Roman Ławrynowicz

 

Sprawozdanie z działalności Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Czytelniczego za lata 1997 - 2001

 

Stan liczebny Oddziału utrzymał się na podobnym poziomie jak w pierwszej kadencji. Trzynastego lutego 1997 roku Towarzystwo nasze liczyło 34 członków, obecnie 42. Nie podejmowano większych działań służących umasowieniu Towarzystwa. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania jeszcze w 1997 r. wysłano informację o działalności PTCz do nauczycieli języka polskiego wszystkich szkół średnich Olsztyna. Niestety odzewu nie było.

Władze Oddziału pracowały w następującym składzie:

  
Roman Ławrynowicz prezes
Stanisław Achremczyk wiceprezes
Zbigniew Chojnowski  wiceprezes
Małgorzata Ramutkowska sekretarz (do grudnia 1999r.)
Wiesława Borkowska-Nichthauser(od stycznia 2000 r.)
Magdalena Strzyżskarbnik
Wojciech Ogrodziński członek

Komisja Rewizyjna

Danuta Wróblewska przewodnicząca
Leszek Grad członek

Sąd Koleżeński

Anna Bartosiak
Wiesława Borkowska-Nichthauser- rezygnacja w grudniu 2000 r.

Zarząd Oddziału odbywał średnio sześć spotkań rocznie przy frekwencji ponad 50 %. Druga kadencja w działalności Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie była kontynuacją realizacji podstawowych celów statutowych, kierunków działań podjętych w pierwszej kadencji oraz zadań zapisanych w uchwale I Walnego Zebrania Oddziału.

Lata 1997-2001 przyniosły pomnożenie dorobku wydawniczego o następujące pozycje:

 1. "Tak cicho śpiewa północ"Dariusza Krzysztofa Szatrawskiego (1997), wydano głównie ze środków Banku PKO. Promocja książki odbyła się 10.12.1997 r. Książki wysłano do bibliotek wojewódzkich w kraju oraz wszystkich bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego, do redakcji czasopism i do krytyków.
 2. "Wkraczanie w biel" Tadeusza Brzeskiego. Promocja książki połączona z wystawą obrazów autora odbyła się 10.02.1999 r. w Olsztynie (35 osób), 12.05.1999 r. w Pasłęku (34 osoby) i w Bartoszycach (60 osób, w tym uczestnicy międzynarodowej konferencji bibliotekarskiej PLACCAI).
 3. "Stary Ratusz na tle dziejów miasta" Jerzego Sikorskiego (wspólnie z WPB) sponsorowany przez Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Uroczysta promocja połączona z kiermaszem książek i występem zespołu "Czerwony Tulipan" odbyła się 26.06.1999 r. w Czytelni Naukowej w obecności 50 osób i na rynku Starego Miasta z udziałem kilkuset mieszkańców Olsztyna.
 4. "Piecyk na niebie" Marka Barańskiego (2000 r.) wydany przy wsparciu finansowym Stomilu - Olsztyn S.A. Promocja w obecności około 80 osób odbyła się 25.02.2000 r. w Starym Ratuszu. Książkę tę zgłosiliśmy na konkurs "Najpiękniejsza książka roku". Niestety jury nie poznało się. Z proponowanego nam udziału w uroczystościach wręczenia nagród zrezygnowaliśmy.
 5. "Muzyka ojczystych drzew" Henryka Syski (2000 r.). Promocja książki odbyła się 12.04.2000 r. Uczestniczyli: żona autora, przyjaciele, dziennikarze, członkowie PTCz. Wydanie książki współfinansował Urząd Marszałkowski.
 6. Oddział Olsztyński PTCz uczestniczył (w 1999 roku) w wydaniu z Wojewódzką Biblioteką Publiczną numeru 3-4 "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego" oraz "Bibliografii Warmii i Mazur za lata 1992-1993".
 7. Dzięki staraniu Zarządu Oddziału PTCz reaktywowano miesięcznik "Warmia i Mazury". Wydaliśmy pierwszy numer przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Prawo do tytułu przekazano Stowarzyszeniu MEM przy Regionalnym Ośrodku Kultury, które kontynuuje wydawanie pisma.

Wszystkie egzemplarze pisma rozdysponowano następująco: wręczono uczestnikom Kongresu Kultury Warmii, Mazur i Powiśla, bibliotekom naszego województwa, bibliotekom upoważnionym do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego, autorom tekstów.

Członkowie PTCz, którzy opłacili składki członkowskie otrzymywali wszystkie nasze wydawnictwa bezpłatnie. Wydawnictwa wszystkie otrzymywali również autorzy (ok. 20 % nakładu) i sponsorzy (10-20 %). Wydawnictw własnych nie sprzedawaliśmy, ponieważ prowadzenie działalności dochodowej wymaga profesjonalnej obsługi księgowej i administracyjnej, na co przy tym zakresie sprzedaży nie możemy sobie pozwolić. Wszystkie prace administracyjno-biurowe, merytoryczne i finansowe wykonywane były społecznie. Tylko do wydania miesięcznika "Warmia i Mazury" zaangażowano na zlecenie dziennikarzy i księgowego. Mimo to wiele prac organizacyjno-biurowych, finansowych i redakcyjnych wykonywaliśmy społecznie sami, głównie prezes i skarbnik.

Czyniliśmy starania o pieniądze na działalność, głównie wydawniczą, przygotowywaliśmy wnioski, umowy, rozliczenia i sprawozdania. Dzięki tym staraniom zdobyliśmy 48.861,89 zł od następujących sponsorów:

 1. Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie
 2. Urząd Marszałkowski - Departament Kultury i Edukacji w Olsztynie
 3. Wojewoda Olsztyński
 4. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Elblągu
 5. Stomil - Olsztyn S.A
 6. Bank Polski S.A
 7. Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane i Rombud
 8. Pan Heinrich Mrowka z Herder Institut (Niemcy)
 9. Marek Barański

Zgodnie z uchwałą pierwszego Walnego Zebrania organizowane były spotkania z pisarzami i innymi wybitnymi ludźmi. Byli to: Marek Ławrynowicz - autor książek, satyryk (19.06.1997), Stanisław Niepsuj - członek PTCz, kandydat na senatora obecnie przewodniczący Rady Powiatu Olsztyn (03.09.1997), Andrzej Stojowski - autor książki "W ręku Boga" (03.12.1997), Mieczysław Jackiewicz - członek PTCz Konsul Generalny RP w Wilnie (27.03.1998), prof. Hubert Orłowski - autor książki "Wobec zniewoleń krótkiego stulecia. Szkice o literaturze austriackiej i niemieckiej" (18.06.1998), Zbigniew Święch - autor książki "Klątwy, mikroby i uczeni" (21.08.1998). Członkowie PTCz uczestniczyli w propagowaniu działań Z. Święcha służących podkreśleniu rocznicy inkorporacji Prus. Józef Burniewicz - dziennikarz, satyryk, karykaturzysta, autor książki "Olsztyn w karykaturze i anegdocie" (14.01.1999), Mazllum Saneja - pisarz, tłumacz z Kosowa, Jan Machulski - aktor, dyrektor Teatru Ochota, z okazji promocji książki "Chłopak z Hollyłódź" (09.06.1999), Piotr Bałtroczyk - dziennikarz, z okazji promocji książki "Krawiectwo Miarowe. Samouczek" (13.11.2000r.), Włodzimierz Kowalewski - olsztyńska promocja książki "Bóg zapłacz!" (1.03.2001 r.).

Wszystkie spotkania należy uznać za udane zarówno pod względem wartości merytorycznej jak i frekwencji. W większości były to rozmowy przy kawie, umożliwiające szczerą wymianę myśli z autorem. Część z nich organizowana była wspólnymi siłami z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.
W 1999 roku członkowie Oddziału PTCz wspólnie z Radiem Olsztyn przeprowadzili akcję zbierania pieniędzy i książek dla biblioteki przy Podstawowej Szkole Niepublicznej w Dercu. Odbyło się pięć audycji radiowych. Zbiórka prowadzona była w bibliotekach publicznych Olsztyna. Uroczyste otwarcie biblioteki odbyło się 11 lipca 1999 roku i miało bogatą propagandę radiową, telewizyjną i prasową. W uroczystości uczestniczyli Roman Ławrynowicz i Stanisław Achremczyk, wymienieni brali też udział w audycji emitowanej w ogólnopolskim programie telewizyjnym.
Polskie Towarzystwo Czytelnicze wspólnie z WBP zmikrofilmowało czasopisma: "Głos Olsztyński" za lata 1951-1957, "Wiadomości Mazurskie" 1945-1956, "Słowo na Warmii i Mazurach" 1953-1973. Prace wykonano w Szczecinie za pieniądze przekazane na konto PTCz przez sponsora z Niemiec. Mikrofilmy przekazano WBP w Olsztynie.
W 1998 roku przygotowane zostały szeroko rozkolportowane ulotki oraz pisma informujące o pracy Polskiego Towarzystwa Czytelniczego.
Przekazywano wydawnictwa PTCz na szlachetne cele: dla organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - książki D.K. Szatrawskiego i M. Ostena, organizatorom konkursu plastycznego i muzycznego - książki Jerzego Sikorskiego i Henryka Syski itp. Traktowano te dary jako udział w ciekawych przedsięwzięciach oraz reklamę autorów i PTCz.
Członkowie naszego Oddziału uczestniczyli w pracach PTCz na szczeblu centralnym. Roman Ławrynowicz 9 kwietnia 1997 roku prowadził Zjazd PTCz w Warszawie i wybrany został do Zarządu Głównego, w którego pracach uczestniczy do chwili obecnej. Członkowie Oddziału brali udział w obradach forum czytelniczego w Kielcach; w roku 1997 - Wiesława Borkowska-Nichthauser, w 1998 roku Roman Ławrynowicz i Małgorzata Ramutkowska. Uczestnictwo w seminariach nie obciążało budżetu naszego Oddziału. Roman Ławrynowicz jest członkiem Reading Books Association, składki opłaca z własnych pieniędzy.
Podejmowaliśmy też próbę wydania poematu "The Hollow Men" Tomasa Eliota w tłumaczeniu Krzysztofa Szatrawskiego i z ilustracjami Hieronima Skurpskiego. Mimo zabiegów wydawnictwo Faber & Faber w Londynie - jedyny dysponent prawa autorskiego do utworu - odmówiło zgody.
Z planowanych imprez integracyjnych zdołano zorganizować tylko jedno - oficjalno- rozrywkowe spotkanie pod hasłem "pożegnanie lata" (02.10.1998). Nie udało się niestety zorganizować wycieczki do Wilna. Nie było potrzeby organizowania wyjazdu do Biblioteki Narodowej, ponieważ wyręczyło nas w tym Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Dziękuję wszystkim członkom Zarządu, a szczególnie najbliżej współpracującym Zbigniewowi Chojnowskiemu, Magdalenie Strzyż, Małgorzacie Ramutkowskiej, Wiesławie Borkowskiej-Nichthauser.
Dzięki Koleżankom i Kolegom spełniliśmy podstawowy cel Towarzystwa, służyliśmy na różnych poziomach i w wielu wymiarach rozwojowi czytelnictwa.

Dziękuję Zarządowi Głównemu, ze strony którego wielokrotnie doznawaliśmy życzliwej pomocy.

Jestem przekonany, że godne kontynuacji są dotychczasowe kierunki działalności, a także rozważenia pomysły zgłaszane przez ustępujący Zarząd. Szczególnie godne uwagi wydają się być następujące:

W sprawie realizacji ostatniego zadania podjęte zostały działania. Wysłano wniosek do Urzędu Miasta o dofinansowanie.

Jestem przekonany, że trzecia kadencja przyniesie nowe siły i możliwości do realizacji kolejnych zadań.

cofnij