Joanna Burska

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Lipiec | Wrzesień | Październik | Listopad | | Grudzień

LIPIEC

12.07. - w Starym Ratuszu odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jednym z punktów programu było omówienie działalności bibliotek publicznych województwa.

WRZESIEŃ

W Starym Ratuszu dokonano montażu wieży wraz z kopułą. Dzięki temu skrzydło południowe, z najstarszą częścią budynku odzyskuje dawną świetność.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej utworzono Punkty Informacji Europejskiej. Informacji udzielają pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego w Starym Ratuszu oraz Działu Instrukcyjno-Metodycznego w budynku dyrekcji WBP przy ul. 1 Maja 5.

PAŹDZIERNIK

2.10. - 2.11. - Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zorganizowała wystawę ponad 200 fotografii nadesłanych na konkurs pt. "Moje życie - moja ziemia" zorganizowany przez władze braniewskiego podregionu NSZZ "Solidarność".

14.10. - w Olsztynie odbył się Kongres Kultury Mazur, Warmii i Powiśla, w którym udział wzięli przedstawiciele WBP oraz innych bibliotek publicznych województwa. WBP była również gospodarzem obrad grupy, która dyskutowała na temat "Dziedzictwo kulturalno-artystyczne Warmii i Mazur w perspektywie nowego stulecia".

20.10 - 21.10. - Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach prezentowała wystawę doku-mentów i rekwizytów pt. "Z historii Teatru im. Stefana Jaracza".

23.10. - odbyło się kolejne przedstawienie "Teatru przy stoliku" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach. Aktorzy Teatru im. S.Jaracza w Olsztynie Marek Jędrzejczyk i Alicja Kochańska zaprezentowali sztukę Siemiona Złotnikowa "Przyszedł mężczyzna do kobiety".

25.10. - WBP w Olsztynie zorganizowała szkolenie dla dyrektorów (kierowników) publicznych bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i gminnych województwa.Uczestnicy zgromadzeni w Czytelni Książek Starego Ratusza zapoznali się z aktualnymi problemami w działalności bibliotek publicznych województwa (Roman Ławrynowicz - dyrektor WBP), z możliwościami zdobywania informacji o Unii Europejskiej (Magdalena Malanowicz - Centrum Dokumentacji Europejskiej w Olsztynie, Elżbieta Maruszczak - WBP w Olsztynie) oraz aktualnym stanem prac nad tworzeniem Bazy Informacji Lokalnej (Marcin Majdecki - WBP w Olsztynie) i zasadami tworzenia regulaminu wynagradzania w bibliotece (Alina Rolka- WBP w Olsztynie).

LISTOPAD

W WBP rozpoczęto realizację kolejnego projektu, tym razem współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Program pt. "Computer, English, Internet" ma na celu umożliwienie młodzieży nauki języka angielskiego przy wykorzystaniu programów komputerowych oraz Internetu. Zajęcia prowadzone są w WBP w Olsztynie oraz w MGBP w Dobrym Mieście na przełomie lat 2000-2001.

11.11. - na budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3 w Kętrzynie odsłonięto tablicę upa-miętniającą pracę mieszkańców, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju miasta. Jednym z nich był Eugeniusz Gałdziewicz, który w 1948 r. założył pierwszą bibliotekę powiatową w Kętrzynie oraz Zofia Licharowa, która m.in. gromadziła zbiory książek i pamiątek związanych z Kętrzynem.

GRUDZIEŃ

Biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego otrzymały dotację celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 315 tysięcy złotych. Nad akcją podziału środków, zakupu książek czuwała WBP w Olsztynie. Ogółem zakupiono i przekazano bibliotekom 12 810 j.ew. zbiorów.

11.12. - otwarcie nowego lokalu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie. Biblioteka przeniosła się z pomieszczeń zamku do zmodernizowanego i przystosowanego do potrzeb budynku po przedszkolu.

16.12. - Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zorganizowała II Biesiadę Literacką pt. "Jak drzewiej w Lipcach bywało". Spotkanie tematycznie związane było z obchodami Roku Reymontowskiego.

cofnij