Wiesława Borkowska-Nichthauser

 

OD REDAKTORA

 

Polecam Państwu ostatnie w tym roku wydanie Bibliotekarza Warmińsko –Mazurskiego. Przedstawiamy w nim opinie, komentarze, sprawozdania, wystąpienia bibliotekarzy i kadry zarządzającej bibliotek.

W moim przekonaniu jest to bardzo ciekawa lektura, która daje obraz solidnej pracy bibliotekarskiej w naszym regionie. Świadczą o tym również przyznane trzem bibliotekom ważne nagrody, o których z dumą przypominamy.


Zaczynamy 2010 rok, w którym życzę Państwu wszelkiej pomyślności, satysfakcji oraz zadowolenia z realizacji planów osobistych i zawodowych.

I jak zawsze zapraszam do przesyłania swoich materiałów do kolejnego numeru Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego.

cofnij