Strona główna BWM
Nr 3/4 2001

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Roman Ławrynowicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Krystyna Greczycho
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Roman Ławrynowicz

W NASZYCH I INNYCH BIBLIOTEKACH

Komputer dla każdej gminy Elżbieta Maruszczak

Baza Informacji Lokalnej - odsłona druga Marcin Majdecki

Europejska Sieć Doskonalenia PULMAN dla bibliotek publicznych, muzeów i archiwów Joanna Burska

Książki dla bibliotek Roman Ławrynowiczi

Omówienie ankiety skierowanej do radnych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1998, 2001 Roman Łarynowicz

Program zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i ludzi uzależnionych od alkoholu Barbara Kułakowska-Szczepanek

Scenariusz imprez Elżbieta Zakrzewska

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2001 Dział Instrukcyjno-Metodyczny

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Wspomnienie o Teresie Frudko Wiesława Borkowska-Nichthauser

Bogumiła Stachowiak - bibliotekarka i poetka dzałdowszczyzny Elżbieta Zakrzewska

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne Łucja Ciesielska

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Jerzy Pilch laureat nagrody NIKE 2001: bibliografia za lata 1995-2001 (wybór) Anna Rau

Prasa o bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2001 r. (wybór materiałów) Irena Walczak

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Anna Rau

KALENDARIUM ROCZNIC (lipiec - grudzień 2002) Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK (lipiec-grudzień 2001) Joanna Burska

Strona główna BWM