Strona główna BWM
Nr 1/2 2005

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Bożena Wasilewska
Renata Pietrulewicz

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

O antologii "Pieśni duchowne i poemata światowe" oraz o tym, skąd płyną źródła - Erwin Kruk

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2004 Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Wyzwania stające przed bibliotekami publicznymi w społeczeństwie informacyjnym Jon Madsen

Sieć partnerstwa i sieć informacji o UE na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego - sprawozdanie Renata Pietrulewicz, Adrianna Walendziak

Drugie Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej Anna Błaszczyk

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Każda twórczość wyrasta z jakiegoś doświadczenia - Maleńkie popołudnie literackie z Michałem Jagiełłą Wojciech Karolonek

Przemówienie Marka Barańskiego, członka kapituły nagrody Wawrzynu Literackiego Warmii i Mazur

Dyrektor Elżbieta Rzepka odeszła na emeryturę Elżbieta Dziubińska

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne Łucja Ciesielska

POMOCE METODYCZNE

Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa regionalnego z zakresu literatury pięknej Bożena Wasilewska

Scenariusz kursu "Internet dla początkujących" Izabela Frąckowiak, Robert Kuriata

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2005 (wybór materiałów) Anna Wysocka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Anna Rau

KALENDARIUM ROCZNIC
(styczeń-czerwiec 2006 r.)
Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
(styczeń - czerwiec 2005r.)
Joanna Burska, Krystyna Hałun

Strona główna BWM