Elżbieta Dziubińska
dyrektor MBP w Morągu

 

Dyrektor Elżbieta Rzepka odeszła na emeryturę

 

W dniu 29 kwietnia 2005 roku odeszła na zasłużoną emeryturę wieloletnia Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, Elżbieta Rzepka.

Pani Elżbieta Rzepka, z domu Krysińska, urodziła się 14 lutego 1950 w Morągu. Ukończyła tu Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Zanim rozpoczęła pracę w zawodzie bibliotekarza, pracowała na stanowisku nauczyciela w szkołach podstawowych w Chojniku, Jurkach i w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu. W międzyczasie zdobyła kwalifikacje zawodowe w Studium Bibliotekarskim w Jarocinie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.

Najwięcej satysfakcji i zadowolenia dawała jej praca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu, początkowo na stanowisku instruktora w Gabinecie Instrukcyjno-Metodycznym, a od roku 1991 dyrektora tej placówki. W ciągu tych czternastu lat podejmowała wiele inicjatyw promujących czytelnictwo w mieście i gminie Morąg. Szeroko znane i cenione w morąskim środowisku jej osiągnięcia w dziedzinie współpracy z wieloma instytucjami zaowocowały wzrostem zainteresowania książką, szczególnie wśród najmłodszych, sprzyjały również ich uwrażliwianiu i kształtowaniu pozytywnych postaw wobec świata i ludzi.

Pani Elżbieta Rzepka zdobyła zaufanie i szacunek zarówno współpracowników, jak i czytelników. Sama często powtarzała, że nie ma dla niej piękniejszego zawodu jak bibliotekarz. Dobro czytelnika było zawsze dla Niej sprawą najważniejszą. Dzięki Jej licznym inicjatywom Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu uzyskała wysoką renomę w środowisku, o czym świadczą nie tylko pozytywne opinie czytelników, lecz również liczne artykuły w prasie lokalnej. W czasie Jej kadencji bibliotekę odwiedziło wielu znanych ludzi kultury i sztuki m.in.: Kira Gałczyńska, Stefan Połom, Jacek Trznadel, Krzysztof Kąkolewski, Maryna Okęcka-Bromkowa, Olaf Lubaszenko, Maciej Zembaty, Irena Jarocka.

Jako Dyrektor, była otwarta na nowe technologie biblioteczne. Dzięki Jej zaangażowaniu została rozpoczęta komputeryzacja zbiorów. Wprowadzone zostały również nowe usługi w Czytelni, które w znacznym stopniu ułatwiły organizację pracy nie tylko bibliotekarzom, ale przede wszystkim czytelnikom (Internet, ksero, laminowanie, skanowanie, drukowanie).

Na uwagę zasługuje fakt, iż przez ponad 35 lat pracy zawodowej, Pani Elżbieta Rzepka z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy społecznej. Była m.in. ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, członkiem w Zarządzie PCK oraz Rady Muzeum Warmii i Mazur, a od roku 2001 pełniła funkcję przewodniczącej morąskiego koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

O profesjonalnym podejściu do swojej pracy i jej pełnym poświęceniu, świadczą liczne nagrody, medale i odznaczenia, które Pani Elżbieta Rzepka otrzymała w czasie swojej pracy w bibliotece:

Pani Elżbieta Rzepka z oddaniem pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, czynem podkreślała piękną myśl Janusza Korczaka:
Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.

cofnij