Anna Wysocka

 

Prasa o bibliotekach publicznych województwa
warmińsko-mazurskiego
w II półroczu 2005 r. (wybór materiałów)

 

(a) : Ekspresja i kontrast / (a). - Il. // Wiad. Uniw. - 2005, nr 11, s. 7. Wystawa malarstwa Renaty Zimnickiej-Prabuckiej w galerii Biblioteki Multimedalnej Planeta 11.

Adrearczyk, Wojciech : Mamy taki zamiar : część radnych chce połączenia placówek / Wojciech Andrearczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 151, s. 8.
  Nawiąz.: Nazwała go kłamcą : radny pozwał do sądu dyrektorkę / Wojciech Andrearczyk // Dz. Elbląski. - 2005, nr 179, s. 5.
  Połączenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy we Fromborku.

Agnieszka : Wszystko jest poezją / Agnieszka // Życie Kętrzyna. - 2005, nr 26, s. 11.
  Laureaci konkusu poetyckiego dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Andrearczyk, Wojciech : Będzie remont za unijną kasę? : powstanie Centrum Kultury i Edukacji / Wojciech Andrearczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 192, dod. IKAT - Gaz. Braniewska, nr 33, s. 14.
  Plany rozwoju ośrodka kultury i biblioteki we Fromborku po remoncie zajmowanego budynku.

Andrzejczuk, Grażyna : Stała warta / Grażyna Andrzejczuk ; rozm. Patrycja Wiśniewska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 198, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 604, s. 2.
  Rozmowa z pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, filii przy ul. Limanowskiego, nt. czytelnictwa w okresie wakacyjnym.

Aneks Nr 7 z dnia 25 października 2005 r. do porozumienia zawartego dnia 1 marca 2001 roku [...] w sprawie powierzenia Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2005, nr 178, poz. 1979, s. 10421-10422.

ASz : Remont w bibliotece / ASz. - Il. // Tydzień w Elblągu. - 2005, nr 22, s. 6.
  Przebudowa Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida.

AW : Wystawa o ucieczkach / AW. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 220, dod. Olsztyn, s. 1.
  Wystawa "Uciekinierzy z PRL" w galerii Starego Ratusza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Białous, Adam : Dziedzictwo narodowe zagrożone / Adam Białous // Nasz Dziennik. - 2005, nr 167, s. 3.
  Kłopoty ze zdobyciem funduszy na konserwację niszczejących starodruków z olsztyńskiego Hosianum.

Brzezińska, Magda : Planetarianie / Magda Brzezińska. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 204, dod. Olsztyn, s. 1.
  Pierwszy rok działalności Planety 11 - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Brzezińska, Magda : Portugalka z naszej Planety / Magda Brzezińska. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 49, dod. Olsztyn, s. 2.
  Candida Silva, wolontariuszka z Portugalii w Planecie 11 w Olsztynie. Projekt Ilony Sekścińskiej "Odkryjmy ją razem - Planeta 11".

Brzezińska, Magda : Siostra Planety 11 szuka nazwy / Magda Brzezińska. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 237, dod. Olsztyn, s. 2.
  Dot. biblioteki multimedialnej dla dzieci w Centrum Handlowym "Alfa" w Olsztynie.

CHA : Zakupy z baśnią : radni o nowej bibliotece multimedialnej / CHA // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 197, dod. Olsztyn, s. 1.
  Dot. zatwierdzenia projektu uruchomienia multimedialnej biblioteki dla dzieci w Centrum Handlowym "Alfa" w Olsztynie.

Czacharowska, Sylwia : On-line / Sylwia Czacharowska ; rozm. Agnieszka Magnuszewska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 249, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 653, s. 2.
  Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie.
  Dumkiewicz, Małgorzata : Biblioteka w nowej szacie / Małgorzata Dumkiewicz. - Il. // Silva Rerum. - 2005, nr 1, s. 23-24.
  Biblioteka uczelniana Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Fryta, Karol : Aż do nocy ! : urodziny biblioteki Planeta 11 / Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 203, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 609, s. 4.
  Pierwszy rok funkcjonowania olsztyńskiej biblioteki multimedialnej - Planeta 11.

Fryta, Karol : Głowa jak globus : biblioteka multimedialna dla dzieci ma już nazwę / Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 260, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 665, s. 5.

Fryta, Karol : Kliknij po wiedzę... europejską : nowy pomysł Miejskiej Biblioteki Publicznej / Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 244, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 648, s. 6.
  Pogotowie informacyjne z zakresu Unii Europejskiej, zorg. w MBP w Olsztynie.

Fryta, Karol : Mało, ale dobrze : projekt na aranżację biblioteki multimedialnej rozstrzygnięty / Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 235, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 639, s. 3.
  Dot. biblioteki multimedialnej dla dzieci w Centrum Handlowym "Alfa" w Olsztynie.

Gog : Książki w komforcie / gog. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 206, s. 3.
  Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej.

Grabarczyk, Jarosław : Elblążanin Henryk Nitschmann : w 100. rocznicę śmierci prekursora polsko-niemieckiego zbliżenia / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 268, s. 8.
  Biografia Henryka Nitschmanna (1826-1905), tłumacza, historyka literatury polskiej, kompozytora, muzykologa, bibliofila. Projekt Biblioteki Elbląskiej poświęcony H. Nitschmannowi (wystawa, sesja naukowa, monografia).

Grabarczyk, Jarosław : Legendy znad Bałtyku : pierwsza książka elbląskiego Wydawnictwa Wilk Stepowy / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 220, s. 5.
  Wydawnictwo Biblioteki Elbląskiej - Wydawnictwo Wilk Stepowy. Książka zawiera legendy autorstwa elbląskich licealistów.

Grabarczyk, Jarosław : Takie były początki : powojenny obraz miasta w świetle archiwaliów / Jarosław Grabarczyk // Dz. Elbląski. - 2005, nr 253, s. 4.
  Wystawa ph.: "Początki : Elbląg 1945-1947 w świetle dokumentacji Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku" zorg. w Bibliotece Elbląskiej.

jago : Cudeńka z papieru : zajęcia z papier-mache dla dzieci i dorosłych / jago. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 282, s. 12.
  Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży Pracowni Papieru Artystycznego Biblioteki Elbląskiej.

jago : Testament po polsku : w setną rocznicę śmierci Henryka Nitschmanna / jago. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 182, s. 6.
  Sylwetka elblążanina, tłumacza i historyka literatury polskiej, muzykologa. Wystawa rękopisów zorg. w Pracowni Badań Regionalnych Biblioteki Elbląskiej.

Krajewska, Karolina : Coraz więcej ludzi czyta : gmina nie żałuje na książki / Karolina Krajewska. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 273, s. 3.
  Biblioteka Publiczna Gminy Markusy.

Krajewska, Karolina : Rozwiewają wiejską nudę : przy pomocy biblioteki / Karolina Krajewska. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 246, s. 10.
  "Na wsi nie musi być nudno" - projekt Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo.

Kuc, Monika : Inaczej niż tradycyjnie : biblioteki dla młodych klientów / Monika Kuc // Rzeczpospolita. - 2005, nr 145, s. 13.
  Biblioteki multimedialne, m.in. Planeta 11 w Olsztynie.

(kuk) : Sztuka wśród książek / (kuk) // Gaz. Współcz. - 2005, nr 208, s. 5.
  Występy Teatru im. Stefana Jaracza z Olsztyna w bibliotece w Orzyszu.

Kurs, Tomasz : Syn niemieckich emigrantów odzyskał nasz starodruk / Tomasz Kurs. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 196, s. 1.
  Starodruk z 1797 r. - nabytek Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Kurzyk, Mariusz : Darmowe surfowanie / Mariusz Kurzyk // Gaz. Współcz. - 2005, nr 152, s. 3.
  Internet i stanowiska komputerowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piszu.

leon : Dni Papieskie w Olsztynie / leon. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 237, s. 5.
  Wystawa "Jan Paweł II w Olszynie 5-6 czerwca 1991" zorg. w Galerii Stary Ratusz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Madeja-Kulecka, Urszula : Las krzyży / Urszula Madeja-Kulecka ; rozm. Joanna Piotrowska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 254, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 659, s. 2. Rozmowa z komisarzem wystawy fotograficznej poświęconej Cmentarzowi Łyczakowskiemu we Lwowie, zorg. w Starym Ratuszu w Olsztynie.

MSB : Suknia, co waży 10 kilogramów : w Planecie 11 o flamenco / MSB. - Il. Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 223, dod. Olsztyn, s. 3.
  Spotkanie z Magdaleną Faszcza, tancerką flamenco w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

NIKI : Pomogą wyjść z szuflady : Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku chce promować lokalnych artystów-amatorów / NIKI. - Il. // Gaz. Współcz. - 2005, nr 213, s. 4. Działalność wystawiennicza MBP w Ełku.

Pietrzak, Adam : Gra warta świeczki : radni zdecydują o losie drugiej biblioteki multimedialnej / Adam Pietrzak. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 195, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 601, s. 1.
  Plany Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczące uruchomienia biblioteki multimedialnej dla dzieci w Centrum Handlowym "Alfa" w Olsztynie.

Piotrowska, Joanna : Rok Planety : huczne pierwsze urodziny biblioteki multimedialnej / Joanna Piotrowska, Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 205, s. 6.
  Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Piotrowska, Joanna : Ucho, ogon, łapa... : spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej / Joanna Piotrowska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 228, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 632, s. 4.
  Spotkanie poświęcone psom, zorganizowane w filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Polkowska, Anna : Na jesienną nudę : Miejska Biblioteka Publiczna znalazła lekarstwo / Anna Polkowska. - Il. // Gaz. Współcz. - 2005, nr 185, s. 7.
  Działalność kulturalna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

Polkowska, Anna : Więcej książek : najmłodszy zarejestrowany czytelnik ełckiej biblioteki ma 8 miesięcy / Anna Polkowska. - Il. // Gaz. Współcz. - 2005, nr 195, s. 7.
  Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku.

Skrzypczak, Michał : Jak znaleść dobrą pracę? / Michał Skrzypczak // Wiad. Uniw. - 2005, nr 11, s. 10.
  Cykl warsztatów doradztwa zawodowego i rozwijania umiejętności poszukiwania pracy "Spadochron" prowadzony w Planecie 11.

ss : Jak w epoce Reja / ss. - Il. // Dz. Elbląski. - 2005, nr 292, dod. IKAT. - Gaz. Braniewska, nr 50, s. 12.
  Biesiada literacka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie.

sza : Uciekinierzy z PRL / sza. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 221, s. 3.
  Wystawa "Uciekinierzy z PRL" w Galerii Stary Ratusz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Szafrańska, Aleksandra : II Letnie Ogrody Polityki : sukces "Polityki" i Biblioteki Elbląskiej / Aleksandra Szafrańska. - Il. // Tydzień w Elblągu. - 2005, nr 12, s. 22-23.

Szapiel, Anna : Chodzi o edukację : będzie biblioteka multimedialna dla dzieci w centrum "Alfa"? / Anna Szapiel. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 179, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 58, s. 3.
  Budowa Centrum Handlowego "Alfa" w Olsztynie. Działania prezydenta Jerzego Małkowskiego zmierzające do przekonania radnych o umieszczeniu w obiekcie biblioteki.

Szapiel, Anna : Ja, asteroida : w Planecie 11 ruszają warsztaty psychologiczne / Anna Szapiel. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 183, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 588, s. 5.
  Warsztaty z Martą Urban, psychologiem Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Szapiel, Anna : Powrót na orbitę : spotkania psychologiczne w Planecie 11 / Anna Szapiel. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 210, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 616, s. 5.
  Warsztaty z psychologiem Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Martą Urban.

Szapiel, Anna : Wolność za drutami : wystawa "Uciekinierzy z PRL" w Starym Ratuszu / Anna Szapiel. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 219, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 624, s. 1.
  Wystawa w Galerii Stary Ratusz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Szydłowski, Grzegorz : Bezcenny problem : minister odrzucił wniosek Biblioteki Hosianum / Grzegorz Szydłowski. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 234, dod. Olsztyn Dzień po Dniu,nr 638, s. 4.
  Problem finansowania renowacji starodruków.

Szydłowski, Grzegorz : Inkunabuły do naprawy : czy ministerstwo przekaże pieniądze na konserwację ksiąg? / Grzegorz Szydłowski. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 210, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 616, s. 3.
  Wniosek Biblioteki Hosianum złożony do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie renowacji ksiąg z XV wieku.

Szydłowski, Grzegorz : Księgi z kąpieli : zakończyła się renowacja bezcennych starodruków / Grzegorz Szydłowski. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 283, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 687, s. 1.
  Dot. renowacji ksiąg z Biblioteki Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.

Śliwiak, Rafał : Wyląduj na Planecie : multimedialna biblioteka dla młodzieży / Rafał Śliwiak. - Il. // Gaz. Olszt. - 2005, nr 206, dod. Gaz. Edukacyjna, s. 13a.

Uchwała Nr XXI/222/05 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2005 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2005, nr 171, poz. 1936, s. 9957-9958.

Wojciechowski, Marcin : Pokuta na kilkuset stronach : powrót starodruków / Marcin Wojciechowski. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 284, dod. Olsztyn, s. 3.
  Księgi z Biblioteki Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie poddane konserwacji.

Wojciechowski, Marcin : Wspomnienia z wizyty Papieża : wystawa fotografii / Marcin Wojciechowski // Gaz. Wyborcza. - 2005, nr 237, dod. Olsztyn, s. 4.
  Wystawa niepublikowanych zdjęć olsztyńskich fotografów w Galerii Stary Ratusz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

cofnij