Strona główna BWM
Nr 3/4 2005

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Najważniejsze działania i osiągnięcia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w latach 2000-2005 Dział Instrukcyjno Metodyczny

BIBWEB - podsumowanie kursu internetowego metodą e-learningową Renata Pietrulewicz, Adrianna Walendziak

Moje życie z … nie, nie z Marlonem Brando ale … z Bibwebem Łucja Ciesielska

Zdążyć z informacją Waldemar Tychek

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Początki humanistyki w Olsztynie – prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

Rodzina ludzka w Ostródzie – prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski

Pani dyrektor odeszła na zasłużoną emeryturę Maria Tuczyńska

Bóg jest uśmiechnięty Wojciech Karolonek

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne Łucja Ciesielska

POMOCE METODYCZNE

Prognozowanie scenariuszowe w sektorze usług bibliotecznych na przykładzie Metody Delfickiej – dr Maja Wojciechowska

Ochrona komputerów przed zagrożeniami z internetu Krzysztof Tkacz

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w II półroczu 2005 roku (wybór materiałów) Anna Wysocka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Charakterystyka księgozbioru zakupionego do WBP w Olsztynie w ramach dotacji Ministerstwa Kultury Anna Michalkiewicz

Wybór - polecanych - nabytków 2005 WBP w Olsztynie Anna Rau

Nowe książki o Warmii i Mazurach Katarzyna Manikało-Obidzińska

KALENDARIUM ROCZNIC
(lipiec - grudzień 2006 r.)
Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
(lipiec - grudzień 2005 r.)
Krystyna Hałun, Joanna Burska

Strona główna BWM