Andrzej Marcinkiewicz

 

OD REDAKTORA

 

Rok 2005 nie przyniósł trendów negatywnych dla bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Statystyką zajmiemy się jednak dopiero w następnym numerze. Surowe szeregi liczb wymagają bowiem trudu analizy i usystematyzowania. Dziś powiem jedynie, że cieszy nas bibliotekarzy kwota trzydziestu milionów złotych przeznaczona przez Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Do naszego województwa trafiło z tego nieco ponad 1.300 tys. Analizę zakupów nowości do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej prezentuje artykuł Anny Michalkiewicz w dziale "Nowości Wydawnicze".

Zachęcam do przeczytania obszernego materiału, opracowanego przez Koleżanki z "Działu Instrukcyjno -Metodycznego", podsumowującego działania WBP w Olsztynie w latach 2000 - 2005. Nie to, żebyśmy tak bardzo chcieli się chwalić, ale wielość poczynań, zarówno merytorycznych, jak i organizacyjnych ludzi zaangażowanych w pracę, wymaga udokumentowania. Być może ktoś z naszych czytelników zechce czerpać z tych dokonań inspirację do własnych działań.

Społeczeństwo informacyjne to też edukacja "na odległość". W kolejnym numerze Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego zamieszczamy podsumowanie i uwagi uczestników kursu przeprowadzonego po raz pierwszy wśród naszych bibliotekarzy metodą e-learningową. To przyszłość edukacji i jesteśmy dumni z tego, iż prawie trzystu bibliotekarzy z naszego regionu taki kurs z powodzeniem ukończyło i już dziś może służyć pomocą czytelnikom chcącym się kształcić taką metodą.

Wśród pomocy metodycznych z przyjemnością zamieszczamy obszerny artykuł Prognozowanie scenariuszowe w sektorze usług bibliotecznych na przykładzie Metody Delfickiej naszego nowego współpracownika Pani doktor Mai Wojciechowskiej z Biblioteki Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku. Jestem przekonany, że rzetelna podbudowa teoretyczna przyda się bibliotekarzom próbującym przewidzieć bibliotekarską przyszłość w sposób inny niż tylko wróżenie z fusów. Oprócz tego ciekawą pomocą będzie niewątpliwie prezentacja opracowana przez Krzysztofa Tkacza dotycząca zabezpieczeń komputera.

W dziale Ludzie z kręgu książki polecam tym razem informację o powojennych początkach humanistyki w Olsztynie opracowaną przez profesora Stanisława Achremczyka oraz napisaną przez profesora Zbigniewa Chojnowskiego recenzję ciekawej książki Jana Dąbrowskiego z Dąga w Borach Taborskich. Autor, doktor fizyki, Miejsce na Ziemi opublikował jako drugą swoją książkę. Dotyka tematu wysiedleń ludzi z obszaru dawnych Prus Wschodnich oraz osiedlania się na nich nowych mieszkańców. W tym dziale na uwagę zasługuje również wspomnienie o księdzu Janie Twardowskim zatytułowane Bóg jest uśmiechnięty, a napisane przez lidzbarskiego bibliotekarza Wojtka Karolonka.

W dziale "W naszych bibliotekach" zachęcam do przeczytania uwag o realizacji projektu "Zdążyć z informacją" w Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Pisze o tym pracujący w centrum Waldemar Tychek.

Rubrykę "Warto wiedzieć" przygotowała jak zwykle Łucja Ciesielska. Pozostałe teksty, jak zawsze starannie koleżanki z Działu Informacyjno-Bibliograficznego. Będą - jestem przekonany - dobrą pomocą w pracy.

Zachęcam do lektury "Kalendarium z życia bibliotek" i ubolewam, że za mało jest w nim materiałów o wydarzeniach, które miały miejsce w różnych bibliotekach województwa. Z uporem zachęcam: piszcie do nas.

Życzę przyjemnej lektury.

Andrzej Marcinkiewicz

cofnij