ICT.

W projekcie bierze udział także Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu. Cybernawigatorzy tej placówki zaproponowali seniorom i bezrobotnym kurs z podstaw obsługi komputera oraz warsztaty fotografii cyfrowej, w których udział wzięło 70 osób. W działania projektowe morąskiej biblioteki włączyło się aż 10 wolontariuszy.

26 marca 2012 r. kadra kierownicza bibliotek publicznych województwa spotkała się na dorocznej konferencji Co za nami, co przed nami organizowanej przez WBP w Olsztynie w celu podsumowania osiągnięć roku minionego oraz przedstawienia planowanych działań na rok 2012. Podczas konferencji m.in. przedstawiono diagnozę sytuacji bibliotek publicznych województwa w 2011 r. oraz propozycję szkoleń WBP dla personelu bibliotek publicznych województwa na 2012 r., a także omówiono przedsięwzięcia projektowe planowane do realizacji w 2012 r. Ciekawym elementem wydarzenia było przekazanie doświadczeń z wykorzystania czytników e-booków w bibliotekach w Barczewie, Reszlu i Morągu.

W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. modułem poświęconym zagadnieniom interpersonalnym rozpoczęto trzeci już cykl szkoleń dla bibliotekarzy publicznych województwa warmińsko-mazurskiego organizowanych w ramach Programu Biblioteka+. W szkoleniach uczestniczą dwie dwunastoosobowe grupy bibliotekarzy. Kolejny moduł realizowany był w dniach 12-13 czerwca 2012 r. i zrealizowano podczas niego tematy związane z zarządzaniem oraz zagadnieniami prawnymi dotyczącymi bibliotek. Kolejne spotkania planowane są we wrześniu i październiku.

W dniu 9 maja 2012 r. świętowano Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w regionie Warmii i Mazur. Ponad 80 bibliotekarzy spotkało się w Domu Środowisk Twórczych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim, m.in. aby wziąć udział w podsumowaniu okręgowego etapu konkursu Bibliotekarz Roku 2011. Najlepszym bibliotekarzem Warmii i Mazur w 2011 r. została Elżbieta Dziubińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Razem z kandydatami z innych województw rywalizowała w konkursie ogólnopolskim, w którym ostatecznie zajęła 4 miejsce. Ponadto uczestnicy spotkania zwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną oraz zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

W dniu 18 maja 2012 r. w Szczytnie we współpracy Burmistrza Miasta Danuty Górskiej oraz MBP i MDK w Szczytnie zorganizowano Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury 2012. Miłym akcentem wydarzenia był rejs statkiem wycieczkowym po jeziorze Domowym Dużym w Szczytnie. Spotkanie w dniu 8 maja 2012 r. z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizowała także Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie we współpracy z lokalnym oddziałem SBP.

23 maja 2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie tradycyjnie już organizowała konferencję, której najważniejszymi wydarzeniami były:

Cała Polska czyta dzieciom – to bez wątpienia jedno z najbardziej rozpoznawalnych haseł promujących czytanie na dobre rozgościło się w warmińsko-mazurskich bibliotekach. W bieżącym roku w dniach 1-7 czerwca 2012 r. świętowano XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, stanowiący część wspomnianej wyżej akcji. Piątka – Biblioteka Dzieci i Młodzieży WBP w Olsztynie przygotowała szereg imprez dla dzieci z przedszkola Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie oraz grupy z Oddziałów Przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie. Zajęcia obejmowały projekcję filmu Sekret Eleonory, brały udział we wspólnym czytaniu książek, tworzyły opowiadania i tańczyły do muzyki z bajki o Aladynie. Działania uzupełniła ekspozycja książek polecanych przez Fundację ABC XXI oraz nagrodzonych w I i II edycji konkursu literackiego im. Astrid Lindgren. W zajęciach udział wzięło 75 osób.

Relacje z włączenia się do inicjatywy przesłały nam:

W dniach 18-19 czerwca 2012 r. w Olsztynie bibliotekarze Warmii i Mazur mieli wyjątkową okazję wziąć udział w Festiwalu Edukacyjnym STOPniowo więcej. To wyjątkowe przedsięwzięcie współorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie umożliwiło bibliotekarzom udział w szeregu interesujących szkoleń zawodowych, a młodym adeptom sztuki trenerskiej rekrutującym się z całego kraju, którzy ukończyli Szkołę Trenerską dla Bibliotekarzy STOP, na praktyczne przećwiczenie nowo nabytych umiejętności, które oceniane były przez profesjonalistów. Nasze województwo wzbogaciło się o trzech trenerów-bibliotekarzy, którzy ukończyli profesjonalny cykl szkoleń: Joannę Podolak (MBP w Olsztynie), Joannę PrzegrockąAdriannę Walendziak (WBP w Olsztynie), a podczas festiwalu zaprezentowali swoje umiejętności.

Minione półrocze było wyjątkowe dla kilku bibliotekarzy naszego województwa:

Od kwietnia do grudnia 2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie wspólnie z TVP Oddział w Olsztynie realizuje projekt Bookriders – kulturalne jazdy z Warmii i Mazur dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Promocja Literatury i Czytelnictwa, Priorytet: Promocja czytelnictwa. Celem projektu jest rozwój czytelnictwa i promocja wartościowej literatury, ze szczególnym uwzględnieniem literackiego dorobku autorów i wydawców regionalnych oraz utworów o regionie warmińsko-mazurskim. Głównym działaniem projektu będzie cykl audycji telewizyjnych nadawanych w najlepszym czasie oglądalności, zawierających rozmowy na temat wartościowych publikacji literackich urozmaicanych wymiennymi modułami, felietonami np.: Co oni czytają, Kryminał w okładkach, Lektury 50+, Czym żyje Internet, oraz pokazami imprez bibliotecznych i zapowiedziami ciekawostek radiowych. Moda na czytanie jest lansowana pod literackim patronatem Krzysztofa Daukszewicza także w pozostałych działaniach projektu, które będą aktywizowały czytelniczo odbiorców: warsztaty telewizyjne, uwalnianie książek, konkursy, akcje i komentarze internetowe, współpraca z radiem, wystawa. W dotychczas wyemitowanych audycjach zaprezentowane zostały działania bibliotek w: Nidzicy, Morągu, WBP w Olsztynie i Reszla. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach: http://www.tvp.pl/olsztyn/bookriders, http://www.tvp.pl/olsztyn/magazyny/bookriders, http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/bookriders.tvp.

Pracownikom bibliotek publicznych zaoferowano trzy interesujące szkoleniach zorganizowane we współpracy z WBP w Olsztynie:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

3 kwietnia 2012 r. dyrektor Andrzej Marcinkiewicz wraz z Anną Wasilewską – członkiem zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego odebrali wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce w kategorii Zarządzanie rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu. Nagrodzone zostały Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego za Budowę systemu dostępu do technologii informatycznych w oparciu o sieć bibliotek publicznych w województwie warmińsko-mazurskim.

W dniu 12 czerwca w Starym Ratuszu otwarto Centrum Kultury i Informacji ameryka twojej bibliotece” utworzone w ramach partnerskiego programu Ameryka w twojej bibliotece. W drodze konkursu ogłoszonego przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), WBP w Olsztynie jako jedna z siedmiu bibliotek w Polsce, została wybrana do realizowania partnerskiego programu. Zakłada on działalność zarówno informacyjną jak i kulturalną, mającą na celu przybliżanie wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. W ofercie Centrum znajdują się:

Promocję literatury w językach obcych prowadzono także w ramach działającej przy WBP w Olsztynie Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka Niemieckiego w I połowie 2012 r. podjęto następujące działania:

W minionym półroczu odbyły się w WBP następujące spotkania autorskie i promocje literackie:

Ponadto WBP w Olsztynie w minionym półroczu zaprosiła użytkowników do udziału w kilku interesujących wydarzeniach:

Galeria Stary Ratusz oraz agendy udostępniania WBP gościły w minionym półroczu szereg interesujących wystaw:

Interesujący cykl wystaw popularyzujących zbiory ph. Zobacz, co kryje nasz magazyn zaprezentowała Wypożyczalnia Główna WBP w Olsztynie. W minionym półroczu w ramach akcji zaprezentowano ekspozycje pt: Mam pasję, Być kobietą, być kobietą, Ładnie podane, lepiej smakuje, Biblioteka ciągle w grze – Tydzień Bibliotek 2012.

Najmłodsi czytelnicy mogli skorzystać z bogatej oferty przygotowanej przez Oddział Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej WBP Piątka:

MBP w Olsztynie

Promocje literatury, spotkania autorskie

W olsztyńskich filiach miejskich zorganizowano w pierwszym półroczu szereg spotkań promujących literaturę, m.in. z:

Po konkursach wiedzy na temat sagi Zmierzch oraz trylogii Władca Pierścieni Planeta 11 zorganizowała w kwietniu dwuetapowy konkurs ze znajomości najpopularniejszej obecnie serii powieści fantasy Pieśń lodu i ognia George'a R.R. Martin'a. Pytania konkursowe dotyczyły fabuły dwóch pierwszych tomów sagi, czyli Gry o tron i Starcie królów.

Promocja regionu i historia lokalna

Biblioteka kontynuowała projekt Antologia Warmińska – kreacja i promocja nowej marki regionu, adresowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz opiekunów, nauczycieli i bibliotekarzy. W tej części projektu skoncentrowano się na zajęciach edukacyjnych, literackich, teatralnych prowadzonych w formie warsztatów. Pokazowe zajęcia warsztatowe przybliżające wiedzę o Olsztynie i regionie przygotowała i prowadziła nauczycielka KLANZY, natomiast warsztaty teatralne, których zadaniem było pokazanie, jak w prosty sposób wykorzystać różne przedmioty z najbliższego otoczenia do przygotowania inscenizacji, realizował Olsztyński Teatr Lalek. Uczestnicy zajęć poznawali zabytki i symbole Olsztyna, historię bab pruskich, wiosenne zwyczaje Warmiaków, budowali makietę olsztyńskiego zamku, rysowali warmińskie pejzaże, tańczyli pofajdoka oraz słuchali legend, baśni i podań ze zbioru Antologia Warmińska, który wydano w ramach projektu.

W czerwcu Teatr Lalek przygotował dla dzieci dodatkową atrakcję zapraszając je na warsztaty do teatru, gdzie dzieci mogły zobaczyć „prawdziwy” warsztat teatralny i przy okazji obejrzeć spektakl Na Warmii – dawno, dawno temu inspirowany legendami warmińskimi.

Filia nr 9 MBP w kwietniu zorganizowała wspólnie z Samorządową Radą Osiedla Kormoran konkurs dla przedszkolaków na kukiełkę do wybranej baśni warmińskiej. Na konkurs wpłynęły 24 prace wykonane z różnych materiałów, w tym z odpadów. Dzieci tworzyły m.in. kłobuki, królewnę Łynę, Warmę, diabła i topniki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, a dodatkowo Olsztyński Teatr Lalek ufundował bilety do teatru.

Dzieci i młodzież

Olsztyńskie biblioteki zorganizowały ferie zimowe dla młodszych i starszych uczniów. Starsi spotykali się głównie w Planecie 11, która zaproponowała bogaty program umożliwiający zdobycie nowych umiejętności i miłą zabawę, np. naukę brydża i robótek ręcznych, edukację filmową, warsztaty plastyczne, konkursy trajlerowe i muzyczne, turnieje gier na PlayStation. Młodsze dzieci odbywały podróże po literaturze dziecięcej. Zajęcia literackie uzupełniały gry i zabawy ruchowe, zgadywanki, inscenizacje, filmy, warsztaty plastyczne. Z bibliotecznej oferty na ferie korzystały dzieci indywidualnie i w grupach zorganizowanych z zimowisk, półkolonii, świetlic.

Filia Abecadło w dniu 24 lutego 2012 r. zorganizowała dla swoich czytelników konkurs plastyczny Portret Plastusia. Na początku spotkania Hanna Banasiak, aktorka Olsztyńskiego Teatru Lalek, przeczytała fragment książki M. Kownackiej Plastusiowy Pamiętnik, potem rodzice i dzieci wyklejały z zamkniętymi oczami kartonowego Plastusia, a na zakończenie każdy laureat konkursu otrzymał nagrodę książkową i pudełko plasteliny.

Olsztyńskie filie obsługujące dzieci kontynuowały dobrze rozwijającą się współpracę z przedszkolami, które coraz chętniej uczestniczą w zajęciach proponowanych przez biblioteki. Ich celem jest przedstawienie biblioteki jako przyjaznego miejsca, w którym można miło i bezpiecznie spędzić czas, bawiąc się i ucząc. Mają też zachęcać dzieci do czytania i odwiedzania biblioteki indywidualnie z rodzicami. Z oferty bibliotek korzystają głównie przedszkola prowadzące działalność na terenie Olsztyna, ale też wiejskie przedszkola z miejscowości podolsztyńskich, np. Różnowo, Łęgajny, Ramsowo. O tym jak duża jest skala tego zainteresowania świadczy np. fakt, że tylko filia 9, w okresie od stycznia do czerwca zorganizowała spotkania dla ponad stu grup przedszkolnych. Szczególnie dużo uwagi biblioteki poświęcają organizacji zajęć dla przedszkolaków specjalnej troski, którzy wymagają indywidualnej oferty.

Biblioteki organizują też zajęcia dla małych dzieci nie korzystających z opieki przedszkolnej w: Bajkowym Przedszkolu i Bajkotece Malucha (Abecadło), Klubie Mam (filia nr 18), Klubie Smyka (filia nr 2), Klubie Trzynastkowych Moli Książkowych (filia nr 13).

W kwietniu olsztyńskie biblioteki zorganizowały kolejne Dni Literatury Dziecięcej. W tym roku motyw przewodni imprezy odbywających się pod hasłem Każde dziecko jest królem nawiązywał do Roku Janusza Korczaka. W programie uwzględniono różne formy zajęć, które przybliżały dzieciom sylwetkę Janusza Korczaka, jego twórczość, ale też były okazją do rozmowy o prawach dzieci i ich bezpieczeństwie.

Z okazji Dnia Dziecka filia nr 9 MBP zamieniła się w tajemniczą i mroczną czarodziejską krainę, do której zaproszono dzieci na Noc z czarami. Uczestnikom zaproponowano wiele atrakcyjnych zabaw. W czarowny nastrój wprowadził ich Pan Jarosław Korzeniewski, który wspólnie z dziećmi stworzył Czarownicę – Kibicę, czyli Babę Jagę gotową do Euro2012, był też slalom pod pajęczynami, rewia czarodziejskiej mody na czerwonym dywanie, przyrządzanie cudownego eliksiru, warsztaty plastyczne Pod czarnym kotem i inne atrakcje. Rozbawione dzieciaki pożegnały się z biblioteką o północy, a w bibliotece pozostała Czarownica – Kibica, z którą wszyscy chętni mogą do końca trwania Euro 2102 zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Również z okazji Dnia Dziecka dziewiątka zorganizowała, już po raz piąty, Osiedlową Paradę Bajek. Wzięło w niej udział ponad 400 dzieci przebranych za bajkowe postaci, wspierająca organizatorów młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych, rodzice i opiekunowie. Barwny korowód, jak co roku wzbudził sympatyczne zainteresowanie mieszkańców osiedla Kormoran, którego uliczkami przemaszerował. Finał imprezy odbył się w przybibliotecznym ogrodzie.

Natomiast Abecadło w dniu 2 czerwca 2012 r. zaprosiło dzieci na przedstawienie Leśne żarty. Jest to już trzecia inscenizacja przygotowana w całości przez pracowników biblioteki, poczynając od scenariusza i scenografii, a na aktorskich popisach kończąc. Zabawna bajka o skrzatach i krasnalach, które robiły sobie przeróżne psikusy tak bardzo spodobała się dzieciom, że trzeba było zorganizować dodatkowe spektakle.

W dniu 11 kwietnia 2012 r. uczniowie I klasy XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie zostali zaproszeni do Planety 11 na pogadankę na temat szkód wynikających z używania i nadużywania narkotyków. Spotkanie prowadzone było przez panią Julię Gołębiewską, specjalistę terapii uzależnień z olsztyńskiego oddziału MONAR-u.

W filii nr 5 MBP w dniu 10 maja 2012 r. odbył się finał konkursu dla dzieci Mistrz Pięknego Czytania zorganizowanego w ramach projektu Antologia Warmińska. Uczestnicy prezentowali przed jury wybrane przez siebie fragmenty legend warmińskich. Nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Nagórki.

Abecadło przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji Bakuś zaprasza – Rodzic bliżej natury polegającej na organizowaniu edukacyjnych spotkań dla rodziców, dotyczących rozwoju i wychowania dzieci w pierwszych latach życia. Na spotkaniu inaugurującym akcję w dniu 12 maja 2012 r. zaprezentowano rodzicom dwa tematy: Chustonoszenie oraz żywienie dzieci metodą BLW i Zabawy z dziećmi oraz dieta starszaka.

Kluby i pasje mieszkańców

Fani sportu w ostatnim półroczu otrzymali ciekawą ofertę spotkań w filiach MBP w Olsztynie:

Niektórym olsztyńskim filiom (nr 9, 11, 12, 13) udało się obudzić w mieszkańcach pasję do robótek ręcznych. Szczególnym powodzeniem cieszą się zajęcia zdobienia różnych przedmiotów techniką decoupage, tworzenia makramy, filcowanych ozdób, robótek na drutach i szydełku oraz haftu. Bibliotekarzy w realizacji zajęć wspierają czytelnicy chętnie dzielący się z adeptami swoim doświadczeniem i umiejętnościami.

W dniu 30 marca 2012 r. liczne grono zainteresowanych zgromadziło spotkanie w filii nr 9Tadeuszem Gowkielewiczem, poświęcone lotnictwu i lotnikom, zwłaszcza Tadeuszowi Górze – pilotowi wojskowemu i szybownikowi. Prowadzący zaprezentował min. niezwykle ciekawy film o życiu i pasji T.Góry.

Planeta 11 z trudem pomieściła chętnych na spotkanie z Markiem Niedźwieckim, słynnym prezenterem radiowym Programu Trzeciego Polskiego Radia, prowadzącym Listę Przebojów oraz twórcą wielu innych audycji poświęconych muzyce, które zorganizowano w dniu 9 maja 2012 r.

Z okazji Euro 2012 MBP przygotowała specjalną ofertę imprez pod hasłem Biblioteka pełna futbolu. W Abecadle, MultiCentrum i Planecie11 odbywały się zajęcia atrakcyjne zarówno dla tych, którzy pasjonują się piłką nożną, jak i tych, którzy szukali odpoczynku od piłkarskiego szaleństwa. Abecadło np. przygotowało Turniej Piłkarskich Pajączków i Familijną ekstraklasę, Planeta11 – turnieje PlayStation, cykl ćwiczeń fizycznych Bądź sprawny na Euro, warsztaty kosmetyczne i technik relaksacyjnych dla pań, a MultiCentrum – warsztaty graficzne i muzyczne oraz wspólnie z Planetą11 MultiPlanet football show z pokazem piłkarskich sztuczek, konkursem wiedzy o piłce nożnej i warsztatami fizyczno-biologicznymi. Biblioteka włączyła się też do organizacji imprez na Uliczce Sztuki, która powstała w czerwcu na olsztyńskiej starówce. Filie Abecadło, MultiCentrum i nr 9 dwukrotnie zorganizowały tam kilkugodzinne zajęcia dla dzieci przedszkolnych. Projekt został dofinansowany przez Miasto Olsztyn.

14 maja 2012 r. Filia nr 5 po raz kolejny zaprosiła swoich najbardziej aktywnych czytelników na uroczyste spotkanie z udziałem Józefa Jacka Rojka, który opowiadał o swoich najnowszych utworach. Wszyscy zaproszeni otrzymali podziękowania i dyplomy.

Miłośnicy czytania i aktywnego spędzania czasu wolnego wzięli udział w projekcie Odjazdowy Bibliotekarz zorganizowanym w dniach 8-19 maja 2012 r. przez Planetę 11 wspólnie ze Stowarzyszeniem „Młyn”. Uczestnicy wykonywali zadania w ramach gry miejskiej, polegającej m.in. na odwiedzaniu bibliotek znajdujących się na wyznaczonej trasie, zbierali książki dla biblioteki w Sząbruku, a na zakończenie wzięli udział w wycieczce rowerowej z przewodnikiem PTTK do Sząbruka, gdzie przekazano mieszkańcom dar książkowy i bawiono się na wspólnej zabawie.

Nieco inny rodzaj aktywności zaproponowano mieszkańcom Olsztyna w dniu 20 maja 2012 r. podczas IV biegu przebierańców Copernicus Run. Ta inicjatywa podjęta przed laty przez Planetę 11 przerodziła się w dużą imprezę miejską organizowaną wspólnie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta i naszą filię. Bierze w niej udział kilkuset uczestników, którzy mogą wybrać jedną z tras wyścigu: 1500 m. dla przebierańców i rodzin lub 3000 w biegu open. Pucharami nagradzani są: najmłodszy, najstarszy i najoryginalniej przebrany zawodnik.

Edukacja

W Planecie 11 odbył się kolejny cykl warsztatów rozwoju umiejętności interpersonalnych Nawigator V, przeznaczonych dla młodzieży powyżej 16 lat. Podczas trzydniowych zajęć w dniach 9-10 i 12 marca 2012 r. ich uczestnicy poznawali sztukę prezentacji i wystąpień publicznych oraz uczyli się zasad przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą i sporządzania kreatywnego CV.

Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia językowe w olsztyńskich filiach nr: 3, 10, 11, 13, prowadzone w formie lekcji tradycyjnych i wykorzystujących aplikacje komputerowe, kawiarenek umożliwiających konwersację w językach obcych i lekcji pokazowych organizowanych dla dzieci. Najwięcej osób korzysta z możliwości nauki języka angielskiego, ale inne języki (niemiecki, francuski, włoski, hiszpański) również cieszą się niemałym zainteresowaniem. Naukę prowadzą wolontariusze i bibliotekarze.

Dla zainteresowanych historią literatury filia nr 5 zorganizowała cykl wykładów dra Ryszarda Świątkowskiego po tytułem Czy rzeczywiście mroki średniowiecza?.

W pierwszym półroczu MultiCentrum, poza swoją stałą pracą edukacyjną, realizowało ciekawe projekty dla dzieci i młodzieży. Luty był w tej filii Miesiącem bezpiecznego Internetu. Dwa razy w tygodniu, przez cały miesiąc odbywały się zajęcia w postaci pogadanek i różnych warsztatów, które miały na celu propagowanie bezpiecznych zachowań w Internecie. Projekt realizowano w ramach programu Safer Internet w Polsce przygotowanego przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange. W zajęciach uczestniczyła głównie młodzież, ale do udziału w nich zaproszono też rodziców, dziadków, opiekunów, którzy mogli poznać internetowe zagrożenia i dowiedzieć się jak im przeciwdziałać. 13 marca 2012 r. MultiCentrum po raz pierwszy zorganizowało warsztaty społeczne, podczas których młodzi ludzie tworzyli spółdzielnie rozwijając przy okazji umiejętność współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności. Niezwykle atrakcyjnie obchodzono też Światowy Dzień Wody umożliwiając dzieciom uczestniczenie w doświadczeniach i pokazach na temat właściwości fizycznych i chemicznych wody, zanieczyszczeń i prostych sposobów oczyszczania, przewodności elektrycznej wody i powstawania roztworów.

Seniorzy i grupy specjalne w bibliotekach

Coraz więcej osób korzysta z usługi MBP Książka do domu, zwłaszcza w okresie zimowym. Książki dostarczane są przez bibliotekarzy do osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą samodzielnie korzystać z biblioteki. Najwięcej takich czytelników obsługuje filia nr 12, działająca na jednym z najstarszych olsztyńskich osiedli, która w ciągu miesiąca dostarcza książki do domów średnio ośmiu osobom.

11 kwietnia 2012 r. Filia nr 2 zorganizowała dla seniorów wykład rehabilitantki Aleksandry Szczesiul na temat zdrowego starzenia się i profilaktyki chorób układu krążenia.

Wystawy

W Planecie 11 przygotowano w styczniu ciekawą wystawę grafiki autorstwa Karola Kalinowskiego, rysownika, scenarzysty i bibliotekarza, na którą składały się kadry pochodzące z komiksów, takich jak Łauma (nagroda Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego za rok 2009 w kategorii najlepszy komiks polski oraz Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier 2010 w kategorii polski komiks roku) i Yoel: Święty Smok i Jerzy.

Równie interesujące były:

Imprezy okolicznościowe i inne wydarzenia

Już po raz trzeci Abecadło wzięło udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizując 8 stycznia 2012 r. Serduszkowy Bal dla najmłodszych czytelników biblioteki. Podczas świetnej zabawy siedmioletnia wolontariuszka WOŚP zbierała datki na Orkiestrę.

W dniach 20-22 marca 2012 r. Planecie 11, dzięki uprzejmości organizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy – Stowarzyszenia Żydowskie Motywy, zorganizowano pofestiwalowy pokaz kontrowersyjnych i ciekawych filmów poświęconych narodowi żydowskiemu, jego tradycji, historii, tożsamości narodowej i kulturowej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Planeta 11 zorganizowała po raz kolejny dyktando, w którym swoich sił w ortografii mogli próbować dorośli mieszkańcy Olsztyna. Natomiast w filii nr 13 w konkursie O laur Szkolnego Mistrza Ortografii zmierzyli się uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej.

25 maja 2012 r. odbył się w Planecie 11 finał VI SuperOrbitalnego Festiwalu Filmów Amatorskich SOFFA. Na konkurs wpłynęła rekordowo duża liczba prac - prawie 90, z terenu całej Polski, głównie filmów fabularnych i po raz pierwszy w historii festiwalu, filmów kręconych telefonem komórkowym. Grand prix festiwalu otrzymali: w kategorii filmów fabularnych – Jakub Janz z Wrocławia; w kategorii dokumentów – Małgorzata Goliszewska ze Szczecina; w kategorii animacji – Noemi Staniszewska z Gdańska; w kategorii filmów z komórki – Krzysztof PlucińskiSławomir Szwedek z Poznania. Nagrodę publiczności otrzymał film olsztynianek Aleksandry Hajduk i Natalii Michalak. Gościem specjalnym festiwalu była reżyser Barbara Białowąs. Finał konkursu poprzedziły warsztaty animacji poklatkowej prowadzone przez Karola Kalinowskiego.

Planeta 11 w dniu 19 kwietnia 2012 r. już po raz czwarty zaprosiła mieszkańców Olsztyna do zorganizowanej u siebie Żywej biblioteki. Katalog biblioteki był tym razem niezwykle bogaty i urozmaicony. Czytelnicy mogli bowiem wypożyczyć: niepijącego alkoholika i wegankę, Rosjankę, Niemca i dwoje młodych studentów z Arabii Saudyjskiej, geja i lesbijkę, osobę niesłyszącą, wychowawcę przedszkolnego (przedszkolanka?), feministkę, ateistkę i zakonnicę.

W dniach 8-9 czerwca 2012 r. Planeta 11 zaprosiła chętnych na Dni Kultury Japońskiej. Uczestnicy poznali tradycje kultury tego ciekawego kraju (taniec, piosenki, ubiory, kaligrafia, origami), obejrzeli japońskie filmy i mogli porozmawiać o Japonii i Japończykach z prowadzącymi zajęcia japońskimi wykładowcami na polskich uczelniach Warszawy i Łodzi.

Dla uczestników Nocy BibliotekPlanecie 11 w dniu 11 maja 2012 r. zorganizowano ciekawe warsztaty tworzenia biżuterii i druciarskie, pokaz filmów Woody Allena i niezwykłe spotkanie z kulturą arabską z udziałem studentów z Arabii Saudyjskiej.

GBP w Baniach Mazurskich

Dnia 25 lutego 2012 r. biblioteka zorganizowała wycieczkę do Biegnącego Wilka, dzięki życzliwości wójta gminy Ryszarda Bogusza, który udostępnił autokar gminny na dojazd do osady ściborskiej dla uczestników – dzieci ze szkoły podstawowej (31 podopiecznych i 2 opiekunów). Dzieci zwiedziły muzeum z pamiątkami z życia Indian i Eskimosów oraz niedawno otwarte muzeum Marii Rodziewiczówny. Koszty pobytu uczestników wycieczki zostały pokryte z funduszy projektu bibliotecznego „Aktywna biblioteka” zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 

W dniach 27-28 marca 2012 r. uczniowie klasy zerowej, pierwszej i drugiej otrzymali specjalne zaproszenie do niezwykłego świata Baśniowej Krainy. Za sprawą złego czarodzieja Kadabry wszystko tutaj się pomieszało: Królewna Śnieżka wypadła ze swej bajki, wilk zgubił się w lesie, Jaś i Małgosia nie lubi już pierników, a Czerwony Kapturek zgubił koszyczek… Aby pomóc literackim bohaterom, dzieci musiały wykonać poprawnie wszystkie zadania złego czarodzieja: prawidłowo odpowiedzieć na zagadki Kadabry, naprawić dach domku Baby Jagi, z czarodziejskiego worka wybrać rekwizyt i odgadnąć, z jakiej bajki pochodzi, itp. Uroczystość dla dzieci przeprowadzono w auli Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich. Udział wzięło ogółem 94 uczniów.

 

W nocy 12/13 maja 2012 roku biblioteka zorganizowała Nockę w bibliotece, w której uczestniczyły uczennice klasy szóstej lokalnej szkoły podstawowej. Oprócz udziału w wielu przygotowanych atrakcjach w postaci konkursów, łamigłówek, kalamburów oraz przygody kulinarnej czytelniczki obejrzały dwa seanse filmowe. Dzięki ciekawej ofercie nie zmrużyły oczu do samego rana. Wsparciem w przedsięwzięciu była wspomagająca bibliotekę wolontariuszka – Barbara Murawska.

 

Dnia 25 maja 2012 r. biblioteka gościła Barbarę Gawryluk – pisarkę i dziennikarkę, autorkę książek adresowanych do najmłodszych. Na spotkanie autorskie przybyło 60 najmłodszych czytelników z kl. I-III szkoły podstawowej wraz z wychowawcami. Barbara Gawryluk w czarodziejski wręcz sposób zainspirowała młodych czytelników swoją twórczością, roztaczając przed nimi świat widziany oczyma bohaterów literackich. Dzieci obsypały autorkę gradem pytań, a na pamiątkę spotkania pozostaną im zakupione książki z autografem pisarki oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 

MBP w Bartoszycach

17 stycznia 2012 r. odbyła się promocja tomiku wierszy Życie jest tylko snem, bartoszyckiego poety i malarza – Jana Bachara. Wiersze autora recytowały słuchaczki Sekcji Teatralnej Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkaniu towarzyszyła wystawa malarstwa poety. Udział wzięło około 100 osób.

27 lutego 2012 r. odbyła się wyprawa poetycko-satyryczna w głąb PRL-u oparta na twórczości Mariana Załuckiego Było goło, ale wesoło współorganizowana przez działający przy bibliotece Klub Podróżnika. W klimat PRL-u wprowadziła zgromadzonych na spotkaniu znakomita scenografia oraz muzyka z tamtego okresu. Utwory Załuckiego zaprezentowała Podróżnicza Grupa Artystyczna ZACZoM działająca w Klubie Podróżnika. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.

3 kwietnia 2012 r. biblioteka zaprosiła mieszkańców na spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe ph. Nie starzeje się tylko ten, kto nie ma na to czasu. Bibliotekę organizacyjnie wspomógł Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

18 kwietnia 2012 r. podczas specjalnej uroczystości świętowano Jubileusz 65 – lecia MBP w Bartoszycach.

14 maja 2012 r. ponad 60 mieszkańców Bartoszyc wzięło udział w spotkaniu autorskim ph. Taki jestem... z bartoszyckim poetą Jerzym Sałatą. Wiersze autora recytowały słuchaczki Sekcji Teatralnej Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie dopełniła prezentacja multimedialna na temat dorobku autorskiego pisarza.

Pasjonaci skupieni w bartoszyckim Klubie Podróżnika działającym przy bibliotece spotkali się w tym roku już siedem razy. Wakacje w Skandynawii, Spływ kajakowy Krutynią, Rzeka Łyna – wybrane odcinki – to tematy spośród dalekich i bliskich wypraw, prezentowanych w bibliotece przez ludzi ciekawych świata, podczas tegorocznych spotkań. Na spotkaniu w dniu 6 czerwca 2012 r. Bartoszyce z lotu ptaka prezentowali bartoszyccy paralotniarze Norbert NowickiRomuald Kupaj. Goście niezwykłą pasją opowiadali o swoich przygodach z paralotnią.

MBP w Braniewie

W ramach obchodów ogólnopolskiego IX Tygodnia Bibliotek, w dniach 11-17 maja 2012 r. braniewska biblioteka przygotowała szereg atrakcji dla swoich czytelników i mieszkańców Braniewa. Odbyły się w tych dniach m.in.:

W ramach Tygodnia Bibliotek w braniewskich spotkaniach i wycieczkach uczestniczyło prawie pół tysiąca osób. http://braniewo.wm.pl/30771-0,Braniewo-Bajkowy-Piknik-Biblioteczny,731411.html

http://braniewo.wm.pl/103991,Piknik-dla-przedszkolakow-i-dyskusje-o-ksiazce.html

http://odjazdowybibliotekarz.pl/category/miejscowosci/braniewo/

MGBP w Dobrym Mieście

Po raz pierwszy zdecydowano się na przeprowadzenie imprezy dla dzieci późnym wieczorem. W ramach VI Światowych Dni Bajki, 1 czerwca 2012 roku zorganizowano Bajkowy wieczór w bibliotece, który rozpoczął się o godz. 19.00. W zajęciach edukacyjno-rozrywkowych uczestniczyło dwadzieścioro dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Wspólne zabawy integracyjne, czytanie bajek, malowanie ilustracji, przygotowanie wspólnej sałatki owocowej poprzedzone szukaniem produktów ukrytych wśród książek oraz zgadywanką zakończyła zabawa przy muzyce.

MBP w Działdowie

W minionym półroczu kontynuowano działania, w tym wycieczki, lekcje biblioteczne, wystawy prac plastycznych, głośne czytanie w szkołach i przedszkolach pod hasłem Franklin i przyjaciele, które było także motywem przewodnim ferii zimowych w bibliotece w dniach 23 stycznia-2 lutego 2012 r. Dzieci, które wzięły udział w zajęciach plastycznych, zabawach, grach planszowych i edukacyjnych oraz warsztatach wykonywania kart okolicznościowych prowadzonych przez Wandę Stankiewicz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na zakończenie ferii otrzymały drobne upominki, byli też zaproszeni goście i tort z postacią Franklina.

W minionym półroczu biblioteka zaproponowała mieszkańcom Działdowa kilka wystaw:

9 lutego 2012 r. biblioteka wraz z Burmistrzem Miasta Działdowo – Bronisławem Mazurkiewiczem, współorganizowała spotkanie z poetą Krzysztofem Tabaczką, autorem tomiku Aniołowie codzienności, które odbyło się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej im. Arno Kanta.

24 lutego 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie współorganizowane z Burmistrzem Miasta Działdowo – Bronisławem Mazurkiewiczem. Tym razem mieszkańcy miasta spotkali się z Waldemarem Mierzwą, autorem książki Miasteczko, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

2 kwietnia 2012 r. – rozstrzygnięto konkurs plastyczny Bohaterowie naszych bajek. Konkurs dla wszystkich przedszkoli działdowskich zorganizowało wspólnie z biblioteką Przedszkole nr 1. Na konkurs wpłynęło około 70 prac. Wystawa wszystkich prac w pomieszczeniach Biblioteki.

12 kwietnia 2012 r. w ramach pełnienia zadań biblioteki powiatowej MBP w Działdowie zaprosiła 31 bibliotekarzy z bibliotek gminnych, filii bibliotecznych oraz bibliotek szkolnych z powiatu działdowskiego na warsztaty pt. Książka kontra media prowadzone przez Katarzynę Starulę. Warsztaty zorganizowano w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy współpracy z firmą AJAK Anna Jankowska Żurawice – Szkolenia Pedagogiczne.

10 maja 2012 r. w spotkaniu DKK działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku wziął udział Andrzej Grabowski, autor książek dla dzieci, piosenek oraz scenariuszy programów telewizyjnych. W ramach realizacji zadań biblioteki powiatowej biblioteka w dniach 10-11 maja 2012 r. zorganizowała sześć spotkań autora z dziećmi w powiecie działdowskim w Szkole Podstawowej w Turzy Wielkiej, GBP w Płośnicy, MGBP w Lidzbarku, GBP w Iłowie, GBP w Rybnie i Oddziale dla dzieci w Działdowie.

31 maja 2012 r. w czasie Święta Szkoły Podstawowej nr 3 Ewie Sotomskiej – dyrektor działdowskiej biblioteki nadano Honorowy Tytuł Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie. Gratulujemy!

W dniach 4-6 czerwca 2012 r. w ramach obchodów VI Światowych Dni Bajki bibliotekę odwiedzały dzieci z działdowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Dzieci witały wróżki – wolontariuszki. Ogródek przed budynkiem zamienił się w baśniowy ogródek. Były konkursy z nagrodami, można się było sfotografować z żółwikiem Franklinem.

17 czerwca 2012 r. po raz drugi biblioteka uczestniczyła we współorganizacji Festynu Wstąp po zdrowie. Tematem przewodnim było Starzenie się i zdrowie. Biblioteka miała swoje stoisko z książkami tematycznie związanymi z motywem przewodnim festynu, popularyzowano także ogólnopolskie akcje Cała Polska czyta dzieciom i Pomagamy pszczołom, a także bohaterów bajek dla dzieci. Dzieci mogły rysować, kolorować, bawić się w specjalnie przygotowanym kąciku. Organizatorami Festynu byli: Urząd Miasta, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Szpital, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Szersze informacje o działaniach MBP ukazują się w prasie lokalnej (Tygodnik Działdowski i Gazeta Działdowska) oraz na stronie www.mbpdzialdowo.pl.

GBP gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Gwiździnach

Jak co roku w zimowe ferie biblioteki zorganizowały dla dzieci i młodzieży szereg atrakcji. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki: http://www.gwizdziny.bil-wm.pl/index.php?inf=10&idsl=15&id=108, http://www.gwizdziny.bil-wm.pl/index.php?inf=10&idsl=15&id=109

W bibliotece w Gwiździnach 9 maja 2012 r. odbyło się spotkanie z cyklu Poznajemy zawody dla dzieci w wieku 6-10 lat. Zaproszeni goście – bioenergoterapeutki Dorota Jedlicka z Łodzi i Małgorzata Dobrowolska z Gwiździn wprowadziły dzieci w tajniki wykonywanego zawodu. Wyjaśniły m. in. co to jest aura, energia, skąd ją czerpiemy, zapoznały z siłą bar wpływających na samopoczucie i zdrowie człowieka oraz rozwój umysłowy. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób.

16 maja 2012 r. w Filii Bibliotecznej w Jamielniku gościła pisarka regionalna – Nina Drej z Siemian, autorka książek Dom nad JeziorakiemZa drzwiami młodości. Pisarka jest niebywałą gawędziarką, która w bardzo ciekawy sposób mówi o książkach, zachęcając młode pokolenie do czytania. Największym jej bogactwem w domu w Siemianach, jest bardzo bogaty księgozbiór, który liczy ponad 5000 woluminów. W spotkaniu zorganizowanym we współpracy w biblioteką szkolną, oprócz młodzieży i nauczycieli uczestniczyli bibliotekarze z całej gminy, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich, radna gminy, ks. proboszcz oraz czytelnicy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych w Gwiździnach i w Jamielniku działają Kluby Seniora założone w 2011 r. Celem działania  klubów jest integracja seniorów, ich aktywizacja do twórczego spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi czy zajęć sportowych (nordic walking). Członkowie Klubu Seniora spotykają się cyklicznie raz w miesiącu, a uczestnictwo we wspólnocie ofiaruje im poczucie jedności i przynależności do grupy, które są bezcenne.

MGBP w Kisielicach

Biblioteka przygotowała ofertę na czas ferii zimowych. W dniach 23 stycznia-3 lutego 2012 r. filia biblioteczna w Jędrychowie zaprosiła dzieci na zajęcia plastyczne pt. Zima z bałwankami. Natomiast Biblioteka w Kisielicach w dniach 24 stycznia-16 lutego 2012 r., przeprowadziła konkurs ph. Walentynka. Uczestnicy konkursu posługując się różnymi technikami plastycznymi i przygotowali wyklejanki, malowanki i kolaże. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a następnie wystawione w bibliotece. W zimowej ofercie bibliotecznej udział wzięło prawie czterdzieścioro dzieci.

 

W kisielickiej bibliotece zorganizowano wystawa rzeźb pt. Piękno wyrzeźbione w drewnie. Autorami prac były dwanaścioro adeptów rzeźby – dzieci i młodzieży z Klim, którzy należą do sekcji rzeźbiarskiej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Klimy. Wystawę prezentowaną w dniach 7 marca-27 kwietnia 2012 r. obejrzało ponad 350 osób, w tym uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kisielicach.

  

Dni od 23 lutego do 26 kwietnia 2012 r. filia biblioteczna w Goryniu poświęciła nauce 50 użytkowników wyrobów z włóczki na cyklicznych popołudniowych zajęciach czwartkowych pt. Spotkania z robótką.

W filii w Jędrychowie od 12 do 16 marca 2012 r. trwały warsztaty origami dla dzieci pt. Podróż na bocianie, podróż jaskółki. W zajęciach udział wzięło 12 dzieci.

W dniach 14 marca-2 maja 2012 r. kisielicka biblioteka publiczna zorganizowała wystawę 70 prac zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują. Najlepsze prace nagrodzono na szczeblu powiatowym. W przygotowaniu akcji biblioteka współdziałała z Zespółem Szkół w Kisielicach, Szkołą Podstawową w Goryniu, Szkołą Podstawową w Łęgowie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kisielicach.

 

28 marca 2012 r. biblioteka w Kisielicach we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczna w Iławie przygotowała warsztaty i prezentację pt. Historia pisma, w których udział wzięło 22 uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Kisielicach. Dzieci malowały pędzelkami znaki pisma chińskiego, pisały gęsim piórem itp. Warsztaty poprzedziła prezentacja na temat historii pisma. 15 maja 2012 r. zajęcia przeprowadzono w filii w Goryniu i uczestniczyło w nich 18 dzieci.

  

Z okazji obchodów ogólnopolskiego Tygodnia bibliotek w dniach 8-15 maja 2012 r. biblioteka przygotowała teatrzyk pt. Trzy świnki dla najmłodszych w wykonaniu Studia Teatralnego ART-RE w Krakowie oraz spektakl pt. Serce boksera w wykonaniu Teatru przy Stoliku tworzonego przez aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie dla uczniów gimnazjum w Kisielicach. Ogółem w przedstawieniach udział wzięło ponad 200 osób.

    

18 maja 2012 r. dziesięcioro dzieci wzięło udział w konkursie plastycznym pt. Dzień Niezapominajki, który przeprowadziła filia w Jędrychowie. W dniach 22-24 maja 2012 r. podczas kolejnego konkursu dzieci wykonywały prace ph. Laurka dla Mamy. W zajęciach ponownie wzięło udział 10 dzieci. Wykonane podczas konkursów prace eksponowano w bibliotece.

2 czerwca 2012 r. w konkursach sprawnościowych i plastycznych z okazji Dnia Strażaka i Dnia Dziecka w filii w Jędrychowie udział wzięło ponad 90 osób.

MGBP w Korszach

Placówki biblioteczne na terenie gminy Korsze przygotowały ofertę na Ferie zimowe w dniach 23 stycznia-5 lutego 2012 r., a w niej znalazły się m.in.:

23 stycznia 2012 r. biblioteka główna z okazji Dnia Babci i Dziadka przeprowadziła Tajne głosowanie na najlepszą babcię i dziadka, wzbogacone o deklamacje wnuków, wspólne śpiewy i rozmowy. Na zaproszenie organizatorów przybyli również członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece oraz Klubu Seniora „Bratek” działającego przy Korszeńskim Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Otwarte Drzwi”.

17 lutego 2012 r. filie biblioteczne w Garbnie i Łankiejmach zorganizowały imprezy czytelnicze dla uczniów klasy zerowej z okazji Światowego Dnia Kota.

W dniu 2 lutego 2012 r. pod hasłem Schönflies – Potok – Kraskowo 1372-2012 Kolebka Dni zorganizowano jubileusz 640-lecia wsi Kraskowo. Z tej okazji w lokalnej filii przygotowano wystawę, na której było zobaczyć można stare pocztówki, fotografie ludzi związanych z miejscowością okresu przedwojennego, historyczne zdjęcia miejsc, perełek wyposażenia XIV – wiecznego kościoła, ujęcia wsi z lotu ptaka oraz zdjęcia malowniczego pięknego potoku, od którego wzięła swą pierwotną nazwę Schönflies zaczerpnęła obecna wieś Kraskowo. Otwarciu wystawy towarzyszyła Po otwarciu wystawy wysłuchano prelekcji o dziejach miejscowości.

17 lutego 2012 r. na nocną imprezę Wielki Bal z Kopciuszkiem zaprosiła dzieci biblioteka główna. Najmłodszą uczestniczką baśniowej nocy, pełnej atrakcji, była sześcioletnia Amelia. W trakcie balu rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą ilustrację do bajki Kopciuszek. Niespodzianką dla młodych uczestników był udział w imprezie przedstawicieli służb mundurowych. O swojej pracy opowiedzieli dzieciom Sławomir Siwek, starszy aspirant Straży Pożarnej oraz Iwona Wanecka, chorąży Straży Granicznej oraz Krzysztof Tamił, strażnik Straży Miejskiej. Wszyscy goście wraz z dziećmi uczestniczyli w zaaranżowanych sytuacjach, które uświadomiły, jak ważne jest bezpieczne zachowanie. Rodzice, którzy rano zjawili się w bibliotece po dzieci komentowali wydarzenie następująco: To fajny pomysł z tą nocą. Byłam spokojna o córkę, bo wiedziałam, że jest pod dobrą opieką.

Biblioteka Publiczno-Szkolna w Łankiejmach w dniu 24 lutego 2012 r. zaprosiła uczniów klasy pierwszej na uroczyste pasowanie na czytelników biblioteki. Nowicjuszy ugościli uczniowie klas starszych przedstawieniem Z wizytą u Skrzatów. Imprezę zakończyło ogłoszenie konkursu plastycznego pt. Moja ulubiona pierwsza książka.

Od lutego do końca kwietnia 2012 r. sale wszystkich publicznych placówek bibliotecznych w gminie Korsze zamieniły się w pracownie artystyczne oferujące warsztaty filcowania. Podczas pięciu cotygodniowych spotkań biblioteki zamieniały się w kipiące pomysłami warsztaty twórców unikatowej, efektownej biżuterii. U podstaw działania legła chęć przekazania posiadanych umiejętności innym oraz sprawienie, aby biblioteka była miejscem gdzie warto przyjść i zgłębić nie tylko wiedzę, ale też i zainteresowania, a także miejscem integracji międzypokoleniowej. Warsztaty skupiły osoby co najmniej trzech pokoleń, a połączyła je wspólna pasja do robótek ręcznych. Filcowanie uchodzi za najstarszą metodę uzyskiwania tkaniny, prawdopodobnie starszą nawet od tkactwa. W Polsce początków tradycji filcowania należy upatrywać w IX wieku, kiedy to był on wykorzystywany do tworzenia nakryć głowy, skarpet, obuwia czy koców. Do dziś w niektórych regionach Polski stosuje się praktyki filcarskie do wyrobu walonek (prostych butów filcowych) czy tradycyjnych strojów ludowych. Głównym sponsorem była Firma EDP Renewables, dzięki której uczestnicy zaopatrzeni zostali w potrzebne materiały i wełnę do filcowania. Punktem kulminacyjnym działania było wspólne wykonanie z wełny makaty, która została wręczona przedstawicielowi sponsora w podziękowaniu za owocną współpracę, a uczestniczki warsztatów wysłuchały wykładu na temat farm wiatrowych oraz uczestniczyli w wycieczce do jednego z wiatraków w miejscowości Olszynka.

1 marca 2012 r. korszeńska biblioteka rozpoczęła cykl projekcji filmów dokumentalnych dla najmłodszych użytkowników w ramach ścieżki tematycznej Biblioteka pełna filmu realizowanej w programie Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Wyświetlane filmy miają na celu poruszyć trudne problemy społeczne, jakimi są m.in. praca dzieci w krajach trzeciego świata czy niszczenie środowiska naturalnego wskutek nadmiernego konsumpcjonizmu. Comiesięcznym projekcjom towarzyszą dyskusje dotyczące obejrzanego filmu i przedstawionych tam problemów. Pierwszym wyświetlonym tytułem była: Mała Katerina przedstawiającą historię dziewczynki z Syberii.

W marcu 2012 r. filie biblioteczne w Sątocznie i Garbnie przygotowały zajęcia związane z kultywowaniem tradycji wielkanocnych. Wzięły w nich udział dzieci, które oprócz wykonywania prac plastycznych, uczyły się sztuki zdobienia pisanek, a również poznały historię najważniejszych obyczajów związanych z tymi Świętami. Pisanki wykonywały także dzieci z Grupy Zabawowej w MGBP w Korszach. Zaprezentowano je na wystawie bibliotecznej ph. Święta Wielkanocne – tradycje i obrzędy.

Z okazji ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek ph. Biblioteka ciągle w grze w dniach 8-15 maja 2012 r. biblioteka w Korszach i jej filie przygotowały sporo atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. W placówce głównej najmłodszym użytkownikom zaproponowano zajęcia plastyczne w Bajkowym Kąciku Malucha oraz w ramach Grup Zabawowych, cykliczne spotkania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, bibliotekę odwiedziła także grupa przedszkolaków, a członków działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki zaproszono na spotkanie z regionalną pisarką Zofią Bielawską-Alksin. W bibliotece spotkali się także najstarsi użytkownicy skupieni w Klubie Seniora Bratek, którzy przygotowywali występ kabaretowy. Działaniom towarzyszyły wystawy: Najstarsze książki w naszej bibliotece, Książka źródłem wiedzy dla każdego, 2012 rokiem Janusza Korczaka, Kraszewskiego i Skargi, Korsze 50 lat praw miejskich 1962-2012, Książka regionalna – Warmia i Mazury.

Filia biblioteczna w Garbnie w tygodniu bibliotek wyszła naprzeciw czytelnikom ogłaszając tydzień bez upomnień i kar pod hasłem: BIBLIOTEKA przyjazna dłużnikom. Poza tym najmłodszym mieszkańcom wsi zaoferowano zajęcia ph. Popołudnie z bajką, Zajęcia plastyczne – rysowanie ilustracji do bajki Miś Remiś i bolący ząb. Filię odwiedziła wycieczka przedszkolaków pt. Poznajemy bibliotekę.

Filia biblioteczna w Łankiejmach zorganizowała cykl imprez dla najmłodszych czytelników pod hasłami: My jesteśmy krasnoludki – cykliczne spotkania grupy zabawowej, Biblioteka moich marzeń – zajęcia biblioteczne klasy zerowej, Nasza biblioteka – konkurs dla najmłodszych czytelników.

Filia biblioteczna w Sątocznie zaprosiła czytelników na konkursy plastyczne Biblioteka, którą odwiedzam oraz Zakładka książkowa, a także wystawy Biblioteka polecaKorczak dzieciom – 2012 rokiem Janusza Korczaka. Ofertę uzupełniły gry i zabawy pod hasłem Biblioteka ciągle w grze.

9 maja 2012 r. MGBP w Korszach włączyła się aktywnie w przygotowanie obchodów 50-lecia miasta, które przebiegały pod hasłem: 50 drzew na 50-lecie miasta Korsze. Głównym organizatorem akcji był Urząd Miejski w Korszach. Na zaproszenie organizatorów przybyli przedstawiciele instytucji, organizacji oraz mieszkańcy miasta i gminy Korsze, którzy otrzymali pamiątkowe certyfikaty, wpisali się do księgi pamiątkowej oraz posadzili dęby przy siedzibie biblioteki uświetniając jubileusz miasta. Długowieczność i okazałość dębów sprawiła, że to właśnie te drzewa wybraliśmy, aby uczcić jubileusz miasta, które jest jednym z najmłodszych miast w województwie – powiedział Ryszard Ostrowski, Burmistrz Korsz.

17 maja–14 czerwca 2012 r.filia w Łankiejmach zaprosiła mieszkańców na Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które w tym roku przebiegały pod hasłem Mamo, Tato, bądźmy razem. Uczniowie klasy III lokalnej szkoły podstawowej zaprosili dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na przedstawienie Zielony Kapturek w wykonaniu własnym. Ogłoszono także konkurs plastyczny ph. Moja rodzina.

MGBP Lidzbark Welski

W ramach Tygodnia Bibliotek 2012 obchodzonego pod hasłem Biblioteka ciągle w grze, w dniach od 8 do 15 maja, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaproponowała szereg różnorodnych imprez m.in.:

W cykl wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Bibliotek włączyła się też filia biblioteczna w Bryńsku, która wraz z miejscową Szkołą Podstawową zorganizowała imprezę Wyścigi na rolkach. Użytkownicy filii wzięli także udział w Konkursie wiedzy o EURO 2012.

Ogółem w wymienionych imprezach wzięło udział 427 osób.

MBP Morąg

Od 20 stycznia do 20 lutego 2012 r. mieszkańcy Morąga mogli podziwiać wystawę połączoną z wernisażem i pokazem tańca towarzyskiego ph. W tanecznym rytmie – 20 lat Szkoły Tańca „U Mirka” zorganizowanej w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu we współpracy ze Szkołą Tańca U Mirka. Na wystawie wyeksponowano ponad 500 zdjęć oraz pamiątek prezentujących historię osiągnięć szkoły. Wernisaż uświetnił występ 8 par tanecznych, a wystawę zwiedziło 520 osób. Relacja z wydarzenia dostępna jest pod linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=-o4hUKuhEXk&feature=plcp.

W dniach 23-27 stycznia 2012 r. dzieci w wieku 3-13 lat spędzające ferie w Morągu zaproszone zostały do biblioteki na cykl zajęć edukacyjno-rozrywkowych ph. Zimowe fantazje. Przygotowano dla nich 5 bloków tematycznych, w trakcie których uczestnicy brali udział m. in. w warsztatach wyrobu biżuterii, literackich, poznawali tajemnice zwierząt oraz prezentowali swoją twórczość artystyczną podczas koncertu życzeń i zajęć z cyklu Pokaż co potrafisz. Ogółem w bibliotecznych feriach udział wzięło 70 dzieci.

Od 11 lutego do 30 czerwca 2012 r. biblioteka realizowała projekt pt. Dziennikarze w akcji w ramach Programu „Równać Szanse 2011”. Celem przedsięwzięcia było nabycie i wykorzystanie przez młodzież umiejętności informatycznych i technicznych przy wydaniu czasopisma młodzieżowego, doskonalenie sprawności językowej i dbałości o kulturę słowa oraz kształtowanie umiejętności zdobywania informacji.

W projektowych licznych warsztatach, m. in. dziennikarskich, graficznych, fotograficznych wzięło udział 14 uczniów z morąskich gimnazjów.

Przez dwa miesiące 2012 r. – luty i marzec filie w Jurkach, Żabim Rogu i w Słoneczniku zapraszały dzieci w wieku od 3 do 13 lat do wzięcia udziału w konkursach plastycznych, których celem było rozwijanie pasji, wyobraźni i wrażliwości estetycznych dzieci oraz popularyzowanie twórczości. Dzieci tworzyły prace inspirując się następującymi tematami: Tajemnice lasu, Podwodny świat Rybki MiniMini, Mój przyjaciel, J. Korczak w oczach dziecka, Majowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki. W zajęciach udział wzięło 300 dzieci.

Biżuteria dla Ciebie to tytuł wystawy rękodzieła artystycznego autorstwa Krystyny Sałak prezentowanej w dniach 28 luty-17 kwietnia 2012 r. zorganizowanej we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Morągu. Autorka zaprezentowała kolczyki, naszyjniki, bransoletki oraz broszki wykonane w różnorodnych technikach, a w trakcie wernisażu zwiedzający mogli nauczyć się jednej z metod wyrabiania biżuterii – filcowania. Wystawę zwiedziło ponad 520 osób.

Dni od 5 marca do 30 marca 2012 r. biblioteka morąska poświęciła obchodom Światowego Dnia Lasu we współpracy z Nadleśnictwem Dobrocin. Leśne wędrówkiLeśne tajemnice to cykl imprez zorganizowanych z tej okazji adresowanych do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. W trakcie zajęć dzieci brały aktywny udział w tworzeniu leśnego kodeksu oraz spotkały się leśnikiem Pauliną Partyką, która przybliżyła im wiedzę na temat mieszkańców lasu. W zajęciach wzięło udział łącznie 317 osób.

W dniach 15 kwietnia-15 maja 2012 r. morążanie obejrzeli wystawę Sybiracy. Deportacje obywateli Polskich w głąb Rosji 1939-1941 zorganizowaną we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Przedstawiała ona sowiecki aparat represji, służący polityce wyniszczenia społeczeństwa polskiego po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. oraz historię deportacji ludności polskiej z terenu dawnego województwa białostockiego w głąb ZSRR, mechanizmy tworzenia list deportacyjnych, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu. Łącznie wystawę zwiedziło 240 osób.

19 kwietnia 2012 r. morąska młodzież przybyła na spotkanie ph. Dziennikarstwo internetowe, w którym udział wzięła pisarka dla młodzieży Katarzyna Majgier. W trakcie spotkania młodzież zapoznała się z twórczością pisarki, dziennikarstwem internetowym oraz ciekawostkami związanymi z serwisami internetowymi, które prowadzi Pani Katarzyna dla dzieci i nastolatków m.in. Junior, Amanita oraz Quizeria. Wprowadziła również młodzież w arkana tworzenia scenariuszy gier komputerowych. Spotkanie miało charakter dialogu pomiędzy młodzieżą, a pisarką. W spotkaniu wzięły udział 52 osoby.

26 kwietnia 2012 r. Rejonowe Koło Sybiraków Oddział w Morągu, Instytut Pamięci Narodowej delegatura w Olsztynie, Zespół Szkół Licealnych w Morągu we współpracy z biblioteką przygotowały imprezę okolicznościową ph. Ich długi marsz do Polski z okazji 72. rocznicy deportacji Polaków na Sybir. Spotkanie uświetnił występ artystyczny młodzieży oraz prelekcja Renaty Gieszczyńskiej z Instytutu Pamięci Narodowej. Uroczystości towarzyszyły liczne wspomnienia morąskich Sybiraków. W spotkaniu wzięło udział 70 osób, a relacja filmowa znajduje się pod linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=jInYi1SHB9s&feature=plcp.

8 maja 2012 r. miłośnicy sztuki aktorskiej wzięli udział w minispektaklu teatralnym pt. Staromodna komedia w wykonaniu aktorów Hanny Wolickiej oraz Władysława Jeżewskiego z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w ramach Teatru przy Stoliku. W wydarzeniu wzięło udział 85 osób.

15 maja 2012 r. na spotkaniu autorskim z Robertem Klimkiem, współautorem książki pt. Kamienie w historii, kulturze i religii uczestnicy dowiedzieli się o roli i znaczeniu kamienia w życiu człowieka na przestrzeni wieków. Spotkanie połączone z promocją książki współorganizował lokalny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Spotkanie z Robertem Klimkiem.

Ogólnopolski Rok Janusza Korczaka w bibliotece świętowano w maju ph. Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat. Biblioteka w Morągu wraz z Filią w Żabim Rogu zaprosiły młodych czytelników na cykl imprez dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Uczestnicy wzięli udział m. in. w grach zespołowych, konkursach, zabawach integracyjnych. Zajęciom towarzyszyła dodatkowo prezentacja multimedialna i wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi oraz dyskusje na temat m. in. praw i obowiązków człowieka. Łącznie w zajęciach wzięło udział 250 dzieci.

1-2 czerwca 2012 r. to dni Bajkowego Dnia Dziecka zorganizowanego w morąskiej bibliotece. Dzieci wzięły udział w festynie oraz cyklu imprez plenerowych m.in. akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, grach i zabawach konkursowych, quizie bajkowym, występach artystycznych dzieci itp. Święto dzieci współorganizowane było przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Morągu, Filię w Żabim Rogu, Morąski Dom Kultury, Morąskie Bractwo Historyczne Mawrin i Urząd Miejski w Morągu.

Od 16 maja do 4 czerwca 2012 r. w Morągu prezentowano wystawę Biblioteka. Rysunki satyryczne z XII Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Na wystawie zgromadzono prace konkursowe, które w sposób dowcipny pokazują stereotypy, bolączki, ale i zalety bibliotek. Wystawę zwiedziło 170 osób.

4 czerwca 2012 r. we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otwarto w bibliotece morąskiej kolejną wystawę pt. Bajkowy Świat Dziecka, na której zaprezentowano wykonane przez uczestników w Warsztatów Terapii Zajęciowej zabawki i stroje karnawałowe oraz przedmioty użytkowe i dekoracje dziecięcego pokoju. W wernisażu wzięło udział 64 osoby.

5 czerwca 2012 r. biblioteka zaprosiła mieszkańców na wernisaż wystawy fotograficznej zdjęć uczestników kółka fotograficznego podsumowującej efekty projektu Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach. Wystawa składa się ze zdjęć wykonanych w 4 tematach: martwa natura, miasto, model, przyroda oraz ze zdjęć zza kulis projektu. W imprezie uczestniczyło 60 osób. Relacja filmowa z wernisażu: http://www.youtube.com/watch?v=gIGVG_iZugs&feature=plcp.

Agnieszka Frączek – pisarka dla dzieci gościła w morąskiej bibliotece w dniu 13 czerwca 2012 r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu w pierwszym półroczu 2012 r. oprócz zaprezentowanych wydarzeń były prowadzone liczne warsztaty zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych użytkowników, m.in. akwarystyczne, fotograficzne i komputerowe. Kontynuowany był projekt Mali badacze oraz Dyskusyjny Klub Książki. Wszystkie wydarzenia zostały zamieszczone na stronie biblioteki www.biblioteka.morag.pl, dokumentacja fotograficzna w zakładce galeria.

MGBP Nidzica

W dniach 23 stycznia-3 lutego 2012 r. biblioteka zaprosiła dzieci i młodzież do korzystania różnorodnej oferty podczas ferii zimowych. Zajęcia odbywały się pod hasłem Każdemu polecę – ferie w bibliotece. W trakcie ferii odbyły się zajęcia plastyczne pt. Zimowe zabawy, ich efektem było utworzenie galerii plastycznej wykonanych prac, starsze dzieci czytały młodszym ulubione bajeczki i wiersze, wręczono nagrody i dyplomy Najlepszym Czytelnikom 2011 roku. Dzieci rozgrywały turniej gier planszowych, oglądały filmy, brały udział w karaoke, a ostatniego dnia ferii wszyscy bawili się na dyskotece karnawałowej. Ogółem w zajęciach uczestniczyło ponad 200 osób.

30 marca 2012 r. w ramach ogólnopolskiej akcji Tydzień z Internetem 2012 biblioteka przygotowała turniej wiedzy o piłce nożnej i Mistrzostwach Europy ph. Rozgrzewka przed EURO 2012 dla uczniów z klas VII nidzickich szkół. W trakcie spotkania wybrano trzy dwuosobowe drużyny, które rywalizowały w quizie na temat piłki nożnej, reprezentacji Polski i Mistrzostw Europy. W czasie rozgrywek uczestnicy zarejestrowali się na ogólnoeuropejskiej stronie Tygodnia z Internetem 2012. Na koniec turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody. W turnieju uczestniczyło 22 uczniów i trzy osoby dorosłe.

26 kwietnia w bibliotece rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Kolejny klub – młodzieżowy, powstał 12 maja w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy.

W dniu 28 maja znakomity znawca i miłośnik poezji prof. Waldemar Smaszcz dał interesujący wykład przybliżający postać Zygmunta Krasińskiego z okazji dwusetnej rocznicy urodzin. Profesor przeprowadził prelekcję wraz z pokazem prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości pisarza, którego tradycyjnie zwykło zaliczać się do grona tzw. Trzech Wieszczów literatury polskiej obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

W miesiącu maju Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy i wizytator religii ks. Andrzej Midura byli organizatorami konkursów dla dzieci i młodzieży o zasięgu powiatowym związanych z obchodami ogłoszonych przez Sejm RP patronów roku 2012: Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi:

Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku w dniu 28 maja. Nagrody wręczali wiceburmistrz i starosta powiatu nidzickiego. Uroczystą galę uświetnił swoim występem Jarosław Chojnacki, jeden z najlepszych polskich wokalistów poezji śpiewanej.

W dniu 14 czerwca odbyły się dwa spotkania autorskie dla dzieci z klas IV i V z Beatą Ostrowicką. Głównym tematem spotkań była nowa książka wydawnictwa Literatura, poświęcona Januszowi Korczakowi pt. Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku.

MGBP Pasłęk

8 stycznia 2012 r. w bibliotece zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – impreza zorganizowana we współpracy z młodzieżowym Stowarzyszeniem „Kuźnia Pruska”.

W dniu 19 stycznia 2012 r. pod hasłem Myć się, czy nie myćo higienie w dawnych czasach pasłęczanie spotkali się z Piotrem Adamczykiem, pracownikiem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

W dniach 23 stycznia-3 lutego – Ferie w Bibliotece, a w programie: głośne czytanie, zajęcia plastyczne, gry planszowe i komputerowe, dni z filmem, konkursy literackie i plastyczne i spektakl teatralny.

Od 10 lutego do 30 czerwca biblioteka realizowała projekt My też chcemy się wspólnie uczyć i bawić dofinansowany ze środków Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego w ramach konkursu Na dobry początek – Ścieżka II. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt adresowany do dzieci 2-5 lat nie objętych opieką przedszkolną oraz ich rodziców/opiekunów, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli wspólnie z dziećmi w proponowanych działaniach. Działania projektowe realizowane były zarówno w pasłęckiej bibliotece, jak i w filiach w Rogajnach i Zielonce Pasłęckiej. Mimo że założeniem projektu było uczestnictwo w nim dzieci nie objętych opieką przedszkolną, to na prośbę nauczycieli w wybranych zajęciach brały także udział dzieci z pasłęckich przedszkoli i uczniowie najmłodszych klas ze szkół podstawowych. W ramach projektu zrealizowano:

19 marca 2012 r. zorganizowano warsztaty florystyczne, w których udział wzięło 16 osób w różnym wieku. Warsztaty poprowadziła wykwalifikowana instruktorka.

20 marca 2012 r. mieszkańcy Pasłęka spotkali się ze Zbigniewem Masternakiem pt.: Książka czy film?.  Spotkanie połączone było z pokazem filmu Księstwo Andrzeja Barańskiego.

26 kwietnia 2012 r. z pasłęckimi czytelnikami spotkała się Tanya Valko.

W dniu 25 maja 2012 r. odbyła się I Pasłęcka Noc w Bibliotece. Atrakcji nie zabrakło zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Starsi, oprócz tradycyjnego wypożyczania książek, mogli udać się do Izby Historycznej i na basztę, gdzie specjalnie dla nich przygotowane zostały filmy, prezentacje, zdjęcia i publikacje dotyczące historii naszego miasta. Następnie przy kawie wzięli udział w targach książki. Dzieci w tym czasie grały i bawiły się. Po kolacji, kiedy za oknem zrobiło się naprawdę ciemno, wszyscy wyruszyli na poszukiwanie ukrytego skarbu. Trzeba było być bardzo dokładnym i uważnym, by bez błędu rozwiązać wszystkie zagadki prowadzące do skarbu. Tuż przed północą, kiedy wszystkie dzieci leżały już w swoich śpiworach, obejrzały film o małym czarodzieju i zmęczone zasnęły. Nie była to bowiem ostatnia atrakcja, gdyż rano obudziła je wróżka i obdarowała każdego jeszcze prezentem.

4 czerwca 2012 r.Dzień Dziecka w Bibliotece – w programie znalazły się mały turniej gier planszowych, wspólne zabawy, zajęcia plastyczne, spektakl teatru lalkowego, słodki poczęstunek.

Pasłęckie wydarzenia w fotografii:

  

MGBP Pisz

Przez dwa tygodnie ferii zimowych od 24 stycznia do 4 lutego 2012 r. najmłodsi czytelnicy biblioteki brali udział w przygodach ze smerfami. Budowali wioskę smerfów i jej bohaterów. Sprawdzili się w teście na najsmerfniejszego smerfa: próbowali przysmaków Łasucha, brali udział w zajęciach sprawnościowych z Osiłkiem, plastycznych z Malarzem, pokazie mody Lalusia i wróżbach z wróżką i Gargamelem. Uczestniczyli również w wielu grach i zabawach przy smerfnych hitach muzycznych na Balu u Smerfetki. Na zakończenie Zimowej przygody ze Smerfami wszyscy uczestnicy otrzymali  smerfne dyplomy. W zajęciach bibliotecznych brało udział 20 dzieci.

 

W dniach 19-21 kwietnia 2012 r. biblioteka współorganizowała IX Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej ph. Pisz i śpiewaj poezję. Jak co roku to wydarzenie kulturalne nazywane przez niektórych Festiwalem Festiwali dostarczyło wielu artystycznych doznań. Były warsztaty poetyckie, koncerty laureatów, spotkania autorskie, ale także spotkania nieformalne, na które można było przyjść bez zaproszenia i zaprezentować swój wiersz. Nie obyło się bez Otwartego Turnieju Jednego Wiersza o Srebrną Monetę K.I. Gałczyńskiego, na którym swoje wiersze wyrecytowało aż 26 uczestników. Za najlepszy Jury Turnieju uznało wiersz Stanisława Raginiaka z Grudziądza. Warsztaty w bibliotece poprowadzili poeci: Przemysław Dakowicz, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, którzy pracowali przez kilkanaście godzin z warsztatowiczami  nad ich tekstami, a także spotkali się z młodzieżą w szkołach. Kulminacyjnym punktem programu był koncert laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej. Wystąpili m.in.: Piotr Kędziora, Wojciech Kudyba, Michał Konstrat, Krzysztof Kuczkowski, Barbara Broda-Malon, Wojciech Gawłowski, Monika Parczyńska, Przemysław Dakowicz i Justyna Panfilewicz. Gwiazdami tegorocznego Festiwalu byli Anna Maria Jopek oraz Projekt Volodia z gościnnym udziałem Mirosława Baki oraz Hanna Banaszak. Piskim akcentem na Festiwalu był recital Katarzyny Chudzik i Marka Piotrowskiego z zespołem. Festiwal wraz z biblioteką organizowała Gmina Pisz i Piski Dom Kultury. Zdjęcia na stronie biblioteki www.biblioteka.pisz.pl – logo festiwalu Pisz i śpiewaj poezję.

11 maja 2012 r. biblioteka przyłączyła się do akcji Noc Bibliotek w ramach Tygodnia Bibliotek. Do udziału w imprezie zgłosiło się 23 dzieci w wieku 6-13 lat. Podczas Nocy Baśniowej dzieci brały udział w zabawach literacko-plastycznych, inscenizacji baśni, którą prowadziła Pani Barbara Zinger: pt. Za siedmioma górami…. Dzieci przebierały się także za postaci z baśni, a na koniec odbyła się uroczysta kolacja dla wszystkich.

 

Od 24 maja 2012 r. MGBP w Piszu rozpoczęła obchody Dni Rodziny. Oferta wydarzeń kulturalnych skierowana była dla najmłodszych czytelników zachęcała do zwrócenia uwagi na swoje relacje z rodzicami i krewnymi. Dzieci obejrzały sztukę pt. Były sobie krasnoludki w wykonaniu Teatru Moralitet, która zwracała ich uwagę na zasady dobrego wychowania i szacunek dla dorosłych. Również tego dnia odwiedziła bibliotekę Pani Ewa Chotomska, córka poetki Wandy Chotomskiej, powszechnie znana  jako Ciotka Klotka z telewizyjnego programu dla dzieci Tik Tak. Pisarka świetnie rozbawiła dzieci różnymi historyjkami ze swojego życia rodzinnego, śpiewała z nimi piosenki. Dzieci obdarowały podarowały dla Pani Ewę serdecznymi uśmiechami, rysunkami i kwiatami.

 

31 maja 2012 r. biblioteka zaprosiła najmłodszych  czytelników na wzruszającą  opowieść o drewnianym pajacyku Pinokio. Sztukę przedstawili aktorzy Małych Form Teatralnych ATR-RE, którzy gościli w bibliotece nie pierwszy raz. Tym razem spektakl teatralny odbył  się na placu przed budynkiem biblioteki.

W Dniu Dziecka1 czerwca 2012 r. bibliotekarze odwiedzili Oddziały: Noworodków i Dziecięcy  w Powiatowym Szpitalu w Piszu. Wszystkie dzieci, otrzymały książeczki z życzeniami dla najmłodszego piszanina od Biblioteki i Burmistrza Pisza. Bibliotekarze także  czytali dzieciom bajki i zachęcali rodziców do czytania w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Podczas wszystkich spotkań wzięło udział 256 dzieci.

GBP Rozogi

W dniu 23 maja 2012 r. biblioteka zorganizowałaa XXV eliminacje międzygminne Konkursu Recytatorskiego Warmia i Mazury w literaturze.

MGBP Ryn

W czasie ferii zimowych w dniach 23 stycznia-3 lutego 2012 r. w Bibliotece Publicznej w Rynie odbywały się warsztaty ph. Biblioteka kluczem do wiedzy i rozrywki. Zajęcia w każdym dniu były poświęcone innej tematyce i prowadzili je pasjonaci z danej dziedziny w formie wolontariatu. Przeprowadzono warsztaty na temat: kwiaty z bibułki, origami, opowieści z dżungli, czyli o duchach, wierzeniach i wojownikach Indonezji, kartki z historii Rynu, tajniki radiestezji, książka mojego dzieciństwa, motocykle, integracja przez sztukę. Podczas ferii dzieci mogły także obejrzeć spektakl teatralny Czarnoksiężnik z krainy Oz oraz zagrać w kręgle w Hotelu Zamek Ryn.
W zajęciach ogółem wzięło 207 osób, a ich organizację bezinteresownie wspomogli wolontariusze.

Dnia 27 stycznia 2012 r. odbyło się pięćdziesiąte, czyli złote spotkanie ryńskiego DKK dla dorosłych. W spotkaniu udział wzięło 38 osób: klubowicze z Rynu i Sterławek Wielkich, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn – Józef Karpiński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław Górski, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu – Jolanta Kołakowska, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – Wiesława Borkowska-Nichthauser i Koordynator DKK Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Renata Pietrulewicz. Choć spotkanie należało do wyjątkowych, to nie obyło się bez tradycyjnej dyskusji na temat lektury miesiąca, którą był Francuski ogrodnik Santy Montefiore. Po dyskusji wyświetlono prezentację multimedialną podsumowującą pięcioletnią działalność Klubu. Klubowicze mieli okazję powspominać najciekawsze spotkania i interesujące lektury DKK. Podczas tego spotkania nadano również tytuł Klubowicz Roku 2011. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy wręczali upominki i składali życzenia klubowiczom. Jubileusz uczczono lampką wina oraz tortem w kształcie książki. Spotkanie przyczyniło się do integracji klubowiczów oraz przybliżenia działalności klubów władzom samorządowym.

Z okazji Dnia Zakochanych, 14 lutego 2012 r., ryńska biblioteka ogłosiła konkurs na wykonanie walentynki dla ulubionego bohatera literackiego. W konkursie wzięło udział 12 osób, które przygotowały Walentynki dla: Ania z Zielonego Wzgórza, Papa Smerf, Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Miś Paddington, Harry Potter i Mikołajek. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę pendrive i książkę o origami. Konkurs przyczynił się do wykorzystania przez dzieci umiejętności twórczych i literackich.

Biblioteka Publiczna w Rynie włączyła się do międzynarodowej akcji Tydzień z Internetem 2012 organizowanej w dniach 26-30 marca 2012 r., który w bieżącej edycji w Polsce przeprowadzany był ph. aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Ryńska biblioteka zorganizowała w dniu 27 marca 2012 r. imprezę ph. Zasadź drzewo w Internecie. Spotkanie poświęcone było tworzeniu drzewa genealogicznego danej rodziny. Gościem honorowym imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Ryn – Józef Karpiński. Zaś gośćmi specjalnymi Wanda Prokopowicz i Katarzyna Lubowiecka. Obie panie wykonały drzewa genealogiczne dla swoich rodzin i podzieliły się wiedzą i doświadczeniem z tego rodzaju przedsięwzięcia. W zabawie wzięły udział cztery rodziny trzypokoleniowe: Andrzejewscy, Büttner, Cetnarowscy i Jaszcz. Międzypokoleniowe drużyny poznały historię swoich rodzin, naszkicowały drzewo genealogiczne na papierze i w Internecie, dowiedziały się, gdzie w Polsce mieszkają ludzie noszący te same nazwiska i rozwiązały emocjonujący quiz stryjenki. Na zakończenie imprezy Burmistrz Józef Karpiński wręczył rodzinom dyplomy mistrzów genealogii oraz upominki ufundowane przez bibliotekę – albumy i ramki na zdjęcia oraz puzzle. Uczestnicy spotkania zarejestrowali się w internetowym liczniku przygotowanym specjalnie na potrzeby kampanii. W organizacji spotkania pomogli wolontariusze. Ogółem w spotkaniu wzięło udział 25 osób.

Dnia 29 marca 2012 r. zorganizowano spotkanie autorskie z Marcinem Gienieczko – podróżnikiem, fotografem i dziennikarzem, autorem książki Pokonać siebie. Podróżnik opowiedział o sobie i swoich wyprawach oraz wyświetlił przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną pt. Pokonać Północ. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby. Byli to czytelnicy biblioteki oraz klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki.

Biblioteka Publiczna w Rynie włączając się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek zorganizowała Sportową Noc w Bibliotece dla dzieci i młodzieży z 11 na 12 maja 2012 r. Temat imprezy nawiązywał do tegorocznego hasła obchodów Tygodnia Bibliotek, które brzmiało Biblioteka ciągle w grze. W programie przewidziano gry sportowe na świeżym powietrzu przed budynkiem biblioteki, zabawy integracyjne, wywiad z gościem – Krzysztofem Cybulem, prezesem Stowarzyszenia Sportowego i Rekreacyjnego w Rynie nt. działalności stowarzyszenia, wspólną kolację uczestników imprezy, komponowanie piosenki na turniej piłkarski EURO 2012, zabawę w kalambury o tematyce sportowej, rozwiązywanie krzyżówki z hasłem Sportowa Noc w Bibliotece, wykonanie pomponów z bibuły i występ taneczny czirliderek, projektowanie strojów dla polskiej kadry piłkarskiej, zabawę Komentator sportowy itp. Na pamiątkę uczestnictwa w wyjątkowej imprezie każde dziecko otrzymało słodycze oraz kubek z nadrukiem: Sportowa Noc w Bibliotece Publicznej w Rynie z 11 na 12 maja 2012 r. oraz z ex-librisem i adresem strony internetowej Biblioteki. Noc w bibliotece spędziło 30 osób. Impreza ta w znacznym stopniu przyczyniła się do promocji biblioteki jako miejsca gdzie miło i pożytecznie spędza się czas wolny oraz sprzyjała budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych.

Dnia 15 maja 2012 r., z okazji Majowego Święta Książki, bibliotekę odwiedziły Żabki i Złote rybki, czyli czterdzieścioro pięciolatków z Przedszkola Samorządowego w Rynie. Podczas wizyty dzieci zapoznały się z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz obejrzały książeczki dla najmłodszych czytelników. Bibliotekarka opowiedziała im legendę pt. Król kruków i poczęstowała słodyczami. Zaś maluchy zaśpiewały swoją ulubioną piosenkę. Dzięki tej wizycie dzieci poznały drogę do biblioteki oraz zasady korzystania z Oddziału dla Dzieci. Kilkoro z nich później przyszło z rodzicami w celu założenia karty bibliotecznej.

16 maja 2012 r. aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych ART-RE w Krakowie odwiedzili bibliotekę ze spektaklem teatralnym pt.: Kubuś Puszatek i przyjaciele, który obejrzało 30 dzieci wraz z rodzicami. Uczestnicy imprezy miło i pożytecznie spędzili czas w bibliotece, a także wypożyczyli książki do domu.

Z okazji Majowego Święta Książki bibliotekę odwiedziły pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Rynie. Dnia 23 maja 2012 r. do biblioteki zawitało 23 uczniów klasy Ia z wychowawcą Jolantą Kołakowską, a dnia 25 maja 2012 r. przybyło 22 uczniów klasy Ib z wychowawcą Tomaszem Wolańskim. W czasie wizyt pierwszaki zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z regulaminem Oddziału dla Dzieci oraz z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych i komputerów, obejrzały książeczki przeznaczone dla ich grupy wiekowej, złożyły uroczyste ślubowanie, po czym zostały przyjęte w poczet czytelników. Dzieci wysłuchały pogadanki ph. Droga książki od pisarza do czytelnika i rozwiązały kilka zadań z nią związanych. Wizyta ta przyczyniła się do pozyskania nowych czytelników a także promocji biblioteki.

Dnia 26 maja 2012 r. trzynastu ryńskich klubowiczów Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki w Rynie dyskutowało po raz pierwszy poza murami biblioteki. Korzystając z pięknej pogody i zaproszenia jednej z klubowiczek, udali się do leśniczówki w Skorupkach oddalonej od Rynu o sześć kilometrów. Majową lekturą miesiąca była powieść brazylijskiego pisarza Paulo Coelho Brida. Spotkanie, które miało charakter integracyjny, nie obyło się bez posiłku przy ognisku oraz burzliwej, lecz głębokiej dyskusji nad książką.

MGBP Susz

Biblioteka została nagrodzona w konkursie Co trzy głowy to nie jedna!, przeprowadzanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach kampanii Tydzień z Internetem 2012

28 marca 2012 roku w Bibliotece Publicznej w Suszu odbyła się wirtualna podróż W 80 minut dookoła świata. Głównym celem realizowanego programu była solidarność międzypokoleniowa. Tak więc do wspólnej zabawy zaprosiliśmy osoby starsze, dzieci i młodzież, łącznie 11 osób. Spotkanie prowadziły Joanna Tyszkowska i Marta Romanowska, a wszystkich wspomagał wolontariusz Sebastian Kamiński. Udało nam się odwiedzić między innymi Paryż, Wyspę Bali w Indonezji, Saharę, Wielką Rafę Koralową i Wielki Kanion. W krótkich przerwach rozwiązywaliśmy łamigłówki i zagadki. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Biblioteka znalazła się w gronie pięciu instytucji nagrodzonych za najlepsze relacje multimedialne. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i umieszczeniu w serwisie YouTube lub prezi.com multimedialnej relacji ze spotkania.

Wręczenie nagród odbyło się 24 maja 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

nagrodzona relacja ze spotkania: film 2:45 min. autor Maria Ćwiklińska

wręczenie nagrody: film 1:53 min. autor j.w.

ogłoszenie wyników

Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania, koordynowana przez Telecentre-Europe, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości Internetu. W Polsce kampanię koordynuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W tym roku, w Polsce swój udział w kampanii zarejestrowało 400 instytucji, a w raporcie europejskim relacja z Biblioteki w Suszu została zalinkowana jako jedyna z Polski polecana do obejrzenia – materiał dostępny: The Around the world in 80 minutes quiz at the Public Library in Susz, Poland raport Telecentre Europe. W kampanii brało udział 21 państw.

  

MBP Szczytno

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie w celu zachęcenia mężczyzn do korzystania z biblioteki, powołała Klub @ktywnego mężczyzny, w ramach którego odbyły się w pierwszym półroczu następujące imprezy:

4 lutego 2012 r. w bibliotece odbył się Bal Karnawałowy. Wzięło w nim udział 51 osób. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością w doborze strojów. Na balu pojawiły się kolorowe postacie ze świata bajek m.in. księżniczki, czarodzieje, wróżki, motylki, kotki. Na uczestników karnawałowego szaleństwa czekały liczne zabawy, tańce, konkursy oraz słodki poczęstunek. Uśmiechu i dobrego humoru nie zabrakło nikomu.

 

29 marca 2012 r. młoda autorka – uczennica I klasy Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie Agata Czyżyk promowała swoją książkę Przyjaciele wieczności i smoczy ogień. Opowiedziała o powstaniu książki, która jest jej debiutem literackim. Na spotkanie przybyły 34 osoby.

 

17 kwietnia 2012 r. biblioteka zorganizowała spotkanie pt. Suita słowno-muzyczna inspirowane wspomnieniami Wojciecha Manna na głos i pięć saksofonów. Podczas spotkania prezentowane były fragmenty książki RockMann, czyli jak nie zostałem saksofonistą autorstwa znanego dziennikarza. Uczestnicy wysłuchali utworów w wykonaniu szczycieńskiego kwintetu instrumentów dętych. Na wieczorze w bibliotece pojawiła się spora grupa uczestników – 72 osoby.

 

19 kwietnia 2012 r. w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Markiem Samselskim, współautorem książek Bajki i kalambury nie dla ponurych oraz Baju baj patataj. W spotkaniu udział wzięła 40 osobowa grupa przedszkolaków. Autor zaprezentował dzieciom kilka wierszy. Uczestnicy mogli też wysłuchać jego utworów znajdujących się na płycie Przystanek Bajkowego Autobusu czytanych i śpiewanych przez Piotra Fronczewskiego.

 

8 maja 2012 r. dla młodych czytelników biblioteki przygotowano spektakl pt. Kot w butach w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego ART-RE w Krakowie. Spektakl obejrzało 145 uczestników: dzieci z miejskich przedszkoli oraz najmłodsi mieszkańcy miasta wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. Dzieci, poprzez aktywny udział w przedstawieniu, miały możliwość kreowania bajkowego świata. Świetna gra aktorów, piękna kolorowa scenografia, muzyka i stroje pozostawiły u widzów niezapomniane wrażenia.

 

10 maja 2012 r. biblioteka po raz pierwszy przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz i zorganizowała rajd rowerowy dla bibliotekarzy, czytelników i sympatyków biblioteki. Rowerzyści przejechali trasę 12 km, która wiodła w sporej części przez nowo powstałą ścieżkę wokół jeziora. Po dotarciu do mety rajdu – miejscowości Szczycionek – uczestnicy zasiedli wspólnie przy ognisku i piekli kiełbaski. Chętnie brali udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez pracowników biblioteki. Wszyscy rajdowcy otrzymali na pamiątkę książki oraz zestawy materiałów reklamujących bibliotekę, Urząd Miasta Szczytno, Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo Korpele. W czasie pikniku w ramach akcji bookcrossing, uwolniono 20 książek przyniesionych przez uczestników rajdu. Akcja Odjazdowy bibliotekarz cieszyła się sporym zainteresowaniem i wzięło w niej udział łącznie 30 osób. Odnośnik do relacji filmowej zamieszczonej na: http://www.youtube.com/watch?v=YqKDgmQso1I&feature=g-upl.

 

BPMiG Tolkmicko

Dzięki Instytutowi Książki i Austriackiemu Forum Kulturalnemu w bibliotece w dniu 29 marca 2012 r. odbyły się Warsztaty z literatury austriackiej, które poprowadził Rafał Grzenia – polonista i filmoznawca. Tematem była książka Roberta Musila Trzy kobiety, a uczestnikami członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki. Książka trudna, pełna symboli, ale fascynująca. W trakcie warsztatów uczestnicy spojrzeli na nią inaczej niż bezpośrednio po przeczytaniu, zmieniło się jej rozumienie i interpretacja symboli. Zachęcamy do korzystania z takich warsztatów.

Tydzień Bibliotek Biblioteka ciągle w grze podkreślono w bibliotece następującymi działaniami:

W spotkaniach udział wzięło 70 osób.

Tolkmicka Biblioteka skorzystała z zaproszenia stowarzyszenia Cesarskie Kadyny i wzięła udział w Majówce Cesarskiej. Majówka odbyła się 26 maja 2012 r. w Kadynach. Była to świetna okazja do promocji biblioteki. Wykorzystano  balony z nadrukiem Biblioteka w Tolkmicku, okolicznościowe kartki z kolażem zdjęć obrazujących działalność biblioteki i ekslibrysem, które rozdawano uczestnikom Majówki. Makieta naszej strony internetowej informowała o jej zawartości, a Mistrz Gałczyński zapraszał do zabawy. Atrakcją była konkurencja Ustrzel Książkę, w której uczestniczyły nie tylko dzieci, ale również dorośli. Bardzo spodobał się pomysł pokazania biblioteki nie tylko w Tolkmicku, ale w mniejszych miejscowościach gminy.

Szczegółowa informacja o imprezach w tolkmickiej bibliotece w I półroczu 2012 r. na stronie internetowej : http://www.biblioteka.tolkmicko.com.pl/.

MGBP Węgorzewo

Od 7 stycznia do 31 października 2012 r. w bibliotece prowadzone są zajęcia FunEnglish w bibliotece – interaktywny kurs angielskiego dla dzieci.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i sobota). Dwugodzinne spotkania prowadzone są dla trzech sześcioosobowych grup. Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, foto-lekcji i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Kurs oparty jest o metodę immersion, polegającą na zanurzeniu w języku angielskim. FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku angielskim. Dzięki temu postępy w nauce są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania.

 


9 stycznia 2012 r. w bibliotece rozpoczął się drugi semestr zajęć komputerowych Internet dla senior@ prowadzonych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wiek. W zajęciach aktywnie uczestniczyło 15 osób. W roku akademickim 2011/2012 odbyło się 25 półtoragodzinnych spotkań, łącznie 50 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się w formie wykładu, z wykorzystaniem pokazu multimedialnego oraz ćwiczeń teoretycznych i praktycznych. Kursanci otrzymali materiały szkoleniowe. Kurs był podzielony na 4 bloki tematyczne: podstawy obsługi komputera, podstawy obsługi edytora tekstu Microsoft Word, pierwsze kroki w Internecie, poczta elektroniczna. Wszyscy słuchacze zdali egzamin teoretyczny i praktyczny, i ukończyli kurs z wynikiem bardzo dobrym.

17 stycznia 2012 r. – Prezentacja maturalna na 100%, czyli jak zostać mistrzem kwadransa. Zajęcia przygotowujące do matury ustnej z języka polskiego przeprowadzono dla uczniów Technikum Ekonomicznego w Węgorzewie. Omówiono zasady tworzenia opisu bibliograficznego stosowanego w bibliografii załącznikowej oraz zaprezentowano metody i techniki gromadzenia materiałów niezbędnych do stworzenia prezentacji tak, aby zostać mistrzem kwadransa. Na koniec spotkania przedstawiono przykładową prezentację nt. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Odwołaj się do literatury, filmu i serialu telewizyjnego. Po jej wysłuchaniu uczniowie sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując krzyżówkę tematyczną Przed maturą.

W dniach 24 stycznia-3 lutego 2012 r. przygotowano zajęcia podczas ferii zimowych przygotowane dla dzieci w wieku 5-12 lat. W programie znalazły się m. in. turnieje sportowe na konsoli Wii Nitendo, prace plastyczne, quizy, zagadki i konkursy oraz zajęcia z wykorzystaniem papieru kolorowego, kleju i bibuły. W zajęciach uczestniczyło 61 dzieci.

W dniu 4 lutego 2012 r. rozpoczęło się pierwsze z trzech zaplanowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Węgorzewie bezpłatnych szkoleń komputerowych dla osób w wieku 40-55 lat pt. Podstawy obsługi edytora tekstu Microsoft Word. MGBP przygotowała propozycje 3 bezpłatnych szkoleń dla osób w wieku 40-55 lat, z której łącznie skorzystało 30 osób: luty – Podstawy obsługi edytora tekstu Microsoft Word (10 osób), marzec – Pierwsze kroki w Internecie (10 osób), kwiecień – Poczta elektroniczna (10 osób). Zajęcia odbywały się w soboty w godzinach od 9.00 do 10.30. W trakcie szkoleń kursanci poznali podstawy obsługi edytora tekstu Microsoft Word, stali się prawdziwymi mistrzoszperaczami internetowymi oraz poznali najpopularniejszą usługę w sieci Internet, służąca do wymiany korespondencji pomiędzy jej użytkownikami – pocztę elektroniczną.

Szersza informacja: http://wegorzewo.wm.pl/88676,Szkolenia-komputerowe-w-wegorzewskiej-bibliotece.html, http://wegorzewo.wm.pl/93726,Szkolenia-komputerowe-dla-doroslych.html.

6 lutego 2012 r. – w ramach współpracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, działającym przy Węgorzewskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym „Razem” przygotowano i przeprowadzono wykład z literatury połączony z prezentacją multimedialną pt. Życie nie stawia pytań, życie po prostu jest. Wykład poświęcony był życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej. Relacje fotograficzne: http://mgbp.internetdsl.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=153:agnieszka-osiecka-wykad-dla-utw&Itemid=17, http://mgbp.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=322:qycie-nie-stawia-pytaycie-po-prostu-jestq&catid=5:aktualnoci&Itemid=10

6 marca 2012 r. z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet odbył się wykład oraz pokaz prezentacji multimedialnej o jednej z najsłynniejszych polskich autorek tekstów do piosenek – Agnieszce Osieckiej. Po wysłuchaniu wykładu można było obejrzeć wystawę kartek okolicznościowych tworzonych metodą haftu krzyżykowego, haftu matematycznego i pergamono autorstwa Anny Bolik-Kun, Małgorzaty Bacewicz oraz Jolanty Górskiej.

 

9 marca 2012 r. zorganizowano bezpłatne, indywidualne konsultacje z zakresu rozliczania podatku dochodowego za 2011 rok. Na spotkaniu można było skorzystać z pomocy współpracującego z biblioteką specjalisty pana Dariusza Macewicza, zajmującego się m.in. rozliczeniami podatków, dowiedzieć się z jakich ulg podatkowych można skorzystać, w jaki sposób przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, a także w jaki sposób złożyć zeznanie przez Internet.


Od 21 marca 2012 r. w bibliotece można było oglądać wystawę historyczną z cyklu Życiorysy niezwykłe. Tym razem ekspozycja prezentowała postać dr. Kurta Alfreda Obitza, społecznika i naukowca urodzonego na początku XX stulecia w rodzinie niemieckiej w Brzozowie (wówczas Brosowen), syna właściciela ziemskiego z powiatu węgorzewskiego na Mazurach. Jest to to kolejna wystawa udostępniona bibliotece przez współpracujące z nią Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

 


23 marca 2012 r. przeprowadzono wykład z literatury połączony z prezentacją multimedialną pt. Polscy Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Wykład odbył się dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza ZaruskiegoWęgorzewie. Po wysłuchaniu wykładu zorganizowano konkurs wiedzy o polskich Laureatach Literackiej Nagrody Nobla, w którym udział wzięli wszyscy słuchacze. Na koniec spotkania przeprowadzono, zwyczajem noblistki Wisławy Szymborskiej loteryjkę. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali drobne nagrody ufundowane przez pracowników biblioteki.

27 marca 2012 r. odbyło się spotkanie pod hasłem Zasadź drzewo w Internecie. W ten sposób biblioteka włączyła się do ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem mającej na celu zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości Internetu. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii była aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa i wspólna zabawa trzech generacji: dzieci, rodziców i dziadków. Międzypokoleniowe drużyny rodzinne mogły poznać historię swojej rodziny, naszkicować drzewo genealogiczne, dowiedzieć się, gdzie w Polsce mieszkają ludzie noszący takie same nazwiska i wspólnie rozwiązać emocjonujący quiz. Uczestnicy spotkania doskonale radzili sobie z zadaniami, jednak w razie potrzeby mogli liczyć na pomoc wolontariuszy. Na zakończenie spotkania drużyny otrzymały z rąk dyrektor Ireny Kaczyńskiej dyplomy z tytułem Mistrzowie Genealogii. Instytucje, które organizowały spotkania mogły przystąpić do konkursu Co trzy głowy to nie jedna!. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i umieszczeniu w serwisie YouTube lub prezi.com multimedialnej relacji ze spotkania, uzupełnionej o wypowiedź uczestnika spotkania oraz – opcjonalnie – o wypowiedź wolontariusza. MGBP w Węgorzewie otrzymała aż dwie nagrody. Za najciekawszą wypowiedź, uczestnik spotkania Pan Bronisław Sulej – otrzymał cyfrowy aparat fotograficzny, natomiast wolontariuszkę Karolinę Mróz nagrodzono za najciekawszą wypowiedź urządzeniem mp4, ufundowanym przez UPC Polska sp. z o.o.

Wyniki konkursu Co trzy głowy to nie jedna: http://www.3.wegorzewo.pl/%E2%80%9Eco-trzy-glowy-to-nie-jedna%E2%80%9D/

Multimedialna relacja ze spotkania: http://www.youtube.com/watch?v=d8AfVu-ZgDk, http://wegorzewo.wm.pl/99150,Wielopokoleniowe-druzyny-Mistrzami-Genealogii.html, http://wegorzewo.wm.pl/29506-0,Zasadz-drzewo-w-Internecie,0.html, http://www.3.wegorzewo.pl/zasadz-drzewo-w-internecie-2/

W dniach 13-27 kwietnia 2012 r. przeprowadzono dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Węgorzewie kurs e-learningowy „3..2..1.. Internet!”, mający na celuzapoznanie użytkowników z różnymi formami zagrożeń związanych z Internetem. Szkolenie składało się z siedmiu modułów, które prezentowały takie zagadnienia, jak: cyberprzemoc, kontakty – jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie, ochrona prywatności, poszanowanie własności intelektualnej, uzależnienie od Internetu. Kurs ukończyło 301 osób.

 


8 maja 2012 r. rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w tym roku pod hasłem Biblioteka ciągle w grze!. Biblioteka aktywnie włączyła się do akcji popularyzującej książki i czytelnictwo, poprzez zaproszenie uczniów klas I-III z węgorzewskich szkół podstawowych oraz przedszkoli na Rozczytaną ławeczkę. Do 25 maja dzieci korzystały z przygotowanych dla najmłodszych propozycji tj. wspólne głośne czytanie, zgadywanki-rymowanki, zabawy ruchowe i relaksacyjne.

 

W dniu 11 maja 2012 r. w ramach kontynuacji Tygodnia Bibliotek Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie zorganizowała Noc w bibliotece. Wieczór rozpoczęto prezentacją multimedialną o życiu i twórczości Wiesławy Szymborskiej pt. Pół żartem, pół serio, czyli o Szymborskiej z przymrużeniem oka. Po prezentacji zgodnie ze zwyczajem noblistki wśród obecnych gości została przeprowadzona loteryjka fantowa. Następnie wręczono „Anioły Biblioteki” - honorowy tytuł nadawany przez Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie osobom, którym w szczególności należą się podziękowania za życzliwość, hojność i wielkie serce okazywane bibliotece. Tytuł „Anioła Biblioteki” otrzymali: Katarzyna Bianek, Agnieszka Grzegorska, Ewa Roch, Zbigniew Śmierzyński oraz Andrzej Wodzyński. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie wystawy obrazów olejnych  Ewy Roch. Dla nieco młodszej publiczności odbyło się przedstawienie „Tacy sami?” w wykonaniu grupy teatralnej „Na Chwilkę”, uczniów SP 1 w Węgorzewie, których instruktorem jest Pani Marta Niedziółka. Przedstawienie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich  uczestników imprezy. Nowością było czytanie bajek dla dzieci przez seniorów współpracujących z MGBP. W międzyczasie odbywały się konkursy i zabawy dla dzieci. Duży aplauz wzbudziła wśród publiczności sztuka w formie czytanej „Bitwa morska” autorstwa Jean-Michel Ribes'a w wykonaniu bibliotekarek M-GBP Doroty Bystrej i Magdaleny Wysockiej. Zwieńczeniem wieczoru był występ Stowarzyszenia Kobiet Mazurskich „Dziewczyny z nad Sapiny” oraz młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.

http://mgbp.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=344:noc-w-bibliotece&catid=5:aktualnoci&Itemid=10, http://www.3.wegorzewo.pl/%E2%80%9Enoc-w-bibliotece-czemu-nie-zapraszamy%E2%80%9D/, http://www.3.wegorzewo.pl/noc-w-bibliotece/

  

Dużą popularnością cieszy się prowadzona w węgorzewskiej bibliotece Galeria Pasje Naszych Czytelników. W minionym półroczu zaprezentowano w niej:

Raz w miesiącu w myśl słów sympatycznego misia: Nie można tkwić uparcie w swoim kącie lasu, czekając, aż inni do nas przyjdą. Czasem trzeba pójść do nich biblioteka wyszła z inicjatywą przybliżenia zbiorów dzieciom uczęszczającym do przedszkoli. W ramach przygotowanej akcji ph. Biblioteka bliżej dziecka nawiązano współpracę z czterema wgorzewskimi przedszkolami, dzięki której w każdym z nich powstała Mini biblioteczka ważnych spraw dla dzieci. Każda z 12 grup przedszkolnych otrzymała od MGBP specjalnie przygotowane i oznaczone logo MGBP pudełko z 20 książkami (liczba książek do uzgodnienia). Co miesiąc, w ramach przyjacielskiej współpracy bibliotekarze odwiedzają przedszkola i wymieniają zawartość Mini biblioteczki, uwzględniając propozycje pedagogów dotyczące tematyki oraz ilości wypożyczanych książek.

Powrót