Anita Romulewicz

Spotkanie Zespołu Bibliografów Regionalnych po raz drugi

5 czerwca 2012 r. na portalu olsztyn24.pl został zamieszczony artykuł pt. „Bibliograf – zawód potrzebny”. Jak podkreśliła autorka materiału: „Jak cenna i trudna jest to praca, możemy przekonać się korzystając na co dzień z bibliotecznych serwisów informacyjnych.” Bo tak naprawdę mało kto zastanawia się skąd pochodzą wiadomości, które znajdujemy w Internecie i jak to się dzieje, że w morzu informacji mnożących się z prędkością światła możliwe jest znalezienie tej właściwej, która nas interesuje.

To m.in. bibliografowie odpowiedzialni są za dotarcie do niemal każdej wzmianki z różnych dziedzin wiedzy i przygotowanie jej w taki sposób, żeby użytkownik biblioteki znalazł ją możliwe najszybciej. Zespół bibliografów zajmujący się regionem Warmii i Mazur specjalizuje się właśnie w takich poszukiwaniach. w bazach danych rejestruje każdą wartościową informację związaną z regionem. Aby jednak do czytelników i użytkowników docierała informacja pełna i rzetelnie opracowana zespół ten powinien nieustannie dbać o wysoką jakość swojej pracy. Dlatego też od początku współpracy bibliotek powiatowych i gminnych z województwa warmińsko-mazurskiego z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie prowadzone są szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy-bibliografów. Jest to obecnie grupa ponad 30 wykwalifikowanych osób, od 2007 r. współtworzących „Bibliografię Warmii i Mazur”, której tradycja sięga roku 1945.

Początki tej współpracy opierały się na cyklu wykładów o charakterze merytorycznym, które przygotowała Bożena Wasilewska, ówczesny kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego WBP w Olsztynie. w kolejnych latach współpraca rozszerzała się i wymagała indywidualnego podejścia do poszczególnych baz w terenie. Stąd też licznie prowadzone warsztaty indywidualne i grupowe. Pierwsze spotkanie zespołu bibliografów zajmujących się regionem odbyło się w czerwcu 2007 r. Udział w nim wzięło 19 bibliotek powiatowych. w 2012 r. nadszedł czas na kolejne podsumowanie pięcioletniej już współpracy. Szczególnie, że sztuka bibliografowania ewoluuje, o czym najlepiej wiedzą bibliotekarze Biblioteki Narodowej w Warszawie. Warto bowiem dodać, że „Bibliografia Warmii i Mazur” tworzona jest według wzorców stosowanych w bibliografii narodowej, a co za tym idzie i światowych.

II Spotkanie Zespołu Bibliografów Regionalnych zorganizowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie w dniach 5-6 czerwca 2012 r. Pierwszego dnia pracowali bibliotekarze z Elbląga, Braniewa, Pasłęka, Iławy, Lubawy, Ostródy, Morąga, Nowego Miasta Lubawskiego, Działdowa, Nidzicy i Olsztynka. w kolejnym natomiast spotkali się pracownicy bibliotek w Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach, Gołdapi, Olecku, Ełku, Węgorzewie, Giżycku, Piszu, Mrągowie, Kętrzynie, Szczytnie oraz w Rucianym Nidzie.

Podstawowym celem było podsumowanie dotychczasowej współpracy WBP w Olsztynie z bibliografami z województwa warmińsko-mazurskiego. Jednak najważniejszą część spotkania stanowiło przypomnienie zasad tworzenia „Bibliografii Warmii i Mazur”, omówienie najczęściej występujących problemów oraz ćwiczenia w ramach poszczególnych baz nad poprawą ich jakości. Nie bez znaczenia jest także integracja środowiska bibliografów regionu Warmii i Mazur, których działania, choć prowadzone lokalnie, są ze sobą ściśle związane. Zmierzają bowiem do utworzenia wspólnego dzieła jakim jest „Bibliografia Warmii i Mazur”. Na drugą połowę roku 2012 r. zaplanowano już kolejne spotkanie bibliografów, które poświęcone będzie zaawansowanym procesom wyszukiwawczym w systemie bibliotecznym MAK.


5.06.2012

6.06.2012

Powrót