Sylwia Białecka

 

Pierwszy rok z Goethem

Biblioteka Niemiecka przy WBP w Olsztynie
– podsumowanie doświadczeń i widoki na przyszłość

 

Kolekcja nazwana „Biblioteką Niemiecką”, stworzona wspólnymi siłami Goethe-Institut w Warszawie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, działa od stycznia 2009 r. Powstała, by prezentować współczesny obraz Niemiec oraz popularyzować wiedzę o ich literaturze, sztuce i kulturze. Jej głównymi atutami są: szeroki wybór najnowszej beletrystyki niemieckiej, encyklopedie i słowniki (także multimedialne) oraz dostępność niezwykłych albumów, ukazujących rozwój fotografii, architektury i sztuki. Oferta Biblioteki Niemieckiej skierowana jest przede wszystkim do osób niemieckojęzycznych, m.in. studentów germanistyki, nauczycieli i tłumaczy, członków mniejszości niemieckiej, uczniów liceów i gimnazjów z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, jednak skorzystać może z niej każdy czytelnik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.


To już za nami...

W 2009 r. stworzyliśmy podwaliny pod księgozbiór Biblioteki Niemieckiej, na które składa się ponad sześćset woluminów oraz około dwieście dokumentów elektronicznych i muzycznych. Biblioteka Niemiecka w Olsztynie zaistniała również w świecie wirtualnym na stronie http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/goethe, która jest źródłem informacji o zbiorach dostępnych w kolekcji, godzinach i zasadach udostępniania.


Biblioteka Niemiecka to nie tylko książki. To również miejsce bezpośredniego kontaktu z kulturą, sztuką, literaturą oraz z samym językiem niemieckim. Kontakt ten umożliwiają spotkania autorskie, odczyty, wystawy i lekcje niemieckiego, które organizują wspólnie Goethe-Institut i Wojewódzka Biblioteka Publiczna wraz z ich instytucjami partnerskimi.


Wydarzeniem powtarzającym się cyklicznie w Bibliotece Niemieckiej jest wystawa „Książki, o których się mówi”, która prezentuje opatrzone recenzjami najnowsze publikacje niemieckojęzyczne, zarówno beletrystykę, jak również eseistykę i literaturę. Dzięki niej nasi czytelnicy otrzymują możliwość nie tylko zapoznania się z nowościami wydawniczymi, ale również natychmiastowego wypożyczenia omówionych książek.


Okazją do spotkania z „żywą literaturą”, był wieczór autorski Artura Beckera, niemieckiego pisarza pochodzącego z Bartoszyc, który odbył się 25 maja 2009 r. z okazji uroczystego otwarcia Biblioteki Niemieckiej. Autor prezentował obszerne fragmenty powieści „Kino Muza”, pierwszej swojej książki przetłumaczonej na język polski. Moderatorem spotkania była Alina Kuzborska, która wprowadziła uczestników w twórczość pisarza, związaną tematycznie z Warmią i Mazurami.


Innym ciekawym przedsięwzięciem była wystawa „Foto-Szene Deutschland”, która gościła w Bibliotece Niemieckiej we wrześniu i październiku 2009 r. Na ekspozycję tę składało się kilkadziesiąt albumów prezentujących bogactwo nurtów i założeń artystycznych najnowszej fotografii niemieckiej. Niewątpliwą zaletą wystawy była dostępność wszystkich publikacji – nie były one bowiem zamknięte w szklanych gablotach przed okiem (i ręką) odwiedzających.

Uzupełnieniem i ukoronowaniem tego wydarzenia był wykład Georgii Krawiec, fotografika i znawczyni fotografii, który odbył się 12 października 2009 r. Prelegentka podsumowała i usystematyzowała współczesne nurty niemieckiej fotografii, rozpiętej między realistycznymi założeniami szkoły Bechertów i subiektywnymi Ottona Steinerta.


W ramach współpracy z Goethe-Institut dwukrotnie gościliśmy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej projekt „Deutsch-Wagen-Tour”, który ma zachęcać uczniów do nauki języka niemieckiego oraz prezentować najnowsze metody i pomoce dydaktyczne. Pierwszy, dwudniowy blok zajęć odbył się 26-27 maja 2009 r. W pokazowych lekcjach wzięły udział dzieci przedszkolne, uczniowie gimnazjum oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. Drugi, trzydniowy cykl zorganizowano 4-6 listopada 2009 r. Zajęcia dla uczniów gimnazjów, przedszkolaków i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprowadziła m.in. Marta Schmachtenberger.


Plany, plany...

Rok 2010 będzie dla Biblioteki Niemieckiej w Olsztynie czasem wielkich zmian oraz ogromnej pracy. Systematyczne uzupełnianie i rozszerzanie księgozbioru oraz organizacja kolejnych wydarzeń kulturalnych to tylko podstawowe zadania, które sobie stawiamy.


Największą zmianą, a zarazem szansą na rozwój i kontakt z szerszym gronem odbiorców będzie otwarcie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Medioteki Języka Niemieckiego. To kolejna kolekcja, którą stworzymy we współpracy z Goethe-Institut, spełniająca jednak inne cele i skierowana do innych użytkowników. W zbiorach medioteki znajdą się przede wszystkim materiały metodyczne dla nauczycieli oraz różnorodne materiały do nauki języka niemieckiego: podręczniki, repetytoria gramatyczne i leksykalne, słowniki, kursy multimedialne, gry językowe, materiały pomocnicze dla osób przygotowujących się do egzaminów językowych organizowanych przez Centra Egzaminacyjne Goethe-Institut. W ofercie medioteki będą również cykliczne spotkania z metodykiem-doradcą z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.


Planowane wydarzenia, to kolejne odsłony wystawy „Książki, o których się mówi” oraz seminarium dla bibliotekarzy poświęcone zagadnieniom popularyzacji czytelnictwa.

cofnij