Beata Rudzka-Florczuk

 

KALENDARIUM ROCZNIC

lipiec - grudzień 2002

 

1602 r. 400. rocznica utworzenia w Rakowie gimnazjum ariańskiego - Akademii Rakowskiej

1 lipca. 60. rocznica śmierci (1942) Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, lekarza, generała, adiutanta J. Piłsudskiego (ur. 22 VII 1881)

2 lipca. 25. rocznica śmierci (1977) Vladmira Nabokova, amerykańskiego pisarza pochodzenia rosyjskiego (ur. 23 IV 1899)

3 lipca. 200. rocznica urodzin (1802) Ignacego Domeyki, geologa, mineraloga (zm. 23 I 1889)

4 lipca. 110. rocznica urodzin (1892) Juliana Krzyżanowskiego, historyka literatury (zm. 19 V 1976)

6 lipca. 40. rocznica śmierci (1962) Williama Faulknera, pisarza amerykańskiego (ur. 25 IX 1897)

7 lipca. 430. rocznica śmierci (1572) Zygmunta II Augusta, króla Polski (ur. 1 VII 1520)

7 lipca. 195. rocznica (1807) utworzenia Księstwa Warszawskiego na mocy traktatu w Tylży (7-9 VII)

7 lipca. 115. rocznica urodzin (1887) Marca Chagalla, malarza francuskiego (zm. 28 III 1985)

7 lipca. 10. rocznica śmierci (1992) Seweryny Szmaglewskiej, pisarki (ur. 11 II 1916)

9 lipca. 75. rocznica urodzin (1927) Zdzisława Maklakiewicza, aktora (zm. 9 X 1977)

11 lipca. 65. rocznica śmierci (1937) George'a Gershwina, amerykańskiego kompozytora i pianisty (ur. 26 IX 1898)

12 lipca. 110. rocznica urodzin (1892) Bruno Schulza, pisarza, grafika i rysownika (zm. 19 XI 1942)

15 lipca. 15. rocznica (1987) uchwalenia przez Sejm ustawy o rzeczniku praw obywatelskich (pierwszym rzecznikiem została Ewa Łętowska)

16 lipca. 130. rocznica urodzin (1872) Roalda Amundsena, norweskiego badacza polarnego, zdobywcy Bieguna Pd. (zm. VI 1928)

18 lipca. 185. rocznica śmierci (1817) Jane Austen, angielskiej pisarki (ur. 16 XII 1775)

18 lipca. 75. rocznica urodzin (1927) Tadeusza Łomnickiego, aktora, reżysera, pedagoga (zm. 22 II 1992)

20 lipca. 205. rocznica urodzin (1797) Pawła Edmunda Strzeleckiego, podróżnika, badacza Australii (zm. 6 X 1873)

20 lipca. 55. rocznica urodzin (1947) Carlosa Santany, meksykańskiego gitarzysty, kompozytora

21 lipca. 95. rocznica urodzin (1907) Kazimierza Moczarskiego, oficera WP, żołnierza AK, publicysty, autora książki "Rozmowy z katem" (zm. 27 IX 1975)

22 lipca. 50. rocznica (1952) ogłoszenia Konstytucji PRL

23 lipca. 20. rocznica śmierci (1982) Jana Boenigka, nauczyciela, działacza społecznego i oświatowego na Warmii i Mazurach (ur. 24 VII 1903)

24 lipca. 200. rocznica urodzin (1802) Aleksandra Dumasa (ojca), pisarza i dramaturga francuskiego (zm. 5 XII 1870)

24 lipca. 60. rocznica śmierci (1942) Adama Czerniakowa, działacza żydowskiego, wiceprzewodniczącego Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, prezesa Judenratu (ur. 30 XI 1880)

27 lipca. 20. rocznica śmierci (1982) Edwarda Martuszewskiego, olsztyńskiego dziennikarza, literata, krytyka literackiego (ur. 20 IX 1893)

27 lipca. 405. rocznica śmierci (1597) ks. Jakuba Wujka, jezuity, pisarza religijnego, tłumacza Nowego Testamentu na język polski (ur. 1541)

28 lipca. 190. rocznica urodzin (1812) Józefa Ignacego Kraszewskiego, pisarza (zm. 19 III 1887)

28 lipca. 30. rocznica śmierci (1972) Balbiny Świtycz-Widackiej, olsztyńskiej rzeźbiarki (ur. 31 III 1901)

28 lipca. 30. rocznica śmierci (1972) Mieczysławy Ćwiklińskiej (właśc. M. Trapszo), aktorki (ur. 1 I 1880)

29 lipca. 60. rocznica śmierci (1942) Wojciecha Kossaka, malarza (ur. 1 I 1857)

29 lipca. 35. rocznica śmierci (1967) Aleksandra Wata (właśc. A. Chwat), pisarza, tłumacza (ur. 1 V 1900)

2 sierpnia. 80. rocznica śmierci (1922) Alexandra Grahama Bella, amerykańskiego fizyka i fizjologa, wynalazcy telefonu (ur. 3 III 1847)

2 sierpnia. 105. rocznica śmierci (1897) Adama Asnyka, poety i dramaturga (ur. 11 IX 1838)

5 sierpnia. 230. rocznica (1772) pierwszego rozbioru Polski (podpisanie w Petersburgu konwencji o rozbiorze)

5 sierpnia. 75. rocznica urodzin (1927) Janusza Tazbira, historyka

6 sierpnia. 345. rocznica śmierci (1657) Bohdana Chmielnickiego, hetmana kozackiego, przywódcy powstania (ur. ok. 1595)

6 (?) sierpnia. 60. rocznica śmierci (1942) Janusza Korczaka (właśc. Henryk Goldszmit), pedagoga, pisarza, współzałożyciela Domu Sierot w Warszawie (ur. 22 VII 1878 lub 1879)

9 sierpnia. 60. rocznica śmierci (1942) Edyty Stein, siostry Benedykty od Krzyża, filozofa (ur. 1891)

9 sierpnia. 40. rocznica śmierci (1962) Hermana Hesse, pisarza niemieckiego (ur. 2 VII 1877)

11 sierpnia. 110. rocznica urodzin (1892) gen. Władysława Andersa, dowódcy Armii Polskiej zorganizowanej w ZSRR, dowódcy 2 Korpusu Polskiego (zm. 11 V 1970)

11 sierpnia. 10. rocznica (1992) podpisania w Waszyngtonie przez Kanadę, Meksyk i USA porozumienia o utworzeniu strefy wolnego handlu NAFTA

12 sierpnia. 300. rocznica urodzin (1702) Józefa Załuskiego, biskupa kijowskiego, mecenasa nauki, bibliografa, edytora, współzałożyciela biblioteki (zm. 9 I 1774)

13 sierpnia. 75. rocznica śmierci (1927) Jamesa Oliviera Curwooda, pisarza amerykańskiego (ur. 12 VI 1878)

14 sierpnia. 135. rocznica urodzin (1876) Artura Oppmana (Or-Ot), poety, varsavianisty (zm. 4 XI 1931)

16 sierpnia. 25. rocznica śmierci (1977) Elvisa Arona Presleya, amerykańskiego piosenkarza (ur. 8 I 1935)

18 sierpnia. 155. rocznica śmierci (1847) Samuela Bogumiła Lindego, leksykografa, autora Słownika Języka Polskiego (ur. 24 IV 1771)

18 sierpnia. 65. rocznica urodzin (1937) Edwarda Stachury, poety, pisarza (zm. 24 VII 1979)

19 sierpnia. 340. rocznica śmierci (1662) Blaise Pascala, francuskiego matematyka, filozofa, fizyka, pisarza (ur. 19 VI 1623)

20 sierpnia. 155. rocznica urodzin (1847) Bolesława Prusa, pisarza, publicysty (zm. 19 V 1912)

22 sierpnia. 140. rocznica urodzin (1862) Claude'a A. Debussy, kompozytora francuskiego (zm. 25 III 1918)

25 sierpnia. 195. rocznica śmierci (1807) Franciszka Dionizego Kniaźnina, poety, dramatopisarza, tłumacza (ur. 4 X 1750)

25 sierpnia. 135. rocznica śmierci (1867) Michaela Faradaya, angielskiego fizyka i chemika (ur. 22 IX 1791)

26 sierpnia. 20. rocznica śmierci (1982) Anny German, piosenkarki (ur. 14 II 1936)

26 sierpnia. 35. rocznica śmierci (1967) Mariana Walentynowicza, grafika, karykaturzysty, architekta (ur. 20 I 1896)

27 sierpnia. 80. rocznica (1922) powstania Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech

27 sierpnia. 80. rocznica (1922) powstania Związku Polaków w Niemczech

29 sierpnia. 30. rocznica śmierci (1972) Jana Kreczmara, aktora, reżysera, pedagoga (ur. 6 V 1908)

29 sierpnia. 140. rocznica urodzin (1862) Maurice'a Maeterlincka, pisarza belgijskiego (zm. 5 V 1949)

31 sierpnia. 135. rocznica śmierci (1867) Charlesa Baudelaire'a, francuskiego poety (ur. 9 IV 1821)

31 sierpnia. 35. rocznica śmierci (1967) Ilii Erenburga, pisarza radzieckiego (ur. 27 I 1891)

1 września. 20. rocznica śmierci (1982) Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR w latach 1956-1970 (ur. 6 II 1905)

3 września. 140. rocznica śmierci (1862) Władysława Syrokomli (właśc. Ludwik Kondratowicz), poety, tłumacza (ur. 17 IX 1823)

4 września. 95. rocznica śmierci (1907) Edwarda Griega, norweskiego kompozytora (ur. 15 VI 1843)

5 września. 5. rocznica śmierci (1997) Matki Teresy z Kalkuty (właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu), misjonarki (ur. 27 VIII 1910)

10 września. 205. rocznica urodzin (1797) Piotra Wysockiego, instruktora piechoty w Szkole Podchorążych w Warszawie, inicjatora powstania listopadowego (zm. 6 I 1874)

11 września. 70. rocznica urodzin (1932) Jerzego Afanasjewa, poety, reżysera, satyryka (zm. 26 IX 1991)

11 września. 70. rocznica śmierci (1932) lotników - Franciszka Żwirko (ur. 14 IX 1895) i Stanisława Wigury (ur. 9 IV 1901), zwycięzców III Challange'u

12 września. 390. rocznica śmierci (1612) ks. Piotra Skargi, teologa, pisarza, kaznodziei (ur. II 1536)

16 września. 25. rocznica śmierci (1977) Marii Callas, greckiej śpiewaczki operowej (ur. 3 XII 1923)

września. 90. rocznica urodzin (1912) Ireny Kwiatkowskiej, aktorki

19 września. 105. rocznica śmierci (1897) Kornela Ujejskiego, poety, publicysty (ur. 12 IX 1823)

21 września. 550. rocznica urodzin (1452) Girolamo Savonaroli, włoskiego kaznodziei, reformatora religijnego, dominikanina (ur. 23 V 1498)

21 września. 170. rocznica śmierci (1832) Waltera Scotta, szkockiego pisarza i poety (ur. 15 VIII 1771)

23 września. 80. rocznica (1922) przyjęcia przez Sejm Ustawodawczy uchwały o budowie portu w Gdyni

25 września. 105. rocznica urodzin (1897) Williama Faulknera, amerykańskiego pisarza i nowelisty (zm. 6 VII 1962)

26 września. 110. rocznica urodzin (1892) Mariny Cwietajewej, poetki rosyjskiej (zm. 31 VIII 1941)

27 września. 85. rocznica śmierci (1917) Edgara Degasa, francuskiego malarza i grafika (ur. 19 VII 1834)

28 września. 100. rocznica śmierci (1902) Emila Zoli, pisarza francuskiego (ur. 2 IV 1840)

28 września. 15. rocznica śmierci (1987) Romana Brandstaettera, dramatopisarza, poety, tłumacza (ur. 3 I 1906)

29 września. 255. rocznica urodzin (1747) Józefa Wybickiego, poety, działacza politycznego, publicysty, autora tekstu "Mazurka Dąbrowskiego" (zm. 19 III 1822)

29 września. 165. rocznica urodzin (1837) Michała Bałuckiego, komediopisarza i prozaika (zm. 17 X 1901)

2 października. 100. rocznica urodzin (1902) Jerzego Zawieyskiego, pisarza, eseisty, działacza społecznego (zm.18 VI 1969)

2 października. 45. rocznica (1957) przedstawienia przez ministra spraw zagranicznych PRL Adama Rapackiego, na forum ONZ propozycji utworzenia w Europie Środkowej strefy bezatomowej (tzw. plan Rapackiego)

2 października. 45. rocznica (1957) zlikwidowania przez polskie władze tygodnika "Po prostu" - początek kilkudniowych demonstracji i starć z milicją

3 października. 10. rocznica śmierci (1992) Bohdana Suchodolskiego, filozofa, pedagoga, historyka nauki i kultury (ur. 27 XII 1903)

4 października. 55. rocznica śmierci (1947) Maxa Karla Plancka, niemieckiego fizyka (ur. 23 IV 1858)

6 października. 120. rocznica urodzin (1882) Karola Szymanowskiego, kompozytora, pianisty (zm. 29 III 1937)

6 października. 115. rocznica urodzin (1887) Le Corbusiera (właśc. Charles Eduard Jeanneret), francuskiego architekta, urbanisty, malarza, rzeźbiarza (zm. 27 VIII 1965)

9 października. 455. rocznica urodzin (1547) Miguela de Cervantesa Saavedry, hiszpańskiego pisarza (zm. 23 IV 1616)

10 października. 95. rocznica urodzin (1907) Wandy Jakubowskiej, reżysera filmowego, pedagoga (zm. 24 II 1998)

11 października. 35. rocznica śmierci (1967) Haliny Poświatowskiej, poetki, prozaika (ur. 9 V 1935)

14 października. 75. rocznica śmierci (1927) Isadory Duncan, amerykańskiej tancerki, reformatorki tańca scenicznego (ur. 1878)

14 października. 25. rocznica śmierci (1977) Binga Crosby (właśc. Harry Lillis), amerykańskiego piosenkarza, aktora (ur. 2 V 1903)

15 października. 185. rocznica śmierci (1817) Tadeusza Kościuszki, naczelnika powstania 1794 r., uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (ur. 4 II 1746)

15 października. 70. rocznica urodzin (1932) Tadeusza Zygfryda Willana, dziennikarza olsztyńskich gazet, literata

16 października. 75. rocznica urodzin (1927) Güntera Grassa, pisarza niemieckiego18 października. 80. rocznica urodzin (1922) Olgierda Terleckiego, pisarza (zm. 31 XII 1986)

19 października. 140. rocznica urodzin (1862) Auguste Lumiera, francuskiego chemika, wynalazcy kinematografu (zm. 10 IV 1954)

19 października. 65. rocznica śmierci (1937) Ernesta Rutherforda, brytyjskiego fizyka, twórcy podstaw współczesnej nauki o promieniotwórczości i budowie atomu (ur. 30 VIII 1871)

października. 15. rocznica śmierci (1987) Igora Newerlego, pisarza (ur. 24 III 1903)

20 października. 325. rocznica urodzin (1677) Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski (zm. 23 II 1766)

20 października. 110. rocznica urodzin (1892) Jana Stanisława Bystronia, etnologa, socjologa, historyka kultury (zm. 18 XI 1964)

23 października. 75. rocznica urodzin (1927) Leszka Kołakowskiego, filozofa, historyka filozofii, pisarza

24 października. 120. rocznica urodzin (1882) Imre Kalmana, węgierskiego kompozytora (zm. 30 X 1953)

27 października. 220. rocznica urodzin (1782) Niccolo Paganiniego, włoskiego skrzypka i kompozytora (zm. 27 V 1840)

1 listopada. 70. rocznica śmierci (1932) Józefa Tadeusza Makowskiego, malarza, rysownika (ur. 29 I 1882)

3 listopada. 125. rocznica urodzin (1877) Karola Huberta Rostworowskiego, dramaturga, poety, publicysty (zm. 4 II 1938)

3 listopada. 75. rocznica urodzin (1927) Zbigniewa Cybulskiego, aktora (zm. 8 I 1967)

3 listopada. 45. rocznica (1957) wystrzelenia przez ZSRR w przestrzeń okołoziemską sztucznego satelity z psem Łajką na pokładzie

5 listopada. 65. rocznica śmierci (1937) Bolesława Leśmiana (właśc. Lesman), poety (ur. 12 I lub 22 I 1877)

7 listopada. 135. rocznica urodzin (1867) Marii Skłodowskiej-Curie, fizyka, chemika, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości (zm. 4 VII 1934)

7 listopada. 85. rocznica (1917) wybuchu rewolucji w Piotrogrodzie

10 listopada. 65. rocznica (1937) otwarcia w Kwidzynie drugiego polskiego gimnazjum w Niemczech (pierwsze otwarto 8 XI 1932 w Bytomiu)

11 listopada. 165. rocznica urodzin (1837) Artura Grottgera, malarza, grafika (zm. 13 XII 1867)

12 listopada. 100. rocznica urodzin (1902) Jana Marcina Szancera, grafika, scenografa (zm. 21 III 1973)

12 listopada. 80. rocznica urodzin (1922) Tadeusza Borowskiego, prozaika (zm. 3 VII 1951)

14 listopada. 95. rocznica urodzin (1907) Władysława Kopalińskiego (właśc. Jan Stefczyk), językoznawcy, tłumacza, autora licznych słownikówlistopada. 140. rocznica urodzin (1862) Gerharta Hauptmanna, pisarza niemieckiego, dramaturga, liryka, powieściopisarza (zm. 6 VI 1946)

15 listopada. 45. rocznica śmierci (1957) Andrzeja Bursy, poety, prozaika (ur. 21 III 1932)

17 listopada. 85. rocznica śmierci (1917) Auguste Rodina, francuskiego rzeźbiarza (ur. 12 XI 1840)

18 listopada. 80. rocznica śmierci (1922) Marcela Prousta, francuskiego pisarza (ur. 10 VII 1871)

18 listopada. 50. rocznica śmierci (1952) Paula Eluarda (właśc. Eugene Grindel), poety francuskiego (ur. 14 XII 1895)

19 listopada. 445. rocznica śmierci (1557) Bony Sforza d'Aragon, księżniczki włoskiej, królowej Polski, żony Zygmunta I Starego (ur. 2 II 1494)

19 listopada. 60. rocznica śmierci (1942) Bruno Schulza, pisarza, grafika, rysownika (ur. 12 VII 1892)

20 listopada. 50. Rocznica śmierci (1952) Benedetto Croce, filozofa włoskiego, krytyka literackiego, polityka (ur. 25. II 1866)

23 listopada. 75. rocznica śmierci (1927) Stanisława Przybyszewskiego, pisarza, filozofa (ur. 7 V 1868)

24 listopada. 370. rocznica urodzin (1632) Barucha Spinozy, filozofa holenderskiego (zm. 21 II 1677)

24 listopada. 70. rocznica urodzin (1932) Andrzeja Romana Kurylewicza, kompozytora, pianisty, twórcy muzyki filmowej

24 listopada. 15. rocznica śmierci (1987) Karola Bunscha, pisarza, autora powieści historycznych (ur. 22 II 1898)

26 listopada. 90. rocznica urodzin (1912) Eugene Ionesco, francuskiego dramaturga (zm. 28 III 1994)

27 listopada. 60. rocznica urodzin (1942) Jamesa Maurice (Jimi) Hendrixa, amerykańskiego kompozytora, gitarzysty, wokalisty (zm. 18 IX 1970)

28 listopada. 375. rocznica (1627) bitwy pod Oliwą, stoczonej przez flotę polską z flotą szwedzką

28 listopada. 95. rocznica śmierci (1907) Stanisława Wyspiańskiego, malarza, dramaturga, poety (ur. 15 I 1869)

28 listopada. 95. rocznica urodzin (1907) Alberto Moravii, włoskiego pisarza (zm. 26 IX 1990)

28 listopada. 60. rocznica urodzin (1942) Jonasza Kofty, poety (zm. 19 IV 1988)

30 listopada. 335. rocznica urodzin (1667) Jonathana Swifta, pisarza brytyjskiego (zm. 19 X 1745)

1 grudnia. 135. rocznica urodzin (1867) Ignacego Mościckiego, chemika, polityka, prezydenta II RP (zm. 2 X 1946)

2 grudnia. 130. rocznica śmierci (1872) Wincentego Pola, poety, geografa (ur. 20 IV lub 7 V 1807)

3 grudnia. 145. rocznica urodzin (1857) Josepha Conrada (właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski), pisarza angielskiego polskiego pochodzenia (zm. 3 VIII 1924)

4 grudnia. 360. rocznica śmierci ( 1642) Armanda Jeana du Plessis de Richelieu, francuskiego kardynała, polityka (ur. 9 IX 1585) 4 grudnia. 95. rocznica urodzin (1907) Ksawerego Pruszyńskiego, publicysty, pisarza (zm. 13 VI 1950)

4 grudnia. 60. rocznica (1942) utworzenia przy Delegacie Rządu na Kraj Rady Pomocy Żydom "Żegota"

5 grudnia. 135. rocznica urodzin (1867) Józefa Piłsudskiego, komendanta 1 Brygady Legionów, Naczelnika Państwa, marszałka Polski, premiera (zm. 12 V 1935)

5 grudnia. 95. rocznica urodzin (1907) Aliny Centkiewiczowej, autorki książek dla dzieci i młodzieży (zm. 11 III 1993)

5 grudnia. 40. rocznica (1962) powstania Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

9 grudnia. 65. rocznica śmierci (1937) Andrzeja Struga (właśc. Tadeusz Gałecki), pisarza, działacza niepodległościowego (ur. 28 XI 1871)

10 grudnia. 90. rocznica urodzin (1912) Jerzego Turowicza, publicysty katolickiego, wieloletniego redaktora "Tygodnika Powszechnego" (zm. 27 I 1999)

11 grudnia. 120. rocznica urodzin (1882) Maxa Borna, niemieckiego fizyka (zm. 5 I 1970)

12 grudnia. 190. rocznica śmierci (1812) Stanisława Trembeckiego, poety (ur. 8 V 1739 (?)

13 grudnia. 205. rocznica urodzin (1797) Heinricha Heine, niemieckiego poety, prozaika, eseisty (zm. 17 II 1856)

15 grudnia. 150. rocznica urodzin (1852) Antoine'a Henri Becquerela, francuskiego fizyka i chemika (zm. 25 VIII 1908)

16 grudnia. 80. rocznica śmierci (1922) Gabriela Narutowicza, polityka, inżyniera, prezydenta II RP (ur. 17 III 1865)

17 grudnia. 105. rocznica urodzin (1897) Władysława Broniewskiego, poety (zm. 10 II 1962)

18 grudnia. 265. rocznica śmierci (1737) Antonio Stradivariego, włoskiego lutnika (ur. 1643 lub 1644)

20 grudnia. 20. rocznica śmierci (1982) Artura Rubinsteina, amerykańskiego pianisty (ur. 28 I 1887)

24 grudnia. 145. rocznica śmierci (1857) Stanisława Jachowicza, poety, pedagoga, współtwórcy literatury dla dzieci (ur. 17 IV 1796)

25 grudnia. 360. rocznica urodzin (1642) Isaaca Newtona, angielskiego fizyka, astronoma, matematyka (zm. 20 III 1727)

25 grudnia. 25. rocznica śmierci (1977) Charlesa Spencera Chaplina, brytyjskiego aktora i reżysera (ur. 16 IV 1889)

27 grudnia. 415. rocznica (1587) koronacji Zygmunta III Wazy; zapoczątkowanie dynastii Wazów w Polsce, trwającej do 1668 r.

27 grudnia. 180. rocznica urodzin (1822) Louisa Pasteura, francuskiego chemika i mikrobiologa, odkrywcy szczepionki przeciw wściekliźnie (zm. 28 IX 1895)

28 grudnia. 65. rocznica śmierci (1937) Maurice Ravela, francuskiego kompozytora (ur. 7 III 1875)

31 grudnia. 80. rocznica urodzin (1922) Haliny Czerny-Stefańskiej, pianistki, pedagoga (zm. 1 VII 2001)

cofnij