MOTTO:
"I śmiech niekiedy może być nauką
Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa
I żart dowcipną przyprawiony sztuką
Zbawienny, kiedy szczypie, nie kąsa!"

(I. Krasicki "Monachomachia")

"Fraszkobranie"

 

W 2001 roku pragniemy zorganizować konkurs i szczególne spotkanie poetów oraz satyryków. "FRASZKOBRANIE" będzie prezentacją utworów konkursowych (bajka, satyra, fraszka), których inspirację stanowi twórczość i postać IGNACEGO KRASICKIEGO (1735-1801) lub innych wielkich twórców wieku OŚWIECENIA, wieku rozkwitu literatury.

Twórcy usposobieni "mniej rocznicowo" będą mogli zaprezentować ewentualnie utwór napisany wbrew tej formule. Warunek - musi być dobry i dowcipny.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów zarówno z Elbląga jak i z innych miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia, utwory, propozycje i uwagi na temat takiego uczczenia rocznicy śmierci Poety, przedstawiciela polskiego Oświecenia - prosimy nadsyłać do 30 września 2001 r.pod adresem:

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida,
OŚRODEK CZYTELNICTWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Słoneczna 29, 82-300 Elbląg,
tel. (055) 233-97-16
(z dopiskiem "Fraszkobranie").

Konkursowa rywalizacja być może zaowocuje dobrymi i licznymi utworami, a spotkanie finałowe stanie się imprezą cykliczną lub okazją do wspólnej publikacji pokłosia konkursu.

Imprezę finałową "FRASZKOBRANIA" przewidujemy jeszcze w tym roku lub w I kwartale 2002 r.

Nagrody - niespodzianki - nie są wykluczone...

O terminie, miejscu oraz formie imprezy finałowej zainteresowanych twórców zawiadomimy po otrzymaniu:

Nadsyłane teksty po ocenie Jury nie będą odsyłane.

Życząc weny twórczej wszystkim autorom do udziału we "FRASZKOBRANIU" zapraszają organizatorzy:

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA IM. CYPRIANA NORWIDA
KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI MÓWIONEJ
"SŁONECZNA FONOTEKA"

ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCZE
ORAZ REDAKCJA MIESIĘCZNIKA "RAZEM Z TOBĄ"

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU WE "FRASZKOBRANIU"

TAK!

Zgłaszam swój udział w konkursie i imprezie pod nazwą "Fraszkobranie". Jednocześnie wyrażam zgodę na następujące warunki:

  1. Nadesłany utwór pozostaje do dyspozycji organizatorów wraz z prawami do jego rozpowszechniania i ewentualnej publikacji.
  2. Utwór powinien być oryginalny, dotychczas nie publikowany, opatrzony godłem; jego objętość nie może przekraczać 1 strony znormalizowanego maszynopisu (lub czytelnego rękopisu). Osoby niewidome mogą nadesłać utwór na taśmie magnetofonowej (czas nagrania do 10 min.).
  3. Nadesłany utwór oceni profesjonalne Jury i ewentualnie zakwalifikuje go do udziału w finale "FRASZKOBRANIA", a także do publikacji w miesięczniku "RAZEM Z TOBĄ".

Dane uczestnika:
Nazwisko
mię
Adres i kod poczt.
Telefon

Uwaga:

Wypełnione zgłoszenie prosimy nadesłać w innej kopercie niż utwór konkursowy na adres OŚRODKA CZYTELNICTWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Biblioteki Elbląskiej:

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida,
OŚRODEK CZYTELNICTWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
ul. Słoneczna 29, 82-300 Elbląg,
tel. 233-97-16
(z dopiskiem "Fraszkobranie").

Przypominamy o umieszczeniu na obu kopertach godła (pseudonimu) autora.

cofnij