Irena Walczak

 

Prasa o bibliotekach publicznych województwa
warmińsko-mazurskiego
w 2001 roku (wybór materiałów)

 

Bartoszewicz-Fabiańska, Bożena : Komputeryzacja bibliotek publicznych - omówienie wyników badań ankietowych : cz. II / Bożena Bartoszewicz-Fabiańska. - Tab. // Bibliotekarz. - 2001, nr 2, s. 15-21. M.in. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Biblioteka Powiatowa w Iławie : co słychać w powiecie? // Kur. Iławski. - 2001, nr 44, s. 4. Uchwała Rady Powiatu w Iławie o przejęciu zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

(cete) : O 5 lat za późno : Giżycko : komputeryzacja miejskiej biblioteki / (cete) // Gaz. Współcz. - 2001, nr 122, s. 3.

Debora : Czytelnicy ratują biblioteki / Debora // Życie Kętrzyna. - 2001, nr 45, s. 10. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie przedstawiona przez dyr. Jadwigę Humieńczuk na sesji Rady Miasta.

Drażba, Iwona : Bajanie VIP-ów : głośne czytanie książek na antenie / Iwona Drażba ; rozm. przepr. Magdalena Hirsztritt. - Il. // Gaz. Współcz. - 2001, nr 183, s. 9.

Rozmowa z dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku nt. akcji "głośne czytanie".

Gosk, Grażyna : Cenne zabytki już w domu : Elbląg : z Torunia wróciły starodruki / Grażyna Gosk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2001, nr 177, s. 3. Powrót zbioru starych druków przechowywanych w Toruniu. Toż fragm. Gaz. Olszt. - 2001, nr 242, s. 5.

Grabarczyk, Jarosław : Książki, które mówią : Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 151, dod. "Nasza Integracja", s. 6a. Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych Biblioteki Elbląskiej.

Grabarczyk, Jarosław : Skarby gromadzone przez wieki / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2001, nr 211, s. 11. Wystawa "Skarby gromadzone przez wieki w Bibliotece Elbląskiej".

Guziejko, Joanna : Plebiscyt czytelniczy / Joanna Guziejko // Gaz. Olszt. - 2001, nr 73, s. 6. Konkurs Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Polskiego Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie na najpopularniejszego współczesnego pisarza.

można nosić w kieszeni / (him). - Il. // Gaz. Współcz. - 2001, nr 190, s. 3. Akcja "głośne czytanie" w Ełku.

(jedi) : Biblioteka goni Europę : ełccy czytelnicy będą mogli surfować po Internecie / (jedi) // Gaz. Współcz. - 2001, nr 61, s. 9. Włączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku do programu "Baza Informacji Lokalnej".

Jesionowska, Tamara : Czarodziejka z biblioteki : w Łąkorzu dzieciaki się nie nudzą / Tamara Jesionowska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 270, s. 17. Małgorzata Szustak z Łąkorza, zgłoszona przez dzieci do konkursu na "Społecznika Roku". Toż: Dz. Elbląski. - 2001, nr 205.

Jezierska, Małgorzata : Biblioteki powiatowe w świetle wstępnego sondażu / Małgorzata Jezierska // Bibliotekarz. - 2001, nr 10, s. 6-10. Omówienie badań Zakładu Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, m.in. dot. woj. warmińsko-mazurskiego.

Kakowska, Magdalena : Biblioteka na chwiejnych stropach / Magdalena Kakowska // Tyg. Ciechan. - 2001, nr 35, dod. "Tyg. w Powiatach", s. VI. Warunki lokalowe i zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.

Katarzyński, Władysław : Gdy kobieta buduje dom : znani bez maski - Danuta Pol-Czajkowska, bibliotekarka / Władysław Katarzyński. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 116, s. 9. Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Katarzyński, Władysław : Książki otwierają świat : znani bez maski - Roman Ławrynowicz / Władysław Katarzyński. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 71, s. 9. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Kaźmierska, Ewa : Czytać każdy może ... : Iława : wypożyczanie i czytelnictwo w Bibliotece Miejskiej / Ewa Kaźmierska. - Il. // Kur. Iławski. - 2001, nr 43, s. 11.

KJ : Znają przysłowia : Braniewo / KJ // Głos Elbląga. - 2001, nr 99, s. 7e. Konkurs "Na wszystko jest przysłowie", zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Klimuk, Maria : Współpraca biblioteki szkolnej z bibliotekami publicznymi / Maria Klimuk, Violetta Sajkiewicz, Hanna Trybińska // Por. Bibl. - 2001, nr 2, s. 28-29. Współpraca biblioteki Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu z biblioteką publiczną (filia przy ul. Piłsudskiego).

Kopyla, Marek : Cztery wieki Biblioteki / Marek Kopyla. - Il. // Nowy Tydzień w Elblągu. - 2001, nr 23, s. 16. Historia Biblioteki Elbląskiej.

kr : Brakuje pieniędzy na nowości : biblioteki bez książek / kr // Dz. Elbląski. - 2001, nr 121, s. 4. Biblioteka Elbląska.

Kundzicz, Małgorzata : Diabelski kamień w kaczeńcach : ilustracja warmińskiej baśni / Małgorzata Kundzicz. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 122, s. 7. Konkurs na zilustrowanie warmińskich baśni dla dzieci i młodzieży, zorg. przez Elżbietę Całkiewicz, kierownika biblioteki przy ul. Żytniej na Dajtkach.

Ławrynowicz, Roman : Na pewno w tę stronę / Roman Ławrynowicz // Bibliotekarz. - 2001, nr 1, s. 2-6. Działalność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Programy : Internet dla wsi, miasta i województwa, Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji (PLACCAI), Baza Informacji Lokalnej, Wirtualna Biblioteka Powiatowa, komputerowe szkolenia wyjazdowe, Lokalne Gniazda Innowacyjności (LOGIN), Kluby, Computer- English-Internet.

Matulewicz, Tadeusz : Ubóstwo wiejskich bibliotek : kto nie czyta ten przegrywa / Tadeusz Matulewicz, Jerzy Pantak, Marzena Wozińska. - Il. // Prz. Warm. - 2001, nr 9, s. 1,2. Zbiory bibliotek powiatu olsztyńskiego.

Mioduszewska, Anna : Te same książki w innym miejscu : zbiory trafiły na Żołnierską / Anna Mioduszewska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 10, s. 13. Zbiory literatury obcojęzycznej WBP.

Mioduszewska, Anna : Zamieszanie w bibliotekach : oglądają, likwidują, przenoszą / Anna Mioduszewska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 229, s. 10. Sieć bibliotek miejskich w Olsztynie ; planowana przeprowadzka biblioteki z ul. Smętka na osiedle Kormoran.

OLO : Książki i komputery czekają : propozycja biblioteki wojewódzkiej w Olsztynie / OLO // Gaz. Warmii i Mazur. - 2001, nr 37, s. 4 Ogłoszenie konkursu na klub w bibliotece zorg. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie

(paz.) : Na dawnym miejscu : księgozbiór z Torunia / (paz.). - Il. // Głos Elbląga. - 2001, nr 196, s. 6e. Powrót księgozbioru dawnej Biblioteki Elbląskiej.

(paz) : Przeprowadzka i status quo : rozmowa o bibliotekach / (paz) // Głos Elbląga. - 2001, nr 129, s. 5e. Warunki lokalowe i zmiany w Bibliotece Elbląskiej.

Pączkowski, Daniel : Co czytają suszanie ? : długie zimowe wieczory skłoniły do lektury... / Daniel Pączkowski. - Il. // Kur. Iławski. - 2001, nr 7, s. 11. Biblioteka Publiczna w Suszu.

Rzep : Pod strzechy / Rzep. - Il. // Prz. Warm. - 2001, nr 6, s. 14. Działalność biblioteki wiejskiej we Frankowie i jej kierownika Iwony Parzonki.

Rzędkowska, Janina : Spokój i argumentacja : z [...], przewodniczącą Związku Zawodowego Bibliotekarzy Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozmawia Igor Kotowicz. - Il. // Kulisy Warmii i Mazur. - 2001, nr 10, s. 10.

Sieradzka, Beata : Kulturalnie, razem i za darmo : rodzinne weekendy / Beata Sieradzka. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 234, s. 3. Program Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie "Rodzinne weekendy kultury" realizowane przez instytucje kultury, sfinansowany przez Ministerstwo Kultury.

Sierocińska, Ewa : Po poradę do czytelni : biblioteki przyciągają czytelników / Ewa Sierocińska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 241, s. 13. Cykl weekendów kulturalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

skot. : Biblioteka 38 tysięcy : codzienne kłopoty i radość z powrotu księgozbioru / skot. - Il. // Głos Elbląga. - 2001, nr 52, s. 6e. Biblioteka Elbląska.

skot. : Witamy w domu : księgozbiór wraca / skot. // Głos Elbląga. - 2001, nr 202, s. 1. Powrót do Elbląga księgozbioru zdeponowanego w 1945 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

skot. : Za 200 florenów... : 400 lat bibliotekarstwa elbląskiego / skot. // Głos Elbląga. - 2001, nr 229, s. 1, 6e. Uroczystości jubileuszowe. Przebieg konferencji naukowej

Śp. Teresa Frudko : [nekr.] // Gaz. Olszt. - 2001, nr 263, s. 15. Zm. 8 XI 2001 r., emerytowany bibliotekarz WBP w Olsztynie.

Uchwała Nr XX/73/01 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Burkacie // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2001, nr 67, poz. 1110, s. 4190-4193.

Uchwała Nr XXII/35/01 Rady Gminy w Rybnie z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie : nadania Statutu samorządowej intytucji kultury Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2001, nr 69, poz. 1151, s. 4341-4344.

Uchwała Nr XXVIII-250/01 Rady Gminy Purda z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2001, nr 105, poz. 1498, s. 7212-7216

Uchwała Nr XXVIII/251/01 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2001, nr 66, poz. 1084, s. 4062-4067.

Uchwała Nr XXXVI/231/01 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 1 października 2001 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie" i nadania jej statutu // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2001, nr 104, poz. 1487, s. 7159-7163.

Uchwała Nr XXXVIII/277/01 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2001, nr 146, poz. 2275, s. 11282.

Uchwała Nr XXXVIII/278/01 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie" i nadania jej statutu // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2001, nr 146, poz. 2276, s. 11283-11288.

Uchwała nr 265/XXXII/2001 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie : utworzenia samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna i nadania jej statutu // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2001, nr 147, poz. 2334, s. 11450-11454.

Wawirowicz, Leokadia : Każde dziecko coś potrafi : ferie zimowe w bibliotece / Leokadia Wawirowicz // Por. Bibl. - 2001, nr 3, s. 23-24. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście.

Wiśniewski, Sławomir : Praca i pasja : kierowanie giżycką biblioteką pozostało w rodzinie / Sławomir Wiśniewski . - Il. // Gaz. Współcz. - 2001, nr 9, s. 9. Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku. Barbara Sokołowska, b. dyrektor i Antoni Sokołowski. Zalewska, Agnieszka : Żeby nie tworzyć do szuflady : strona internetowa dla młodych artystów / Agnieszka Zalewska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2001, nr 263, s. 8. Forum artystyczne dla młodych talentów na stronach internetowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

cofnij