Bożena Wasilewska

 

Nowe książki o Warmii i Mazurach

 

I. WYDANE W 2000 R. (CZĘŚĆ 2)

1. AGENDY i rytuały diecezji warmińskiej : (1574-1939) / pod. red. Władysława Nowaka. - Olsztyn : OBN : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1999. - 413 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 186). - Bibliogr. - Streszcz. niem. - ISBN 83-87643-51-3 (OBN)

2. ANTIQUITATES Prussiae : studia z archeologii dawnych ziem pruskich / pod red. Jerzego Kolendo i Wojciecha Nowakowskiego ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : IA UW, 2000. - 248 s., [6] k. tabl. : il., 2 mapy ; 24 cm. - Streszcz. niem. przy pracach

3. AUGUSIEWICZ Sławomir Zbiory kartograficzne Muzeum Warmii i Mazur / Sławomir Augusiewicz. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur : Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, 2000 . - 107, [1] s. : faks. ; 24 cm. - Bibliogr. - Summ., Zsfassung Katalog.

4. DEMBOWSKA Maria Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne pół serio, pół żartem / opowiedziane przez Marię Dembowską. - Warszawa : nakł. aut., 2000. - 154, [1] s. ; 21 cm Autorka w l. 1975-1986 była pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Szerzej o działalności prof. Andrzeja Staniszewskiego i doc. dr hab. Jana Wróblewskiego.

5. [DRUGIE] II Olsztyńskie Biennale Plastyki O Medal Prezydenta : [katalog] / projekt, oprac. graf. Tadeusz Burniewicz. - Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2000. - 71, [1] s. : il., 30 cm

6. LUBKIEWICZ Alicja Wojtek : [wspomnienia / Alicji Lubkiewicz z domu Nowakowskiej]. - Olsztyn : [s.n.], 2000. - 29, [2] s. : il., fot., portr. ; 21 cm Dot. Wojciecha Muchlado, choreografa Zespołu Pieśni i Tańca "Olsztyn".

7. NIEMCY w Polsce 1945-1950 : wybór dokumentów / red. Włodzimierz Borodziej i Hans Lemberg. T. 1 : Władze i instytucje centralne : województwo olsztyńskie /wybór i oprac. dokumentów Włodzimierz Borodziej i Claudia Kraft. - Warszawa : "Neriton", 2000. - 613, [2] s. ; 24 cm. - Indeksy. - Tekst częśc. tł. z niem.

8. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna Ballada o żołnierzu z Bartoszyc / Maryna Okęcka-Bromkowa. - Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2000. - 80 s. : il. ; 21 cm Dot. ks. Jerzego Popiełuszki.

9. OSTASZEWSKA Monika, DZIUGIEŁ Ireneusz Szczytno : kartki z albumu / [tekst Monika Ostaszewska ; zdj. Ireneusz Dziugieł ; tł. na jęz. niem. Aleksandra Kieślak]. - Olsztyn : Agencja Fotograficzno-Wydawnicza "Mazury", 2000. - [12] s. : il. ; 30 cm

10. PARTNER przedsiębiorcy : informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw : region 2 - województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie / [Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"]. - Nidzica : NFR "Nida", 2000. - 61, [3] s. ; 23 cm

11. ROLA i wpływ wyższej uczelni na rozwój społeczny i ekonomiczny regionu : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Olsztyn, 26 maja 2000 r. / [red. nacz. Teresa Czesława Malec ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej]. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP. Wydawnictwo, 2000 - Bibliogr. przy ref. - Tekst częśc. ros. - ISBN 83-878667-06-3.

12. STRATEGIA rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego / projekt Tadeusz Burniewicz ; [Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Departament Strategii Rozwoju i Polityki Regionalnej]. - Olsztyn : [s.n.], 2000. - 82, [2] s. : il., m., tab., wykr. ; 30 cm. - (Olsztyn : AFW Mazury)

13. STUDIA podyplomowe : informator / sporządziła Halina Dembowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. - Olsztyn : UWM, 2000. - 81, [3] s. ; 24 cm

14. SZYNKOWSKI Jerzy Wolfschanze und der 20. Juli 1944 : Reiseführer / Jerzy Szynkowski. - Kętrzyn : "Kengraf", 2000. - 86 s, [2] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor), mapy, pl. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87349-42-9

15. W SZTAFECIE pokoleń : koło AK w Kętrzynie. - Kętrzyn : "Kengraf", 2000. - 208 s. : il. (w tym kolor.), mapy, nuty, err. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-87349-55-0

16. WARMIŃSKI Klub Katolików u progu Trzeciego Tysiąclecia : materiały z sesji jubileuszowej odbytej w Olsztynie 14 listopada 1998 roku / [red. Andrzej Taborski]. - Olsztyn : "Ad Rem" : Warmiński Klub Katolików, 2000. - 79 s. ; fot. ; 24 cm. - ISBN 83-87540-09-9 ("Ad Rem").

17. ZAWADZKI Wojciech Duchowieństwo katolickie z terenu obecnej diecezji elbląskiej w latach 1821-1945 / Wojciech Zawadzki. - Olsztyn : "Hosianum", 2000. - 410, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Matropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie ; nr 17). - Bibliogr. przy biogramach

18. ŻYCIE liturgiczne ewangelików Prus Wschodnich w świetle ustaw i agend kościelnych (1525-1945) / pod. red. Władysława Nowaka. - Olsztyn : "Hosianum", 2000. - 324, [8] s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Wrmińskiej "Hosianum" w Olsztynie ; nr 19). - Streszcz. niem.

II. WYDANE W 2001 R. (CZĘŚĆ 2)

1. Achremczyk, Stanisław Ignacy Krasicki : nie tylko poeta / Stanisław Achremczyk - Olsztyn : Littera , 2001. - 235 s., portr., il. ; 22 cm. - Indeksy. - ISBN 83-91415X-3-X

2. Archeologia i historia o początkach Lidzbarka Welskiego / pod red. Kazimierza Grążawskiego. - Lidzbark ; Brodnica : Wydaw. Muzeum w Brodnicy, 2001 - 95 s., [4] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 22 cm - Bibliogr. przy ref. - Streszcz. niem. przy rozdz. - ISBN 83-910133-2-4

3. Barbara Lis-Romańczukowa : ogrody gorzkich piołunów : medale / oprac. graf. katalogu Tadeusz Burniewicz. - Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2001. - [50] s. : tabl. ; 30 cm.

4. Baxter, Ian M. Kwatery wojenne Hitlera / Ian M. Baxter ; przekł. Grzegorz Siwek. - Warszawa : "Bellona", 2001. - 260, [3] s. : il., mapy ; 21 cm - (Brunatna Seria : narodziny zła : studium). - Tyt. oryg. : "Wolf" : Hitler's wartime headquarters, 2001. - ISBN 83-11-09268-0

5. Baza noclegowa w woj. warmińsko-mazurskim w 2000 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2001. - 92 s. : głównie tab. ; 24 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne). - ISBN 83-88130-19-6

6. Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza : 1995-2000 / aut. Jadwiga Zdanowska, Jadwiga Cupiał, Barbara Samulowska-Dramińska. - Olsztyn : IRŚ, 2001. - 121 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-87506-57-5

7. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Kamila Norwida : [informator] / Biblioteka Elbląska im. Cypriana Kamila Norwida. - Elbląg : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu : BE, 2001. - 20 s. : il., fot. ; 21 cm.

8. Borowski, Grzegorz Monografia Sępopola opracowana z okazji 650 lecia powstania miasta 1351-2001 / oprac. Grzegorz Borowski. - Sępopol : "Algraf", 2001 - 84 s. ; il. (w tym kolor.), mapy ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-915484-0-6

9. Brakoniecki, Kazimierz Światologia / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : "Borussia", 2001 - 239 s. ; 22 cm. - (Odkrywanie Światów / pod red. Roberta Traby). - ISBN 83-915484-0-6

10. Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2000 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2001. - 75, [1] s. : głównie tab. ; 24 cm. -(Analizy Statystyczne). - ISBN 83-88130-20-X

11. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1999-2000 / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2001. - 190 s. : głównie tab. ; 24 cm. - ISBN 83-88130-18-8

12. Darski, Wojciech Marek My Krzyżaki! : (opowieści mazurskie) / Wojciech Marek Darski ; [grafika Michał Asanowicz]. - Giżycko : Wydaw. Mazurskie, 2001 - 96, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Archiwum Mazurskiego ; nr 4)

13. Gazeta Olsztyńska : wędrówki z tytułem / tekst Sebastian Mierzyński ; red. wydania Elżbieta Mierzyńska ; projekt graf., skład komputerowy, przygot. do druku Andrzej Mierzyński ; zdj. kolor. Beata Zaborowska, Zbigniew Woźniak, Grzegorz Czykwin ; zdj. archiwalne Muzeum Warmii i Mazur, Archiwum fotograficzne "Gazety Olsztyńskiej"]. - Olsztyn : "Edytor", 2001. - [106] s. ; faks., fot. portr. ; 20 x 20 cm. - Tyt. okł. Wędrówki z tytułem - Bibliogr.

14. Hajduga, Jerzy Granice przyzwyczajenia : felietony / Jerzy Hajduga. - Ełk : Prywatna Agencja Prasowo-Usługowa P.A.P.-U., 2001. - 77, [3] s. : il. ; 17 cm.

15. Hopfer, Andrzej System oceny programowania trwałego rozwoju regionu woj. warmińsko-mazurskiego : opracowany na podstawie wskaźników byłego woj. olsztyńskiego / Andrzej Hopfer, Ewa Piekarska, Jerzy Suchta. - Olsztyn : Wydaw. UWM, 2001 - 40 s. ; 24 cm. -(Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie = Dissertations and Monographs / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ISSN 1509-3018 ; 41). - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-062-X

16. Informator 2001-2002 : dla kandydatów na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe / oprac. graf. katalogu Irena Kozłowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn : Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich UWM, [2001]. - 67, [1] s. : il., pl., tab. ; 21 cm.

17. Janowski, Antoni (1947- ) Powrót z nocy : [wiersze] / Antoni Janowski ; [il. Tamara Bołdak-Janowska]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2001. - 47, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-913377-9-0

18. Jóźwiak, Sławomir Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410 : rozwój, przekształcenia, kompetencje / Sławomir Jóźwiak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydaw. UMK, 2001. - 247 s., [1] k. tabl. złoż. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. - Streszcz. niem. - ISBN 83-231-1306-8

19. Kalendarz imprez kulturalnych 2001 : (wybór) / Departament Kultury i Edukacji. Urząd Marszałkowski w Olsztynie. - Olsztyn : DKiE. UM, 2001. - 21, [3] s. ; 19 cm. - Tyt. okł. : Kalendarz imprez kulturalnych województwa warmińsko-mazurskiego

20. Klupczyński, Janusz Praktyki studenckie na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt : przewodnik metodyczny / Janusz Klupczyński, Jan Miciński, Władysław Mordas. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińskiego, cop. 2001. - 86, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7299-056-5

21. Krzywicki, Tomasz Puszcza Romincka bez granic / Tomasz Krzywicki. - Warszawa : Uniwersytecki Klub Turystyczny "~:Unikat", 2001. - 89 s. : il., mapy ; 21 cm. -(Unikatowe Prace ; 4). - Bibliogr. - ISBN 83-912839-2-7

22. Kwinto, Irena Legendy Warmii i Mazur / Irena Kwinto ; [il. Michał Prewysz-Kwinto]. - Lidzbark Warmiński : "Wrzos", cop. 2001. - 36 s., [4] k. kolor. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-910897-3-8

23. Kwintowa, Irena Bajki Warmii i Mazur / Irena Kwintowa. - Lidzbark Warmiński : "Wrzos", cop. 2001. - 46 s., 4 k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-910897-5-4

24. Madajczyk, Piotr Niemcy w Polsce 1944-1989 / Piotr Madajczyk. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. - 371, [1] s. : faks., fot., m. ; 21 cm. - Bibliogr. s. [344]-352. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-88164-12-0

25. Martin, Bernd (1940- ) Mazury : mity i historia / Bernd Martin ; [przekł. na jęz. pol. Jarosław Szymczyk]. - Warszawa : "Ypsylon", [2001]. - 74, [1], 80 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85135-93-6

26. Materiały seminaryjne na temat Społeczeństwo, środowisko, gospodarka i krajobraz kulturowy Warmii w Roku Ignacego Krasickiego / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Zarządzania i Administracji. Katedra Marketingu i Analiz Rynkowych. Zakład Ekonomiki Środowiska i Zasobów Naturalnych, Starosta Powiatu Lidzbarskiego. - Olsztyn ; "Kengraf" , 2001 - 142 s. : il., mapy ; 24 cm. - Tyt. okł. : Społeczeństwo, środowisko, gospodarka i krajobraz kulturowy Warmii w Roku Ignacego Krasickiego. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-87349-67-4

27. Mogilnicki, Zbigniew Działdowo dawniej i dziś / [oprac. Zbigniew Mogilnicki, Ładysław Cichosz]. - Działdowo : Zarząd Miasta, [2001]. - 35, [1] s. : fot., pl. ; 21 cm. Tyt. okł. - Tekst równol. pol., niem., ang.

28. Myśliński, Henryk Elbląg / Henryk Myśliński ; [fot. Henryk Myśliński, Daniel Dąbrowski]. - Wyd. 3 zm. - Bydgoszcz : Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa ; Elbląg : na zlec. Urzędu Miejskiego, cop. 2001 - 76 s. pag. varia : il. kolor. ; 29 cm. - Tekst częśc. równol. pol., ang., niem. - ISBN 83-88091-12-3

29. Nichthauser, Artur Rozmowy przy kufelku w Karczmie Warmińskiej : [felietony] / Artur Nichthauser. - Olsztyn : MG, 2001. - 240 s. : fot. ; 21 cm.

30. Nitschke, Bernardetta (1964- ) Wysiedlenie czy wypędzenie? : ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1949 / Bernardetta Nitschke. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001 - 306 s., il., fot., m. ; 24 cm. - Na s. red. błędny ISBN. - Bibliogr. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-7174-632-6

31. Okruchy wspomnień o Henryku Sysce / oprac., red. i wstęp Stanisław Pajka ; Zarząd Główny Związku Kurpiów. - Ostrołęka : ZK - ZG, 2001. - 105 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. i biogr. H. Syski. - ISBN 83-907439-8-1

32. Panasik, Krzysztof Warmia i Mazury : przewodnik po regionie / Krzysztof Panasik ; [Marzena Zniszczoł]. - Olsztyn : "Press Foto", 2001. - 462 s. ; il., mapy kolor. ; 21 cm. - ISBN 83-909874-5-7

33. Paszenda, Jerzy Święta Lipka : przewodnik / Jerzy Paszenda. - [Wrocław] : "Zet" ; [Kraków] : "Castor", [2001] - 47, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. - ISBN 83-86736-45-3 ("Zet"). - ISBN 83-915216-4-8

34. Prospekt informacyjny Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie przygotowany w związku z emisją imiennych akcji zwykłych serii "B" w ilości od 561.450 do 1.500.000 o wartości nominalnej 1,- zł każda i cenie emisyjnej od 9,00 do 15,00 zł każda / WPB S.A. - Olsztyn : WPB, 2001. - 73, [3] s. : tab. ; 30 cm.

35. Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2000 : część 1 - rok 1999 : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Różańskiego ; Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. - Olsztyn : WIOŚ, 2001. - 180 s. : m., pl., tab., wykr ; 30 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

36. Rau, Anna Publikacje w piśmie Borussia : 1991-2000 / [bibliogr. oprac. Anna Rau]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", [2001]. - 39, [1] s. ; 21 cm. - Tyt. okł. - Dod. do czas. "Borussia" nr 23 : 2000/2001

37. Reforma terytorialnej organizacji kraju : dwa lata doświadczeń / pod red. Grzegorza Gorzelaka, Bohdana Jałowieckiego, Mirosława Steca ; Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : "Scholar", 2001. - 297 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88495-32-1

38. Regionalizm w Kościele, Kościół w regionie : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Księży Regionalistów, Gietrzwałd 24-26 września 1999 r. / rada redakcyjna Irena Modrzejewska [et al.] ; Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze". - Ciechanów : KODRTK, 2001. - 150 s. ; 24 cm. - (Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury ; nr 39)

39. Sierotowicz, Tadeusz M. Mikołaj Kopernik / Tadeusz M. Sierotowicz. - Kraków : Wydaw. WAM, 2001 - 77, [1] s. ; 18 cm. - (Wielcy Ludzie Kościoła). - Nota bibliogr. - ISBN 83-7097-799-5

40. Sołoma, Luba Ciągłość i zmiana w postawach życiowych i zawodowych nauczycieli / Luba Sołoma. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. - 158, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-025-5

41. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie : 1971-2001 : trzydziestolecie / zespół red. Danuta Adamkowska, Krystyna Mickiewicz, Krystyna Wyrzykowska. - Olsztyn : SOSW dla DN, [2001]. - 32 s. : fot., portr., tab. ; 21 cm

42. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego za rok 2000 / Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Olsztyn : TNWK, 2001. - 24 s. ; 21 cm. -(Biuletyn TNWK; nr 20)

43. Świadectwo obecności : almanach formacji literackiej Art-Laboro / [wybór, oprac. Jan Górczyński]. - Ostróda : Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, 2001. - 64 s. : il. ; 21 cm. - Na okł. podtyt.: almanach RSTK województwa warmińsko-mazurskiego i formacji literackiej Art-Laboro. - Nazwa wydaw. w cop. - ISBN 83-97688-20-7

44. Tematy polsko-ukraińskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", cop. 2001. - 367 s. : il., 1 mapa ; 21 cm. -(Biblioteka "Borussii" ; 20). - Tekst częśc. tł. z niem., ukr. - ISBN 83-913377-8-2

45. Templin, B. Przewodnik turystyczny Elbląg i okolice : 2001 / tekst B. Templin, S. Wojtasiak ; tł. ang. G. Zumkowska, niem. M. Brzezińska, ros. Małgorzata Kowalska. - Elbląg : Agencja Marketingowo-Reklamowa LIDER, [2001]. - 39, [4] s. : fot. kolor., m., pl. ; 21 cm. - Tyt. okł. - Tekst równol. pol. ang. niem. ros.

46. Tomczyk, Ryszard Brama : śpiewogra sceniczno-trotuarowa oparta na pogwarkach oraz legendach i wątkach historycznych z dziejów Elbląga w dwóch częściach / Ryszard Tomczyk ; [oprac. red., il. Ryszard Tomczyk]. - Elbląg : SEKA [Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów], 2001. - 143, [3] s. : il. ; 21 cm. -(Biblioteka Seka ; nr 2). - Tyt. okł. i grzbiet. : Brama oraz szopki noworoczne

47. Wachowiak, Bogdan Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500-1701) / Bogdan Wachowiak ; przy współudz. Andrzeja Kamieńskiego. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2001. - 713, [2] s. : il., mapy (w tym kolor.) ; 25 cm. - (Historia Prus: narodziny, mocarstwo, obumieranie / oprac. zbiorowe pod red. Bogdana Wachowiaka ; t. 1). - Ineksy - Streszcz. niem. - ISBN 83-7177-195-9 (t. 1)

48. Walichnowski, Feliks (1929- ) Papierowe Jądra / Feliks Walichnowski. - Olsztyn : Wydaw. "Darczyńcy", 2001. - 137, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr.

49. Walichnowski, Feliks (1929-) Sześć jak pięć : (skojarzenia socjologiczne) / Feliks Walichnowski. - Olsztyn : "Darczyńcy", 2001 - 144, [1] s. ; 21 cm

50. Wiechert, Ernst Emil Proste życie / Ernst Emil Wiechert ; przeł. z niem. Tadeusz Ostojski ; posł. Hubert Orłowski. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2001. - 359, [1] s. : il. ; 21 cm. -(Odkrywanie Światów / pod red. Roberta Traby). - Tyt. oryg. : "Das einfache Leben" 1939. - ISBN 83-913377-2-3

51. Wiersze spod znaku Rodła / wstęp i opracowanie Jan Chłosta. - Olsztyn: Wydaw. Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum", [2001] - 96 s. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-913562-3-X

52. Wypędzeni ze Wschodu : wspomnienia Polaków i Niemców / red. Hans-J~:urgen B~:omelburg, Renate Sto~:xinger, Robert Traba ; [tł. z niem. Justyna Górna et al.]. - Olsztyn : "Borussia", 2001. - 470, [10] s. : fot., m. ; 24 cm. -(Świadectwa ; 1)

53. Z kim w XXI wiek : księga drużyn grunwaldzkich wydana w X rocznicę powstania "Wspólnoty" / [red. Barbara Bogdańska-Pawłowska ; aut. tekstów B. Bogdańska-Pawłowska et al.] ; Związek Harcerstwa Polskiego. Ogólnopolski Ruch Metodyczno-Programowy "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich" przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej im. "Grunwaldu" w Olsztynie. - Olsztyn : KCHWM ZHP, 2001. - 320, [10] s. : il., fot., tab. ; 24 cm. - Tekst równol. pol., niem., ang.

54. Zduniak, Agnieszka Święta Lipka : przewodnik / Agnieszka Zduniak. - Kętrzyn : "Kengraf", 2001 - 48 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87349-68-2

55. 50-lecie Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie / [kol. red. Janina Otręba, Urszula Jaszowska, Grażyna Królak]. - Olsztyn : ZSB, 2001. - 171, [1] s. : il. ; 24 cm. - Tyt. okł. : Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie : 1951-2001.

56. 50 [Pięćdziesiąt] lat Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza / pod red. Jana A. Szczerbowskiego, Jerzego Walugi, Bogusława Zdanowskiego - Olsztyn : IRŚ, 2001. - 259 s. : il., portr. ; 24 cm. - ISBN 83-87506-52-4

cofnij