Katarzyna Manikało-Obidzińska

 

Nowe książki o Warmii i Mazurach

    1.  Achremczyk, Stanisław: Iława : dzieje miasta / Stanisław Achremczyk. - Olsztyn : Edytor "Wers", 2005. - 191, [1] s. : il. (gł. kolor.), fot., mapy, pl., portr., rys. ; 22 cm. - Na s. przedtyt. podtyt.: 1305-2005. - Bibliogr. s. 191. - Indeks. - ISBN 83-921205-4-X

    2.  Achremczyk, Stanisław: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1999-2004 / [tekst: "Wstęp", "Olsztyn" Stanisław Achremczyk ; zdj. Andrzej Stachurski et al. ; red. Barbara Wojczulanis ; tł. Oscar Translations, Jolanta Idźkowska]. - Olsztyn : Biuro Informacji i Promocji UWM, cop. 2004. - 111 s. : fot. kolor. ; 30 cm. - Tekst również ang. - ISBN 83-914198-8-6.

    3.  Archaeologia et historia urbana / red. Roman Czaja [et al.]. - Elbląg : Muzeum, 2004. - 551, [2] s. : faks., fot., mapy, pl., portr., rys., wykr. ; 31 cm. - U dołu s. tyt.: Pamięci Tadeusza Nawrolskiego. - Bibliogr. przy art. - Tekst częśc. w jęz. niem. i ang. - Streszcz. art. pol. w jęz. niem. i ang., art. niem. i ang. w jęz. pol. - ISBN 83-919291-0-8
    Książka poświęcona Tadeuszowi Nawrolskiemu. Dot. historii Elbląga i okolic oraz prowadzonych na tych terenach badań archeologicznych.

    4.  Bachar, Jan: Plenery bezledzkie (1979-2001) : malarstwo, akwarela, gwasz, pastele, rysunek, grafika, rzeźba / Jan Bachar ; [zespół red. Jan Bachar et al.]. - Olsztyn : Edytor "Wers", 2002. - 254 s. : il. (gł. kolor.), faks., fot., portr. ; 29 cm. - ISBN 83-915773-1-7

    5.  Badania naukowe : przegląd osiągnięć. T. 2 / [red. nauk. Eugeniusz Biesiadka] ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn : Wydaw. UWM, cop. 2005. - 148 s. : fot. (gł. kolor.), rys., wykr. ; 30 cm. - ISBN 83-7299-396-3
    Ważniejsze osiągnięcia naukowe poszczególnych wydziałów UWM, stanowiące dorobek siedmiu lat istnienia uczelni.

    6.  Bączek, Ryszard: Żebrowisko : wybór wierszy / Ryszard Bączek. - Pisz : Centrum Druku Grażyna Maciuk, 2005. - 191, [1] s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-916814-7-5

    7.  Berlińska, Bogumiła: 60 lat Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie : przeszłość i współczesność 1945-2005 / Bogumiła Berlińska, Regina Karpińska. - Olsztyn : "Wers", 2005. - 143, [1] s. : faks., fot. (gł. kolor.), portr. ; 23 cm. - Tytuł okł.: 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. - ISBN 83-921205-6-6

    8.  Białkowski, Tomasz: Dłużyzny / Tomasz Białkowski. - Olsztyn : "Portret", 2005. - 109, [5] s.; 20 cm. - ISBN 83-917072-5-3
    Akcja powieści rozgrywa się w Olsztynie.

    9.  Bykowska-Salczyńska, Alicja: Śnieżnik : wiersze elektroniczne / Alicja Bykowska-Salczyńska. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2005. - 135 s. : il. ; 10 cm. - ISBN 917269-5-9

    10.  Ciczkowska-Giedziun, Małgorzata: Dzieci i młodzież w osiedlu miejskim : diagnoza i rozwiązania modelowe / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2002. - 118, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 101-103. - ISBN 83-89067-03-X
    Na podstawie badań przeprowadzonych na osiedlu Jaroty w Olsztynie.

    11.  Czacharowski, Antoni: Bürgertum und Rittertum im Spätmittelalter : Festgabe zu seinem siebzigsten Geburststag / Antoni Czacharowski. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 2001. - 186 s. ; 24 cm.
    Z treści: Die Opposition der rittertums im Kulmer Land zur Zeit der Tannenbergschlacht, s. 73-89. - Elbing im Ordensland Preussen, s. 117-128

    12.  Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania . T. 1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej ; Kraków : "Impuls", 2005. - 588 s. : rys., wykr. ; 25 cm. - Tekst częśc. ros. - Streszcz. ang., pol. przy pracach. Spis treści również. ang. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7308-416-9
    Materiały ogólnopolskiej konferencji zorg. w maju 2004 r. w Elblągu.

    13.  Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej. T. 1 / red. nauk. Bogusław Plago. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005. - 718 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-915683-7-7 (2 t.)
    Dot. woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

    14.  Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej. T. 2 / red. nauk. Bogusław Plago. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005. - 560 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. -Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-915683-7-7 (2 t.)

    15.  Dąbrowski, Jan: Miejsce na ziemi / Jan Dąbrowski. - Olsztyn : ODN - Oficyna Druków Niskonakładowych, 2005. - 263, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 83-9152-06-1-7
    Powieść autobiograficzna.

    16.  Dorna, Maciej: Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309 : studium prozopograficzne / Maciej Dorna. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2004. - 429, [1] s., [1] k. złoż. : mapa ; 25 cm. - (Poznańskie Studia Historyczne). - Bibliogr. s. 400-414. - Indeks. - Streszcz. w jęz. niem. - ISBN 83-7177-275-0

    17.  Forum przyjaznego sąsiedztwa : polsko-rosyjska współpraca transgraniczna : raport / [red. Ewa Romanowska, Beata Samojłowicz]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2004. - 77, [6] s. : mapy ; 30 cm. - Bibliogr. s. 71. - ISBN 83-89223-12-6
    Dot. współpracy woj. warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim.

    18.  Gawrońska, Helena: Rekultywacja Jeziora Długiego w Olsztynie / Helena Gawrońska, Konstanty Lossow, Jolanta Grochowska. - Olsztyn : "Edycja", 2005. - 52 s. : il., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. - Nazwa wydaw. w cop. - Bibliogr. s. 50-52. - ISBN 83-88545-51-5

    19.  Inwestycje i remonty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ; zdj. Janusz Pająk]. - Olsztyn : Biuro Informacji i Promocji Uczelni, 2003. - 59, [1] s. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-914198-7-8

    20.  Ius et lex : księga jubileuszowa prof. Andrzeja Kabata / [komitet red. Stanisław Pikulski et al. ; aut. Barbara Adamiak et al.]. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2004. - 448 s. ; 24 cm. - Nazwy aut. na s. 443-446. - Publ. Andrzeja Kabata s. 11-16. - ISBN 83-7299-366-1

    21.  Jankowiak, Stanisław: Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945-1970 / Stanisław Jankowiak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : IPN, 2005. - 555, [1] s. ; 21 cm. - (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 13). - Bibliogr. s. 530-549. - Indeks. - Streszcz. ang. - ISBN 83-89078-80-5
    Warmia i Mazury passim.

    22.  Jankowski, Grzegorz: Sanktuaria polskie : Jasna Góra, Niepokalanów, Kalwaria Zebrzdowska [!], Łagiewniki, Licheń, Góra św. Anny, Święta Lipka, Piekary Śląskie, Gietrzwałd, Tuchów / aut. Grzegorz Jankowski. - [Warszawa : Axel Springer Polska], 2005. - 128 s. : il. kolor., fot. ; 28 cm. - (Fakt Album ; nr 2). - ISBN 83-89371-61-8

    23.  Jezierski, Krzysztof Winicjusz: Alfabet fraszek / Krzysztof Winicjusz Jezierski. - Olsztyn : "Mal-Art-Graf", [2005]. - 104, [3] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-910881-1-1

    24. Jezierski, Krzysztof Winicjusz: Nie tylko w okolicach Olsztyna / Krzysztof Winicjusz Jezierski ; [oprac. graf. i il. Krzysztof Winicjusz Jezierski]. - Olsztyn : "Mal-Art-Graf" Jezierski, [2003]. - 234, [4] s. ; il., fot., mapa, rys. ; 31 cm. - ISBN 83-910881-4-6
    Z treści: Wiersze: Kiedy nad jeziorami ; Warmia ; Podróż życia na Mazurach ; Miasto wśród tysiąca jezior ; Ballada olsztyńska ; Wędrówka po Kortowie ; Dzień deszczowy na grunwaldzkim polu ; Legendarium warmińsko-mazurskie. - Przewodnik moich zachwyceń: W krainie moich zachwyceń (szkic) ; Konstanty Ildefons Gałczyński ; Wit Stwosz ; Wenus ; Niobe ; Małmazja ; Warmia ; Mazury ; Wyspa Wielkanocna ; Polsko-niemieckie pogranicze - czyli Warmia i Mazury do II wojny światowej ; Księżyc: Plejady ; Świętowit ; Arkona ; Kłobuk ; Sosny Taborskie ; Wiatrak ; Kapliczka ; Ballada olsztyńska, czyli rzecz o Olsztynie ; Zamek olsztyński ; Uroki olsztyńskiej Starówki ; Park miejski znad Łyny ; Ratusz olsztyński ; Jezioro Krzywe ; Łyna ; Grunwaldzkie pole ; Legendarium ; Tęcza ; Wiatry i wir ; Burza i pioruny ; Komety i meteory ; Zakątki tajemnicze ; Rezerwaty przyrody ; Głazy i głazowiska. - Legendy i baśnie olsztyńskie: Legenda o powstaniu Łyny ; O tym, jak powstały jeziora Krzywe, Długie i Kortowskie ; Opowieść o kamieniu z ludzkim sercem ; Srebrny promień Kopernika ; Baśń o koniku, krówce i pszczółce. - Ślady współczesności: British School - Olsztyńska Wieża Babel ; Bruksela w Olsztynie - V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy ; Eden w Nowej Kaletce ; Firma "Bujalski Spółka z o. o." - przykład sukcesu nie tylko dla Warmii i Mazur ; Imperium książki - Olsztyńskie Zakłady Graficzne ; Izba Celna w Olsztynie ; Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie a ochrona środowiska ; PKO Bank Polski w Polsce i w Olsztynie - skarby niekoniecznie w pończosze lub pod jabłonią ; Rzemieślnicza wytwórczość i przedsiębiorczość - Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Jegierski Olsztynie ; Tożsamość romantyczna i pozytywistyczna - rzecz o olsztyniakach z Cieszyna ; Wewnętrzny święty ogień (Firma "Drehabud" w Nidzicy) ; Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie ; Zachłysnąć się człowieczeństwem - rzecz o Rotary Club z Olsztyna.

    25.  Kaczorowski, Robert: Święta Lipka : studium o tradycji pielgrzymkowej i kulturze muzycznej / Robert Kaczorowski. - Gdańsk : [Robert Kaczorowski], 2002. - 220 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-918146-0-2

    26.  Kalendarz Olsztyna 2006 : a w nim kalendarium, kronika, opisy wydarzeń i losów ludzkich, także pełno innych wieści oraz informacji, a wszystko to ku pożytkowi, wiedzy, znajomości mieszkańców grodu nad Łyną w Roku 2006 / [pod red. Tomasza Śrutkowskiego]. - Olsztyn : Edytor "Wers", 2005. - 319, [1] s. : il., fot. (w tym kolor.) ; 25 cm. - ISBN 83-912205-9-0

    27.  Katedra Sztuk Pięknych : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / [red. Elżbieta Cieśniarska ; oprac. tekstów katalogu Izabella Janiszewska-Obarek, Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Piotr Odoj ; tł. Ola Poprawska, Agnieszka Kubińska]. - Olsztyn : UWM, 2004. - 118, [2] s. : il., fot., portr. ; 30 cm. - Tekst częśc. ang., niem. - ISBN 83-914003-2-8
    Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie.

    28.  Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów : raport / pod red. Zofii Krawczyńskiej-Butrym. - Olsztyn : Wydaw. UWM, 2004. - 118, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7299-294-0
    Wyniki badań przeprowadzonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

    29.  Kontakty językowe w Europie Środkowej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 23-24.06.2003: Kontakty językowe w Europie Środkowej w perspektywie dia- i synchronicznej = Sprachkontakte in Mitteleuropa aus dia- i [!] und synchronischer Sicht / red. tomu Andrzej Kątny ; Wszechnica Mazurska w Olecku. - Olecko : Wszechnica Mazurska, 2004. - 330 s., [1] k. tabl. złoż. : mapa, wykr. ; 24 cm. - (Studia Językoznawcze Wszechnicy Mazurskiej). -Bibliogr. przy ref. - Tekst częśc. niem. - Streszcz. ang., niem., pol., ros. - ISBN 83-86523-59-X
    Konferencja zorganizowana w ramach Letniej Szkoły Lingwistyki Stosowanej.

    30.  Krajewska, Barbara: Zagony ziemi / Barbara Krajewska. - Warszawa : Wydaw. Książkowe IBIS, 2002. - 86 s. : fot. ; 20 cm. - ISBN 83-86236-96-5
    Autorka wydała 5 tomików wierszy, należy do Stowarzyszenia Twórców w Lublinie, mieszka w Iwanach k. Janowca Kościelnego.

    31.  Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologii Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 31 maja i 1 czerwca 2004 r. / red. t. Krzysztof Hejwowski. - Olecko : Wszechnica Mazurska, 2005. - 360 s. : fot., rys. ; 24 cm. - (Studia Językoznawcze Wszechnicy Mazurskiej). - Bibliogr. przy ref. - Tekst częśc. ang. - Streszcz. ang., fr., niem., pol., ros., przy ref. - ISBN 83-86523-83-2
    Konferencja zorganizowana w ramach Letniej Szkoły Lingwistyki Stosowanej.

    32.  Kwidzyn : w niewoli brata mego... stan wojenny : wspomnienia, refleksje oceny / oprac. Bogusław Kazimierz Gołąb, Władysław Kałudziński. - Olsztyn : "Pro Patria" ; Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2005. - 390 s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 385. - ISBN 83-88348-47-7
    Zawiera : Katalog znaczków z obozu internowania w Kwidzynie w 1982 roku / oprac. Zbigniew Kowalewski.
    Dot. również procesów sądowych w Elblągu.

    33.  Łukaszewicz, Bohdan: Kalendarium uniwersyteckie 1999-2004 / Bohdan Łukaszewicz ; [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]. - Olsztyn : Biuro Informacji i Promocji Uniwerystetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 197, [2] s., [10] s. tabl. : fot. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 150-188. - Indeks. - ISBN 83-7299-349-1

    34.  Matulewicz, Tadeusz: Wileńskie rodowody / Tadeusz Matulewicz ; [red. Tomasz Śrutkowski ; zdjęcia Wacław Kapusto et al.]. - Olsztyn : Edytor "Wers", 2005. - 278, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : fot. (w tym kolor.), portr. ; 30 cm. - Indeks. - ISBN 83-921205-3-1
    Treść: Florian Piotrowski [1898-1973], pionier olsztyńskiego lecznictwa, s. 9-15. - Jan Janowicz [1893-1964], lekarz szlachetny s. 17-25. - Janusz Laddy [1935- ] i "jego dziecko", 27-33. - Jarosław Monkiewicz [1931-2000], szermierz, wychowawca, literat., s. 35-43. - Zbigniewa Jabłonowskiego [1934- ] opowieść rodzinna, s. 45-49. - Mieczysław Likszo [1921-1984] wśród drukarskiej braci, s. 51-55. - Ireny Kwinto [1914-?] świat bajkowy, s. 57-61. - Aliny Erdmanowej [1864-1959] codzienność, s. 63-67. - Andrzeja Starkiewicza [1943- ] droga nad Dadaj, s. 69-75. - Jerzego Sikorskiego [1935- ] życie publiczne, s. 77-83. - Mieczysław Pimpicki [1913- ], nestor olsztyńskich lekarzy, s. 85-91. - Romana Ławrynowicza [1937- ] więzi serdeczne z biblioteką, s. 93-99. - Jan Ilkiewicz [1916-1969], artysta malarz i pedagog, s. 101-105. - Mieczysława Romańczuka ślady pędzla i ołówka [1933- ], s. 107-111. - Alojzego Adama Zdaniukiewicza [1931- ] miłość do wileńskiej gwary, s. 113-117. - Czesława Hermana [1909-?] bogactwo życia, s. 119-125. - Apolonia Jasutowicz [1904-2001] - nasza Pani Pola, s. 127-133. - Edwarda Jurjewicza [1939-] rzeźbiarski talent., s. 135-139. - Janusz Malinowski [1916-1990], ojciec sportowych sukcesów, s. 141-149. - Wacława Kapusto [1925-] życie z obiektywem, s. 151-157. - Antoniego Drozdowskiego [1930- ] powroty do stron rodzinnych, s. 159-165. - Wacława Kosowicza [1939- ]życie muzyczne., s. 167-173. - Tadeusz Krzymowski [1927- ] człowiek z charakterem, s. 175-181. -Franciszka Mosalskiego [1943- ] droga przez step, s. 183-189. - Henryka Dawnisa [1929- ] pamięć o Wilnie, s. 191-195. - Ryszarda Czerwińskiego [1937- ] fascynacje., s. 197-203. - Tadeusz Brzeski [1941- ], artysta malarz, podróżnik, alpinista, s. 205-211. - Mieczysław Jackiewicz [1931- ], były konsul RP w Wilnie, s. 213-217. - Witoldy Czerniawskiej teatralna droga. s. 219-225. - Tadeusza Stefanowskiego [1931- ] powroty nad Wilię, s. 227-231. - Ryszard Soroko [1944- ], twórca Festiwalu Kultury Kresowej, s. 233-239. - Maria Anna Ankudowicz-Bieńkowska [1954- ], wileńska olsztynianka, s. 241-245. - Zbigniewa Adamowicza [1953- ] ziemie sercu bliskie, s. 247-255.

    35.  Markowe produkty turystyczne w północno-wschodniej Polsce / pod red. Kazimierza Michałowskiego i Bożeny Malinowskiej. - Białystok : Wydaw. PB, 2004. - 166 s. ; 23 cm. - (Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka, ISSN 0867-096X ; nr 115). - Bibliogr. s. 161-165
    M. in.: "Zamki Warmii i Mazur jako markowe produkty turystyczne." - "Śladem Jaćwingów - historia i legenda dawnych kultur jako motyw podróży turystycznych."

    36.  Ogólnopolskie spotkanie prezesów Klubu Inteligencji Katolickiej w Gietrzwałdzie, 27-29 września 2002 r. : 125 rocznica objawień gietrzwałdzkich / [oprac. i red. Andrzej Taborski]. - Olsztyn : ["Civitas Chrystiana"], 2003. - 56 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-919372-2-4
    Treść: Stanisław Achremczyk: Warmia - tożsamość historycznej krainy, s. 11-18. - Stanisław Achremczyk: Gospodarka historycznej Warmii, s. 19-30. - Jan Chłosta: Warmia w kulturze i obyczajach, s. 31-44. - Jan Rosłan: Historia objawień gietrzwałdzkich, s. 45-55

    37.  Piotrowska, Helena: Życie jest sztuką a sztuka życiem : rzecz o Hieronimie Skurpskim / Helena Piotrowska. - Olsztyn : Edytor "Wers", 2005. - 320 s. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-921205-8-2

    38.  Policja a przemoc - przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci / pod red. Agaty Tyburskiej, Janusza Fiebiga, Grażyny Kędzierskiej. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2004. - 190 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-88450-59-X
    Konferencja zorg. w dniach 23-24 października 2001 w Szczytnie.

    39.  Prusiński, Tadusz: Jest teatr w Olsztynie... / Tadeusz Prusiński. - Olsztyn : Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, 2005. - 320 s. - Bibliogr. - Indeks. - Streszcz. ang., niem., ros. - ISBN 83-923155-0-2

    40.  Rojek, Józef Jacek: Figle i psoty Kłobuka niecnoty : baśń mazursko-warmińska / Józef Jacek Rojek ; il. Julita Wiench-Kurłowicz. - Olsztyn : Edytor "Wers", 2004. - 69, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - ISBN 83-919110-5-5

    41.  Ruś nad Łyną / aut. Jan Chłosta [et al.]. - Olsztyn : Agencja WIT, 2004. - 111, [1] s. : il., faks., mapa, portr., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-89741-15-6
    Treść: Mirosław J. Hoffmann: Najstarsze dzieje Rusi i okolic, s. 9-31. - Jan Chłosta: Z przeszłości podolsztyńskiej Rusi, s. 33-57. - Wojciech Zenderowski: Chwalebne życie Augustyny Wiewiorry, s. 59-65. - Stanisław Dąbrowski: O Jełguniu w Lasach Napiwodzko-Ramuckich, s. 67-75. - Marian Szymkiewicz: Osobliwości świata zwierząt okolic Rusi, s. 77-90. - Władysław Ogrodziński: Olsztyn przed nami. [Spływ kajakowy], s. 91-102. - Zbigniew Gustek: Spływ kajkowy wodami górnej Łyny, s. 103-109. - Magda Nowak: Opowiadanie o Rusi, s. 110-111

    42.  Segiet, Janusz: Portrety olsztyńskie / Janusz Segiet ; [aut. karykatur E. Michalski, S. Antoszewski]. - Olsztyn ; [Warszawa] : "Gray Goblin", 2005. - 127, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-922295-0-9
    Treść: Dwanaście pamiętnych lat. [Aleksander Sewruk], s. 7-13. - Pozostał ślad książek. [Henryk Panas], s. 14-21. - Poeta, prozaik, bajkopisarz. [Klemens Oleksik], s. 22-33. - Świat niemodnej aktorki. [Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa], s. 34-39. - Niełatwa i daleka droga. [Tadeusz Stępowski], s. 40-45. - Świat czarów dla najmłodszych. [Olsztyński Teatr Lalek], s. 46-52. - Przerwany dobry początek. [Andrzej Rozhin], s. 53-58. - Publicysta, krytyk, tłumacz. [Edward Martuszewski], s. 59-64. - Fenomen kulturalny lat pięćdziesiątych. [Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze"], s. 65-73. - Nie tylko "Pan Samochodzik". [Zbigniew Nienacki], s. 74-79. - Szkic do portretu Pantomimy [Olsztyńskiej], s. 80-86. - Jak rodziła się młoda literatura, s. 87-97. - Portret immanentnej niedojrzałości. [Erwin Kruk, Bohdan Dzitko], s. 98-105. - Gwiazdy ostatnich sezonów. [Henryk Dłużyński, Maria Rybarczyk], s. 106-111. - Kadencja obywatelskiej służby. [Krzysztof Ziembiński], s. 112-117. - Role Stanisława Brodackiego, s. 118-122. - Z reżyserem zaszufladkowanym. [Wywiad z Januszem Kozłowskim], s. 123-127
    Zbiór artykułów, publikowanych w prasie w ostatnim pięćdziesięcioleciu.

    43.  Showalter, Dennise E.: Tannenberg 1914 : zderzenie imperiów / Dennise E. Showalter ; z ang. przeł. Rafał Dymek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2005. - 568 s., [8] s. tabl., [5] k. tabl. złoż. : fot., mapy, portr. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: "Tannerberg : clash of empires, 1914", 1991. - Bibliogr. s. 551-555. - Indeks. - ISBN 83-05-13389-3

    44.  Spychalski, Dariusz: Krzyżacki poker. T. 1-2 / Dariusz Spychalski. - Lublin : "Fabryka Słów", 2005. - 2 t. (378, [6] ; 276 [1]) s. : il. ; 20 cm. - (Kuźnia Fantastów ). - ISBN 83-89011-24-7
    Powieść o Krzyżakach.

    45.  Szarski, Kazimierz: Bomba w Wilczym Szańcu : Führer zginął / Kazimierz Szarski. - Warszawa : "Bellona", 2005. - 268 s. ; 20 cm. - ISBN 83-11102-02-3

    46.  Szmit, Jerzy: Między wielką a małą ojczyzną / Jerzy Szmit. - Olsztyn : Posłaniec Warmiński, 2005. - 105, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-921953-0-2

    47.  Szynkowski, Jerzy: Masuren : Land der dunklen Wälder und kristallnen Seen... : Reisefürer / Jerzy Szynkowski. - Kętrzyn : "Kengraf", 2005. - 148 s., [1] k. mapa kolor. złoż. luz. : fot. (gł. kolor.), mapy, pl., portr. ; 22 cm. - Na s. tyt. miejsce wyd.: Rastenburg/Kętrzyn. - Bibliogr. s. 145. - ISBN 83-89119-87-0

    48.  Szynkowski, Jerzy: Masurische Storchenwelt : ein Sommer mit dem eleganten Vogel / Jerzy Szynkowski. - Kętrzyn : "Kengraf", 2005. - 32 s. : fot. kolor., mapy, rys. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 31. - ISBN 83-89119-08-0

    49.  Tabaczka, Krzysztof: Dzień i noc : wiersze / Krzysztof Tabaczka. - Działdowo : Makus - Maksymilian Kusiński, 2005. - 42, [2] s. ; 21 cm

    50.  Talaga, Anna: Spotkania z przyrodą : informator edukacyjno-przyrodniczy / Hanna Kruk, Jolanta Celej, Michał Oliwiecki. - Elbląg : Wydaw. Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, 2003. - 89 s. : mapa. - Streszcz. w jęz. ang.
    Szlaki turystyczne Żuław, Wysoczyzny Elbląskiej, Równiny Warmińskiej i Wybrzeża Staropruskiego.

    51.  Tarasewicz, Hanna: Heiligelinde : illustrieter Prospekt / Hanna Tarasewicz, Stanisław Tarasewicz ; [Übers. aus dem Pol. Kurt Jablonski]. - Bartoszyce : "Bartograf", 2005. - 48 s. : il. kolor., fot. ; 18 cm. - Tytuł oryg.: [Święta Lipka : ilustrowany przewodnik]. - Bibliogr. s. 48. - ISBN 83-921554-3-2

    52.  Tarasewicz, Hanna: Sweta Lipka = (Saint Tilleul) : guide illustré / Hanna Tarasewicz, Stanisław Tarasewicz. - Bartoszyce : "Bartograf", 2005. - 48 s. : il. kolor., fot. ; 18 cm. - Tytuł oryg.: [Święta Lipka : ilustrowany przewodnik]. Tyt. okł.: Świeta Lipka - Saint Tilleul : guide illustré. - Bibliogr. s. 48. - ISBN 83-921554-1-6.

    53.  Tarasewicz, Hanna: Święta Lipka : ilustrowany przewodnik / Hanna Tarasewicz, Stanisław Tarasewicz. - Bartoszyce : "Bartograf", 2005. - 48 s. : il. kolor., fot.; 18 cm. - Bibliogr. s. 48. - ISBN 83-921554-0-8

    54.  Tomczyk, Edyta: Mazury, Warmia i Suwalszczyzna na weekend : przewodnik turystyczny / Edyta Tomczyk [oraz] Wanda Bednarczuk-Rzepko [et al.]. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2005. - 240 s., [8] s. tabl. : fot. kolor., mapy, rys. ; 23 cm. - (Przewodnik Turystyczny na Weekend). - Indeks. - ISBN 83-7304-422-1

    55.  Traba, Robert: Wschodniopruskość : tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec / Robert Traba ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii Nauk Społecznych ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie. Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Warszawa : PAN ISP ; 2005. - 471, [3] s. : il., faks., m., tab. ; 24 cm. - (Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 64). - Bibliogr. s. 399-430. - Indeks. - Streszcz. niem. Spis treści także niem. - ISBN 83-7063-439-7

    56.  Treter, Tomasz: Rewia cnót Stanisława Hozjusza / Tomasz Treter ; przeł. Wiktor Steffen ; przekł. przejrzał i biografią aut. opatrzył Tadeusz Batóg. - Poznań : UAM. WT. Redakcja Wydawnictw, 2004. - 231 s. : faks. ; 24 cm. - (Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny = Studies end Texts / Adam Mickiewicz University. Faculty of Theology ; 74). - ISBN 83-89361-46-9

    57.  Wiernikowska, Maria: Zwariowałam czyli Widziałam w Klewkach / Maria Wiernikowska. - Warszawa : Rosner & Wspólnicy , 2005. - 215, [1] s. : il., faks., fot. ; 19 cm. - Tytuł okł. i grzbiet.: Zwariowałam. - ISBN 83-89217-74-0
    Zapis reporterskiego "śledztwa".

    58.  Włodarski, Marcin: Po własnych śladach : wiersze / Marcin Włodarski. - Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret", 2005. - 54, [3] s. ; 20 cm. - ISBN 83-917072-8-8

    59.  W stronę przyszłości : międzynarodowa konferencja, Elbląg, 14-15 października 2004 : materiały pokonferencyjne / [red. Joanna Żondłowska et al.]. - Elbląg : Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 2004. - 43 s. ; 30 cm. - (Program Forum Przyjaznego Sąsiedztwa). - Opis wg okł. - ISBN 83-912690-5-1
    Konferencja w ramach programu Forum Przyjaznego Sąsiedztwa.

    60.  Wrzesiński, Wojciech: Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem : studia i szkice z dziejów XX wieku. [4] / Wojciech Wrzesiński. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 600 s. ; 24 cm. - Bibliogr. prac W. Wrzesińskiego s. 597-600. - ISBN 83-7322-952-3 (cz. 4)

    61.  XXXIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Cz. 1, Nauki humanistyczne, społeczne, prawne, polityczne i ekonomiczne / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn : UWM, 2005. - 269 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Tekst częśc. pol., ang., ros.
    Seminarium zorg. w dniach 6-7 V 2005 r.

    62.  XXXIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Cz. 2, Nauki biologiczne, rolnicze i techniczne / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn : UWM, 2005. - 290 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Tekst częśc. pol., czes., ros.
    Seminarium zorg. w dniach 6-7 V 2005 r.

    63.  Z dziejów harcerstwa na Warmii i Mazurach / pod red. Haliny Płocha, współpr. Henryk Leśniowski. - Olsztyn : Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, 2004. - 99 s. : il., faks., portr. ; 24 cm. - (Zeszyty Historyczne Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej [ZHP] im. Grunwaldu ; nr 5)
    Treść: Halina Płocha: Hm. Jadwiga Lindner - w stulecie urodzin, s. 7-11. - Warmijsko-Mazurska Chorągiew Harcerek (1945-1949): Janina Stańkowska: Harcerki w Olsztynie, s. 13-14 ; Krystyna Garwolińska-Błaszczyk: Żeńskie Harcerstwo na Warmii i Mazurach, s. 15-24 ; Irena Kleczyńska-Mycke: Dzieje sztandaru z Rodłem, s. 25 ; Otylia Grot: Wróciłam do Olsztyna. [Wspomnienia], s. 26-27 ; Listy do Otyli Grot od harcerek z Warszawy, s. 28 ; Halina Urbanowicz-Woyke: Byłam komendantką chorągwi harcerek (04.1948-01.1949). [Wspomnienia], s. 29-38. - Warmijsko-Mazurska Chorągiew Harcerzy (1945-1949): Maria Wiśniewska: Konrad Zembrzuski. (8.III.1915-16.III.1986), s. 39-42 ; Jan Bojarski: Warmijsko-mazurscy harcerze, s. 42-50 ; Olgierd Lewicki: W szeregach Warmijsko-Mazurskiej Chorągwi. [Wspomnienia], s. 51-55 ; Mieczysław Józefczyk: Ze wspomnień "Kudyba". [Wspomnienia], s. 55-64 ; Zdzisław Kostrzewski: "Trzymamy straż nad Odrą". [Wspomnienia], s. 65-66 ; Stanisław Tuński: Mój harcerski życiorys. [Wspomnienia], s. 67-71 ; Materiały i dokumenty: Maria Zürn: Obsady personalne Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w latach 1945-1949, s. 72-79 ; Krystyna Wiwatowska-Chylińska: Zespoły aktowe zawierające informacje o ZHP w Archiwum Państwowym w Olsztynie, s. 79-81 ; Celina Grabowska, Zofia Januszkiewicz: Dokumenty i pamiątki harcerskie w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, s. 82-99

    64.  Zaczęło się w roku 1945... : to już 60 lat polskiej Ostródy / pod red. Jana Dąbrowskiego ; Centrum Kultury w Ostródzie, Miejska Biblioteka Publiczna. - Ostróda : CK MBP ; Olsztyn : Oficyna Druków Niskonakładowych, 2005. - 76 s. : il., faks., fot. ; 21 cm. - ISBN 83-915206-2-2
    Treść: Zbigniew E. Płoniewicz: Dopisać ciąg dalszy. [Wiersz] s. 9. - Pierwsi włodarze powiatu i miasta: wspomnienia Stefana Cendrowskiego, pierwszego Starosty Ostródzkiego, s. 11-19 ; Andrzej Burda, Przewodniczący Delegatur Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami, o drugim w kolejności Staroście Ostródzkim Tadeuszu Raczyńskim, s. 20-21 ; Ignacy Słojewski - wspomnienie o Szczepanie Słojewskim, drugim burmistrzu Ostródy, s. 21-23. - Pionierzy i inni: wspomnienia Czesława Kowalczyka, s. 25-31 ; Wspomnienia Jana Leśniewskiego, pierwszego Inspektora Szkolnego, s. 31-35 ; Pamiętnik Heleny Korczyńskiej, pierwszej nauczycielki po II wojnie światowej w Ostródzie, s. 35-40 ; Ostróda drewnem spłynęła. Wspomnienia Aleksandra Zglińskiego. [Dot. przemysłu drzewnego po 1945 r.], s. 40-46 ; Pierwsze listy były trójkątne. [Poczta], s. 46-47 ; Herbert Wolf : Moje przeżycia w Ostródzie, s. 47-50 ; Bożena Jarecka: Zaczęło się przed 60 laty..., s. 50-52 ; K. B.: Druhna Hela, wspomnienie o Helenie Maciuszek, s. 52-54 ; Zbigniew Połoniewicz: Wielkanocne "taczanki" (fragmenty), s. 54-57 ; Oskar: Mazurski życiorys, s. 57-62 ; Tadeusz Kowalski: Po raz pierwszy w Ostródzie, s. 62-63. - Lucyna Żabczyńska: Oni byli pierwsi. [Wiersz], s. 64. - Jan Dąbrowski: Czas przemiany. [Wiersz], s. 65. - Z dziejów miasta i regionu - rok 1945. Oprac. Ryszard Kowalski, s. 66-71

    65.  Zaniewski, Piotr: Szlakami zamków krzyżackich / Piotr Zaniewski. - Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2005. - 367, [1] s. : fot., mapy kolor., pl., portr., rys. ; 19 cm. - (Przewodnik Turystyczny). - Bibliogr. s. 363. - Indeks. - ISBN 83-7319-680-3
    Mapy kolor. również na wyklejkach.

    66.  Zduniak, Jan: Masuren und Umgebung : Reiseführer / Jan Zduniak, Agnieszka Fedczak. - Kętrzyn : Wydawnictwo "Kengraf", 2005. - 352 s. : fot. mapy, rys. ; 20 cm. - Bibiogr. s. 175. - Indeks. - U góry okł.: Deutsche Ausgabe. Neu. - ISBN 83-89119-92-7

    67.  Ziemacki, Franciszek: Powroty : liryki / Franciszek Ziemacki. - Elbląg : Franciszek Ziemacki, [2005]. - 94, [2] s. : err. ; 21 cm. - ISBN 83-919196-1-7

cofnij