Beata Rudzka - Florczuk

 

KALENDARIUM ROCZNIC

(styczeń - grudzień 2001 r.)

 

Kalendarium, jako uzupełnienie do opracowanego przez Ewę Osobę zestawienia pt. "Kalendarium rocznic w 2001 r." zamieszczonego w Poradniku Bibliotekarza nr 12/2000, uwzględnia tylko rocznice nie ujęte w tej publikacji.

1 stycznia. 20. rocznica śmierci (1981) Kazimierza Michałowskiego, archeologa, twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej (ur. 14 XI 1901)

4 stycznia. 95. rocznica urodzin (1906) Stefana Rachonia, skrzypka i dyrygenta, założyciela Orkiestry Polskiego Radia

4 stycznia. 60. rocznica śmierci (1941) Henri Bergsona, francuskiego filozofa (ur. 18 X 1859)

4 stycznia.10. rocznica śmierci (1991) Stefana Żółkiewskiego, historyka literatury (ur. 9 XII 1911)

5 stycznia.85. rocznica urodzin (1916) Wilhelma Szewczyka, pisarza (zm. 8 VI 1991)

6 stycznia. 90. rocznica urodzin (1911) Kazimierza Rudzkiego, aktora, reżysera teatralnego i pedagoga (zm. 2 II 1976)

8 stycznia. 95. rocznica urodzin (1906) Zbigniewa Różyckiego, geologa, geografa, podróżnika (zm. 16 IX 1988)

9 stycznia. 125. rocznica urodzin (1876) Adolfa Nowaczyńskiego, pisarza, satyryka (zm. 3 VII 1944)

10 stycznia.145. rocznica urodzin (1856) Jana Sembrzyckiego, historyka, folklorysty, pisarza, mazurskiego działacza narodowościowego i oświatowego (zm. 8 III 1919)

12 stycznia.25. rocznica śmierci (1976) Agathy Christie, angielskiej pisarki, autorki powieści kryminalnych (ur. 15 IX 1890)

12 stycznia. 1. rocznica śmierci (2000) Bolesława Faca, pisarza, poety, prozaika, tłumacza (ur. 9 II 1929)

14 stycznia.85. rocznica urodzin (1916) Jana Świderskiego, aktora, reżysera teatralnego i pedagoga (zm. 18 X 1988)

15 stycznia. 40. rocznica śmierci (1961) Andrzeja Pronaszko, malarza, scenografa (ur. 31 XII 1888)

16 stycznia. 175. rocznica urodzin (1826) Romualda Traugutta, dyktatora powstania styczniowego (zm. 5 VIII 1864)

17 stycznia. 295. rocznica urodzin (1706) Benjamina Franklina, współtwórcy niepodległości Stanów Zjednoczonych, wynalazcy, filozofa (zm. 17 IV 1790)

17 stycznia. 10. rocznica (1991) rozpoczęcia operacji "Pustynna Burza" - uderzenia wojsk sprzymierzonych na wojska irackie okupujące Kuwejt

18 stycznia. 55. rocznica śmierci (1946) Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora, dyrygenta, organisty (ur. 7 II 1877)

19 stycznia. 265. rocznica urodzin (1736) Jamesa Watta, angielskiego wynalazcy, konstruktora silnika parowego (zm. 25 VIII 1819)

22 stycznia. 100. rocznica śmierci (1901) brytyjskiej królowej Wiktorii (ur. 24 V 1819)

24 stycznia. 225. rocznica urodzin (1776) Ernsta Teodora Hoffmanna, niemieckiego pisarza, kompozytora, rysownika (zm. 25 VI 1822)

28 stycznia.390. rocznica urodzin (1611) Heweliusza, astronoma (zm. 28 I 1687)

28 stycznia.5. rocznica śmierci (1996) Josifa Brodskiego, rosyjskiego poety (ur. 24 V 1940)

1 lutego.35. rocznica śmierci (1966) Bustera Keatona, amerykańskiego aktora, komika filmu niemego (ur. 4 X 1895)

3 lutego. 130. rocznica urodzin (1871) Eugeniusza Romera, geografa, twórcy nowoczesnej kartografii polskiej (zm. 28 I 1954)

4 lutego. 135. rocznica urodzin (1866) Władysława Podkowińskiego, malarza (zm. 5 I 1895)

9 lutego.120. rocznica śmierci (1881) Fiodora Dostojewskiego, rosyjskiego pisarza (ur. 11 XI 1821)

10 lutego. 145. rocznica urodzin (1856) Walentego Barczewskiego, księdza, historyka, działacza narodowego na Warmii i Mazurach, pisarza, folklorysty (zm. 28 V 1928)

11 lutego. 160. rocznica urodzin (1841) Józefa Brandta, polskiego malarza (zm. 12 VI 1915)

13 lutego. 60. rocznica urodzin (1941) Bohdana Dzitko, pisarza, dziennikarza

16 lutego. 270. rocznica urodzin (1731) Marcello Bacciarelliego, nadwornego malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego (zm. 5 I 1818)

17 lutego. 50. rocznica (1951) powstania Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie

20 lutego.155. rocznica (1846) wybuchu powstania krakowskiego (trwało do 2 III; skutkiem upadku powstania było włączenie Rzeczypospolitej Krakowskiej do Austrii)

21 lutego.85. rocznica (1916) bitwy pod Verdun, stoczonej przez wojska francuskie i niemieckie (trwała do 18 XII 1916)

22 lutego.100. rocznica urodzin (1901) Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, aktorki, współzałożycielki Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" (zm. 26 I 1997)

23 lutego. 235. rocznica śmierci (1766) Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski (ur. 20 X 1677)

25 lutego.135. rocznica urodzin (1866) Benedetto Croce, włoskiego filozofa, historyka, krytyka literackiego (zm. 20 II 1952)

25 lutego. 100. rocznica śmierci (1901) Wojciecha Gersona, malarza (ur. 1 VII 1831)

3 marca.255. rocznica urodzin (1746) Izabeli ks. Czartoryskiej, pisarki, założycielki muzeum pamiątek narodowych w Puławach (zm. 17 VI 1835)

10 marca.140. rocznica śmierci (1861) Tarasa Szewczenki, ukraińskiego poety i malarza (ur. 9 III 1814)

11 marca. 115. rocznica urodzin (1886) Edwarda Rydza-Śmigłego, marszałka Polski (zm. 2 XII 1941)

11 marca.1. rocznica śmierci (2000) Kazimierza Brandysa, pisarza, publicysty (ur. 27 X 1916)

12 marca.125. rocznica śmierci (1876) Franciszka Bażyńskiego, księdza, działacza narodowościowego i oświatowego (ur. 1 lub 25 III 1801)

12 marca. 70. rocznica urodzin (1931) ks. Józefa Tischnera, filozofa, pedagoga (zm. 28 VI 2000)

13 marca.5. rocznica śmierci (1996) Krzysztofa Kieślowskiego, reżysera filmowego, scenarzysty (ur. 27 VI 1941)

14 marca.230. rocznica urodzin (1771) Józefa Chłopickiego, generała, dyktatora powstania listopadowego (zm. 30 IX 1854)

14 marca.80. rocznica urodzin (1921) Edwarda Martuszewskiego, dziennikarza radiowego, publicysty, tłumacza (zm. 27 VII 1982)

17 marca.80. rocznica (1921) uchwalenia konstytucji marcowej

17 marca.60. rocznica śmierci (1941) Izaaka Babla, rosyjskiego pisarza (ur. 13 VII 1894)

19 marca.90. rocznica urodzin (1911) Jerzego Jurandota, satyryka, komediopisarza (zm. 16 VIII 1979)

20 marca.80. rocznica (1921) plebiscytu na Górnym Śląsku

22 marca.215. rocznica urodzin (1786) Joachima Lelewela, historyka, bibliografa, działacza patriotycznego (zm. 29 V 1861)

23 marca.70. rocznica urodzin (1931) Jerzego Krzysztonia, prozaika, dramatopisarza, tłumacza (zm. 16 V 198)60. rocznica śmierci (1941) Kazimierza Jaroszyka, dziennikarza, działacza społeczno-narodowego na Warmii i Mazurach (ur. 19 XII 1878)

23 marca.15. rocznica śmierci (1986) Władysława Gębika, pedagoga, publicysty, działacza społeczno-kulturalnego, w latach 1937-1939 dyrektora polskiego gimnazjum w Kwidzynie (ur. 14 VI 1900)

26 marca.120. rocznica śmierci (1881) Floriana Ceynowy, badacza folkloru i dialektu kaszubskiego (ur. 5 V 1817)

27 marca.130. rocznica urodzin (1871) Henryka Manna, niemieckiego pisarza (zm. 12 III 1950)

31 marca.100. rocznica urodzin (1901) Balbiny Świtycz-Widackiej, rzeźbiarki, poetki, działaczki społecznej (zm. 28 VI 1972)

31 marca. 10. rocznica (1991) rozwiązania wojskowych struktur Układu Warszawskiego

3 kwietnia. 105. rocznica urodzin (1896) Józefa Czapskiego, prozaika, krytyka, malarza (zm. 12 I 1993)

3 kwietnia.90. rocznica urodzin (1911) Stanisławy Walasiewiczówny, lekkoatletki, medalistki olimpijskiej (zm. 4 XII 1980)

9 kwietnia. 760. rocznica (1241) bitwy pod Legnicą ; w starciu z Tatarami poległ książę Henryk Pobożny

12 kwietnia.140. rocznica (1861) wybuchu wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych

12 kwietnia. 60. rocznica śmierci (1941) Ferdynanda Hoesicka, historyka literatury, wydawcy, prozaika (ur. 16 X 1867)

12 kwietnia. 40. rocznica (1961) wystrzelenia załogowego statku kosmicznego "Wostok 1" z Jurijem Gagarinem na pokładzie

17 kwietnia. 20. rocznica śmierci (1981) Ludwika Sempolińskiego, aktora, pedagoga (ur. 18 VIII 1899)

21 kwietnia. 135. rocznica śmierci (1866) Krystyna Lacha Szyrmy, pisarza, działacza politycznego na Warmii i Mazurach (ur. 17 XII 1790)

22 kwietnia. 85. rocznica urodzin (1916) Yehudi Menuhina, brytyjskiego skrzypka, dyrygenta, pedagoga (zm. 12 III 1999)

24 kwietnia. 230. rocznica urodzin (1771) Samuela Bogumiła Linde, leksykografa (zm. 18 VIII 1847)

26 kwietnia. 15. rocznica (1986) awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu

27 kwietnia.210. rocznica urodzin (1791) Samuela Morse'a, angielskiego wynalazcy, twórcy alfabetu telegraficznego (zm. 2 IV 1872)

27 kwietnia.70. rocznica urodzin (1931) Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, pianisty, kompozytora, jazzmana (zm. 23 IV 1969)

1 maja .75. rocznica urodzin (1926) Janiny Hertz, pisarki, autorki utworów dramatycznych (zm. 27 XII 1993)

2/3 maja.80. rocznica (1921) wybuchu trzeciego powstania śląskiego

3 maja.210. rocznica (1791) uchwalenia Konstytucji 3 Maja

4 maja. 60. rocznica urodzin (1941) Erwina Kruka, olsztyńskiego dziennikarza, poety i prozaika

6 maja. 145. rocznica urodzin (1856) Roberta Peary, amerykańskiego badacza polarnego, zdobywcy Bieguna Północnego (zm. 20 II 1920)

6 maja. 140. rocznica urodzin (1861) Rabindranatha Tagore, pisarza hinduskiego (zm. 7 VIII 1941)

8 maja. 450. rocznica śmierci (1551) Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta Augusta (ur. 6 XII 1520 lub 1523)

8 maja. 150. rocznica urodzin (1851) Stanisława Witkiewicza, malarza, pisarza, krytyka literackiego (zm. 5 IX 1915)

11 maja. 30. rocznica śmierci (1971) Rafała Wojaczka, poety (ur. 7 XII 1945)

12-14 maja. 75. rocznica (1926) przewrotu majowego - wojskowego zamachu stanu przeprowadzonego przez J. Piłsudskiego

13 maja.100. rocznica urodzin (1901) Witolda Pileckiego, działacza konspiracyjnego, rotmistrza, dobrowolnego więźnia Oświęcimia (zm. prawdopod. 25 V 1948)

13 maja. 20. rocznica (1981) zamachu na papieża Jana Pawła II, dokonanego przez tureckiego ekstremistę

16 maja.1. rocznica śmierci (2000) Andrzeja Szczypiorskiego, pisarza (ur. 3 II 1928)

20 maja.495. rocznica śmierci (1506) Krzysztofa Kolumba, włoskiego żeglarza, podróżnika, odkrywcy Ameryki (ur. między 25 VIII a 31 X 1451)

20 maja.120. rocznica urodzin (1881) Władysława Sikorskiego, polityka, generała (zm. 4 VII 1943)

21 maja.530. rocznica urodzin (1471) Albrechta Dürera, niemieckiego malarza i grafika (zm. 6 IV 1528)

21 maja.160. rocznica śmierci (1841) Juliana Ursyna Niemcewicza, poety, dramatopisarza, działacza polityczno-społecznego (ur. 16 II 1758)

28 maja.20. rocznica śmierci (1981) kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski (ur. 3 VIII 1901)

30 maja.570. rocznica śmierci (1431) Joanny d'Arc, świętej, bohaterki narodowej Francji walczącej w wojnie stuletniej (ur. ok. 1412)

6 czerwca.160. rocznica urodzin (1841) Elizy Orzeszkowej, pisarki (zm. 18 V 1910)

9 czerwca. 220. rocznica urodzin (1781) George Stephensona, brytyjskiego konstruktora, wynalazcy parowozu (zm. 12 VIII 1848)

16 czerwca.115. rocznica (1886) ukazania się pierwszego numeru "Gazety Olsztyńskiej"

17 czerwca. 305. rocznica śmierci (1696) Jana III Sobieskiego, króla Polski (ur. 17 VIII 1629)

22 czerwca.60. rocznica (1941) napaści Niemiec na ZSRR

25 czerwca.25. rocznica (1976) wybuchu strajków i demonstracji (głównie w Radomiu) na wiadomość o podwyżce cen żywności

27 czerwca.60. rocznica urodzin (1941) Krzysztofa Kieślowskiego, reżysera filmowego (zm. 13 III 1996)

28 czerwca. 45. rocznica (1956) wybuchu strajku w Zakładach im. Stalina w Poznaniu oraz innych zakładach pracy (około 70 zabitych)

1 lipca. 355. rocznica urodzin (1646) Gottfrieda Wilhelma Leibniza, niemieckiego matematyka i filozofa (zm. 14 XI 1716)

1 lipca.105. rocznica urodzin (1896) Teofila Ruczyńskiego, nauczyciela, działacza społecznego na Warmii i Mazurach, poety (zm. 8 VI 1979)

1 lipca.80. rocznica urodzin (1921) Jerzego Stefana Stawińskiego, pisarza, scenografa, reżysera filmowego

2 lipca.205. rocznica śmierci (1796) Jana Krzysztofa Kluka, księdza, botanika (ur. 13 IX 1739)

2 lipca. 10. rocznica śmierci (1991) Władysława Chojnackiego, historyka, znawcy historii Mazur (ur. 22 VI 1920)

4 lipca. 55. rocznica (1946) pogromu Żydów w Kielcach

4/5 lipca.1. rocznica śmierci (2000) Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pisarza, publicysty (ur. 20 V 1919)

6 lipca. 30. rocznica śmierci (1971) Louisa Armstronga, trębacza, wokalisty jazzowego (ur. 4 VII 1900)

6 lipca.1. rocznica śmierci (2000) Władysława Szpilmana, pianisty, kompozytora (ur. 5 XII 191l)

13 lipca.30. rocznica śmierci (1971) Alfonsa Barczewskiego, nauczyciela szkół polskich w Niemczech i na Warmii, adwokata (ur. 15 IX 1910)

13 lipca.1. rocznica śmierci (2000) Jana Karskiego (właśc. Jan Kozielski), emisariusza Polski Podziemnej, kuriera (ur. 24 IV 1914)

14 lipca. 90. rocznica urodzin (1911) Tadeusza Fijewskiego, aktora (zm. 11 XI 1978)

15 lipca. 395. rocznica urodzin (1606) Rembrandta (właść. Harmenszoon van Rija), holenderskiego malarza i grafika (zm. 4 X 1669)

15 lipca.130. rocznica urodzin (1871) Henryka Arctowskiego, podróżnika, polarnika (zm. 21 II 1958)

17 lipca.85. rocznica urodzin (1916) Aleksandra Gieysztora, historyka (zm. 9 II 1999)

17 lipca.65. rocznica (1936) wybuchu wojny domowej w Hiszpanii

18 lipca.100. rocznica urodzin (1901) Stanisława Mikołajczyka, polityka, działacza ruchu chłopskiego (zm. 13 XII 1966)

21 lipca.205. rocznica śmierci (1796) Roberta Burnsa, szkockiego poety (ur. 25 I 1759)

22 lipca.30. rocznica śmierci (1971) Tadeusza Stępowskiego, literata, działacza oświatowego na Warmii i Mazurach (ur. 13 V 1908)

23 lipca.50. rocznica śmierci (1951) kardynała Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego (ur. 14 V 1867)

27 lipca.160. rocznica śmierci (1841) Michaiła Lermontowa, rosyjskiego poety (ur. 15 X 1814)

31 lipca. 115. rocznica śmierci (1886) Ferenca Liszta, węgierskiego kompozytora, pianisty (ur. 22 X 1811)

2 sierpnia80. rocznica śmierci (1921) Enrico Caruso, włoskiego śpiewaka operowego (ur. 27 II 1873)

6 sierpnia.120. rocznica urodzin (1881) Aleksandra Fleminga, szkockiego lekarza, mikrobiologa, wynalazcy penicyliny (zm. 11 III 1955)

7 sierpnia.80. rocznica śmierci (1921) Aleksandra Błoka, rosyjskiego poety (ur. 28 XI 1880)

8 sierpnia. 5. rocznica śmierci (1996) Juliana Stryjkowskiego, pisarza (ur. 27 IV 1905)

14 sierpnia.60. rocznica śmierci (1941) Maksymiliana Kolbe, franciszkanina (ur. 8 I 1894)

14 sierpnia.80. rocznica urodzin (1921) Julii Hartwig, poetki, eseistki

15 sierpnia.35. rocznica śmierci (1966) Jana Kiepury, śpiewaka operowego (ur. 16 V 1902)

17 sierpnia. 400. rocznica urodzin (1601) Pierre de Fermata, matematyka francuskiego (zm. 12 I 1665)

19 sierpnia.130. rocznica urodzin (1871) Orville'a Wrighta, konstruktora i pilota, pioniera lotów silnikowych (zm. 30 I 1948)

23 sierpnia.75. rocznica. śmierci (1926) Rudolfa Valentino, aktora, gwiazdora filmu niemego (ur. 6 V 1895)

24 sierpnia.35. rocznica śmierci (1966) Tadeusza Bór-Komorowskiego, generała, komendanta głównego AK (ur. 1 VI 1895)

29 sierpnia.245. rocznica urodzin (1756) Jana Śniadeckiego, matematyka, astronoma, filozofa (zm. 21 XI 1830)

30 sierpnia.130. rocznica urodzin (1871) Ernesta Rutherforda, angielskiego fizyka jądrowego (zm. 19 X 1937)

30 sierpnia.55. rocznica śmierci (1946) majora Henryka Sucharskiego, dowódcy obrony Westerplatte w 1939 r. (ur. 12 XI 1898)

31 sierpnia. 60. rocznica śmierci (1941) Marii Cwietajewej, rosyjskiej poetki (ur. 26 IX 1892)

2 września.380. rocznica (1621) bitwy pod Chocimiem, stoczonej przez wojska polskie pod wodzą J.K. Chodkiewicza z armią turecką

2 września.110. rocznica urodzin (1891) Zenona Klemensiewicza, językoznawcy (zm. 2 IV 1969)

2 września.25. rocznica śmierci (1976) Stanisława Grochowiaka, poety, prozaika, dramatopisarza (ur. 24 I 1934)

6 września. 90. rocznica urodzin (1911) Marii Krüger, autorki książek dla dzieci i młodzieży (zm. 13 VIII 1999)

9 września. 405. rocznica śmierci (1596) Anny Jagiellonki, królowej polskiej, żony Stefana Batorego (ur. 18 X 1523)

9 września.100. rocznica śmierci (1901) Henriego de Toulouse-Lautreca, francuskiego malarza i grafika (ur. 24 XI 1864)

14 września.680. rocznica śmierci (1321) Dante Alighieri, włoskiego poety (ur. V 1265)

21 września.100. rocznica urodzin (1901) Jerzego Lanca, nauczyciela, działacza oświatowego, kierownika szkoły polskiej w Piasutnie (zm. 28 II 1932)

23 września.25. rocznica (1976) utworzenia Komitetu Obrony Robotników

24 września.460. rocznica śmierci (1541) Paracelsusa (właśc. Theophrastus Bombastus von Hohenheim), niemieckiego lekarza i filozofa (ur. 10 XI 1493)

24 września.380. rocznica śmierci (1621) Jana Karola Chodkiewicza, hetmana wielkiego koronnego (ur. 1560)

24 września.105. rocznica urodzin (1896) Tadeusza Sygietyńskiego, kompozytora, dyrygenta, kierownika Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" (zm. 19 V 1955)

26 września.10. rocznica śmierci (1991) Jerzego Afanasjewa, poety, prozaika, reżysera (ur. 11 IX 1932)

27 września.10. rocznica śmierci (1991) Eryka Lipińskiego, karykaturzysty (ur. 12 VIII 1908)

27 września.10. rocznica śmierci (1991) Stefana Kisielewskiego, publicysty, prozaika, krytyka muzycznego, kompozytora (ur. 7 III 1911)

28 września.10. rocznica śmierci (1991) Milesa Davisa, amerykańskiego trębacza, kompozytora jazzowego (ur. 25 V 1926)

30 września.5. rocznica śmierci (1996) Gabrieli Pauszer-Klonowskiej, powieściopisarki, tłumaczki (ur. 26 VI 1908)

2 października.55. rocznica śmierci (1946) Ignacego Mościckiego, chemika, prezydenta RP 1926-39 (ur. 1 XII 1867)

3 października.20. rocznica śmierci (1981) Tadeusza Kotarbińskiego, filozofa, logika i prakseologa (ur. 31 III 1886)

5 października.145. rocznica urodzin (1856) Oscara Wilde, poety, prozaika i dramatopisarza angielskiego (zm. 30 XI 1900)

9 października.80. rocznica urodzin (1921) Tadeusza Różewicza, poety

9 października.65. rocznica urodzin (1936) Agnieszki Osieckiej, poetki, prozaika, autorki tekstów piosenek (zm. 7 III 1997)

16 października.80. rocznica urodzin (1921) Andrzeja Munka, reżysera filmowego (zm. 20 IX 1961)

17 października.100. rocznica śmierci (1901) Michała Bałuckiego, komediopisarza i prozaika (ur. 29 IX 1837)

22 października.95. rocznica śmierci (1906) Paula Cezanne, malarza francuskiego (ur. 19 I 1839)

22 października.25. rocznica śmierci (1976) Antoniego Szajka, drukarza, redaktora, działacza społeczno-oświatowego na Warmii i Mazurach (ur. 12 I 1900)

23 października.45. rocznica (1956) wybuchu powstania węgierskiego

29 października.55. rocznica śmierci (1946) Pawła Hulki-Laskowskiego, pisarza, tłumacza (m.in. "Przygód dobrego wojaka Szwejka") (ur. 25 VI 1881)

2 listopada. 165. rocznica urodzin (1836) Michała Elwiro Andriolliego, polskiego rysownika i ilustratora (zm. 23 VIII 1895)

7 listopada.155. rocznica śmierci (1846) Karola Marcinkowskiego, lekarza, działacza gospodarczego w Wielkopolsce (ur. 20 VI 1800)

10 listopada.110. rocznica śmierci (1891) Jeana Arthura Rimbauda, poety francuskiego (ur. 20 X 1854)

10 listopada.100. rocznica urodzin (1901) Alfonsa Karnego, rzeźbiarza (zm. 14 VIII 1989)

13 listopada.165. rocznica urodzin (1836) Jarosława Dąbrowskiego, generała Komuny Paryskiej (zm. 25 V 1871)

13 listopada.55. rocznica urodzin (1946) Stanisława Barańczaka, poety, historyka literatury, tłumacza

15 listopada.85. rocznica śmierci (1916) Henryka Sienkiewicza, pisarza (ur. 5 V 1846)

17 listopada.205. rocznica śmierci (1796) Katarzyny II, cesarzowej rosyjskiej (ur. 2 V 1729)

21 listopada.85. rocznica śmierci (1916) Franciszka Józefa I, cesarza Austrii, króla Węgier (ur. 18 VIII 1830)

27 listopada.300. rocznica urodzin (1701) Andersa Celsiusa, szwedzkiego astronoma, fizyka (zm. 25 IV 1744)

27 listopada.45. rocznica (1956) powstania w Olsztynie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze"

29 listopada.135. rocznica urodzin (1866) Józefa Pankiewicza, malarza, grafika (zm. 4 VII 1940)

30 listopada.70. rocznica urodzin (1931) Jana Himilsbacha, pisarza, aktora, kamieniarza (zm. 11 XI 1988)

5 grudnia.210. rocznica śmierci (1791) Wolfganga Amadeusza Mozarta, kompozytora austriackiego (ur. 27 I 1756)

5 grudnia.90. rocznica urodzin (1911) Władysława Szpilmana, kompozytora, pianisty, dyrygenta (zm. 6 VII 2000)

7 grudnia. 60. rocznica (1941) ataku lotnictwa japońskiego na bazę morską i lotniczą USA w Pearl Harbor

10 grudnia.65. rocznica śmierci (1936) Luigi Pirandello, włoskiego dramatopisarza (ur. 28 VI 1867)

12 grudnia.415. rocznica śmierci (1586) Stefana Batorego, księcia Siedmiogrodu, króla Polski (ur. 27 IX 1533)

12/13 grudnia. 20. rocznica (1981) wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

13 grudnia. 35. rocznica śmierci (1966) Stanisława Mikołajczyka, działacza ruchu ludowego, polityka (ur. 18 VII 1901)

14 grudnia. 455. rocznica urodzin (1546) Tycho Brahe, astronoma duńskiego (zm. 13 X 1601)

15 grudnia.90. rocznica (1911) dotarcia przez norweskiego podróżnika Roalda Amundsena na Biegun Północny

16 grudnia.20. rocznica (1981) pacyfikacji przez oddziały ZOMO kopalni "Wujek" w Katowicach

17 grudnia.120. rocznica urodzin (1881) Mieczysława Orłowicza, wybitnego polskiego działacza turystyki i krajoznawstwa, autora przewodników (zm. 4 X 1959)

18 grudnia.105. rocznica urodzin (1896) Stanisława Cat-Mackiewicza, polityka, pisarza, publicysty (zm. 18 II 1966)

24 grudnia.55. rocznica śmierci (1946) generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka", ostatniego komendanta głównego AK (ur. 15 XI 1898)

24 grudnia.205. rocznica urodzin (1796) Tytusa Adama Działyńskiego, założyciela Biblioteki Kórnickiej, mecenasa sztuki (zm. 11 IV 1861)

25 grudnia.85. rocznica śmierci (1916) Adama Chmielowskiego (brata Alberta), malarza, zakonnika, opiekuna bezdomnych (ur. 20 VIII 1846)

27 grudnia.430. rocznica urodzin (1571) Johannesa Keplera, niemieckiego astronoma, matematyka (zm. 15 XI 1630)

27 grudnia.100. rocznica urodzin (1901) Marleny Dietrich, niemieckiej aktorki i piosenkarki (zm. 6 V 1992)

27 grudnia.65. rocznica śmierci (1936) Leona Wyczółkowskiego, malarza i grafika (ur. 11 IV 1852)

cofnij