Bożena Wasilewska

 

Nowe książki o Warmii i Mazurach

   1.  Barański, Marek L.: Wiersze magnetofonowe / Marek L. Barański. - Olsztyn : Wyd. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział, 2004. - 60, [3] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Seria 3 ; t. 1). - ISBN 83-910914-0-8

   2.  Brakoniecki, Kazimierz: Ziemiec : prowincjałki rowerowe / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2005. - 131, [3] s. ; 18 cm. - (Krajobrazy Pamięci : miniatury "Borussii"). - ISBN 83-89233-18-5
    Wiersze i miniatury literackie

   3.  Bublewicz, Beata: Wspomnienia / Beata Bublewicz. - Olsztyn : Bublewicz & Śladowski, 2005. - 112 s., [134] s. tabl. kolor. : fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-922238-1-0
    Zbiór wspomnień, listów, artykułów prasowych dot. Mariana Bublewicza (1950-1993), kierowcy rajdowego

   4.  Chełchowski, Wincenty Władysław: Z ogrodu wspomnień / Wincenty Władysław Chełchowski. - Olsztyn : "ElSet", 2004. - 478, [2] s. : il., fot., portr., tab. ; 21 cm. - ISBN 83-89151-01-4
    Działacz polityczny, społeczny i gospodarczy, m. in. w Pasłęku, Bartoszycach i Olsztynie

   5.  Chodyński, Antoni Romuald: Broń i barwa w czasach krzyżackich od XIII do połowy XVI wieku : przewodnik po wystawie / Antoni Romuald Chodyński. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2003. - 103 s., [1] s. tabl. złoż. : fot., rys. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 99-102. - ISBN 83-86206-6

   6.  Czynem i prawdą : księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza / pod red. Cypriana Rogowskiego [et al.]. - Olsztyn : "Hosianum", 2004. - 438, [6] s. : faks., mapy, portr. kolor., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach, bibliogr. prac E. Piszcza s. 25-27. - Tekst część. niem. - ISBN 83-89093-26-X

   7.  Darski, Wojciech Marek: Goniąc kormorany : ballada o Giżycku / Wojciech Marek Darski. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2004. - 136 s. ; 18 cm. - (Krajobrazy Pamięci : miniatury "Borussii"). - ISBN 83-89233-19-3

   8.  Dutkowski, Jarosław: Corpus Nummorum Civitatis Elbingensis / Jarosław Dutkowski, Adam Suchanek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych, 2003. - 304 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.

   9.  Elbląskie Spotkania z Poezją 1997-2001 : (wybór wierszy). - Elbląg : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu : Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, 2001. - 63 s. : err. ; 24 cm. - ISBN 83-915807-0-2

   10.  Gwiaździńska-Goraj, Marta: Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego / Marta Gwiaździńska-Goraj. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2004. - 194 s. : mapy, wykr. (gł. kolor) ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 221). - Bibliogr. s. 181-187. - ISBN 83-87643-93-9 (OBN)

   11.  Hieronim Skurpski : [album / pod red. Erwina Kruka]. - Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2004. - 239, [1] s. : il. (gł. kolor), fot., portr. ; 23x25 cm. - Bibliogr. s. 210-211. - Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-915852-3-9

   12.  Hochleitner, Janusz: Kapliczki Warmii południowej : przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji / Janusz Hochleitner. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2004. - 163 s. [6] s. tabl. kolor. : fot. mapy ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 222). - Bibliogr. s. 145-158. - Indeks. - Streszcz. niem. - ISBN 83-87643-98-X (OBN)

   13.  Hoffmann, Mirosław J.: Średniowieczne założenia obronne powiatu ostródzkiego / Mirosław J. Hoffmann, Adam Mackiewicz. - Ostróda : Muzeum, 2004. - 108, [3] s. : fot. (w tym kolor.), mapa, pl. rys. ; 24 cm. - (Studia i Materiały / Muzeum w Ostródzie ; t. 1). - Bibliogr. przy Hasłach. - ISBN 83-916007-2-6
    Zawiera katalog grodzisk

   14.  Hussak, Tadeusz: Byliśmy służbą społeczną... : (rzecz o Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich) / Tadeusz Hussak ; z przedm. Andrzeja Skrzypczaka. - Olsztyn : "Wers", 2004. - 351 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-921205-0-7650

   15.  Jarosz, Krystyna: Rzecz o Helwingu / Krystyna Jarosz, Jerzy Marek Łapo. - Węgorzewo : Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna", Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, 2002. - ISBN 83-917925-0-1
    Jerzy Andrzej Helwing, pastor, botanik, autor prac o przyrodzie Mazur

   16.  Kalinowska, Ambrozja Jadwiga: Stanisław Hozjusz jako humanista (1504-1579) : studium z dziejów kultury renesansowej / Ambrozja Jadwiga Kalinowska. - Olsztyn. : "Hozjanum", 2004. - 193, [7] s. : il., faks., portr. ; 24 cm. - (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ; nr 20). - Bibliogr. s. 155-168. - Indeksy. - Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-89093-19-7

   17.  Koło Pionierów Elbląga : księga jubileuszowa / [red. Andrzej Groth, Ryszard Tomczyk i Wacław Krasowski]. - Elbląg : Urząd Miejski, 2005. - 176 s. : fot., portr. ; 24 cm. - Bibliografia przy biogr. - ISBN 83-922289-0-1

   18.  Kosznik, Lidia: Katedra elbląska pw. św. Mikołaja : przewodnik / [oprac. Lidia Kosznik] = Katedra elbląska pod wezwaniem świętego Mikołaja. - Elbląg : [s.n.], 2001. - 57, [5] s. : fot. kolor. ; 24 cm + Streszcz. niem. : 8 s. ; 21 cm.

   19.  Kruk, Erwin: Znikanie : [wiersze] / Erwin Kruk. - Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2005. - 95, [1] s. ; 22 cm. - ISBN 83-915852-5-5

   20.  Muzyka europejska w zabytkach Warmii i Mazur / [oprac. merytoryczne Leszek Szarzyński ; rys Maria Grabska]. - Olsztyn : "ElSet", 2004. - 48 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-89151-02-2

   21.  Naronowicz-Naroński, Józef: Kartografia : o delineacyjach miejsc różnych i czynieniu map geographice / Józef Naronowicz-Naroński ; rękopis z 1659 roku do dr. przygot. oraz wstępem i komentarzem opatrzył Tadeusz Marian Nowak. - Białystok : Ośrodek Badań Historii Wojskowej MW, 2002. - 204, [1] s. : il., faks., mapy, rys. ; 22 cm. - (Źródła / Muzeum Wojska w Białymstoku). - Bibliogr. prac Józefa Naronowicza-Narońskiego s. 13-15, bibliogr. prac o aut. s. 15-22. - Indeks. - ISBN 83-86232-41-2
    Praca kętrzyńskiego kartografa z XVII w.

   22.  Petrus de Dusburg: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. - XL, [2], 280. [1] s. : wykr. ; 24 cm

   23.  Piechocki, Stanisław: Olsztyn nie tylko magiczny / Stanisław Piechocki. Olsztyn : "Remix", 2005. - 2005. - 288 s. : faks., fot., mapy, pl., portr. ; 20 cm. - ISBN 83-87031-24-0

   24.  Pieśni duchowne i poemata światowe : antologia mazurska / wypisał, oprac. i wstęp Zbigniew Chojnowski ; red. Zbigniew Fałtynowicz. - Gołdap : Wyd. Redakcja "Z bliska", 2004. - 111, [5] s. - ISBN 83-920284-2-2
    Zbiór wierszy z prasy mazurskiej z przełomu XIX i XX wieku

   25.  50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004) / [red. nauk. Mieczysław Goettel, Andrzej Misiuk ; zespół red. Aleksander Babiński (przewodn.) et al.}. - Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2004. - 208 s. : fot. (gł. kolor.), portr. ; 31 cm. - Bibliogr. s.191-208. - ISBN 83-88450-91-3

   26.  Pióro i pamięć : 50-lecie oddziału Związku Literatów Polskich 1955-2005 : praca zbiorowa / pod red. Józefa Jacka Rojka. - Olsztyn : ZLP : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2005. - 207, [1] s. : fot., portr., rys. ; 21 cm. - ISBN 83-920795-0-7, ISBN 83-89151-02-2

   27.  Połom, Stefan: Motywy i wiersze / Jerzy Połom ; grafiki Aleksandra Kaźmierczaka-Jagiełłowicza. - Olsztyn : Edytor "Wers", 2004. - 111 s. : il., 20 cm. - ISBN 83-921205-1-5

   28.  Porosty : ścieżka edukacyjna / tekst Wiesław Fałtynowicz [i in.]. ; fot. L. Krzysztofiak ; rys. A. Krzysztofiak. - Suwałki : Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", 2004. - 16 s. - ISBN 83-920046-4-7

   29.  Porosty Puszczy Rominckiej / oprac. Anna Zalewska [i in.] ; fot. L. Krzysztofiak ; rys. A. Krzysztofiak ; oprac. graf. S.J. Woś ; tł. na jęz. ros. H. Pruszyńska - Suwałki : Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", 2004. - 80 s. - ISBN 83-920046-6-3

   30.  Powierski, Jan: Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. T. 2, 1 / Jan Powierski ; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : MZ, 2001. - 292, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-86206-48-9.
    Treść: Cz. 4: Krytyka koncepcji o wczesnym wyludnieniu ziemi Galindów i Sasinów. - Cz. 5: Barcia i północni sąsiedzi

   31.  Powierski, Jan: Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. T. 2, 2 / Jan Powierski ; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : MZ, 2003. - S. 297-595 ; 24 cm. - ISBN 83-86206-60-8
    Treść: Cz. 6: Tereny między Barcią a Niemnem. - Cz. 7: Jaćwięskie ziemie "Meruniska", "Sentante", "Kresmen" i "Dermen"

   32.  Rok w Unii Europejskiej : kto zyskał, a kto stracił ? / Pod red. Wojciecha K. Szalkiewicza ; Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Olsztyn : OWSIiZ, 2005. - 110 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm. - Na okł.: Wydano w związku z uroczystymi obchodami 15-lecia Samorządu Terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego. - ISBN 83-88629-13-1  

   33.  Rondomańska, Zenona: Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku / Zenona Rondomańska. - Olsztyn : OBN im. W. Kętrzyńskiego, 2003. - 150 s., [3] s. tabl. : faks., fot. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskigo w Olsztynie ; nr 209). - Bibliogr. s. 115-124. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 87643-23-8

   34.  Rzempołuch, Andrzej: Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953 : od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych / Andrzej Rzempołuch, fot.  Grzegorz Kumorowicz. - Olsztyn : Urząd Miasta, 2004. - 239 s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, pl., rys.; 31 cm. - Bibliogr. s. 233-235. - Indeks. - ISBN 83-921324-0

   35.  Sikorski, Jerzy: Olsztyn : miasto w Europie = a city in Europe / [tekst J. Sikorski]. - Bydgoszcz : "Unitex" , cop. 2004. - 88, [4] s. : fot. kolor. ; 31 cm. - (Stolice Polskich Województw = Capitals of Polish Voivodeships ). - Tyt. serii gł.: Polskie Miasta w Europie = Polish Cities in Europe. - Bibliogr. s. 145-158. - Indeks. - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 83-7296-086-0

   36.  Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. T 4, L-N / pod red. Henryki Perzowej i Danuty Kołodziejczykowej ; oprac. przez Pracownię Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur Zakładu Językoznawstwa w Warszawie Urszula Dobrzyniec-Konarska [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. IJP PAN, 2002. - 353, [13] s. : err. (do t 1, 2 i 3) ; 24 cm. - ISBN 83-04-02141-2 (całość) - ISBN 83-87623-46-6 (t. 4)

   37.  Sołoma, Andrzej: Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw : (na podstawie badań w województwie warmińsko-mazurskim) / Andrzej Sołoma. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 161, [1] s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 156-160. - ISBN 83-7299-344-0

   38.  Sypek, Agnieszka: Krzyżacy : podbój Prus - dzieje militarne / Agnieszka i Robert Sypkowie. - Warszawa : "Egros", [2004]. - 62, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il., fot., mapy, pl., rys. ; 24 cm. - (W Kręgu Średniowiecza ; 5). - Bibliogr. s. [63]. - ISBN 83-88185-65-9

   39.  Syrwid, Robert: Od partnerstwa do wymuszonej "jedności" : olsztyńska organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945-1948 / Robert Syrwid. - Łódź : "Ibidem", 2004. - 344 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 325-332. - Indeks. - ISBN 83-88679-38-4

   40.  Szczepanek, Zbigniew: Zamki Pomorza Warmii i Mazur w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka = Die Burgen und Schl~:isser von Pommern, Ermland und Masuren = The Cast'les of Pomerania Warmia and Masuria / [reprodukcje i fot. Maciej Kostun ; red. tekstu A. Grzegorz Rybiński ; przekł. ang. Dorota Pawlak ; przekł. niem. Marek Szalsza]. - Gdańsk : "Tower Press", 2004. - 224 s. : il.; 25x30 cm. - Tekst równol. pol., niem., ang. - ISBN 83-87342-78-5

   41.  Szeliga, Jan: Działalność kartograficzna Samuela i Jana Władysława Suchodolców w Prusach w XVII i XVIII wieku / Jan Szeliga ; Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Kartograficznych. - Warszawa : BN , 2004. - 221, [2] s. : mapy ; 21 cm. - (Zabytki Polskiej Kartografii = Polish Cartography Monuments , ; z. 8). - Bibliogr. s. 205-212. - Indeks. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7009-562-3
    Dot. również Prus Książęcych

   42.  Walkowiak, Ryszard: Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych / Ryszard Walkowiak. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2004. - 174 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 159-170, wykaz aktów noramtywnych s. 171. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-358-0
    Na podstawie badań przeprowadzonych w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim

   43.  Wielgosz-Groth, Zofia: Efekty doskonalenia użytkowości krów rasy czarno-białej w regionie północno-wschodniej Polski / Zofia, Wielgosz-Groth. - Olsztyn : Wydaw. UWM, 2004. - 82, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - (Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie = -Dissertations and Monographs / University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; 96). - Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. - Bibliogr. s. 74-80. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-364-5

   44.  Wieliczko, Mieczysław: Na Mazurach i Warmii / [wstęp] Wojciech Kass ; red. Beata Nycz ; proj. graf. Maciej Buszewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo "Buffi", 2004. - 112 s. : fot. ; 30 X 24 cm. - ISBN 83-88279-02-5
    Album fotograficzny

   45.  Wojny w Prusach / pod red. Witolda Gieszczyńskiego, Norberta Kasparka, Jerzego Maronia. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 247 s. : fot., mapy, pl. ; 24 cm. - ISBN 83-7299-286-X
    Treść: Mirosław J. Hoffmann: Podbój Prusów przez Zakon Krzyżacki, s. 9-28. - Jan Gancewski: Rola militarna zamków krzyżackich w Prusach w XIV i XV wieku, s. 29-42. - Andrzej Korytko: O porty pruskie. Działania militarne w latach 1629-1635, s. 43-64. - Sławomir Augusiewicz: Pomiędzy Szwecją a Rzecząpospolitą. Prusy Książęce jako teatr działań operacyjnych w latch 1656-1657, s. 65-94. - Tomasz Strzeżek: Wojny napoleońskie w Prusach Wschodnich, s. 95-158. - Wiesław B. Łach: Działania wojenne w Prusach Wschodnich w pierwszej wojnie światowej, s. 159-206. - Tomasz Gajownik, Jerzy Maroń: Utracony bastion. Prusy Wschodnie w latach 1918-1945, s. 207-247

   46.  Wołos, Aleksander: Głowy i główki / Aleksander Wołos, Marek Barański. - Olsztyn : Edytor "Wers", 2004. - 80 s. : il. kolor. ; 29 cm. - ISBN 83-919110-9-8

   47.  Wybrane problemy prawa publicznego i administracji : w dziesięciolecie samodzielnych studiów administracyjnych w Olsztynie / pod. red. Wincentego Bednarka i Jarosława Dobkowskiego. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 210 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7299-339-4

   48.  Z dziejów Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bolesława Łacha ; Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Towarzystwo Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema. - Węgorzewo : TP1MBA im. gen. Józefa Bema, 2004. - 251 s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., rys. ; 24 cm. - Mater. pokonferencyjne, Węgorzewo, 3.12. 2004. - Bibliogr. s. 234-244 i przy mater. - Indeks. - ISBN 83-924833-4-7

   49.  Żelawski, January: Opowieść o zapomnianym Gietrzwałdzie / January Żelawski. - Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2004. - 302 s., [16] s. tabl. kolor. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm. - ISBN 83-7216-457-6

   50.  Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich : obchody rocznicowe i świąteczne : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe i OBN, 2004. - 91, [2] s. ; 21 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ; nr 220). - Bibliogr. s. 91. - ISBN 83-87643-88-2 (OBN)

cofnij