Strona główna BWM
Nr 3/4 2009

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Renata Pietrulewicz
Anita Romulewicz

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (89) 524 90 32
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Wiesława Borkowska-Nichthauser

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Czytanie jako wyzwanie – Sylwia Czachorowska

Wolny dostęp – czytelnictwo - przestrzeń biblioteczna – Scholastyka Baran

Recepta na sukces – pięć lat Planety 11 – Joanna Podolak

Współczesne konteksty czytelnictwa. Sprawozdanie z konferencji naukowej – Monika Hrynkiewicz

Miejska Biblioteka Publiczna laureatem Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2009 – Danuta Pol-Czajkowska

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – „Mistrzem Promocji Czytelnictwa 2008” – Joanna Burska

Czytelnia, krok po kroku – Elżbieta Dziubińska

„Cała Polska czyta dzieciom” w Mikołajkach  – Renata Gawlińska

Bajkowe spotkania z książką – Maryla Jończyk-Zegler


LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddział w Olsztynie – Justyna Rogińska

Rzecz o Juliuszu Słowackim – Aneta Świder-Pióro

Wspomnienie o Teresie Antoninie Iterman (6.01.1939-9.01.2010) – Halina Małachowska


WARTO WIEDZIEĆ

Rok Biblioteki Niemieckiej w Olsztynie – Sylwia Białecka

Profil czytelnika biblioteki publicznej – Elżbieta Budnik

Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim – Elżbieta Maruszczak


POMOCE METODYCZNE

Bibliografia Warmii i Mazur - dotychczasowe osiągnięcia – Anita Romulewicz


ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w II półroczu 2009 r. – Anna Wysocka

Krąg Borussiański. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. V. Tamara Bołdak-Janowska – Sylwia Białecka


NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach – Anita Romulewicz

Bibliografia polecanych nabytków WBP – Anna Rau


KALENDARIUM ROCZNIC

(lipiec - grudzień 2010) – Beata Rudzka-Florczuk


KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(lipiec - grudzień 2009) – Joanna Burska, Krystyna Hałun


Strona główna BWM