Anna Rau

PUNKTY INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE

 

Współczesna sytuacja polityczna spowodowała wzrost zainteresowania tak samą integracją europejską, jak i ewentualnymi korzyściami bądź kosztami wynikającymi z przyszłego uczestnictwa naszego kraju w Unii Europejskiej. W Olsztynie dotychczasowy głód tego typu wiedzy zaspokajany był dzięki zgromadzonym w dziale inormacyjno-bibliograficznym materiałom z prasy bieżącej lub pozycjom książkowym nabywanym przez naszą placówkę. Bardziej zaawansowane informacje można było uzyskać w Centrum Dokumentacji Europejskiej przy ul. Heweliusza 12. Od października 2000 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej istnieją dwa Punkty Informacji Europejskiej, których zadaniami są: profesjonalne informowanie wszystkich zainteresowanych historią, funkcjonowaniem i prawodawstwem Unii oraz promowanie unijnych programów międzynarodowego rozwoju kulturalnego i gospodarczego. Pierwszy z owych Punktów mieści się w budynku biblioteki przy ul. 1 Maja (czynny we wtorki i czwartki 13.00-16.30), drugi zaś w Starym Ratuszu na Starym Mieście (pon. - pt. 10.00-17.00 i sob. 10.00-14.00).
Aby kompetentnie wypełniać swoje zadanie dysponujemy wachlarzem materiałów typu informacyjnego - tak w formie tradycyjnej, jak i na dyskietkach (prezentacje szkoleniowe) oraz CD-ROMach. Korzystający z nich czytelnicy mogą je powielać, bądź w wyjątkowych wypadkach nawet wypożyczać (bardzo cenne dla nauczycieli, czy nawet uczniów!). Tematyka owych materiałów jest bardzo różnorodna: to kserokopie polskich odczytów z międzynarodowego Forum Dialogu nt. Unii Europejskiej (polski przemysł a europejska konkurencja, zarządzanie projektami zgodne z regułami Unii, pomocowe programy operacyjne dla Polski), oficjalne biuletyny warszawskiego Euro Info Centre, "Eurointegracja", "ABC Unii Europejskiej". Dysponujemy również broszurami wydawanymi przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, kieszonkowymi pozycjami książkowymi z serii wydawniczej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz z cyklu "Biblioteczka Przedsiębiorcy", jak też informatorami wydawanymi przez warszawskie Centrum Informacji Europejskiej przy ulicy Kruczej. Posiadamy także aktualny zestaw przydatnych adresów internetowych - instytucji Unii, jej reprezentacji w krajach członkowskich i kandydujących, Prezydencji, Dyrekcji Generalnych, Uniwersytetów Europejskich oraz unijnych stron o funkcji informacyjnej (możliwość wejrzenia w poszczególne dokumenty, również prawne). Materiały prezentowane na tych stronach są stale uzupełniane i uaktualniane.
Liczba czytelników, którzy kiedykolwiek korzystali z wyżej wymienionych zbiorów, jest dosyć pokaźna (to najczęściej studenci, choć również i uczniowie) - jednym słowem Punkty pomogły w powstaniu niejednego referatu i pracy dyplomowej, jak też w przygotowaniach do uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Na terenie naszej placówki każdy zainteresowany problematyką integracji może również skorzystać z pracowni komputerowej, by przy pomocy stale obecnego tam bibliotekarza uzyskać dostęp do internetowych stron informacyjnych Unii Europejskiej lub tylko zapoznać się z podstawowym funkcjonowaniem komputera czy z zawartością poszczególnych portali Internetu. Tego typu działalność w naszej placówce niewątpliwie mogłoby reklamować hasło - "wyszukiwanie - selekcjonowanie - wykorzystywanie", bowiem dzięki swobodnemu dotarciu do tak bogatego źródła informacji, jakim jest Internet, sama wiedza zaczyna łączyć się z możliwością nawiązywania różnorakich kontaktów. Jest to więc szansa na podjęcie współpracy (nawet międzynarodowej) między instytucjami a ludźmi z inicjatywą i chęcią działania. To możliwość uczestniczenia w konkursach organizowanych przez Euro Info, a co za tym idzie - nadzieja na zdobycie środków finansowych przeznaczonych przez Unię nie tylko dla organizacji pozarządowych czy stowarzyszeń, lecz nawet i jednostek. Co ciekawe - dzięki takim staraniom (a przede wszystkim - nawiązanym w ten sposób kontaktom) finanse te można uzyskać nie tylko w ramach europejskich programów integracyjnych, lecz również poprzez rozmaite fundacje (typu np. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności).
Jako Punkty Informacji Europejskiej - pragniemy nie tylko informować i kształcić innych, lecz także stale się rozwijać, stąd też niedawno zostaliśmy wpisani na internetową listę dyskusyjną o tematyce unijnej, prowadzoną przez Michała Olszewskiego, pracownika warszawskiego CIE. Naszą ambicją jest również popularyzacja wiedzy na temat integracji europejskiej, stąd też propagujemy tę ideę w placówkach kulturalno-oświatowych na terenie regionu. Kilka mniejszych miejscowości zainicjowało już powstanie miejscowego Punktu Informacji Europejskiej, kilka innych uczyni to w najbliższej przyszłości. Niedawno zorganizowaliśmy również dla kierowników i dyrektorów bibliotek miejskich i miejsko-gminnych szkolenie na temat korzystania z pomocy finansowej skierowanej na rozszerzoną działalność placówek kulturalnych.
Zachęcamy do udziału zarówno w naszych szkoleniach, jak i w tych organizowanych w warszawskiej Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Obecnie istnieje bardzo korzystna nowa edycja tych szkoleń w formie bezpłatnej dzięki finansowemu wsparciu ze strony Fundacji im. Friedricha Eberta. Zaś Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie zapewnia nie tylko profesjonalne zajęcia i wybór materiałów eksploatacyjnych tego przygotowania konkretnego odbiorcy, lecz również oficjalny szyld oraz konsultingową opiekę Punktu Informacji Europejskiej w formie on-line.

cofnij