Dział Instrukcyjno-Metodyczny

 

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2001

 

  I. Podstawowe dane liczbowe
II. Sieć biblioteczna. Baza lokalowa
III. Pracownicy bibliotek
IV. Zbiory biblioteczne
V. Czytelnictwo
VI. Biblioteki i oddziały dla dzieci
VII. Aktualny stan komputeryzacji bibliotek
VIII. Programy pomocowe, projekty realizowane w bibliotekach.
Tabela 1 Sieć biblioteczna.
Tabela 2 Czytelnicy.
Tabela 3 Zbiory biblioteczne.
Tabela 4 Księgozbiory, struktura zbiorów.
Tabela 5 Wskaźniki zaopatrzenia, przeciętna cena książki, nakłady na zakup i prenumeratę.
Tabela 6 Udostępnianie księgozbioru.
Tabela 7 Czasopisma.
Tabela 8 Wskaźniki udostępniania księgozbioru.
Tabela 9 Zbiory specjalne.
Tabela 10 Biblioteki publiczno-szkolne.
Tabela 11 Biblioteki bubliczno-szpitalne.
Tabela 12 Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci.
Tabela 13 Punkty biblioteczne. Sieć. Czytelnictwo.
Tabela 14 Pracownicy działalności podstwaowej.

cofnij