Strona główna BWM
Nr 3/4 2000

 

 

 

 

 

  

 

Zespół redakcyjny:

Roman Ławrynowicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Krystyna Greczycho
Jolanta Juran
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Roman Ławrynowicz

W NASZYCH I INNYCH BIBLIOTEKACH

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2000 Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Punkty informacji europejskiej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Anna Rau

Sprawozdanie z działalności Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Czytelniczego za lata 1997-2001 Roman Ławrynowicz

Historia Miejsko-Gminnej Biblioteko Publicznej w Węgorzewie Irena Kaczyńska

Biblioteka Publiczna w Pasłęku Barbara Gołąbek

Działania marketingowe prowadzone przez biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego Renata Pietrulewicz, Danuta Kazaniecka

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Rozmowa z Włodzimierzem Kowalewskim, pisarzem, autorem tomu opowiadań "Powrót do Breitenheide" i powieści "Bóg zapłacz!" Jolanta Juran

W poszukiwaniu episkiedo oddechu Zbigniew Chojnowski

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne Jolanta Juran

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego (wybór materiałów) Irena Walczak

Gao Xingjian - laureat Literackiej Nagrody Nobla 2000 Jolanta Jurna

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach (wybór materiałów) Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Anna Rau

KALENDARIUM ROCZNIC (styczeń-grudzień 2001) Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK (lipiec-grudzień 2000) Joanna Burska

HYDE PARK

Ogłoszenie - "Fraszkobranie"

Strona główna BWM