Joanna Burska

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień

LIPIEC

16.07. - Polskie Towarzystwo Czytelnicze i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie na spotkaniu autorskim gościli Zbigniewa Święcha, który promował swoją najnowszą książkę "Czakram Wawelski największa tajemnica wzgórza".

16.07. - podpisano Porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury a Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dotację celową Ministerstwa na zakup nowości książkowych dla bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2001 r. Dzięki dotacji biblioteki wzbogaciły się o nowe zbiory o wartości 303 475 zł.

SIERPIEŃ

Zakończono realizację programu "Computer, English, Internet", który miał na celu zapew-nienie dzieciom i młodzieży wartościowych zajęć informacyjno-edukacyjnych w bibliotekach, głównie poprzez naukę języka angielskiego z wykorzystaniem programów multime-dialnych na nośnikach CD-ROM oraz oferowanych w Internecie. Zajęcia prowadzone były na przełomie lat 2000-2001 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrym Mieście.

WRZESIEŃ

5, 12, 19, 26.09. - cykl szkoleń w WBP w Olsztynie, MBP w Ełku, MBP w Bartoszycach i Bibliotece Elbląskiej z zakresu opracowania zbiorów. Program zajęć przeprowadzonych przez pracowników Działu Gromadzenia i Opracowania WBP w Olsztynie obejmował zagadnienia polityki gromadzenia zbiorów, obowiązujące normy i przepisy oraz ćwiczenia praktyczne w opracowaniu książki.

6.09. - kolejne szkolenie w WBP w Olsztynie. Uczestnicy - kadra kierownicza bibliotek publicznych w miastach z siedzibą powiatu - podzielili się informacjami na temat stanu organizacji bibliotek powiatowych w województwie warmińsko-mazurskim, zapoznali z ich sytuacją w Polsce, z głównymi kierunkami pracy WBP oraz bibliotek publicznych województwa w drugiej połowie 2001 r.

PAŹDZIERNIK

Rozpoczęto realizację projektu "Rodzinne weekendy kultury". Przez 6 tygodni, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury, mieszkańcy Olsztyna, a w szczególności rodziny mogły bliżej zapoznać się z możliwościami zagospodarowania wolnego czasu poprzez korzystanie z oferty kulturalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Miejskiej Biblioteki Publicz-nej w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur, olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego. W ofercie m.in. kursy komputerowe, możliwość kreowania i prezentowania własnych przedsięwzięć kulturalnych w Internecie, wystawy, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzięki programowi olsztyńskie instytucje kulturalne wzbogaciły się o 12 zestawów komputerowych.

30.10. - na emeryturę odeszła Teresa Zielińska, która przez szereg lat kierowała Gminną Biblioteką Publiczną w Kolnie. Życzymy pogody ducha i długich lat życia w dobrym zdrowiu. Proszę pamiętać, że w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej ma Pani wielu życzliwych przyjaciół. Łączymy bezterminowe zaproszenie do odwiedzin.

LISTOPAD

Opublikowano kolejny tom "Bibliografii Warmii i Mazur". Zawiera on materiały za lata 1994-1995.

8.11. - zmarła Teresa Frudko - długoletni pracownik WBP w Olsztynie oraz kierownik obecnej olsztyńskiej Filii Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej (szerzej s. 191).

GRUDZIEŃ

Zakończono realizowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych województwa z dotacji celowej Ministerstwa Kultury. Ogółem zakupiono 10 705 jednostek ewidencyjnych zbiorów, które przekazano bibliotekom w formie depozytu.

18.12. - olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego przy WBP w Olsztynie wydał tomik poezji pt. "Dni" Reginy Koczan-Snarskiej. Z tej okazji w sali konferencyjnej WBP w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5 odbyła się promocja książki połączona z wystawą prac plastycznych autorki. Gościem spotkania była prof. Jadwiga Kołodziejska - prezes Polskie-go Towarzystwa Czytelniczego.

19.12. - WBP w Olsztynie zorganizowała kolejne szkolenie dla kadry kierowniczej biblio-tek miejskich i miejsko-gminnych. Prelegentkami na spotkaniu były m.in. prof. Jadwiga Kołodziejska (Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej) - wystąpienie pt. "Ko-mu potrzebne są biblioteki publiczne" oraz Dorota Mościan (Departament Strategii, Rozwoju i Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego), która omówiła Kontrakt dla województwa warmińsko-mazurskiego (omówienie problemów bibliotekarstwa warmińsko-mazurskiego w "Notesie Wydawniczym" Nr 1, s. 46).

cofnij