Anna Wysocka

 

PRASA O BIBLIOTEKACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W II PÓŁROCZU 2009

 

Altmajer, Elżbieta: [Promocja książki Wojciecha Weymana „Mówią domy Biesala” w Bibliotece Publicznej w Biesalu] / Elżbieta Altmajer // Gazeta Gietrzwałdzka. ‑ 2009, nr 17, s. 4.

Anna Onichimowska opowiedziała o swoim warsztacie : uczniowie z gimnazjum i członkowie Dyskusyjnego Klubu Książek na spotkaniu z pisarką // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 136, dod. Gazeta Morąska, nr 24, s. 8.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

asw: Biblioteka miejska specjalnie dla maluchów / asw // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 73, dod. Węgorzewski Tydzień, nr 13, s. 6.

Oferta Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie.

Autorskie spotkanie z Wiktorem Jerofiejewem // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 251, s. 4.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku.

Białecka, Sylwia: Borussiańscy Ambasadorzy Kultury / Sylwia Białecka // VariArt. ‑ 2009, nr 2, s. 19.

Spotkania autorskie z Juozasem Šikšnelisem i Arturem Beckerem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Białecka, Sylwia: Olsztyn w sieci Bibliotek Niemieckich [Dokument elektroniczny] / Sylwia Białecka. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/goethe.htm

Biblioteka Niemiecka otwarta w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ramach współpracy z Goethe-Institut w Warszawie.

(bieb): Syn dysydenta prowokatora ma dom pod Ełkiem : rosyjskie klimaty w kalejdoskopie obrazów, muzyki i literatury / (bieb) // Gazeta Współczesna. ‑ 2009, nr 210, s. 2.

„Kalejdoskop kultur - Rosja” - spotkanie autorskie z Wiktorem Jerofiejewem i inne imprezy popularyzujące kulturę rosyjską w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku.

Bielawska, Halina: Komornik przyjdzie po książki : biblioteka odzyskuje zbiory / Halina Bielawska // Tygodnik Szczytno. ‑ 2009, nr 11, s. 5.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie.

Błażewicz, Paweł: Oprawy inkunabułów Biblioteki Kolegiackiej w Dobrym Mieście / Paweł Błażewicz. ‑ Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. ‑ 2009, nr 1, s. 93-106.

Księgi przechowywane obecnie w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.

Boharewicz-Richter, Anna: Karty z dziejów Ełku / Anna Boharewicz-Richter // Ełk i My. ‑ 2009, nr 4, s. 15.

Spotkanie z autorem książki „Ełk. Karty z dziejów miasta i okolic”, Robertem Klimowiczem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku.

Bohdanowicz, Marta: Spektakl w bibliotece / Marta Bohdanowicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 255, dod. Gazeta Morąska, nr 44, s. 4.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

Bohdanowicz, Marta: Z rąk pani Heleny wychodzą prawdziwe papierowe cuda / Marta Bohdanowicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 125, dod. Gazeta Morąska, nr 22, s. 1, 7.

Helena Ged, bibliotekarka ze szkoły w Żabim Rogu.

Bohdanowicz, Marta: Przygoda z zaczarowaną dorożką : młodzież Zespołu Szkół Licealnych przygotowała spektakl w muzeum / Marta Bohdanowicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 113, dod. Gazeta Morąska, nr 21 [właść. 20], s. 8.

Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu i morąskiego oddziału Muzeum Warmii i Mazur.

Borkowska-Nichthauser, Wiesława: Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie w latach 2005-2009 [Dokument elektroniczny] / Wiesława Borkowska-Nichthauser. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/sbp.htm

Dot. również województwa warmińsko-mazurskiego.

Boryczko, Bożena: Ogólnopolska konferencja „E-learning wyzwaniem dla biblioteki” / Bożena Boryczko // Bibliotekarz. ‑ 2009, nr 12, s. 16-18.

Konferencja zorg. w Elblągu przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

Brzezińska, Magda: 100 lat dla multimedialnej biblioteki : urodziny / Magda Brzezińska, Marta Bełza // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 206, dod. Olsztyn, s. 4.

Przewidywany program obchodów 5-lecia Planety 11, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Budnik, Elżbieta: Biblioteka uczelniana ma swojego patrona / Elżbieta Budnik // Dialog (Olsztyn). ‑ 2009, nr 2, s. 18-19.

Sylwetka Witolda Tulibackiego. Nadanie imienia Witolda Tulibackiego Bibliotece Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Budnik, Elżbieta: Laureaci konkursów w semestrze letnim / Elżbieta Budnik // Dialog (Olsztyn). ‑ 2009, nr 2, s. 22.

Konkursy zorg. dla studentów i pracowników Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego przez Bibliotekę OSW.

Budnik, Elżbieta: „Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka” - spotkanie autorskie z Teresą Astramowicz-Leyk / Elżbieta Budnik // Dialog (Olsztyn). ‑ 2009, nr 2, s. 17.

Spotkanie autorskie z pracownikiem naukowym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zorg. w Bibliotece OSW.

Budnik, Elżbieta: Tydzień Bibliotek w Olsztyńskiej Szkole Wyższej / Elżbieta Budnik // Dialog (Olsztyn). ‑ 2009, nr 2, s. 20-21.

Burska, Joanna: Kalendarium z życia bibliotek publicznych (styczeń-czerwiec 2009) [Dokument elektroniczny] / Joanna Burska, Krystyna Hałun. ‑ Tytuł pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/kal_bib.htm

Burska, Joanna: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Mistrzem Promocji Czytelnictwa / Joanna Burska // Bibliotekarz. ‑ 2009, nr 9, dod. Dobre Praktyki, s. 7-8.

Prezentacja wybranych form działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

bz: Można rzec śmiało, że znają się na kobietach / bz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 85, dod. Węgorzewski Tydzień, nr 15, s. 11.

Konkurs Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie.

bz: Odwiedzili inne kraje, choć... nie wyjeżdżali / bz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 207, dod. Węgorzewski Tydzień, nr 36, s. 12.

Zajęcia dla dzieci zorganizowane w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie w okresie wakacji.

Chojnowska, Katarzyna: Poznaj magię Bałkanów : bezpłatne warsztaty dla „słowiańskich dusz” / Katarzyna Chojnowska // Gazeta Współczesna. ‑ 2009, nr 230, s. 5.

Impreza z cyklu „Kalejdoskop Kultur” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku.

Cukierek do książki : w Publicznej Szkole Podstawowej obchodzono święto biblioteki // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 261, dod. Gazeta Ostródzka, nr 45, s. 7.

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie.

Czaus, Kamila: Rosyjski podarunek / Kamila Czaus // Wiadomości Uniwersyteckie UWM. ‑ 2009, nr 6, s. 19.

Dar Centrum Naukowo-Badawczego Domu Rosyjskiej Zagranicy im. Aleksandra I. Sołżenicyna dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czechowski, Przemysław: Zaczarowaną dorożką w świat mazurskiej przyrody... czyli projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu [Dokument elektroniczny] / Przemysław Czechowski. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/morag.htm

Projekt zrealizowany wraz z młodzieżą Zespołu Szkół Licealnych w Morągu.

Czerwiński, Tomasz: Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie zaprasza / Tomasz Czerwiński // Gazeta Gietrzwałdzka. ‑ 2007, nr 24, s. 1.

Nowości Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie.

E-learning wyzwaniem dla bibliotek / oprac. Anna Grzecznowska // Przegląd Biblioteczny. ‑ 2009, nr 4, s. 558.

Konferencja w Elblągu (23-24 IX 2009) zorg. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

Eröffnung der „Biblioteka Niemiecka” in Olsztyn // Masurische Storchenpost. ‑ 2009, nr 6, s. 19.

Biblioteka Niemiecka otwarta w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ramach współpracy z Goethe-Institut w Warszawie.

Filipkowski, Marian: Z historii bibliotek Ziemi Łomżyńskiej / Marian Filipkowski // Ziemia Łomżyńska. ‑ 2009, nr 19, s. 37-42.

Wspomnienia również nt. pracy bibliotekarskiej w Braniewie i Olsztynie. Autor pochodzi z terenów na pograniczu mazursko-kurpiowskim. Od 1964 r. związany z Warmią.

Filmy niearesztowane // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 254, s. 8.

Cykl pokazów filmowych w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - Planecie 11.

fj: W rodzinie Ciumków i nie tylko / fj // Życie Kętrzyna. ‑ 2007, nr 44, s.12.

Spotkanie z Pawłem Beręsewiczem, pisarzem dziecięcym, zorg. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie.

Frąckowiak, Izabela: Relacja ze spotkania „Przeciwdziałanie bezrobociu” [Dokument elektroniczny] / Izabela Frąckowiak, Olga Lipnicka. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/relacja.htm

Spotkanie zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie we współpracy z Miejskim i Wojewódzkim Urzędem Pracy.

gaja: Dzień Edukacji z prelekcjami i ciekawą wystawą w urzędzie / gaja. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 249, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 43, s. 17.

Imprezy zorg. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

Garwoliński, Tomasz: Fides na UWM / Tomasz Garwoliński // Wiadomości Uniwersyteckie UWM. ‑ 2009, nr 9, s. 10.

Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych Fides w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie oraz konferencja „Zabytkowy księgozbiór Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie i jego konserwacja”.

Gieszczyńska, Renata: Wystawa IPN „Olsztyński Czerwiec ’89” / Renata Gieszczyńska // Echa Przeszłości. ‑ T. 10 (2009), s. 546-547.

W Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.

Grabowski, Piotr: Rodzinne pożegnanie [Dokument elektroniczny] / Piotr Grabowski. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/rodzinne.htm

Irena Grabowska, z domu Inlender. Współtwórczyni bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach. Pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zm. 9 IV 2009.

Grudzińska, Beata: „Tydzień Bibliotek” / Beata Grudzińska // Gacek. ‑ 2009, nr 6, s.5.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowalach Oleckich.

Grzegorzewska, Agnieszka: Wystawa Łowiecka w Starym Ratuszu / Agnieszka Grzegorzewska // Myśliwiec Warmińsko-Mazurski. ‑ Nr 41 (2009), s. 10.

Wystawa Łowiecka „Okruchy wielkich łowów, a historia łowiectwa polskiego na Warmii i Mazurach” zorg. przez Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie.

Grzegorzewska, Grażyna: Biblioteka „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008” / G[rażyna] Grzegorzewska // Gazeta Gietrzwałdzka. ‑ 2009, nr 12, s. 5.

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesalu. Zawiera również listy gratulacyjne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

j.sz.: Deutschsprachige Abteilung in der Öffentlichen Woiwodschaftsbibliothek in Allenstein / j.sz. // Allensteiner Nachrichten. ‑ 2009, nr 6, s. 1.

Otwarcie Biblioteki Niemieckiej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ramach współpracy z Goethe-Institut w Warszawie.

JaN: Mocne granie na Planetafest / JaN // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 153, s. 7.

Przegląd Młodych Kapel w Planecie 11 w Olsztynie.

Janków-Mazurkiewicz, Katarzyna: Armenia - miejsce niezwykłe / Katarzyna Janków-Mazurkiewicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 249, s. 16.

Wystawa fotografii Witolda Mierzejewskiego w Galerii Stary Ratusz.

Jasionowicz, Wojciech: Portret Mazur : Konstrukcje i okna / Wojciech Jasionowicz // VariArt. ‑ 2009, nr 3, s. 16-17.

Zawiera również reprodukcje części prac wystawionych w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Jeziorna, Małgorzata: Sąd nad książką / Małgorzata Jeziorna // Kajet. ‑ 2009, nr 3, s. 26.

Inscenizacja pt. „Sąd nad książką” przygotowana przez członków kółka czytelniczo-literackiego „Woluminki” biblioteki Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie.

(JJP): Biblioteka OCOP / (JJP) // Donosiciel Pozarządowy. ‑ 2009, nr 2, s. 2-3.

Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Jonowska, Grażyna: Drwęca królowała w wierszach : wójt obdarował młodych recytatorów piórami / Grażyna Jonowska // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 148, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 26, s. 6.

Konkurs recytatorski „Moja Poezja” zorg. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gwiździnach.

Jonowska, Grażyna: Duchy i potwory w roli głównej : odważne dzieci spędziły całą noc w bibliotece / Grażyna Jonowska // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 184, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 32, s. 6.

Nocne spotkanie dzieci w bibliotece w Kurzętniku.

Jonowska Grażyna: Dzięki programowi otrzymają urządzenia multimedialne : nowy sprzęt przyczyni się do rozwoju bibliotek / Grażyna Jonowska, Łukasz Pączkowski // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 207, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 35, s. 7.

Program Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Gwiździnach.

Kardela, Piotr: Informator IPN, olsztyńskie archiwa i Zbiory Specjalne OBN / Piotr Kardela // Debata. ‑ 2009, nr 10, s. 33-34.

Publikacja poświęcona zasobom archiwów olsztyńskich oraz zbiorów bibliotecznych (w tym specjalnych) Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

kat: Biblioteka to nie tylko książki: nowy sprzęt kosztował 140 tys. zł / kat // Gazeta Współczesna. ‑ 2009, nr 223, s. 4.

Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta w Ełku na zakup sprzętu multimedialnego dla ełckiej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Kędzierski, Sławomir: W zbiorach mają obecnie ponad 22 tysiące książek : miejscowa biblioteka obchodzi jubileusz / Sławomir Kędzierski // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 115, dod. Gazeta Giżycka, nr 21 s. 5.

Biblioteka Publiczna w Rynie.

Konieczna, Danuta: Nowa przestrzeń biblioteczna miejscem aktywności użytkowników i pracowników uczelni [Dokument elektroniczny] / Danuta Konieczna. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu. ‑ Bibliogr. ‑ Streszcz. w jęz. ang. // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostepu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/uwm.htm

Nowy budynek Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Stare i nowe w bibliotece - współpraca czy konkurencja”, zorg. przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, 3-5 VI 2009 r.

Kosiewicz, Wojciech: Planeta 11 kręci się wokół zwierząt / Wojciech Kosiewicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 230, s. 7.

Akcja pomocy schronisku dla zwierząt zorg. przez Planetę 11.

Kryszałowicz, Lech: Auswanderung ist keine Eintrittskarte : Treffen mit dem Schriftsteller Artur Becker / Lech Kryszałowicz // Mitteilungsblatt. ‑ 2009, nr 5, s. 19.

Spotkanie autorskie z pisarzem niemieckim pochodzącym z Bartoszyc w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Kryszałowicz, Lech: Senat o słowie pisanym : aktualności - z posiedzenia Senatu / Lech Kryszałowicz // Wiadomości Uniwersyteckie UWM. ‑ 2009, nr 11, s. 3.

Biblioteka Uniwersytecka oraz Wydawnictwo Uniwersyteckie w roku akademickim 2008/2009.

Kułakowska, Ewa: Czytelnicza dyskryminacja : mieszkańcy spoza Szczytna muszą płacić kaucję za książki z miejskiej biblioteki / Ewa Kułakowska // Kurek Mazurski. ‑ 2009, nr 39, s. 5, 22.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie.

Kurs, Tomasz: Mapa była kiedyś jak internet : na ratunek zabytkowym zbiorom / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 239, dod. Olsztyn, s. 2. Zakończenie renowacji XVIII-wiecznego atlasu znajdującego się w zbiorach biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

lek: Geschenk von Goethe : das Rad der Geschichte / lek // Mitteilungsblatt. ‑ 2009, nr 5, s. 20.

Biblioteka Niemiecka w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, powstała w ramach współpracy biblioteki z Goethe-Institut w Warszawie.

Lis, Ilona: : O zwierzętach na wesoło : spotkanie z poetką Urszulą Kozłowską / Ilona Lis // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 255, dod. Gazeta Morąska, nr 44, s. 2.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

Lis, Ilona: Pamiątki z września 1939 roku i fotografie z tamtych dni : obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej / Ilona Lis // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 213, dod. Gazeta Morąska, nr 37, s. 13.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

Lis, Ilona: Wystawę prac Zofii Bielskiej można oglądać w morąskiej bibliotece pedagogicznej / Ilona Lis // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 231, dod. Gazeta Morąska, nr 40, s. 2.

Wystawa malarstwa sakralnego.

(lub): W krainie fiordów / (lub) // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 60, dod. Gazeta Lidzbarska, nr 11, s. 5.

Wystawa fotografii Mariana Sawickiego zorg. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Łoszkowska, Magdalena: Najlepszy przyjaciel dzieci : Światowy Dzień Pluszowego Misia w bibliotece szkolnej / Magdalena Łoszkowska // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 278, dod. Gazeta Morąska, nr 50 [właśc. 49], s. 9.

Zorg. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu.

Mazgal, Ewa: Nie bądź zagniewaną nauczycielką : warsztaty letniego makijażu w Planecie 11 / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 161, s. 6.

Pokaz wizażystki w olsztyńskiej bibliotece.

Mazgal, Ewa: Zuzanna odkrywa malowniczość lat 50 : scenografia do ekranizacji powieści olsztyńskiego pisarza / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 210, s. 6.

Wystawa projektu scenografii Zuzanny Buszewicz do ekranizacji „Excentryków” Włodzimierza Kowalewskiego w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie.

mb: Wakacje z biblioteką / mb // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 195, dod. Gazeta Morąska, nr 34, s. 8.

Zajęcia dla dzieci zorg. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Morągu.

Michalec, Grzegorz: Dowiedz się jak mordowano polskie elity : wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej / Grzegorz Michalec // Dziennik Elbląski. ‑ 2009, nr 49, dod. IKAT - Gazeta Braniewska, nr 9, s. 14.

Wystawa pt. „Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Olsztynie, zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie.

MSB: Poezja nie tylko śpiewana / MSB // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 152, dod. Olsztyn, s. 2.

Impreza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Instalacja artystyczna Wiesława Wachowskiego.

MSB: Szansa na sukces z Tulipanem / MSB // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 249, dod. Olsztyn, s. 6.

Zapowiedź „Planetarnej szansy na sukces” - konkursu wokalnego organizowanego przez filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - Planetę 11.

MZG: Bill Gates pomaga gminnym bibliotekom w Polsce / MZG // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 175, s. 6.

Dot. województwa warmińsko-mazurskiego, krótka notatka.

Nagrodzeni za najładniejsze książki // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 222, dod. Olsztyn, s. 3.

Laureaci konkursu Ars Libris, zorg. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie: przewodnik „Mazury Garbate” Wojciecha Kujawskiego, „Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona” oraz „Regionaliści Warmii i Mazur ujawniają tajemnice”.

Niedźwiecki, Jacek: Do Planetafest 2009 zgłosiła się rekordowa liczba kapel / Jacek Niedźwiecki // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 148, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1066, s. 6.

Przegląd Młodych Kapel zorg. przez Planetę 11.

Niedźwiecki, Jacek: Na Planetafest rządził transsexdisco! / Jacek Niedźwiecki // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 154, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1067, s. 4.

Przegląd Młodych Kapel z regionu zorg. przez Planetę 11 w Olsztynie. Laureaci: Transsexdisco (Olsztyn), Fade Out, Lizard Tea (Bartoszyce).

Niedźwiecki, Jacek: Podczas Planetafest ziemia się zatrzęsie : dziesięć młodych kapel powalczy o nagrody / Jacek Niedźwiecki // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 152, s. 7.

Zapowiedź imprezy.

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2008 r. [Dokument elektroniczny] / [zespół pracowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego]. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu. ‑ Mapa, tab., wykr. // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/ocena.htm

Ogrodziński, Władysław: „Moje, Twoje, Nasze”... czyli książek kiermasze / Władysław Ogrodziński // Bez Wierszówki. ‑ 2009, nr 10, s. 6.

Przegląd Wydawnictw Regionalnych pod hasłem: „Moje, Twoje - Nasze” zorg. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego oraz Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Ołdakowska, Zuzanna: Giżycka biblioteka najlepsza w województwie / Zuzanna Ołdakowska // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 130, dod. Gazeta Giżycka, nr 23 [właśc. 23a] s. 2.

Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku otrzymała tytuł „BIBLIOTHECA BONA 2008” nadany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie (1 miejsce w kategorii biblioteka miejska).

Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego SBP w nowej kadencji // Bibliotekarz. ‑ 2009, nr 9, s. 31-32.

M.in. kr. członkostwo honorowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymał Marian Filipkowski.

Porozumienie Nr 1 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Dywity realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1744, s. 6358-6359.

Zadania będzie wykonywała Biblioteka Publiczna w Dywitach.

Porozumienie Nr 10 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupiec realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1753, s. 6373-6374.

Zadania będzie wykonywała Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu.

Porozumienie Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Jeziorany realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1754, s. 6375-6376.

Zadania będzie wykonywała Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach.

Porozumienie nr 2 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Kolno zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1745, s. 6360-6361.

Zadania będzie wykonywała Biblioteka Publiczna Gminy Kolno w Lutrach.

Porozumienia Nr 3 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Purda realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1746, s. 6361-6363.

Zadania będzie wykonywała Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie.

Porozumienie Nr 4 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Stawiguda realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1747, s. 6363-6364.

Zadania będzie wykonywała Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda w Stawigudzie.

Porozumienie Nr 5 z dnia 20 kwietnia w sprawie powierzenia Gminie Świątki realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1748, s. 6365-6366.

Zadania będzie wykonywała Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach.

Porozumienie Nr 6 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gietrzwałd realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1749, s. 6366-6368.

Zadania będzie wykonywała Gminna Biblioteka w Gietrzwałdzie.

Porozumienie Nr 7 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobre Miasto realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1750, s. 6368-6369.

Zadania będzie wykonywała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście.

Porozumienie Nr 8 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Olsztynek zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1751, s. 6370-6371.

Zadania będzie wykonywała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Olsztynku.

Porozumienie Nr 9 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Barczewo realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 106, poz. 1752, s. 6371-6373.

Zadania będzie wykonywała Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie.

Puszcz, Zofia: Finał konkursu recytatorskiego „Brzechwa i Tuwim w Lidzbarku Warmińskim” / Zofia Puszcz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 84, dod. Gazeta Lidzbarska, nr 15, s. 9.

Konkurs zorg. przez Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Rau, Anna: Bibliografia polecanych nabytków WBP w Olsztynie (styczeń-czerwiec 2009) [Dokument elektroniczny] / Anna Rau. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/wybor_wbp.htm

Rozstrzygnięcie konkursu Tydzień Bibliotek 2009 // Bibliotekarz. ‑ 2009, nr 11, s. 33-34.

III nagroda dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu za zrealizowany program obchodów Tygodnia Bibliotek.

Samulowska-Dramińska, Barbara: Nabytki Biblioteki IRŚ w Olsztynie / Barbara Samulowska-Dramińska // Komunikaty Rybackie. ‑ 2009, nr 3, s. 30-32.

Pozycje nabyte przez Bibliotekę Instytutu Rybactwa Śródlądowego w latach 2004-2008.

Sawa-Jovanoska, Beata: Sukces bibliotek publicznych z Olsztyna, Koszalina i Słupska / Beata Sawa-Jovanoska // Poradnik Bibliotekarza. ‑ 2009, nr 9, s. 33.

Toż. // Bibliotekarz. ‑ 2009, nr 9, s. 21.

Laureaci konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2009 - usługi społeczne - kultura. 1 miejsce Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie za projekt „Biblioteki multimedialne jako nowoczesne centra informacji, edukacji i rekreacji”.

Sawicka, Sylwia: Galeria Bakałarz / Sylwia Sawicka, Aneta Świder-Pióro // Kajet. ‑ 2009, nr 4, s. 26.

Oferta edukacyjna i wystawiennicza Galerii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.

Skład Krajowej Rady Bibliotecznej w nowej kadencji // Bibliotekarz. ‑ 2009, nr 9, s. 32.

M.in. Sylwia Czacharowska (dyr. Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie), Jacek Nowiński (dyr. Biblioteki Elbląskiej).

Skwarczyński, Szczepan: Książki z Limanowskiego znalazły się pod kluczem : dwa tysiące tomów czeka na nową bibliotekę w byłych koszarach / Szczepan Skwarczyński // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 207, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1076, s. 6.

Niedostępne zbiory filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Przyszła siedziba biblioteki przy ul. Tarasa Szewczenki.

Sobolewska, Lucyna: Rzeka życia... / Lucyna Sobolewska // Ełk i My. ‑ 2009, nr 2, s. 16.

Promocja książki Franciszka Osady „Rzeka życia. Mój nieco szerszy życiorys” zorg. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku.

Sotomska, Ewa: „Na dwóch garnuszkach”: Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie biblioteką powiatową [Dokument elektroniczny] / Ewa Sotomska. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/dzialdowo.htm

Spiczak-Brzezińska, Magdalena: Bill Gates pomaga naszej wsi : internet w wiejskich bibliotekach / Magdalena Spiczak-Brzezińska // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 236, dod. Olsztyn, s. 2.

Program Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w regionie, koordynowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

Spiczak-Brzezińska, Magdalena: Wybierz najładniejszą książkę Warmii i Mazur / Magdalena Spiczak-Brzezińska // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 212, dod. Olsztyn, s. 2.

Plebiscyt na najładniejszą książkę o regionie ogłoszony z okazji Przeglądu Wydawnictw Regionalnych „Moje, Twoje-Nasze” org. m.in. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

Spotkanie [z] literatem w gminnej bibliotece // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 101, dod. Goniec Bartoszycki, nr 18, s. 2.

Spotkanie autorskie ze Stanisławem Dominiakiem, poetą z Warszawy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sępopolu.

Strzyż, Magdalena: Przegląd Wydawnictw Regionalnych „Moje Twoje Nasze” 2009 / Magdalena Strzyż // VariArt. ‑ 2009, nr 3, s. 15.

II Przegląd Wydawnictw Regionalnych zorg. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego oraz Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Strzyż, Magdalena: Targowanie z wydawcą : region w literaturze / Magdalena Strzyż // Bez Wierszówki. ‑ 2009, nr 8/9, s. 2.

II Przegląd Wydawnictw Regionalnych zorg. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego oraz Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Planowany przebieg.

Styrańczak-Wiatrak, Anna: Czy świat jest rzeczywiście OK? : młodzież spotkała się z pisarką Ewą Ostrowską / Anna Styrańczak-Wiatrak // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 113, dod. Węgorzewski Tydzień, nr 20, s. 6.

Spotkanie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie.

Styrańczak-Wiatrak, Anna: Duch Ulicy Sezamkowej między książkami : biblioteka miejska zaprasza najmłodszych / Anna Styrańczak-Wiatrak // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 61, dod. Węgorzewski Tydzień, nr 11, s. 12.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie.

Styrańczak-Wiatrak, Anna: Rozmowy ze sceną, czyli witaj świecie teatru : ruszył kolejny projekt biblioteki i Zespołu Szkół / Anna Styrańczak-Wiatrak // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 31, dod. Węgorzewski Tydzień, nr 6, s. 11.

Udział Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu w projekcie „Dialog z Małą Sceną” realizowanego przy współpracy z Zespołem Szkół.

Szykiewicz, Alicja: „Biblioteka, dobrym miejscem dla człowieka” [Dokument elektroniczny] / Alicja Szykiewicz. ‑ Tytuł z pierwszwego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/barciany.htm

Projekt zrealizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Barcianach.

Szczęsny, Marek: Zakład malarstwa i rysunku na Wydziale Sztuki UWM / Marek Szczęsny // VariArt. ‑ 2009, nr 2, s. 16-17.

Zawiera również reprodukcje części prac wystawionych w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, autorstwa: prof. Stanisława Andrzejewskiego, prof. Zygmunta Drońskiego, prof. Eugeniusza „Geno” Małkowskiego, dra hab. Marka Szczęsnego, dr Marzeny Huculak, dr Wioletty Jaskólskiej, dr Renaty Zimnickiej-Prabuckiej oraz Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz.

Świerzewska, Weronika: Bibliotekarze świętowali w czytelni / Weronika Świerzewska // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 113, dod. Gazeta Ostródzka, nr 20, s. 5.

Obchody Dnia Bibliotekarza i Biblioteki zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie.

Święto bibliotekarzy : od lat propagują czytelnictwo // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 107, dod. Goniec Bartoszycki, nr 19, s. 6.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach.

tom: Hosianum pokaże wszystkim średniowieczne białe kruki / tom // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 210, s. 4.

Zjazd naukowy bibliotek kościelnych z całej Polski zorg. w Hosianum.

Tomaszewski, Tomasz: Historia opowiedziana zdjęciami / Tomasz Tomaszewski ; rozm. Katarzyna Janków-Mazurkiewicz // Nasz Olsztyniak. ‑ Nr 599 (2009), s. 3.

Rozmowa z fotografikiem nt. wystawy „Rzut beretem”, prezentowanej w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Turczyńska, Maria: Biblioteka publiczna w Rynie ma już 60 lat [Dokument elektroniczny] / Maria Turczyńska, Alicja Dołgan. ‑ Tab. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/ryn.htm

Uroczystości jubileuszowe oraz historia Biblioteki.

Uchwała Nr XLIX/269/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 109, poz. 1844, s. 6527-6529.

Zawiera statut biblioteki.

Uchwała Nr XXII/115/09 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Bisztynku // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 88, poz. 1493, s. 5112-5113.

Zawiera statut.

Uchwała Nr XXIII/121/09 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Bisztynku // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 88, poz. 1495, s. 5114.

Uchwała Nr XXXVII/273/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście // Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ‑ 2009, nr 127, poz. 1987, s. 7519.

Urban, Ewa: Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem / Ewa Urban // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 112, dod. Gazeta Lidzbarska, nr 20, s. 4.

Spotkanie z Krzysztofem Petkiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Walendziak, Adrianna: „Z Danii do Polski - transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych” [Dokument elektroniczny] / Adrianna Walendziak. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/zddp.htm

Projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i Centralnej Biblioteki Bornholmu z udziałem bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego.

Witos, Wiesława: Bajkowa noc w bibliotece : dzieci nocowały w szkole i opowiadały sobie bajki / Wiesława Witos // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 249, dod. Gazeta Morąska, nr 43, s. 9.

W bibliotece Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu.

Witos, Wiesława: Ksiądz poczytał dzieciom o Biedroneczce : przedszkolaki słuchały bajek w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej / Wiesława Witos // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 237, dod. Gazeta Morąska, nr 41, s. 9.

W Zalewie.

Witos, Wiesława: Postacie z bajek zachęcały do czytania : pasowanie uczniów na czytelników biblioteki / Wiesława Witos // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 261, dod. Gazeta Morąska, nr 45, s. 9.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

Witos, Wiesława: Wiersze i wystawy na jubileusz : uroczystość z okazji 60-lecia Biblioteki Publicznej / Wiesława Witos // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 148, dod. Gazeta Morąska, nr 26, s. 8.

W Miłakowie.

Wnorowska-Rysik, Justyna: Mali kumple konia : zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej / Justyna Wnorowska-Rysik // Dziennik Elbląski. ‑ 2009, nr 73, dod. IKAT - Gazeta Braniewska, nr 13, s. 6.

„Koń jaki jest ...”. Zajęcia dla dzieci w Bibliotece Pedagogicznej w Braniewie.

Wołosz, Jan: Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Jan Wołosz // Bibliotekarz. ‑ 2009, nr 7/8. s. 2-5.

Medal „W dowód uznania” otrzymała Wiesława Borkowska-Nichthauser.

Współczesne konteksty czytelnictwa / oprac. Anna Grzecznowska // Przegląd Biblioteczny. ‑ 2009, nr 4, s. 558-559.

Konferencja w Olsztynie (28 IX 2009) zorg. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

WU: Jesień to dobry czas na książkę : witryna Wydawnictwa UWM / WU // Wiadomości Uniwersyteckie UWM. ‑ 2009, nr 11, s. 21.

Udział Wydawnictwa UWM w imprezach targowych (wrzesień-październik 2009), m.in. w Przeglądzie Wydawnictw Regionalnych „Moje, Twoje - Nasze” zorg. m.in. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

Wysocka, Anna: Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2009 [Dokument elektroniczny] / Anna Wysocka. ‑ Tytuł z pierwszego ekranu // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. ‑ 2009, nr 1/2. ‑ Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/prasa.htm

Zawadzki, Bogusław: Kto jest Twoim ulubionym bohaterem? / Bogusław Zawadzki // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 96, dod. Węgorzewski Tydzień, nr 17, s. 6.

Konkurs dla dzieci „Mój ulubiony przyjaciel”, zorganizowany w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie.

Zawadzki, Bogusław: Miliard trzydziestu dwóch użytkowników internetu : po kursie komputerowym w Bibliotece Publicznej / Bogusław Zawadzki // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 85, dod. Węgorzewski Tydzień, nr 15, s. 3.

Druga edycja bezpłatnego kursu komputerowego dla seniorów zorg. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie.

Zawadzki, Bogusław: Recytacje z Królewiczem z Piękniewiczem : mistrzowie słowa na scenie wespół z teatrzykiem / Bogusław Zawadzki // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 107, dod. Węgorzewski Tydzień, nr 19, s. 4.

Konkurs recytatorski zorg. przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury w Budrach.

cofnij