Renata Pietrulewicz, Adrianna Walendziak

 

BIBWEB - podsumowanie kursu internetowego metodą e-learningową

 

W połowie września 2004 r., Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI) zaproponowało Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie przystąpienie do pilotażowego projektu szkolenia e-learningowego. Projekt został nazwany "Ikonk@-edukacj@", jego celem było przeszkolenie w zakresie obsługi Internetu (za pomocą internetowego kursu Bibweb) bibliotekarzy z terenu województwa, a koordynatorem regionalnym została Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Głównym celem Bibweba jest rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej i spełnianie funkcji centrum kształcenia pracowników bibliotek publicznych, a jednocześnie oferowanie możliwości usystematyzowania wiedzy na temat wyszukiwania informacji w Internecie, którą kursanci zdobyli już wcześniej sami.

W związku z pełnioną funkcją WBP w Olsztynie została zobowiązana do:

Umowa pomiędzy WBP w Olsztynie a MNiI zakładała, iż ministerstwo pokrywa koszt udostępnienia treści kursu Bibweb dla każdej osoby, która poprawnie wypełni deklarację uczestnictwa, odeśle ją do Regionalnego Koordynatora i ukończy dwa spośród trzech udostępnionych modułów kursu w ciągu 6 miesięcy (I moduł - zagadnienia wstępne, II - zagadnienia z zakresu przeszukiwania zasobów sieciowych, katalogów stron www, serwisów specjalistycznych itp., III - zagadnienia z zakresu tworzenia oferty internetowej). Lista wystawionych przez BUW certyfikatów dla uczestników kursu miała być dla MNiI dokumentem stwierdzającym, czy dany uczestnik zakończył kurs. W przypadku, gdyby jakiś kursant nie ukończył w określonym terminie, czyli jeden moduł w ciągu 3 miesięcy, licząc od chwili otrzymania loginu i hasła upoważniającego do rozpoczęcia kursu) wybranego modułu, musiałby on pokryć koszt kursu (opłata za każdy nieukończony moduł - 50 zł na rzecz BUW). Dzisiaj - z perspektywy czasu - wiemy, iż w całym województwie nie było osoby, która musiałaby ponosić te koszty. Większość uczestników zdążyła wysłać test końcowy przed upływem 3 miesięcy, a te osoby, które z jakiś ważnych powodów (zdrowotnych, czy przypadków losowych) nie zdołały ukończyć jakiegoś modułu - w porę informowały koordynatora i można było - po uzgodnieniach z hotlinerami - przedłużać terminy ukończenia kursu.

Teraz kilka liczb:

Już na początku kursu (29 listopada 2004 r.) okazało się, że koordynator musi wiele spraw przypilnować i uporządkować. Najpierw pojawił się problem związany z kontami internetowymi - wiele osób nie posiadało swoich osobistych adresów mailowych, a był to przecież podstawowy warunek uczestnictwa w kursie. Takim kursantom pomagaliśmy zakładać konta i uczyliśmy obsługi poczty internetowej. Były też problemy związane z istniejącymi kontami - niektórzy zapominali hasła dostępu, inni nie mieli nawyku zaglądania do swoich skrzynek lub ich konta się dezaktualizowały. Wszystkie te kłopoty staraliśmy się rozwiązywać na bieżąco, w miarę naszych możliwości. Dużą pomocą była dla nas stworzona specjalnie na potrzeby kursu teleadresowa baza danych wszystkich uczestników kursu. Pomogła nam ona wyeliminować błędy w adresach mailowych, a jednocześnie umożliwiła bezpośredni i szybki kontakt z kursantami. Nie do przecenienia jest również współpraca z hotlinerami Bibweba: wszelkie zgłaszane problemy natury organizacyjnej były rozwiązywane natychmiast. Taki dobry kontakt był nam szczególnie niezbędny, kiedy kursant chciał zrezygnować lub zrezygnował z udziału w kursie (było tak w przypadku takich miejscowości, jak: Dobre Miasto, Morąg, Pasym, Pisz).W takich sytuacjach szybko dokonywaliśmy zamiany osób, aby nie zmarnowała się ani jedna szansa nauki w systemie Bibweb.

Trzeba jednak przyznać, iż większość kłopotów przypadła na czas modułu pierwszego Drugi moduł przebiegł znacznie sprawniej - niektóre grupy w ogóle nie zgłaszały żadnych problemów i odezwały się do nas dopiero po zakończeniu testu końcowego (tak było m.in. w przypadku Biblioteki Elbląskiej). Kursanci na ogół pamiętali o wyznaczonym czasie, sporadycznie zdarzały się przypadki, gdy jakaś osoba zapomniała o upływającym terminie i wtedy dzwoniliśmy i o tym przypominaliśmy.

W pilnowaniu terminów zakończenia kursów u poszczególnych osób bardzo pomocne były cotygodniowe raporty. My wysyłaliśmy pocztą mailową do obsługi kursu listę osób, które u nas zgłosiły zaliczenie testu końcowego, a obsługa kursu do nas - listę osób, których system Bibweba testy końcowe zarejestrował. W ten sposób można było porównać nasze dane i wyłapywać ewentualne błędy.

Trzeba także zaznaczyć, iż kurs Bibweb, mimo że prowadzony w Polsce od 2003 r., nigdy wcześniej nie miał wśród swoich uczestników tak dużych grup zorganizowanych, jak grupa bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego. Pani Anna Wołodko z BUW, przyznała, iż konieczność przyjęcia 290 osób naraz i przeprowadzenia dla nich 580 modułów kursu była dla zespołu Bibweba wyzwaniem i cenną lekcją. To właśnie dzięki grupie warmińsko-mazurskiej osoby zatrudnione w BUW przy obsłudze kursu, nabyły doświadczeń, które bardzo przydają się przy kolejnych grupach ikonkowych teraz przystępujących do kursu. Jednak najważniejszej rzeczy - zaangażowania bibliotekarzy w kurs nie potrafiła tak łatwo ocenić. W zasadzie istnieją tylko dwa źródła weryfikacji: test końcowy oraz ankieta. Na podstawie testu końcowego - przeprowadzonego on-line można stwierdzić, że wszyscy zakończyli kurs pozytywnie, a niemal wszyscy rozwiązali test w wersji A, bez konieczności sięgania do "koła ratunkowego" w postaci testu w wersji B. Na podstawie ankiety natomiast (wypełnionej na zakończenie nauki) zespół Bibweba otrzymywał ocenę kursu przez bibliotekarzy. Kursanci z województwa warmińsko-mazurskiego wystawili Bibwebowi ocenę dobrą: w module I 75% uczestników oceniła kurs jako "dobry" lub "bardzo dobry", w modułach II i III jest to odpowiednio 68% i 65%. Myślę, że jest to dowód, iż kurs spełnił swoje zadanie i trafił w oczekiwania odbiorców.

Uczestnictwo w takim przedsięwzięciu, jakim był pilotażowy projekt "Ikonk@-edukacj@" i udział w kursie Bibweb, było wyjątkowym doświadczeniem dla wszystkich 290 bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego. A ponieważ to, że tak duża grupa bibliotekarzy potrafiła się zmobilizować i ukończyć kurs obsługi Internetu - coraz bardziej niezbędnego w naszej pracy narzędzia - nie możemy pozwolić, aby zostało to niezauważone. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wysłał list gratulacyjny do wójtów i burmistrzów z gmin, których bibliotekarze uczestniczyli w kursie. W liście tym były podane informacje, jakie osoby brały udział w kursie i jakich umiejętności w związku z tym nabyły. Mamy nadzieję, że był to miły akcent podsumowujący nasz wspólny projekt.

 

cofnij