Krystyna Hałun, Joanna Burska

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień

LIPIEC

4-5.07.2005 r. - kolejna edycja dwudniowego szkolenia na temat "Zarządzanie projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań, finansowanie projektu, organizacja przetargów)". Szkolenie zorganizowane w WBP przez Nidzicką Fundację Rozwoju "Nida" w ramach działania ROSzEFS ukończyło 15 pracowników bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

10-15.07.2005 r. - w konferencji pod honorowym patronatem Wojciecha Kilara, zorganizowanej przez Polską Grupę Narodową IAML (International Association of Music Libraries Archives and Documentation Centres) - Sekcję Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie uczestniczyła Magdalena Strzyż (kierownik Działu Zbiorów Specjalnych WBP w Olsztynie).

24.07.2005 r. - w Galerii Stary Ratusz otwarto wystawę prac plastycznych środowiska policyjnego pt. "Mazury".

SIERPIEŃ

4.08.2005 r. - w Galerii Stary Ratusz zaprezentowano ilustracje książkowe Janusza Stannego.

24.08.2005 r. - Rada Miasta Olsztyn podjęła decyzję o przeniesieniu filii dziecięco-młodzieżowej nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie do Centrum Handlowego "Alfa". Jednocześnie przyznano środki finansowe na aranżację nowego lokalu oraz na uzupełnienie zbiorów i wyposażenie techniczne.

24.08.2005 r. - Jan Dąbrowski i Witlod Olszewski otworzyli w Galerii Stary Ratusz wystawę "Tęsknoty dalekie i bliskie", poświęconą tematyce arabskiej.

28.08.2005 r. - Miasto Olsztyn odwiedziła delegacja ze starostwa powiatowego w Osnabrűck, miasta bliźniaczego, z którym Olsztyn od lat współpracuje. Członkowie delegacji byli zainteresowani m.in. pracą filii MBP w Olsztynie - Planety 11.

WRZESIEŃ

Filie MBP w Olsztynie rozpoczęły po raz kolejny zajęcia pomagające uczniom w wyrównywaniu zaległości szkolnych. Prowadzą je wolontariusze, pośród których są studenci, uczniowie starszych klas szkół średnich, emerytowani nauczyciele i inne osoby, które potrafią i chcą pomóc dzieciom. Uczniowie najczęściej korzystają z pomocy w uzupełnieniu i utrwaleniu wiedzy z przedmiotów ścisłych oraz języków obcych.
Natomiast w Planecie 11, po wakacyjnej przerwie, miłośnicy języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego i portugalskiego wznowili spotkania w ramach, których mogą doskonalić umiejętności językowe.

2.09.2005 r. - w Olsztynie odbyło się doroczne spotkanie ludzi kultury połączone z uroczystą inauguracją Roku Kulturalnego 2005/2006. Podczas uroczystości pracownikom bibliotek publicznych z terenu województwa wręczono odznaczenia:

Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury otrzymała Elżbieta Maruszczak (WBP Olsztyn).

2.09.2005 r. - z udziałem władz miasta, przedstawicieli Fundacji Bertelsmanna i bliźniaczej biblioteki z Wrocławia zorganizowano pierwsze urodziny Planety 11 - filii MBP w Olsztynie. Poza częścią oficjalną przygotowano bogaty program dla mieszkańców Olsztyna: koncerty, konkursy, spotkania autorskie, projekcje filmowe, ciekawą wystawę grafiki. W pierwszym roku swojej działalności biblioteka zarejestrowała ponad 5000 czytelników.

4.09.2005 r. - w Kętrzynie otwarto wystawę "Solidarność - droga do wolności", która została zorganizowana przez lokalną bibliotekę publiczną i Oddział Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność"

12.09.2005 r. - wernisaż wystawy poplenerowej związanej z warsztatami integracyjnymi w Wiknie (gmina Nidzica). W warsztatach udział wzięli zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, dzieci i dorośli, osoby zdrowe i niepełnosprawne. Ich prace zeprezentowano w Galerii Stary Ratusz ph. "Sztuka łączy i łagodzi obyczaje".

14.09.2005 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowała szkolenie dla kadry kierowniczej bibliotek publicznych województwa. Na spotkaniu podsumowano realizację projektu BIBWEB w naszym województwie, przedstawiono założenia projektu "Autobus internetowy", omówiono możliwości pozyskiwania środków pomocowych dla bibliotek. Z uczestnikami szkolenia spotkał się Piotr Żuchowski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

21.09.2005 r. - kolejny wernisaż w Galerii Stary Ratusz - tym razem otwarto wystawę pt. "Uciekinierzy z PRL-u".

21.09.2005 r. - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie odwiedziła grupa bibliotekarzy z Miejskiej biblioteki Publicznej w Gdyni. Goście zapoznali się z naszą działalnością, doświadczeniem w zakresie zdobywania środków pozabudżetowych oraz zwiedzili nasze agendy przy ul. 1 Maja i w Starym Ratuszu.

22.09.2005 r. - w Planecie 11 odbyło się podsumowanie konkursu "Z ekonomią na ty" ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. MBP wzięła w nim udział po raz trzeci i uzyskała dotację na realizację projektu "3xE czyli Ekonomia + Ekologia = Efekt na pokolenia".

27-29.09.2005 r. - w ogólnopolskiej konferencji "Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego" Lublin 27-29 września 2005 r. zorganizowanej przez Zarząd Główny SBP, Zarząd Okręgu SBP w Lublinie, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie uczestniczyli dyrektor WBP w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz oraz Renata Pietrulewicz (kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego).

PAŹDZIERNIK

Filia nr 7 MBP w Olsztynie rozpoczęła cykl "Spotkań z książką" dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu "Nasz Dom", realizowany w formie pogadanek i przeglądów książek.
Cykl został zainaugurowany spotkaniem pod tytułem "Brzechwa nie tylko dla najmłodszych". W listopadzie odbyło się spotkanie poświęcone Stanisławowi Piechockiemu oraz Wilnu zaś w grudniu - tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem a ich tematyka jest sugerowana przez osoby w nich uczestniczące.

3.10.2005 r. - Biblioteka Publiczna w Mikołajkach i jej filie gościła Wiolettę Piasecką, która tworzy bajki i baśnie dla dzieci. Z pisarką spotkali się uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej.

10.10.2005 r. - w Galerii Stary Ratusz otwarto wystawę pt. "Jan Paweł II w Olsztynie 5-6 czerwca 1991".

10.10.2005 r. - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie zorganizowała w bibliotece i lokalnych szkołach trzy spotkania z Bogumiłem Kuźniewskim - autorem i redaktorem książki pt. "Warmiacy i Mazurzy". Dzięki autorowi i jego publikacji uczestnicy spotkań zainteresowani regionem warmińsko-mazurskim zapoznali się z historią, zwyczajami, obyczajami i wierzeniami ludności wiejskiej tych terenów z pierwszej połowy XIX wieku.

Ełk Ełk

11.10.2005 r. - z wizytą w Olsztynie przebywali przedstawiciele bibliotek publicznych i władz samorządowych okręgu Taurogi na Litwie. Goście zwiedzili olsztyńskie biblioteki, szczególnie zapoznali się z działalnością WBP w Olsztynie. Dodatkowym wydarzeniem związanym z wizytą litewskich gości było otwarcie w pracowni komputerowej biblioteki w Starym Ratuszu wystawy fotograficznej tamtejszego Klubu Fotojura.

11.10.2005 r. - w Warszawie odbyło się XVIII Posiedzenie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym SBP w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyła Bożena Wasilewska (kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego WBP w Olsztynie).

11-12.10.2005 r. - w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie zorganizowano ostatnią edycję szkoleń w ramach działania Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego na temat: "Zarządzanie projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań, finansowanie projektu, organizacja przetargów)". W zajęciach wzięło udział 15 osób.

13-14.10.2005 r. - w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja "Wpływ koncepcji innowacyjnych oraz polityki na działalność bibliotek - poglądy i strategie" zorganizowana przez Fundację Bertelsmanna i Goethe-Institut w Warszawie przy współpracy Biblioteki Narodowej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Z ramienia WBP w Olsztynie w konferencji uczestniczyli: dyrektor Andrzej Marcinkiewicz oraz zastępca dyrektora Wiesława Borkowska-Nichthauser. Spotkanie poświęcone było wyzwaniom stojącym przed polskimi bibliotekami, wynikającym z nich strategiom i sposobom pozyskiwania większej pomocy ze strony świata polityki.

19.10.2005 r. - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zorganizowała szkolenie nt. "Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych". Podczas szkolenia Wiesława Borkowska-Nichthauser, zastępca dyrektora WBP w Olsztynie przybliżyła uczestnikom temat modeli współpracy bibliotek w Unii Europejskiej.

22.10.2005 r. - w filii nr 5 MBP w Olsztynie odbył się finał konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wzięło w nim udział 46 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Nagrody dla finalistów ufundowała Rada Osiedla "Nagórki".

25.10.2005 r. - olsztyńscy architekci zaprezentowali w Galerii Stary Ratusz wystawę swoich fotografii pt. "Łyczakowska nekropolia we Lwowie".

26.10.2005 r. - II warsztaty tworzenia bibliografii regionalnych powiatów zorganizowane w WBP w Olsztynie. W szkoleniu uczestniczyły osoby z bibliotek w miastach - siedzibach powiatów, które mają opracowywać bibliografie powiatowe województwa warmińsko-mazurskiego.

27.10.2005 r. - wolontariuszka Candida Silva zorganizowała w filii MBP w Olsztynie Planeta 11 spotkanie poświęcone literaturze Portugalii. Wykład przygotował i dyskusję prowadził Jose Carlos Dias z Uniwersytetu Lubelskiego.

27-28.10.2005 r. - w Krakowie zorganizowano ogólnopolską konferencję ph. "Metodyka prowadzenia badań jakości usług bibliotek publicznych". W konferencji wzięło udział około 80 osób reprezentujących głównie biblioteki publiczne, ale także biblioteki pedagogiczne i akademickie z całej Polski. WBP w Olsztynie reprezentował dyrektor Andrzej Marcinkiewicz.

LISTOPAD

W filii MBP Olsztyn Planeta 11 uruchomiono środowe stałe dyżury z doradztwa zawodowego, podczas których zainteresowani mogą uzyskać pomoc w poszukiwaniu pracy, w wyborze zawodu lub szkoły, w przygotowaniu CV itp.
W tym miesiącu w filii odbyły się także kolejne warsztaty "Spadochron" oraz pierwsze spotkanie z choreoterapii, którego uczestnicy mogli nauczyć się jak wykorzystywać tę formę aktywności w walce ze stresem.

Centrum Informacji MBP w Olsztynie uruchomiło nową usługę usprawniającą dostęp do informacji - Pogotowie info. Umożliwia ono wykorzystywanie drogi elektronicznej do zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi z zakresu szeroko rozumianej techniki i biznesu integracji europejskiej i Jednolitego Rynku Europejskiego. Do uruchomienia Pogotowia znacząco przyczyniła się dotacja uzyskana z Fundacji Kronenberga.

4.11.2005 r. - w Kętrzynie odbyła się konferencja nt. "Aby wychować mądre, kulturalne i moralne społeczeństwo" zorganizowana przez Fundację ABCXXI przy współudziale władz miasta. Uczestnicy wysłuchali wystąpień m.in. Ewy Woydyłło, Wiktora Osiatyńskiego, Ireny Koźmińskiej i Jarosława Sokołowskiego. Z WBP w Olsztynie w konferencji udział wzięły Maria Jończyk-Zegler i Adrianna Walendziak. Celem konferencji było zachęcenie lokalnych społeczności do dyskusji na temat potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży, modelowania i nauczania wartości oraz mądrego korzystania z mediów i propozycji masowej kultury.

9.11.2005 r. - filia nr 2 MBP w Olsztynie zainaugurowała cykl spotkań dla przedszkolaków, których celem jest zapoznanie dzieci z kulturą i warunkami życia narodów mieszkających na różnych kontynentach. Pierwsze spotkanie zatytułowano "Indianie - mieszkańcy Ameryki" a poświęcono je zwyczajom i życiu codziennemu Indian.

10.11.2005 r. - kolejny wernisaż w Galerii Stary Ratusz. Tym razem swoje prace zaprezentowali przedstawiciele Fotoklubu Olsztyńskiego. Wystawa fotografii "Ludzie, pejzaże Warmii i Mazur" wcześniej prezentowana była w Meklemburgii podczas VI Tygodnia Polsko-Niemieckiego.

16.12.2005 r. - w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "Biblioteki - depozytariusze narodowego dziedzictwa" połączona z obchodami 60. rocznicy istnienia WBP w Krakowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Ujazdowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł. W obradach uczestniczyły: Wiesława Borkowska-Nichthauser (zastępca dyrektora WBP w Olsztynie) i Renata Pietrulewicz (kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego).

17-18.11.2005 r. - w Gdańsku zorganizowano seminarium ogólnopolskie ph. "Procesy informacyjne o kulturze regionu" zorganizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego. W spotkaniu uczestniczył dyrektor WBP w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz.

22.11.2005 r. - w filii nr 2 MBP w Olsztynie odbyło się czwarte spotkanie z cyklu "Herbatka z literaturą". Studenci III roku Studium Aktorskiego przy Teatrze im Stefana Jaracza przedstawili scenki z "Mizantropa" Moliera. Przeprowadzono także konkurs, którego uczestnicy mogli zaprezentować swoją wiedzę z zakresu klasyki literatury polskiej. Nagrody i poczęstunek ufundowała Rada Osiedla "Pojezierze".

28.11.2005 r. - w bibliotece w Starym Ratuszu w Olsztynie odbyło się spotkanie ze Stanisławem Zawiślińskim - redaktorem od wielu lat związanym ze środowiskiem filmowym, autorem m.in. książki "Kieślowski. Ważne, żeby iść...".

30.11.2005 r. - wolontariusze z różnych krajów europejskich skupieni wokół olsztyńskiego centrum wolontariatu przygotowali w filii MBP w Olsztynie Planeta 11 wystawę dokumentującą ich pracę w olsztyńskich instytucjach. Wystawę zatytułowano "Spójrz - jak oni to robią".

GRUDZIEŃ

5.12.2005 r. - w ramach Projektu na Rzecz Promocji Projektów Modelowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w bibliotece w Starym Ratuszu w Olsztynie zorganizowano konferencję pt. "Kultura Informacja Sukces - sieć PIAP w województwie". Konferencja poświęcona była głównie upowszechnieniu informacji na temat projektów modelowych, przedstawiono na niej także informacje dotyczące dotychczasowej absorpcji funduszy strukturalnych w Polsce.

6.12.2005 r. - olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego promował w Starym Ratuszu swoje najnowsze wydawnictwo - tomik wierszy Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej pt. "Śnieżnik. Wiersze elektroniczne".

7.12.2005 r. - emeryci i renciści Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zebrali się na tradycyjnym spotkaniu świątecznym. Spotkanie zakończyło się wizytą w zmodernizowanym Starym Ratuszu.

13.12.2005 r. - Marek Świątecki otworzył w Galerii Stary Ratusz wystawę swoich pasteli pt. "Moja Łyna, moja... Krysia".

14.12.2005 r. - spotkanie szkoleniowe kadry kierowniczej bibliotek publicznych województwa w Starym Ratuszu w Olsztynie. Część spotkania poświęcona była postaci zmarłej przed 35 laty patronki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Szkolenie miało charakter regionalny. Problematykę związaną z humanistyką olsztyńską lat 1945-2005 omówił prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. Zaprezentowano działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na naszym terenie oraz olsztyńskiego oddziału PTCz. Zaprezentowano najnowsze wydawnictwa regionalne, w tym wydawnictwo PTCz w Olsztynie - tomik wierszy Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej pt. "Śnieżnik. Wiersze elektroniczne", zaprezentowany przez samą autorkę.

cofnij