Joanna Burska

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – „Mistrzem Promocji Czytelnictwa 2008”

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie w roku 2009 wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008” zorganizowanym przez Polską Izbę Książki, a realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem konkursu była popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Komisja konkursowa oceniała oryginalność, różnorodność, liczbę i jakość imprez, liczebność i różnorodność ich uczestników, zaangażowanie innych środowisk, formy promocji imprez proponowanych przez uczestników konkursu swoim klientom oraz udział lokalnych mediów w akcjach promocji czytelnictwa.

Dzięki życzliwej ocenie naszych działań otrzymaliśmy I nagrodę dystansując ponad 100 bibliotek dużych i małych. Komisja konkursowa przyznając tak bardzo zobowiązujące wyróżnienie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie podkreśliła, że jej uwagę zwróciła liczebność naszych akcji, ich skuteczność, nowoczesna forma oraz skierowanie do wszystkich grup wiekowych i społecznych od przedszkolaków do osób starszych czy też samotnych nieopuszczających domów, przy jednoczesnym zaangażowaniu czytelników oraz pracowników bibliotek. Liczyły się własne oryginalne pomysły oraz twórcze i konsekwentne włączanie się do ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw.

Wręczenie nagrody nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2009 r. podczas uroczystej gali w Teatrze Buffo zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Książki. Andrzej Marcinkiewicz – dyrektor biblioteki-laureatki odebrał zaszczytne wyróżnienie z rąk Przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Elżbiety Stefańczyk oraz dyrektora Andrzeja Janickiego, który reprezentował Drukarnię Naukowo-Techniczną, sponsora nagród.

Dodatkowym miłym akcentem było zaproszenie WBP w Olsztynie do opisania nagrodzonych działań w pierwszym numerze „Dobrych praktyk” – dodatku do „Bibliotekarza” numer 9/2009.

Poniżej zestawienie najważniejszych wydarzeń 2008 r. i długofalowych inicjatyw, które zgłoszone zostały do konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008”:

Szersza informacja na temat wymienionych i innych inicjatyw WBP w Olsztynie na stronie internetowej pod adresem: www.wbp.olsztyn.pl.

cofnij