Sylwia Białecka

 

KRĄG BORUSSIAŃSKI
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

 

Niniejsze zestawienie poświęcone Tamarze Bołdak-Janowskiej jest piątą częścią cyklu bibliografii przedmiotowo-podmiotowych, którego tematem jest literacki „krąg borussiański”. Poniższa bibliografia obejmuje dokumenty opublikowane w Polsce, wydane do końca 2009 r.

Cz. V. Tamara Bołdak-Janowska

Tamara Bołdak-Janowska (pseud. Tamara Be Jot) - (ur. 10 września 1946 w Zubkach), olsztyńska poetka, pisarka, tłumaczka, autorka rysunków i ilustracji. Debiutowała w połowie lat 80-tych, jednak rozkwit jej twórczości przypada na okres po upadku PRL-u. Wiersze i prozę publikowała m.in. w „Twórczości”, „Sycynie”, „Borussi”, „Portrecie” oraz w antologiach literatury regionalnej. Autorka licznych przekładów literatury niemieckiej, rosyjskiej i białoruskiej.

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte

Ach, moje drogie życie : [opowiadania]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2002. ‑ 126, [1] s. : il. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 24). ‑ ISBN 83-915690-6-3

Rec.: Brzydka siostra / Kinga Dunin // Gazeta Wyborcza. ‑ 2002, nr 132, dod. Wysokie Obcasy, nr 23, s. 41 ; Jutro będzie futro i deszcz / Anna Piotrowska // Portret. ‑ Nr 14 (2002), s. 28‑29 ; Od „pogranicza” do „międzyrzeczywistości”, czyli o nowych książkach Tamary Bołdak-Janowskiej / Żaneta Nalewajk // Pracownia. ‑ Nr 29 (2002), s. 56‑58 ; Mowa-trawa / Urszula Śmietana // Czas Kultury. ‑ 2003, nr 4, s. 109‑112.

Co dobrego było w peerelu? / [rozmówcy] Tadeusz Szyłejko [et al.]. ‑ Olsztyn : Borussia, 2009. ‑ 141, [3] s. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 42). ‑ ISBN 978-83-89233-60-8

Zawiera również wiersze: Hasta maniana ; Rośliny.

Jeśli poezja jest bezsilna : [wiersze] / Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski ; [rys. Tamary Bołdak-Janowskiej]. ‑ Olsztyn : „Littera”, 1998. ‑ 70, [2] s. : il. ; 21 cm. ‑ ISBN 83-901431-6-X

Rec.: Dobry adres : nowe wiersze / Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1998, nr 109, s. 7 ; Bezsilność / Marek Karolewicz // Portret. ‑ 1998, nr 7, s. 77‑79.

Kto to jest ten Jan Olik? : humoreska naukowa. ‑ Warszawa : „Oficyna 21”, 2005. ‑ 120, [2] s. ; 20 cm. ‑ ISBN 83-917228-6-4

Rec.: Krowę poezji dój! / Justyna Sobolewska // Nowe Książki. ‑ 2006, nr 1, s. 28.

Niewidomy pies rymów : [wiersze] / Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska ; [il. Tamara Bołdak-Janowska]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ 59, [2] s. : 2 il. ; 21 cm. ‑ ISBN 83-909724-7-6

Rec.: J.W. // Topos. ‑ 2000, nr 5/6, s. 193.

Opowiadania naiwne. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1997. ‑ 184 s. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii”). ‑ ISBN 83-900380-4-8

Rec.: Niepokoje naszych czasów / Justyna Sobolewska // Nowe Książki. ‑ 1997, nr 12, s. 26‑27 ; Dziś nie ma już szczęśliwych ludzi / Mieczysław Orski // Przegląd Powszechny. ‑ 1998, nr 4, s. 111‑113 ; Na naszą bezimienność... / Anna Ostowicz // Topos. ‑ 1998, nr 3, s. 134 ; Ta marka / Ireneusz Sieradzki // Krajobrazy. ‑ 1998, nr 6, s. 8 ; Tylko, żeby było ładnie / Leszek Szaruga // Borussia. ‑ Nr 17 (1998/1999), s. 300‑302 ; Margines nieporządku : opowiadania Bołdak-Janowskiej / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1997, nr 202, s. 7 ; Upadek komunizmu nad Światłoczą / Janusz Ryszkowski // Rzeczpospolita. ‑ 1997, nr 287, s. 25 ; Nieszczęsna czystość naiwności / Grzegorz Tokarski // Portret. ‑ Nr 5 (1997), s. 49‑50 ; Opowiadania spod ściany (wschodniej) / Józef Henryk Wiśniewski // Tygiel Kultury. ‑ 1998, nr 4/5, s. 139‑140 ; [Polem.:] Szanowny Panie! / Tamara Bołdak-Janowska // Tygiel Kultury. ‑ 1998, nr 11/12, s. 146‑147.

Pod mirrą : [wiersze]. ‑ Bartoszyce : [b.w.], 1987.

Rec.: Popraw brzegi cynobrem / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1987, nr 160, s. 4.

Rozdziały : [wiersze]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2007. ‑ 67 s. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 37). ‑ ISBN 978-83-89233-35-6

Omów.: Nowe wiersze Tamary Bołdak-Janowskiej / Marek Barański // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2007, nr 202, s. 12.

Rec.: Lament życia zanurzonego w śmierci / Bernadetta Darska // Portret. ‑ 2007, nr 3, s. 108‑110 ; „Co zrobisz ze mną w swoim języku?” / Arleta Galant // Pogranicza. ‑ 2007, nr 6, s. 104‑105.

Rzeczy uprzyjemniające : utopia : [powieść utopijna]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2009. ‑ 219, [2] s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 41). ‑ ISBN 978-83-89233-59-2

Rytmy polskie i niepolskie : opowiadań naiwnych ciąg dalszy. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1998. ‑ 224 s. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 10). ‑ ISBN 83-900380-9-9

Rec.: Człowiek białostocki : nowa książka Tamary Bołdak-Janowskiej / Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1998, nr 197, s. 16 ; Gałka / Ireneusz Sieradzki // Krajobrazy. ‑ 1998, nr 48, s. 8 ; Przypadki człowieka zblokowanego / Robert Ostaszewski // Nowe Książki. ‑ 1999, nr 1, s. 16‑17.

Szkice dla zielonego wróbla : [proza]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, 2004. ‑ 215, [4] s. : il. ; 17 cm. ‑ ISBN 83-917072-4-5

Rec.: „Bycie sobą” / Sokrat Janowicz // Borussia. ‑ Nr 35 (2004), s. 192‑194.

Ta opowieść jest po prostu za szybka, któż ją wytrzyma : [powieść]. ‑ Wałbrzych : „Ruta”, 2002. ‑ 110, [2] s. : il. ; 24 cm. ‑ ISBN 83-916555-7-1

Rec.: Od „pogranicza” do „międzyrzeczywistości”, czyli o nowych książkach Tamary Bołdak-Janowskiej / Żaneta Nalewajk // Pracownia. ‑ 2002, nr 2/3, s. 56‑58 ; Czytajcie Bołdak-Janowską! / Tadeusz Szyłłejko // Gazeta Wyborcza. ‑ 2002, nr 4, dod. Olsztyn, s. 2 ; Mowa-trawa / Urszula Śmietana // Czas Kultury. ‑ 2003, nr 4, s. 109‑112 ; Chorągiew na wietrze / mzg. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2003, nr 50, dod. Bywalec, nr 11, s. 4 ; Za krótka opowieść / Joanna Chłosta-Zielonka // Portret. ‑ Nr 15 (2003), s. 124‑126.

Tfu! z ludźmi! : szkice małe i miniaturowe. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2008. ‑ 108, [1] s. : il. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 39). ‑ ISBN 978-83-89233-41-7

Rec.: Co się wydaje w regionie / MSB // Gazeta Wyborcza. ‑ 2008, nr 274, dod. Olsztyn, s. 2 ; Splątany kłębek / Sabina Bauman // Nowe Książki. ‑ 2009, nr 2, s. 56‑57.

Wiersze dla Madam Bomb. ‑ Olsztyn : Minimalbooks, 2003.

Wiersze i rysunki : szmatka - notatka / Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski. ‑ Olsztyn : nakł. aut., 1994. ‑ Teka (10 z., [1] s. tabl.) : il. ; 30 cm.

Zawiera zeszyty: Wiersze i rysunki 1980-1991. ‑ 17, [1] s. ; Małe pejzaże. ‑ 22, [2] s. ; Numery wiatru. ‑ 9, [3] s. ; Ślub pod koronami. ‑ 22, [2] s. ; Suacje. ‑ 22, [2] s. ; Wiem? : wiersze i rysunki 1980-1990. ‑ 13, [1] s. ; Nieporządek : wiersze i rysunki 1990. ‑ 21, [1] s. ; Wiersze i rysunki 1991. ‑ 10, [10] s. ; Wiersze i rysunki 1992. ‑ 8, [4] s. ; Wiersze 1993- . ‑ 29, [1] s.

Rec.: Wiersze nieistniejące / Iwona Łazicka-Pawlak // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 336‑338 ; „Moje serce ma oczy ogromne” / Kazimierz Brakoniecki // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 273‑275.

Prace redakcyjne, przekłady, ilustracje

Anderka, Johanna: Sielanka polskiego krajobrazu : wiersz / Johanna Anderka ; tł. z niem. Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 246.

Ânovič, Sakrat: Białoruskie odrodzenie w Polsce / Sokrat Janowicz ; przeł. Tamara Bołdak-Janowska // W: Ojczystość : białoruskie ślady i znaki / Sokrat Janowicz ; wybór i oprac. Robert Traba ; [z białorus. poszczególne teksty przeł. Tamara Bołdak-Janowska, Jan Czopik, Jerzy Plutowicz]. ‑ Olsztyn : Borussia, 2001. ‑ 256 s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 21). ‑ Tekst częśc. równol. białorus., pol. ‑ ISBN 83-915690-0-4. ‑ S. 233‑243.

Ânovič, Sakrat: Długie umieranie Krynek : [opowiadanie] / Sokrat Janowicz ; tł. z białorus. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 149.

Ânovič, Sakrat: Długonoga łania : [opowiadanie] / Sokrat Janowicz ; tł. z białorus. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 143‑147.

Ânovič, Sakrat: [Dwa] 2+2=4, czyli o nieudanym polsko-białoruskim współistnieniu / Sokrat Janowicz ; przeł. Tamara Bołdak-Janowska // W: Ojczystość : białoruskie ślady i znaki / Sokrat Janowicz ; wybór i oprac. Robert Traba. ‑ Olsztyn : Borussia, 2001. ‑ 256 s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 21). ‑ Tekst częśc. równol. białorus., pol. ‑ ISBN 83-915690-0-4. ‑ S. 219‑232.

Ânovič, Sakrat: Okazja : [opowiadanie] / Sokrat Janowicz ; tł. z białorus. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 140‑142.

Ânovič, Sakrat: Ruski rynek : [opowiadanie] / Sokrat Janowicz ; tł. z białorus. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 147‑149.

Ânovič, Sakrat: Szczęście wąsatej Mańki : [opowiadanie] / Sokrat Janowicz ; tł. z białorus. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 142‑143.

Bała, Jacek: Połykanie brzegów / Jacek Bała ; rys. Tamara Bołdak-Janowska. ‑ Olsztyn : Miejski Ośrodek Kultury, [2001]. ‑ 37, [3] s. : il. ; 21 cm. ‑ (Owocarnia).

Rec.: Wiersze dla Magdy / Krzysztof Kowalewski // Warmia i Mazury. ‑ 2001/2002, nr 8/9, s. 82.

Čobat, Ales’: Dom : [wiersz] / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 7.

Z cyklu „Tutejsza saga”.

Čobat, Ales’: Mały skrzypek / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 13‑17.

Teraźniejszość i przyszłość Białorusi. Fragm. książki „Ziemia św. Łukasza”.

Čobat, Ales’: Modlitwa : [wiersz] / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 12.

Z cyklu „Tutejsza saga”.

Čobat, Ales’: Pomnik : [wiersz] / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 11.

Z cyklu „Tutejsza saga”.

Čobat, Ales’: Stacja Rybnica: [wiersz] / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 4.

Z cyklu „Tutejsza saga”.

Čobat, Ales’: Sześćdziesiąt worów : [wiersz] / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 5.

Z cyklu „Tutejsza saga”.

Čobat, Ales’: Świeża krew na śniegu : [wiersz] / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 8.

Z cyklu „Tutejsza saga”.

Čobat, Ales’: Terra nullius : [wiersz] / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 6.

Z cyklu „Tutejsza saga”.

Čobat, Ales’: Tutejsi : [wiersz] / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 3.

Z cyklu „Tutejsza saga”.

Čobat, Ales’: W cichy czwartek po deszczu : [wiersz] / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 9.

Z cyklu „Tutejsza saga”.

Čobat, Ales’: Więzienie : [wiersz] / Aleś Czobat ; tł. z białorus. Tamara Be Jot // Pracownia. ‑ 2003, nr 1, s. 10.

Z cyklu „Tutejsza saga”.

Ehrich, Margot: Stare światło : [wiersz] / Margot Ehrich ; tł. z niem. Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 244.

Giordano, Ralph: Prusy Wschodnie żegnajcie / Ralph Giordano ; tł. Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski // Borussia. ‑ Nr 10 (1995), s. 166‑198.

Janowski, Antoni: Powrót z nocy / Antoni Janowski ; [il. Tamara Bołdak-Janowska]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. ‑ 47, [1] s. : il. ; 21 cm. ‑ ISBN 83-913377-9-0

Rec.: Zstępowanie w siebie / Iwona Łazicka-Pawlak // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 5, s. 39 ; Ośmielam się mówić o poezji Antoniego Janowskiego / Tamara Bołdak-Janowska // Pracownia. ‑ 2001, nr 3, s. 84‑89.

Kubelka, Margarete: Ex oriente lux : [wiersz] / Margarete Kubelka ; tł. z niem. Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 243.

Meidinger-Geise, Inge: Powrót : [wiersz] / Inge Meidinger-Geise ; tł. z niem. Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 245.

Pogoniajew, Siergiej: Cmentarz z roku 1947 : [wiersz] / Siergiej Pogoniajew ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 105.

Pogoniajew, Siergiej: Kaliningrad, 1947 rok : [wiersz] / Siergiej Pogoniajew ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 106.

Pogoniajew, Siergiej: Usłyszałem fugę Bacha : [wiersz] / Siergiej Pogoniajew ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 106‑107.

Samusiewicz, Albina: Jak Feniks z popiołów : [wiersz] / Albina Samusiewicz ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 98.

Samusiewicz, Albina: Mierzeja Kurońska : [wiersz] / Albina Samusiewicz ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 99.

Samusiewicz, Albina: Wolna strefa : [wiersz] / Albina Samusiewicz ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 99‑104.

Simkin, Sem: Mogą minąć lata.... : [wiersz] / Sem Simkin ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 96‑97.

Simkin, Sem: Połączenie kwiatów i początków... : [wiersz] / Sem Simkin ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 95‑96.

Simkin, Sem: Znaki : [wiersz] / Sem Simkin ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 92‑95.

Strobelt, Rainer: Ciepło(ta) w nocy : [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 129.

Strobelt, Rainer: Erotyk : [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 129.

Strobelt, Rainer: Kamienie chichoczą : [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 131.

Strobelt, Rainer: Kazimierz Dolny żydowski cmentarz : [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 131.

Strobelt, Rainer: Mówić : [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 127.

Strobelt, Rainer: Wersy : [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 128.

Strobelt, Rainer: Wina : [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 130.

Strobelt, Rainer: Z żabą i deszczem: [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 128.

Strobelt, Rainer: Z żabą i deszczem / Rainer Strobelt ; przekł. z jęz. niem. Anton Mazanka, Tamara Bołdak-Janowska. ‑ Olsztyn : Littera, 1998. ‑ 54, [2] s. ; 21 cm. ‑ Tekst. równol. pol. niem. ‑ ISBN 83-901431-7-8

Strobelt, Rainer: Zachodni człowiek : [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 129.

Strobelt, Rainer: Zagrzeb dworzec główny 14.04.1987 : [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 128.

Strobelt, Rainer: Zakopane : [wiersz] / Rainer Strobelt ; tłum. z niem. Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 130.

Tarasow Wiktor: Zbieracze bursztynu : [proza] / Wiktor Tarasow ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 124‑142.

Wassertheurer, Grete: Mazury : [wiersz] / Grete Wassertheurer ; tł. z niem. Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski //Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 243‑244.

Young, Erika: Ex oriente lux : [wiersz] / Erika Young ; tł. z niem. Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 242.

Zorin Walentin: Rysa na lustrze : dziesięć snów o Koenigsbergu : [proza] / Walentin Zorin ; tłum. Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 108‑123.

Recenzje

Długa rewolucja czyli „Borussia” marginesem stoi? : rozważania z przekąsem // Borussia. ‑ Nr 17 (1998/1999), s. 269‑276.

Rec. książki: Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej w latach 1945-1995 / Jan Chłosta. ‑ Olsztyn, 1997.

Jak przerobić dupę na słowika // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 227‑243.

Rec. książki: Odnajdywanie światła / Henryk Jakubiec ; wiersze przeł. [na ros.] Roza Wasiliewna Olimpijewa ; red. Elżbieta Skóra. ‑ Olsztyn, 1994.

Kilka słów o smutnej książce Jacka Baczaka // Borussia. ‑ Nr 14 (1997), s. 336‑340.

Rec. książki: Zapiski z nocnych dyżurów / Jacek Baczak. ‑ Kraków, 1995.

Kilka słów o spotkaniu z Arno Surminskim // Borussia. ‑ Nr 10 (1995), s. 289‑295.

Rec. książki: Polninken, czyli historia niemieckiej miłości / Arno Surminski. ‑ Olsztyn, 1994.

Kosmo-Kazimierz. ‑ Il. // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 6, s. 33.

Rec. książki: Światologia / Kazimierz Brakoniecki. ‑ Olsztyn, 2001.

Kwiat z łechtaczką // Portret. ‑ Nr 16/17 (2004), s. 52‑55.

Rec. książki: Monologi waginy / Eve Ensler. ‑ Warszawa, 2002.

Mój osobisty przegląd „Przeglądu Nowoczesnego Wiersza” // Portret. ‑ Nr 18 (2004), s. 168‑169.

Rec. książki: Wiersze / Jacek Durski. ‑ Warszawa, 2004.

Nieobecność // Borussia. ‑ Nr 16 (1998), s. 333‑337.

Rec. książki: Nieobecność : [poezje] / Piotr Piaszczyński. ‑ Olsztyn, 1997.

Ośmielam się mówić o poezji Antoniego Janowskiego // Pracownia. ‑ 2001, nr 3, s. 84‑89.

Rec. książki: Powrót z nocy / Antoni Janowski. ‑ Olsztyn, 2001.

Pizdryk // Portret. ‑ Nr 11 (2001), s. 110-117.

Rec. książki: Niskie łąki // Piotr Siemion. ‑ Warszawa, 2000.

Ropucha czy rurociąg // Portret. ‑ Nr 18 (2004), s. 129‑132.

Rec. książki: Czytanie wzbronione / Dubravka Ugresić. ‑ Izabelin, 2004.

Złuszczanie błon umysłu - wasz jogurt tego nie potrafi // Portret. ‑ Nr 16/17 (2004), s. 26‑29.

Rec. książki: Błony umysłu / Jolanta Brach-Czaina. ‑ Warszawa, 2003.

Utwory literackie w czasopismach i wydawnictwach zwartych

A cóż to za opowiadanie jakie : [proza] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 178‑180.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (II)”.

Aleksander i jego wnuk przeczekują deszcz u Damiana : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 124‑128.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (O ludziach ze strefy przygranicznej)”.

Apatia. Apatheia... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 16‑17.

Autoportret w czerwonozłotej sukni : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 341.

Z cyklu „Białe requiem”.

Babka Cyryl // Pracownia. ‑ Nr 22 (2000), s. 54‑70.

Babka druga // Pracownia. ‑ Nr 22 (2000), s. 54‑70.

Babunia : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. ‑ 1986, nr 219, s. 4.

Bajkowy węgorz i belka zyza : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 325.

Z cyklu „Białe requiem”.

Bolutek komunista z wizytą u Badziewicza : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 117-119.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (O ludziach ze strefy przygranicznej)”.

Cerkiewka : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 26.

Ciągle wiosenna : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. ‑ 1986, nr 16, s. 5.

Z cyklu „Ulotny miąższ”.

Ciemna plama doliny... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 28.

Cień : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 122‑123.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (O ludziach ze strefy przygranicznej)”.

Cuda w zmęczonym oku : [proza] // Twórczość. ‑ 1998, nr 5, s. 50.

Czytajcie Tomasza Hobbesa : [proza] // Borussia. ‑ 1994, nr 8, s. 215‑235.

Dreams etc. / tłum. Piotr Siwecki // Annus Albaruthenicus. ‑ T. 4 (2003).

Drugi gilosz na śnie : [wiersz] // Hejnał Mariacki. ‑ 1989, nr 1, s. 23.

Drzewo : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 343‑344.

Z cyklu „Białe requiem”.

Duży dobry sklep osiedlowy : [proza] // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 209‑217.

Z cyklu „Nowe opowiadania naiwne”.

Dziecko Durne - Cholerny Joryk : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 119‑121.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (O ludziach ze strefy przygranicznej)”.

Dzieło Lenina : [proza] // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 203‑208.

Z cyklu „Nowe opowiadania naiwne”.

Dzień białoruski : [proza] // Borussia. ‑ Nr 22 (2000), s. 151‑153.

Dzień żydowski : [opowiadanie] // Pracownia. ‑ 2001, nr 1, s. 32‑39.

Dziewczyna : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 338.

Z cyklu „Białe requiem”.

Dziwna brzoza : [wiersz] // W: Tematy polsko-białoruskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia” : we współpr. z Fundacją im. Friedricha Eberta, 2003. ‑ (Biblioteka „Borussi“ ; 26). ‑ S. 227.

Eroica : [wiersz] // Borussia. ‑ [Nr] 39 (2006), s. 103.

Z cyklu „Białe requiem”.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 324.

Gabryś Wytomito, człowieczek jeden : [proza] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 180‑182.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (II)”.

Gieniusz Walik : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 116‑117.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (O ludziach ze strefy przygranicznej)”.

Gilosz na milczeniu : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 22.

Grudzień : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 18.

Horyzont : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 26.

...I gdyby nagle... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 22‑23.

I wszyscy święci... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 6 (1993), s. 113.

Toż: Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 11.

Jak chleb : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. ‑ 1986, nr 16, s. 5.

Z cyklu „Ulotny miąższ”.

Jak daleko : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 11‑12.

Jak z grubego jedwabiu lepiona... : [wiersz] // W: Tematy polsko-białoruskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia” : we współpr. z Fundacją im. Friedricha Eberta, 2003. ‑ (Biblioteka „Borussi“ ; 26). ‑ S. 225.

Jedenaście : [wiersz] // Borussia. ‑ [Nr] 39 (2006), s. 102.

Z cyklu „Białe requiem”.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 322‑323.

Jestem... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 10‑11.

Jesteś we mnie, Panie : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 6 (1993), s. 114.

Toż: Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 31.

Już się tak nie pochylasz : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. ‑ 1986, nr 244, s. 4.

Kwiat? : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 25.

Kwiat w styczniu : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 19.

Lasek: [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 6 (1993), s. 112.

List do Pani Wisławy Szymborskiej : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 13.

List do Rayú : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 330.

Z cyklu „Białe requiem”.

Marie : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 336.

Z cyklu „Białe requiem”.

Marie Laurencin - kontemplowana przez płótno : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 33/34 (2004), s. 7.

Matko, matko : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 24.

Medytacja (medytacyjka) : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 6 (1993), s. 111‑112.

Metanoia wg P. Evdokimowa : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 6 (1993), s. 111.

Miażdżący uścisk Andrzeja Ćwiertni : [proza] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 171‑174.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (II)”.

Mieszkanie Petelków : [proza] // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 217‑219.

Z cyklu „Nowe opowiadania naiwne”.

Toż: Krajobrazy. ‑ 1998, nr 6, s. 8.

Mieszkasz w ruinach teraz... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 30.

Moja głowo, głowo : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 6 (1993), s. 112‑113.

Moja kartka, moje białoruskie pole : [wiersz] // W: Tematy polsko-białoruskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia” : we współpr. z Fundacją im. Friedricha Eberta, 2003. ‑ (Biblioteka „Borussi“ ; 26). ‑ S. 229.

Mors certa, hora incerta : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1986, nr 21, s. 3.

Na brzegu : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 26.

Na przygranicznym bugrze : [wiersz] // Hejnał Mariacki. ‑ 1989, nr 1, s. 23.

Nasz : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 333.

Z cyklu „Białe requiem”.

Nie ma tu... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 29.

Nie ma twoich... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 22.

Niebieskie nagiety : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 327.

Z cyklu „Białe requiem”.

Niedzielny wierszyk : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1988, nr 3, s. 7.

Nieświadomość różnicy : [wiersz] // Gazeta Wyborcza. ‑ 2006, nr 64, dod. Olsztyn, s. 1.

Nieudana rozmowa z Tamarą Literaturą : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 22 (2000), s. 174‑175.

Nostalgia : [proza] // Twórczość. ‑ 1998, nr 5, s. 51‑52.

Notatki niedzielne // Pracownia. ‑ Nr 22 (2000), s. 54‑70.

O dużej Ańce, która dużo płakała, ponieważ utraciła wiarę w Jezusa : [proza] // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 199‑203.

Z cyklu „Nowe opowiadania naiwne”.

O Jachimie i jego matce Paulince : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 129‑132.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (O ludziach ze strefy przygranicznej)”.

O krwi : [wiersz] // Hejnał Mariacki. ‑ 1989, nr 1, s. 23.

O ojcu i matce : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. ‑ 1987, nr 195, s. 4-5.

Obok : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 332.

Z cyklu „Białe requiem”.

Obraz z krukiem-ku pani potężnej : [wiersz] // W: Tematy polsko-białoruskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia” : we współpr. z Fundacją im. Friedricha Eberta, 2003. ‑ (Biblioteka „Borussi“ ; 26). ‑ S. 223‑224.

Obraz z liściem-IV.88.EmGieEm-papierowy : [wiersz] // W: Tematy polsko-białoruskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia” : we współpr. z Fundacją im. Friedricha Eberta, 2003. ‑ (Biblioteka „Borussi“ ; 26). ‑ S. 226.

Och, jakie zmęczenie! : [proza] // Pracownia. ‑ Nr 12 (1993), s. 28‑30.

Oddycha dziś we mnie... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 6 (1993), s. 111.

Opowiadanie dedykowane Panu Bogu : [proza] // Pracownia. ‑ Nr 12 (1993), s. 30‑33.

Opowiadanie o szczęściu : [proza] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 171.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (II)”.

Opowiem o zniczu : [proza] // Borussia. ‑ Nr 13 (1996), s. 92‑102.

Toż W: Borussia - ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ S. 238‑244.

Opuszczone podwórko : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 28.

Ostatnie słowa : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. ‑ 1986, nr 16, s. 5.

Z cyklu „Ulotny miąższ”.

Otóż i kształt ojczyzny : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 14.

Pac - szkic drugi : [proza] // Pracownia. ‑ Nr 12 (1993), s. 28.

Z cyklu „Z trzech szkiców”.

Pan rzekł zieleni - stań się! : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 6 (1993), s. 113.

Pasaż (Jadą - jadą osobowym) : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1988, nr 3, s. 7.

Patrz, Panie... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 30.

Pewnego razu pewna kobieta : [proza] // Sycyna. ‑ 1995, nr 6, s. 8‑9.

Piekielny gwóźdź Czarnego Przewodniczącego : [proza] // Sycyna. ‑ 1996, nr 14, s. 8‑9.

Pierwszy gilosz na śnie : [wiersz] // Hejnał Mariacki. ‑ 1989, nr 1, s. 23.

Poeta : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 115‑116.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (O ludziach ze strefy przygranicznej)”.

Południe... : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 342.

Z cyklu „Białe requiem”.

Popadłem w herezję : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 20.

Powiem wam, że znudziło mi się i obrzydło być człowiekiem : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 16 (1998), s. 42‑58.

Powrót Józefa : [proza] // Pracownia. ‑ Nr 12 (1993), s. 25.

Problem Dominika : [proza] // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 197‑198.

Z cyklu „Nowe opowiadania naiwne”.

Prochy : [wiersz] // Borussia. ‑ [Nr] 39 (2006), s. 104‑105.

Z cyklu „Białe requiem”.

Prośba : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 328.

Z cyklu „Białe requiem”.

Próba cyfrowego ujęcia : [proza] // Pracownia. ‑ Nr 12 (1993), s. 25‑27.

Pytania do samobójczyni : [wiersz] // Borussia. ‑ [Nr] 39 (2006), s. 106‑107.

Z cyklu „Białe requiem”.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 337.

Ranek i wieczór : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 112‑113.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (O ludziach ze strefy przygranicznej)”.

Ranek jest bardzo lekki : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 25.

Rozmowa z Filipem - szkic pierwszy : [proza] // Pracownia. ‑ Nr 12 (1993), s. 27.

Z cyklu „Z trzech szkiców”.

Rozpoznawanie : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 331.

Z cyklu „Białe requiem”.

Ruch // W: Tematy polsko-białoruskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia” : we współpr. z Fundacją im. Friedricha Eberta, 2003. ‑ (Biblioteka „Borussi“ ; 26). ‑ S. 228.

Rytm // Sycyna. ‑ 1997, nr 16, s. 8‑9.

Rzeka, która obróci się wstecz : [proza] // Twórczość. ‑ 1998, nr 5, s. 50‑51.

Sąsiedzi : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 113‑114.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (O ludziach ze strefy przygranicznej)”.

Schizofreniczny chrząszcz : [wiersz] // Borussia. ‑ [Nr] 39 (2006), s. 105‑106.

Z cyklu „Białe requiem”.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 334‑335.

Sny : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 114‑115.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (O ludziach ze strefy przygranicznej)”.

Sny Warfałamieja : [proza] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 175‑176.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (II)”.

Stara kość : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 29.

Starzy ludzie... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 24.

Strach : [proza] // Borussia. ‑ Nr 30 (2003), s. 55‑76.

Stuprocentowe słońce dla Anny : [proza] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 177‑178.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (II)”.

Szarówka : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 21.

Szczęśliwe chwile : [proza] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 182‑184.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (II)”.

Szczęśliwym człowieka czyni... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 15.

Szkic niemoralny o psie, śmierci, Levinasie i Europie : [proza] // Borussia. ‑ Nr 10 (1995), s. 122‑139.

Szkice dla zielonego wróbla : [proza] // Borussia. ‑ Nr 32 (2004), s. 96‑105.

Szkice małe i miniaturowe : szkic pierwszy : [proza] // Undergrunt. ‑ Nr 8 (2002), s. 64‑67.

Sztuka ziemi : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 339.

Z cyklu „Białe requiem”.

Ślub pod koronami : [wiersz] // Przegląd Koniński. ‑ 1989, nr 7, s. 7.

Śmiech : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 326.

Z cyklu „Białe requiem”.

Śmieszny przód pociągu : [wiersz] // Pracownia. ‑ Nr 13 (1994/1995), s. 51‑52.

Śnieg : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1988, nr 3, s. 7.

Toż: Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 19.

Ta opowieść jest po prostu za szybka - któż ją wytrzyma : [fragmenty] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 54‑83.

To było wtedy : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 15‑16.

Tuż przed wyjazdem... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 26.

Ty mów, królowo = You speak, my Queen // W: Nowe pokolenia pamięci : Olsztyn-Stutthof, kwiecień-maj 2006 / tł. Piotr Siwecki ; Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie ; patronat Prezydenta Miasta Olsztyna. ‑ Olsztyn : Mazury, 2006. ‑ Tekst równol. pol., ang. ‑ S. [3].

Ubogi wiersz // Warmia i Mazury. ‑ 1986, nr 21, s. 3.

Umarł Adrian Mikuszko : [proza] // Pracownia. ‑ Nr 13 (1994/1995), s. 52‑54.

Umrę!... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 21.

Upadek komunizmu za mostem na Świsłoczy : [proza] // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 193‑197.

Z cyklu „Nowe opowiadania naiwne”.

Uwolniony zza krat : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 24.

W razie wojny : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 17‑18.

Według wiatru polnego : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. ‑ 1986, nr 16, s. 5.

Z cyklu „Ulotny miąższ”.

Widelec topoli... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 11.

Widzę nad lasem... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 23.

Wierszyk rymowany drugi : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. ‑ 1992, nr 31, s. 13.

Wieżowiec, w którym mieszkam... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 13‑14.

Toż W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski ; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. ‑ Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. ‑ ISBN 83-917269-3-2. ‑ S. 90.

Wikcia - Pipcia : [opowiadanie] // Pracownia. ‑ 2001, nr 1, s. 39‑47.

Wojcik, pij herbatę : [proza] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 184.

Z cyklu „Opowiadania naiwne (II)”.

Wojna z karaluchami : [proza] // Twórczość. ‑ 1998, nr 5, s. 52‑54.

Wszystkie małe koty piją rum : [eN jak notatnik] : [proza] // Borussia. ‑ Nr 26 (2001/2002), s. 119‑133.

Zamykam oczy... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 29‑30.

Ziemia - składa się z... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 19.

Ziemia - zdrowie... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 22.

Złota chwilka : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1986, nr 21, s. 3.

Złota twarz : [wiersz] // Borussia. ‑ [Nr] 39 (2006), s. 104.

Z cyklu „Białe requiem”.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 329.

Znowu siedzę przed oknem... : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 12.

Toż W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski ; [słowo wstępne Roman Ławrynowicz]. ‑ Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. ‑ S. 50.

Życiorys niepiśmienny // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 150‑156.

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zwartych

Antyakceptacja // Czasopis. ‑ 2002, nr 7/8, s. 54‑58.

Białoruskie królowe // Czasopis. ‑ 2001, nr 11, s. 36‑38.

Chodźmy, generale! : polemiki o literaturze Warmii i Mazur ciąg dalszy. ‑ (Chodźmy, generale. Cz. 1.) // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 5, s. 34‑35.

Chwila zabawy // Czasopis. ‑ 2002, nr 3, s. 17‑19.

Cudna górska polskość // Borussia. ‑ Nr 44/45 (2008), s. 97‑110.

Długi zjazd rodzinny // Czasopis. ‑ 2009, nr 10, s. 19‑24.

Dzień kobiet // Czasopis. ‑ 2009, nr 3, s. 5‑6.

Falliczne marchewki : [esej] // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 3, s. 28‑29.

Francjo, byłaś piękna // Czasopis. ‑ 2008, nr 1, s. 28‑31.

Głosy z bliska i z daleka // Czasopis. ‑ 2009, nr 2, s. 5‑6.

Gorzkie krople // Czasopis. ‑ 2006, nr 4, s. 6‑7 ; nr 5, s. 5‑7 ; nr 6, s. 6‑8 ; nr 7/8, s. 5‑6.

Haljó, haljó, haljó // Czasopis. ‑ 2004, nr 5, s. 5‑6.

Hasta maniana : zjazd rodzinny w Narejkach // Czasopis. ‑ 2009, nr 1, s. 20‑23.

Irlandczyk boleśnie białoruski // Czasopis. ‑ 2009, nr 6, s. 7‑8.

Ja, my, mniejszość, jedyność? // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 188‑193.

„Jaki sexappeal mają starzy poeci...” : o Janie Czykwinie, poezji, studencie i popiele // Borussia. ‑ Nr 6 (1993), s. 154‑157.

Kazania Białorusinki // Czasopis. ‑ 2004, nr 9, s 4‑5 ; nr 10, s. 4‑6 ; nr 11, s. 4‑5 ; nr 12, s. 6‑8 ; 2005, nr 1, s. 5‑7 ; nr 3, s. 4‑6

Kim był mój ojciec i co mi przekazał w spadku? : [o Dymitrze Bołdaku]. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2003, nr 27, s. 11.

Krzyż, kryż, swarzyca, Hakenkreuz // Czasopis. ‑ 2008, nr 6, s. 6‑7.

Ku życiu prawdziwemu // Czasopis. ‑ 2009, nr 12, s. 4‑5.

Kuju, kuju nożku // Czasopis. ‑ 2008, nr 2, s. 5‑7.

Lasy poezji olsztyńskiej : polemiki o literaturze Warmii i Mazur ciąg dalszy. ‑ (Chodźmy, generale. Cz. 2.) // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 6, s. 30‑31.

List czterokrotnie odrzucony przez adresatów // Czasopis. ‑ 2001, nr 12, s. 21‑23.

Miejsce przemawia słowami poetów : mój osobisty spacer przez kamień przejrzany // Borussia. ‑ 1995, nr 11, s. 169‑192.

Nt. regionalizmu w poezji Warmii i Mazur.

Moja krajkolica // Czasopis. ‑ 2009, nr 9, s. 5‑6.

Moją tożsamością jest okrak // Portret. ‑ 2004, nr 2, s. 16‑25.

Mowa wygłoszona na Olsztyńskich Regionalnych Spotkaniach z Książką (30.05.2004 r.) w związku z promocją książki „Szkice dla zielonego wróbla”.

Moje zrozpaczone racje // Pracownia. ‑ 2003, nr 3/4, s. 120‑133.

Pisarka o sobie i swojej twórczości.

My - naród białoruski // Czasopis. ‑ 2004, nr 4, s. 4‑6.

My - niepodrabialni // Czasopis. ‑ 2008, nr 4, s. 8‑9.

My tu jeszcze wrócimy // Czasopis. ‑ 2007, nr 1, s. 5‑7 ; nr 2, s. 6‑7 ; nr 3, s. 4‑5 ; nr 4, s. 5‑7 ; nr 5, s. 4‑6 ; nr 6, s. 5‑7 ; nr 7/8, s. 6‑8 ; nr 11, s. 8‑9.

Na marginesie lustracji // Czasopis. ‑ 2007, nr 7, s. 61‑63.

Na Prowady // Czasopis. ‑ 2008, nr 5, s. 6‑7.

Nawiedzona wariatka // Pracownia. ‑ Nr 17/18 (1996), s. 103‑105.

Sytuacja społeczna kobiet.

O białoruszczyznę chodzi // Czasopis. ‑ 2009, nr 7/8, s. 8‑9.

O przemijaniu // Czasopis. ‑ 2009, nr 10, s. 5‑7 ; nr 11, s. 5‑6.

O rodowodzie // Czasopis. ‑ 2009, nr 4, s. 4‑6 ; nr 5, s. 7‑8.

O wolności śmierci // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 12‑19.

Powroty // Czasopis. ‑ 2004, nr 6, s. 4‑6 ; nr 7/8, s. 6‑7.

Prozaicy wierni i niewierni : polemiki o literaturze Warmii i Mazur ciąg dalszy. ‑ (Chodźmy, generale. Cz. 3.). ‑ Il. // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 7, s. 40‑42.

Psychoreza - co to takiego? // Pracownia. ‑ Nr 17/18 (1996), s. 101‑102.

Rąbmy swoje, generale! : polemiki o literaturze Warmii i Mazur ciąg dalszy. ‑ (Chodźmy, generale. Cz. 4.). ‑ Il. // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 8/9, s. 74‑75.

Robercie! // Undergrunt. ‑ 2003, nr 2/3, s. 46‑55.

Dot. książki „Ach, moje drogie życie” oraz recepcji twórczości autorki.

Słowo szare : [felieton] // Undergrunt. ‑ 2003, nr 2/3, s. 92‑95.

Sokrat Janowicz : białe panisko // Pracownia. ‑ 2001, nr 1, s. 83‑89.

Toż: Czasopis. ‑ 2001, nr 9, s. 35-38.

Spotkanie z Niemcem // Czasopis. ‑ 2001, nr 10, s. 19‑22.

Stereotypom mówimy NIE! // Czasopis. ‑ 2008, nr 7/8, s. 7‑8.

Sygnały z nieświata // Czasopis. ‑ 2005, nr 5, s. 4‑5 ; nr 6, s. 6‑7 ; nr 7/8, s. 8‑9 ; nr 9, s. 5‑6 ; nr 10, s. 5‑7 ; nr 11, s. 5‑6 ; nr 12, s. 6‑7 ; 2006, nr 1, s. 6‑8.

Te słowa nie wrócą // Czasopis. ‑ 2008, nr 3, s. 5‑6 ; nr 10, s. 4‑5 ; nr 11, s. 5‑6.

Transgresje // Portret. ‑ 1999, nr 8/9, s. 45‑51.

Tutejszy, czyli nikt // Czasopis. ‑ 2004, nr 1, s. 4‑5 ; nr 2, s. 5‑6.

Widziane z O // Czasopis. ‑ 2004, nr 3, s. 4‑5.

Wojna, jako - „żeński poemat w pierwszej osobie”, czyli rzecz o kobiełce // Pogranicza. ‑ 2005, nr 2, s. 8‑22.

Wypad w polską Polskę // Czasopis. ‑ 2009, nr 7/8, s. 8‑9.

Ze źródła // Czasopis. ‑ 2008, nr 9, s. 4‑5.

Życie to krótki taniec // Czasopis. ‑ 2003, nr 5, s. 36‑38.

Przeprowadzone rozmowy

Co dobrego było w peerelu? // VariArt. ‑ 2008, nr 1, s. 27.

Na pytanie odpowiedzieli m.in.: Tadeusz Szyłłejko, Iwona Łazicka-Pawlak, Antoni Janowski, Marek Barański, Jan Pruski, Andrzej Gawryluk.

Co dobrego było w peerelu? / rys. Mariusz Gutkowski. ‑ Il. // VariArt. ‑ 2009, nr 1, s. 29.

Na pytanie odpowiedzieli m.in.: Krzysztof Skłodowski, Joanna Muśko, Jola Dąbrowska.

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Twórczość i sylwetka poetki

Brach-Czaina, Jolanta: Gender w twórczości Olgi Tokarczuk i Tamary Bołdak-Janowskiej / Jolanta Brach-Czaina // Pogranicza. ‑ 2005, nr 2, s. 23‑35.

Brakoniecki, Kazimierz: Prowincja człowieka : obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej / Kazimierz Brakoniecki. ‑ Olszyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ S. 114‑115 : [T. Bołdak-Janowska, passim].

bw: Lekcja uwagi życia / bw // Gazeta. Olsztyńska. ‑ 2006, nr 65, s. 3.

Spotkanie poetyckie zorg. przez Kazimierza Brakonieckiego w Centrum Polsko-Francuskim Cotes d’Armor w Olsztynie, z udziałem m.in. Tamary Bołdak-Janowskiej.

Chojnowski, Zbigniew: Inność jako siła, czyli Tamara Bołdak-Janowska / Zbigniew Chojnowski // W: Zmartwychwstały kraj mowy / Zbigniew Chojnowski. ‑ Olsztyn : Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. ‑ S. 45‑49.

Darska, Bernadetta: Kobieta jako sprzeczność / Bernadetta Darska // W: Ucieczki i powroty : obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej / Bernadetta Darska. ‑ Olsztyn : „Portret”, 2006. ‑ ISBN 83-60477-01-9. ‑ S. 213‑238.

Darska, Bernadetta: Przeszłość i teraźniejszość, czyli cienie obcości / Bernadetta Darska // W: Ucieczki i powroty : obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej / Bernadetta Darska. ‑ Olsztyn : „Portret”, 2006. ‑ ISBN 83-60477-01-9. ‑ S. 239‑267.

Dunin-Wąsowicz, Paweł: Pokój z widokiem na Parnas / Paweł Dunin-Wąsowicz // Lampa. ‑ 2005, nr 9, s. 66.

Nt. twórczości poetki.

Fryta, Karol: Wygadujemy się, wybijamy z rytmu, porządkujemy świat : krótka opowieść o olsztyńskich pisarzach, czyli swego nie znacie / Karol Fryta // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2007, nr 10, s. 10‑11.

M.in. o Tamarze Bołdak-Janowskiej.

Kowalczyk, Marta: Moje drogie życie : spotkanie z Tamarą Bołdak-Janowską / Marta Kowalczyk. ‑ Il. // Tygodnik Warmiński. ‑ 2002, nr 22, s. 14.

Łuba, Arkadiusz: Der übernationale Dialog der Künste : Rainer Strobelt und Tamara Bołdak-Janowska / Arkadiusz Łuba // Mitteilungsblatt. ‑ 2006, nr 6, s. 17.

Maliszewski, Karol: Notatki o odmienności / Karol Maliszewski. ‑ (Pamięć kultury - kultura pamięci) // Odra. ‑ 2006, nr 3, s. 54‑55.

Twórczość poetki.

Mazgal, Ewa: Bijące serce : Tamara Bołdak-Janowska / Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1998, nr 250, s. 9.

Mazgal, Ewa: Rodzinne drzewo rośnie / Ewa Mazgal. ‑ (Olsztynianie znani i nieznani) // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 207, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1076, s. 7.

Tamara Bołdak-Janowska, zjazdy rodziny Bołdaków w Narejkach (woj. podlaskie).

Mazgal, Ewa: Żałujcie dezerterów / Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1994, nr 195, s. 5.

Życie i twórczość autorki.

Mierzyńska, Elżbieta: Niedzisiejsza wrażliwość : Tamara i Antoni Janowscy / Elżbieta Mierzyńska. ‑ Il. // Dziennik Pojezierza. ‑ 1992, nr 31, s. 13.

Wernisaż w galerii PBW „Bakałarz” (prace plastyczne i wiersze).

mzg: Andrzej Stasiuk w spódnicy / mzg. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1998, nr 222, dod. Magazyn, s. 7.

Dot. m.in. Tamary Bołdak-Janowskiej.

Pietrzak, Adam: Piorunem w powieść : co ma wspólnego literatura z docieplaniem budynków? / Adam Pietrzak. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2004, nr 213, s. 5.

Utrata fragmentów powieści Tamary Bołdak-Janowskiej z powodu uszkodzenia komputera na skutek wyładowań atmosferycznych.

Piotrowska, Joanna: Za pewnym progiem pisarz mówi o wojnie w Iraku : Zimowa Ofensywa Słowa - literaci o literaturze / Joanna Piotrowska // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2007, nr 18, s. 11.

Relacja z dyskusji olsztyńskich „Literatura czy supermarket?” z udziałem m.in. Tamary Bołdak-Janowskiej, zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie w ramach cyklu Zimowa Ofensywa Słowa.

Rojek, Józef Jacek: Tamara Bołdak-Janowska // W: Literaci & literatura Warmii i Mazur : przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek. ‑ Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie, 2008. ‑ S. 195-196.

Sieradzka, Beata: Moje pochodzenie drażni : ludzie kultury : łamanie stereotypów / Beata Sieradzka. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2001, nr 16, s. 18.

Siwecki, Piotr: Ach, ironio, słodka, ach ironio : o rytmie według Tamary Bołdak-Janowskiej / Piotr Siwecki // Pracownia. ‑ 2002, nr 1, s. 66‑76.

Siwecki, Piotr: My sweet life, my sweet literature : (Tamara Bołdak-Janowska and her world) / Piotr Siwecki // Annus Albaruthenicus. ‑ T. 4 (2003), s. 233-238.

Strobelt, Rainer: „Über die kleine Brücke” zu Tamara Bołdak-Janowska, der Dichterin / Rainer Strobelt // Annus Albaruthenicus. ‑ T. 2 (2001).

Szyłłejko, Tadeusz: Idą burze? / Tadeusz Szyłłejko. ‑ (Loża Szyłłejki) // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 127, s. 12.

M.in. o twórczości poetki.

Tamara Bołdak-Janowska : kto jest kim. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2001, nr 117, s. 3.

Załęska, Joanna: „Poesunki” Tamary Bołdak-Janowskiej / Joanna Załęska // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1988, nr 24, s. 6.

Wystawa prac w Galerii MiMDK w Olsztynie.

Nagrody i wyróżnienia

Bołdak-Janowska nominowana do Cogito // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2008, nr 142, s. 10.

Nagroda Mediów Publicznych Cogito.

[Konkurs Literacki Młodych] // Kurier Podlaski. ‑ 1986, nr 233, s. 7.

Konkurs Białostockiego Ośrodka KKMP. Laureatka w dziedzinie poezji T. Bołdak-Janowska.

[Konkurs Literacki w ramach Białostockiej Wiosny Literackiej] // Gazeta Współczesna. ‑ 1985, nr 149, s. 6.

Nagrodzono m.in. T. Bołdak-Janowską.

MLB: Książka Bołdak-Janowskiej nominowana do Angelusa / MLB // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 100, s. 4.

Książka „Tfu! z ludźmi!” - nominacja do Literackiej Nagrody Europy Środkowej.

Złota dziesiątka „Gazety Olsztyńskiej”. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1999, nr 60, s. 3.

Laureaci „Złotej Dziesiątki ’98” - osobowości regionu, m.in. Tamara Bołdak-Janowska.

Złotkowska, Anna: Daję ci słowo... / Anna Złotkowska // Dziennik Pojezierza. ‑ 1985, nr 211, s. 4.

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o laur „Liścia Akantu” oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o laur „Mazurskiego Konika”.

Złotkowska, Anna: Poetyckie laury / Anna Złotkowska // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1985, nr 209, s. 8.

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o laur „Liścia Akantu” oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o laur „Mazurskiego Konika”.

Rozmowy, wywiady z autorką

Bóg jest postulatem myślenia / rozm. Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1998, nr 2/3, s. 8.

Wypowiedź nt. religii.

Co dobrego było w peerelu / rozm. Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 231, s. 14.

Rozmowa nt. książki autorki o tym samym tytule.

Co tam dzisiaj u pani/pana słychać? : znani olsztyńscy pisarze opowiadają nie tylko o swoich ostatnich sukcesach, ale też najbliższych planach / rozm. Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 102, s. 7.

M.in. Tamara Bołdak-Janowska.

Czytaj książki latem : pomiędzy spożywaniem strasznych potraw / not. Magdalena Bartnik. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2004, nr 180, s. 11.

Wypowiedź nt. wakacyjnych lektur i własnej pracy literackiej.

Dziewczyna patrzy na świat / rozm. Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. ‑ 2006, nr 9, dod. Olsztyn, s. 2.

Rozmowa poświęcona fotografiom autorstwa Marceliny Janowskiej, w kontekście mającej się odbyć wystawy.

Ja nie mogę zobojętniej : rozmowa z pisarką i felietonistką / rozm. Piotr Sawicki // Czasopis. ‑ 2007, nr 10, s. 26‑28.

Kobieta z ikoną : malowanie słowa... / rozm. przepr. Beata Brokowska // Dziennik Północy. ‑ 1991, nr 13, s. 1, 2.

Wystawa ikon w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie.

Kod Leonarda odkodowany : mijający rok w kulturze / notował Karol Fryta // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 302, s. 11.

Wypowiedzi przedstawicieli olsztyńskiego życia kulturalnego nt. kulturalnych wydarzeń roku 2005 na Warmii i Mazurach oraz w kraju i na świecie. M. in. T. Bołdak-Janowskiej.

Łagodna feministka / rozm. przepr. Joanna Wilengowska. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1997, nr 81, s. 10.

Mam prawo do obrony siebie : w naszej wsi przepisywano Koran / rozm. Władysław Katarzyński. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2001, nr 263, dod. Sobota Reporterów, s. 5r.

Rozmowa nt. roli tolerancji w życiu autorki.

Męstwo - żeństwo : język kobiet / rozm. Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2002, nr 57, dod. Lektury, nr 2, s. II.

Moja własna wyspa / rozm. Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2002, nr 106, s. 12.

Niewłaściwe poglądy : rozmowa z Tamarą Bołdak-Janowską, pisarką / rozm. przepr. Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1999, nr 88, dod. Magazyn, s. 8.

Wypowiedzi nt. wojny w Jugosławii.

Obca - decydujące starcie // Portret. ‑ 2000, nr 10, s. 69‑74.

Poszukiwanie harmonii ze światem / rozm. Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 255, s. 10.

Pytanie o kongres / not. TAS // Gazeta Warmii i Mazur. ‑ 2000, nr 239, s. 4.

Wypow. m.in. Tamary Bołdak-Janowskiej.

W pierwszej osobie / rozm. Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 288, s. 20.

Rozm. nt. twórczości.

W stronę bytów subtelnych / Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska ; rozm. (wu-ka) // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1987, nr 188, s. 6.

Rozm. nt. twórczości plastycznej i literackiej.

Z Olsztyna do katakumb / rozm. Tadeusz Szyłłejko. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2002, nr 240, dod. Olsztyn, s. 4.

Rozmowa dot. organizowanej przez poetkę międzynarodowej grupy literackiej „68 plus”.

cofnij