Maria Jończyk-Zegler

 

Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach

 

Minął rok, w którym Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie realizowała kolejny projekt związany z bajką. Od 1 kwietnia 2009 r. w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej rozpoczęto realizację projektu „Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „LITERATURA i CZYTELNICTWO” Priorytet 1 Promocja Literatury i Piśmiennictwa Kulturalnego oraz wsparcia finansowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem projektu była promocja literatury, czytelnictwa i piśmiennictwa kulturalnego poprzez realizację cyklu imprez, których tematem przewodnim była bajka. Działania projektu skierowane były zarówno do dzieci, jak i osób, które z nimi pracują. Bajką na potrzeby tego projektu był każdy utwór literacki skierowany do dzieci. W ten sposób realizatorzy i uczestnicy projektu mogli wykorzystać utwory znane bardziej lub mniej: bajki tradycyjne, ale również opowiadania, wiersze, bajki terapeutyczne, legendy.

Podczas realizacji projektu odbywały się spotkania z bajką prowadzone głównie w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, a także w olsztyńskich przedszkolach. Dzieci zapoznawały się z różnymi formami odbioru bajek, takimi jak czytanie, słuchanie, oglądanie, odgrywanie ról oraz zajęcia plastyczne – w tym również zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu Paint.

Ciekawym wydarzeniem w ramach spotkań z bajką było pasowanie na czytelnika dzieci (które w czerwcu kończyły edukację przedszkolną) z Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Olsztynie. W przedstawieniu pt. „Spotkanie bajek”, przygotowanym przez dzieci i wychowawczynie, grupy spotkały postacie znane z książek, a także bajek telewizyjnych i filmowych.

Ogółem miało miejsce 17 spotkań, w których uczestniczyło 385 osób. Na przełomie maja i czerwca przeprowadzono:

Internetowy test bajkowy – konkurs dla dzieci do lat 10, które wykazały się najlepszą znajomością bajek. W przypadku równej ilości zdobytych punktów o wygranej decydował najszybszy czas, w jakim udzielono odpowiedzi. W teście wzięło udział 47 osób, a 10 laureatów otrzymało nagrody rzeczowe.

Internetowy ranking bajek – za pośrednictwem Internetu dzieci mogły głosować na swoje ulubione bajki. Lista została przygotowana przez bibliotekarki Oddziału i zawierała 30 tytułów bajek. Oferta była skierowana głównie do dzieci, ale w głosowaniu mogli uczestniczyć również dorośli. Na stronie internetowej projektu można zapoznać się z wynikami głosowania.

Drzewko dobrej książki – wykorzystano działanie realizowane w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej od września do grudnia 2008 r. W niniejszym projekcie na specjalnie przygotowanych szablonach kwiatów dzieci pisały tytuły ulubionej bajki lub postaci z bajki. Do drzewka przypięto 153 listki. Najczęściej wymienianą postacią i jednocześnie tytułem bajki był „Kopciuszek” – pojawił się na 17 kwiatkach. Drugie miejsce zajął „Kubuś Puchatek” – 14 głosów, trzecie „Królewna Śnieżka” – 8 głosów.

Dodatkowo opracowano pytania do internetowego quizu bajkowego, w którym dotychczas wzięło udział ponad 300 internautów. Na stronie internetowej projektu nadal można sprawdzić swoją wiedzę na temat bajek, rozwiązując quiz.

Kolejnym elementem projektu był konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem bajki. Skierowany był do osób pracujących i/lub zajmujących się dziećmi: nauczycieli, metodyków, instruktorów, bibliotekarzy, opiekunów świetlic, rodziców i studentów. Celem konkursu było promowanie bajki jako środka dydaktycznego i terapeutycznego, popularyzacja literatury dziecięcej oraz wykorzystanie znajomości tej literatury w pracy z dziećmi. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie scenariusza – oryginalnej pracy indywidualnej, dotychczas nie publikowanej, nie nagradzanej i nie wyróżnianej – który będzie można zrealizować podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku 5-9 lat. Na konkurs nadesłano 40 prac. Ze względów formalnych odrzucono 6 prac, a spośród pozostałych 34 Komisja konkursowa w składzie: Barbara Antczak, dyrektor Nadzoru Pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, Elżbieta Dorota Hermanowicz, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie, oraz Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, wyłoniła 10 prac do publikacji książkowej. Wszystkie nagrodzone prace zostały zamieszczone w wydawnictwie pokonkursowym, zaprezentowane w serwisie internetowym projektu, na płycie CD i na wystawie pokonkursowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Podczas trwania projektu zrealizowano również szereg wystaw, na których prezentowano między innymi bajki na różnych nośnikach, prace plastyczne dzieci, plakaty Olsztyńskiego Teatru Lalek oraz książki ze zbiorów WBP.

25 listopada 2009 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt, podczas której przedstawiono wyniki działań przeprowadzonych w ramach cyklu imprez projektowych z bajką jako tematem przewodnim. Podczas konferencji wręczono nagrody laureatom konkursów na scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem bajki oraz na „Internetowy test bajkowy”. Następnie zaprezentowano wydawnictwo z pracami laureatów konkursu na scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem bajki.

Konferencję zakończył wykład Zbigniewa Głowackiego, dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek pt. „Tajemnice dobrej inscenizacji – rady reżysera”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego, dyrektorzy i wychowawcy Przedszkoli Miejskich w Olsztynie, psychologowie i pedagodzy, rodzice oraz przedstawiciele mediów lokalnych. Oprawę artystyczną konferencji stanowiły projekty scenografii i kukiełki ze zbiorów Olsztyńskiego Teatru Lalek.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bajka2/

cofnij