Joanna Burska
Krystyna Hałun

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(styczeń-czerwiec 2005)

 

Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec

STYCZEŃ

3.01.2005 - odbył się pogrzeb Jadwigi Tressenberg - bibliotekarki, nauczycielki, pisarki, wielokrotnie nagradzanej za działalność na rzecz kultury mazurskiej wsi i regionu. W 2000 r. jej imię nadano Szkole Podstawowej w Pozezdrzu. Od 1954 r. związana była z miejscowością Kuty, w gminie Pozezdrze.

7.01.2005 - wernisaż dorocznej wystawy członków Fotoklubu Olsztyńskiego w Galerii Stary Ratusz. Ponad dwudziestu fotografików zaprezentowało najlepsze zdjęcia - akty, portrety, pejzaże, zdjęcia reporterskie. Wystawę współorganizowali Fotoklub Olsztyński, Miejski Ośrodek Kultury i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

20.01.2005 - MBP w Olsztynie uruchomiła system rezerwacji materiałów bibliotecznych za pośrednictwem poczty elektronicznej w 5 filiach, których zbiory są w całości ujęte w komputerowej bazie danych. Mogą z niego korzystać wszyscy czytelnicy, wykorzystując do tego celu komputery własne i biblioteczne. Pomysł bardzo się spodobał użytkownikom i już w pierwszych dniach jego działania zamówiono tą drogą kilkadziesiąt książek i innych materiałów, najwięcej w "Planecie11".

21.01.2005 - w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie zorganizowano spotkanie autorskie z Janem Dąbrowskim, autorem książki "Miejsce na ziemi".

25.01.2005 - w Starym Ratuszu odbyło się spotkanie z pisarzem Józefem Burniewiczem, autorem książki "Imperator czy demokrata - wybrane z archiwum". Gościem specjalnym spotkania był senator Janusz Lorenz - bohater książki.

29.01.2005 - w Galerii Stary Ratusz otwarto wystawę prezentującą "X-letnią działalność Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Olsztynie".

31.01.2005 - w roboczym posiedzeniu Krajowej Rady Bibliotecznej w Warszawie uczestniczył Andrzej Marcinkiewicz - dyrektor WBP w Olsztynie. Spotkanie skoncentrowane było wokół problematyki związanej z gromadzeniem dokumentów życia społecznego oraz Bibliografii Zawartości Czasopism.

LUTY

1.02.2005 - Elektroniczny system ewidencji usług wprowadziła kolejna filia MBP w Olsztynie - filia nr 7. Z jej usług w ciągu roku korzysta ponad 3000 użytkowników.

4.02.2005 - Fundacja Bertelsmanna zorganizowała jednodniową konferencję pn. "Nowoczesność w bibliotekach a elektroniczne oferty i technologie ukierunkowane na klienta". W spotkaniu uczestniczył dyrektor WBP w Olsztynie - Andrzej Marcinkiewicz.

7.02.2005 - do MBP w Olsztynie przyjechały dwie wolontariuszki z programu Wolontariat Europejski: Candida z Portugalii i Katja z Holandii. Dziewczyny włączą się do pracy w "Planecie11". Będą realizowały własne projekty, zadeklarowały też chęć prowadzenia nauki swoich języków ojczystych w kawiarence językowej.

14-18.02.2005 - w "Planecie11" zorganizowano warsztaty "Spadochron" z zakresu doradztwa zawodowego dla osób chcących aktywnie poszukiwać pracy. Wzięło w nich udział 10 osób.

16.02.2005 - w filii dziecięco-młodzieżowej nr 10 MBP w Olsztynie odbyło się spotkanie z Zofią Beszczyńską, poetką i autorką książek dla młodych czytelników. Jej książki Za górami, za lasami oraz Dawno, dawno temu otrzymały wyróżnienia główne w konkursie na Dziecięcy Bestseller roku 2004 przyznane przez Fundację "Świat Dziecka".

23.02.2005 - w Czytelni Książek Starego Ratusza odbył się finał Miejskiego Konkursu Czytelniczego "Po prostu lubię czytać", zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Gimnazjum nr 5 w Olsztynie. W finale udział wzięli uczniowie z gimnazjów nr 2, 4, 5, 7, 9, 14.

24.02.2005 - w Salonie Polityki Biblioteki Elbląskiej gościł minister kultury Waldemar Dąbrowski.

25.02.2005 - wernisaż wystawy fotografii Wiesława Pikula pn. "American West" w Galerii Stary Ratusz. Na wystawie zaprezentowano 30 barwnych, wielkoformatowych zdjęć, ukazujących piękno amerykańskiego krajobrazu.

MARZEC

7.03.2005 - w Krakowie odbyła się Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Gospodarzem spotkania była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. WBP w Olsztynie reprezentowała Wiesława Borkowska-Nichthauser - zastępca dyrektora.

11.03.2005 - w Starym Ratuszu zorganizowano promocję książki "Pieśni duchowne i poemata światowe. Antologia mazurska", która została przygotowana przez Zbigniewa Chojnowskiego, profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, poetę, wiceprezesa Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Czytelniczego.

18-19.03.2005 - w Piszu zorganizowane zostało szkolenie dla bibliotekarzy pn. "Elementy działalności kulturalnej we współczesnej bibliotece". Więcej na temat warsztatów w tekście Anny Błaszczyk: Drugie Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej.

23.03.2005 - w sali konferencyjnej WBP przy ul. 1 Maja 5 odbyły się "I. warsztaty tworzenia bibliografii regionalnych powiatów". Uczestniczyły w nim osoby z bibliotek w miastach powiatowych, które będą zajmowały się współtworzeniem systemu "Bibliografii Warmii i Mazur" na poziomie powiatowym.

23.03.2005 -w Starym Ratuszu spotkała się z czytelnikami Anna Bolecka pisarka, eseistka, historyk literatury, autorka książek "Leć do nieba", "Biały kamień", "Kochany Franz", "Latawce".

30.03.2005 - kolejny wernisaż w Galerii Stary Ratusz. Tym razem swoje prace plastyczne zaprezentowały Magdalena Kaczorek i Barbara Mróz. Tytuł wystawy: "Wyrazy utrwalone".

30.03.2005 - podczas walnego zebrania zdawczo-wyborczego członków wybrano nowe władze Koła Miejskiego SBP w Olsztynie. Przewodniczącą Zarządu Koła została Elżbieta Maruszczak z WBP w Olsztynie. Serdecznie gratulujemy.

W "Planecie11" zorganizowano 5 spotkań powołanej w lutym Akademii Internetowej. Jej słuchacze uczą się jak pożytecznie i szybko wykorzystywać Internet w pracy, nauce i rozrywce. W marcu można też było obejrzeć w "Planecie11" wystawę "Magiczny Świat Książek" prezentującą duńską literaturę dla dzieci. Wystawę udostępnił Duński Instytut Kultury.

KWIECIEŃ

1-16.04.2005 - MBP w Olsztynie zorganizowała kolejne Dni Literatury Dziecięcej, tym razem pod hasłem "Dzień dobry Panie Andersenie" w związku z 200. rocznicą urodzin bajkopisarza. Imprezy odbywały się we wszystkich filiach obsługujących dzieci. Uczestnikom zaproponowano m.in. głośne czytanie, zajęcia plastyczne, konkursy na znajomość baśni Andersena, spektakle teatru cieni, który przygotował specjalny andersenowski program, gry i zabawy, pogadanki itp. Dni Literatury Dziecięcej zamknęły spotkania z Wandą Chotomską i zorganizowane przez filię nr 10 podsumowanie Chotomaliów tj. odbywającego się w tej bibliotece cyklu imprez poświęconych twórczości Wandy Chotomskiej.

6.04.2005 - szkolenie dla kadry kierowniczej bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowane przez WBP. Instruktorzy WBP w Olsztynie przedstawili wyniki działalności bibliotek publicznych z terenu województwa w 2004 r., a także stan przygotowania wniosku projektu "KISS - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim". Podczas szkolenia zaprezentowane zostały także: System Informacji Komputerowej firmy Polskie Prawo - Wydawnictwo Komputerowe oraz program "Mistrz" dla dzieci. Szkolenie zakończyło spotkanie z Janem Dąbrowskim, autorem książek "Miejsce na ziemi" i "Szecherezada".

15.04.2005 - w Galerii Stary Ratusz otwarto wystawę pn. "Ludzie, którzy zwyciężyli wojnę. Reporter pamięta". Fotografowie Radzieckiego Biura Informacyjnego (Sowinformbiuro) - obecnie Rosyjska Agencja Informacyjna Nowosti, zaprezentowali 150 zdjęć przedstawiających m.in. żołnierzy 1. Polskiej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki i czerwonoarmistów, walki na Ukrainie i w Berlinie, obrazy z wiślańsko-odrzańskiej operacji wojskowej, z oblężonego Leningradu, z warszawskiego getta i wyzwolonego obozu Auschwitz-Birkenau.

20.04.2005 - odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie. Podczas zjazdu wybrano nowe władze Okręgu. Nową przewodniczącą Zarządu Okręgu została Wiesława Borkowska-Nichthauser - zastępca dyrektora WBP w Olsztynie. Serdecznie gratulujemy.

21-22.04.2005 - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zorganizowała konferencję "Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych". Z ramienia WBP w Olsztynie w konferencji uczestniczyły: Anna Michalkiewicz i Anita Romulewicz.

26-28.04.2005 - "Biblioteki publiczne w otoczeniu prawnym" - to temat konferencji, która odbyła się w Turawie k/Opola. W konferencji uczestniczył dyrektor WBP w Olsztynie, Andrzej Marcinkiewicz oraz zastępca dyrektora Wiesława Borkowska-Nichthauser. Organizatorami spotkania byli: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej.

29.04.2005 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku odbyło się seminarium pn. "Integracja od kuchni". W programie: kiermasz książki kulinarnej, konkurs kulinarny dla młodzieży, spotkanie pt. kultura kulinarna narodów Europy oraz koncert Katarzyny Groniec.

MAJ

4.05.2005 - Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku gościła na spotkaniu autorskim znaną pisarkę literatury kobiecej - Katarzynę Grocholę.

11-12.2005 - w bibliotekach olsztyńskich gościli bibliotekarze z okolic Sieradza oraz Elbląga. Głównymi punktami programu obydwu wycieczek było zapoznanie się z działalnością WBP w Olsztynie, a także Planety 11 - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

9-13.05.2005 - wizyta studyjna na Bornholmie w ramach projektu LEADER+. WBP w Olsztynie reprezentował dyrektor Andrzej Marcinkiewicz. Podczas wizyty podpisano umowę o współpracy z Regionalną Biblioteką Borhnholmu na lata 2005-2007.

11.05.2005 - w Galerii Stary Ratusz otwarto wystawę zdjęć Mariana Bublewicza, kierowcy rajdowego. Wernisażowi towarzyszyła promocja książki "Wspomnienia" Beaty Bublewicz, córki. Książka zawiera materiały wspomnieniowe o zmarłym tragicznie znanym olsztynianinie.

11.05.2005 - uroczyste obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Działacza Kultury zorganizowane przez Starostę Powiatu Szczycieńskiego, Wójta Gminy Świętajno oraz Zarząd Koła SBP w Szczytnie. Spotkanie odbyło się w Spychowie. Szerzej omówiono na nim 55. rocznicę utworzenia SBP na Warmii i Mazurach, 30-lecie Koła SBP w Szczytnie i 35-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie. Obchody zakończyła biesiada przy ognisku na Leśnej Ścieżce Dydaktycznej.

12.05.2005 - w filii nr 10 MBP w Olsztynie odbył się międzyszkolny turniej "Wiem o Hansie Christianie Andersenie prawie wszystko". Uczestniczyło w nim 70 uczniów ze szkół podstawowych nr 2, nr 13 i "Absolwent".

14.05.2005 - w Czytelni Książek WBP w Olsztynie w Starym Ratuszu swój tomik poetycki "Znikanie" promował Erwin Kruk. Spotkanie prowadził Zbigniew Chojnowski.

16.05.2005 - zawiesiła działalność filia nr 14 MBP w Olsztynie w związku z wypowiedzeniem umowy najmu przez właściciela lokalu. Prowadzone na szeroką skalę poszukiwania innego odpowiedniego pomieszczenia na bibliotekę dotychczas nie przyniosły rezultatu. Mimo to mamy nadzieję, że biblioteka wznowi pracę w niedługim czasie.

18.05.2005 - filia nr 2 MBP w Olsztynie zorganizowała dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych warsztaty na temat budowy i historii książki. Podczas warsztatów dzieci zamieniły się w wydawców, ilustratorów, zecerów i introligatorów. Efektem ich pracy było biblioteczne wydanie książki z wierszem Juliana Tuwima Pan Miluśkiewicz i wieloryb.

19.05.2005 - w Galerii Stary Ratusz odbył się wernisaż malarstwa Tadeusza Brzeskiego "Ona". Współorganizatorem wystawy było Towarzystwo Miłośników Olsztyna.

19-20.05.2005 -odbyło się w Wałbrzychu XVII Posiedzenie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Bożena Wasilewska (kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego WBP w Olsztynie) wygłosiła podczas obrad referat nt. "Opracowanie rzeczowe dokumentów z zakresu literatury pięknej".

25.05.2005 - w ramach obchodów 15-lecia funkcjonowania samorządów w Polsce w Teatrze im. Stefana Jaracza zorganizowano Międzynarodową Konferencję Samorządową ph. "Polska samorządów -> Europa regionów" pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta RP. Podczas konferencji Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zaprezentowała wystawę najnowszych wydawnictw regionalnych.

28.05.2005 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie otwarto wystawę "Pisarzy niemieckich raj utracony". Wernisaż połączony był z wykładem dr Katarzyny Śliwińskiej z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

29.05.2005 - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burkacie zorganizowano promocję książki "...przez pryzmat minionych dni".

30.05.2005 - po raz pierwszy wręczono nagrodę literacką Warmii i Mazur: Wawrzyn 2004. Laureatem został Andrzej Rzempołuch za książkę "Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych". Dyplom honorowy - nagrodę czytelników otrzymały wspomnienia księdza dr. Alfreda Jaguckiego pt. "Mazurskie dole i niedole". Nagrodę przyznaje Kapituła w składzie: Marek Barański, Zbigniew Chojnowski, Sławomir Fafiński, Jarosław Kowalski, Andrzej Marcinkiewicz, Wojciech Ogrodziński, Bogdan Pierechod. Honorowy patronat nad nagrodą przyjął Andrzej Ryński - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

30.05.2005 - w Starym Ratuszu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Sieć partnerstwa i sieć informacji o Unii Europejskiej na obszarach wiejskich w regionie Warmii i Mazur". Konferencję poprzedziło wręczenie nagrody literackiej Warmii i Mazur WAWRZYN 2004, wręczenie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Andrzeja Ryńskiego oraz nagrody dyrektora WBP dla najlepszego bibliotekarza. W tym roku wyróżniona została Elżbieta Cegłowska - kierownik Wypożyczalni Głównej WBP w Olsztynie.
W programie konferencji znalazły się następujące wystąpienia: temat współpracy dwustronnej pomiędzy Bornholmem a Warmią i Mazurami omówił prof. Zbigniew Puchajda (Urząd Marszałkowski), sprawozdanie z realizacji lokalnych seminariów szkoleniowych w ramach projektu przedstawił Andrzej Marcinkiewicz (dyrektor WBP w Olsztynie). O nowym źródle wyszukiwania informacji Europe Direct mówiła Jolanta Mackiewicz (Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza), a o tworzeniu sieci oraz centrów informacji o UE Jon Madsen (Regionalna Biblioteka Bornholmu). W dalszej części obrad przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji szkoleń grupy Leader+ oraz ich kontynuacji (dr Jarosłąw Sarnowski - Urząd Marszałkowski) oraz referat Nielsa Chrestena Andersena (Bornholm) na temat rozwoju obszarów wiejskich. Konferencję zakończyło podsumowujące wystąpienie Steena Schonemanna z Bornholmu.

30.05.2005 - Biblioteka Publiczna w Pasłęku gościła Michała Jagiełłę - dyrektora Biblioteki Narodowej.

30.05.2005 - "Wieczór wspomnień. 60 lat polskiej Ostródy" - spotkanie w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie. Oprócz wspomnień mieszkańców miasta na spotkaniu promowano książkę "Zaczęło się w roku 1945... To już 60 lat polskiej Ostródy", a także otwarto wystawę Jana Liberadzkiego "Ostróda w powojennej fotografii".

CZERWIEC

2.06.2005 - Miejska Biblioteka Publiczna oraz SBP w Bartoszycach przygotowały spotkanie z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy. Głos na spotkaniu zabrali przedstawiciele władz, kierownictw bibliotek. Gościem specjalnym był Michał Jagiełło - dyrektor Biblioteki Narodowej.

6.06.2005 - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach wraz z innymi współorganizatorami przeprowadziła eliminacje międzygminne i rozstrzygnięcie XVIII Konkursu Recytatorskiego "Warmia i Mazury w literaturze". Uczestnicy konkursu i zaproszeni goście mieli okazję spotkać się z poetą ks. Janem Pietrzykiem.

6.06.2005 - w dniu obchodów II Święta Wolnych Książek w atrium Starego Ratusza - głównej biblioteki WBP w Olsztynie otwarto półkę "uwolnionych książek". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji o akcji: www.bookcrossing.pl.

9.06.2005 - Dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych uczestniczyły w "Balu Brzydkiego Kaczątka" w filii nr 9 MBP w Olsztynie. Przygotowano dla nich gry, zabawy, zgadywanki, zajęcia plastyczne a nawet głośne czytanie "Brzydkiego kaczątka" tłumaczone na język migowy.

10.06.2005 - Janusz Bachmura i Eligiusz J. Gaj otworzyli w Galerii Stary Ratusz wystawę swoich zdjęć pt. "Dwa spojrzenia przez obiektyw".

14-15.06.2005 - Danuta Pol-Czajkowska - dyrektor MBP w Olsztynie uczestniczyła w zorganizowanej przez Urząd Miasta Warszawy międzynarodowej konferencji "Biblioteki miejskie jako nowoczesne instytucje publiczne", podczas której wygłosiła referat pt. "Modele nowoczesnych placówek bibliotecznych".

14-15.06, 29-30.06.2005 - dwudniowe szkolenia na temat "Zarządzanie projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań, finansowanie projektu, organizacja przetargów)" zorganizowane w WBP przez Nidzicką Fundację Rozwoju "Nida" w ramach działania ROSzEFS. Szkolenia ukończyło 30 bibliotekarzy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejna edycja szkolenia 4-5.07.2005 r.

14-16.06.2005 - Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorganizowała VII Ogólnopolskie warsztaty - Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne, stosowanie w katalogach bibliotek. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w bazach bibliograficznych i katalogowych. W warsztatach, które odbyły się w Bibliotece Narodowej, udział wzięli pracownicy WBP w Olsztynie: Jolanta Tanajewska-Równiak, Anna Wysocka, Anita Romulewicz.

17-26.06.2005 - w tych dniach odbył się plener malarsko-rzeźbiarski "Sztuka jednoczy ludzi" zorganizowany przez Urząd Miejski oraz Bibliotekę Miejską w Pieniężnie. Plener zakończyła wystawa prac przy Ratuszu Miejskim w Pieniężnie.

18.06.2005 - pracę w nowej siedzibie rozpoczęło Centrum Informacji MBP, które z wymagającego kosztownego remontu, dotychczas użytkowanego zabytkowego budynku przeniosło się do części pomieszczeń zajmowanych przez filię nr 1.

22.06.2005 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Iławskiego Centrum Kultury zorganizowały szkolenie dla bibliotek z terenu powiatu iławskiego. W programie znalazły się m.in następujące tematy: upowszechnianie czytelnictwa w MGBP w Zalewie, wymiana doświadczeń w zakresie edukacji czytelniczej medialnej, norma na hasło osobowe - wybór i zasady tworzenia, klienci bibliotek publicznych - oczekiwania i potrzeby.

23-25.06 2005 - Danuta Pol-Czajkowska dyrektor MBP w Olsztynie wystąpiła z referatem na międzynarodowej konferencji poświęconej działalności kulturalnej bibliotek na rzecz społeczności lokalnych, zorganizowanej przez MBP w Lęborku.

27-29.06.2005 - bibliotekarze z województwa lubelskiego zapoznawali się z działalnością bibliotek w naszym województwie. Odwiedzili WBP w Olsztynie, Planetę 11 - filię MBP w Olsztynie, MGBP w Nidzicy.

30.06.2005 - w Galerii Stary Ratusz odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego "Pan Andersen to ja" ogłoszonego przez WBP w Olsztynie w kwietniu 2005 r. Na konkurs nadesłano 307 baśni z całego województwa, w których dzieci opisywały przygody andersenowskich postaci. Podczas zakończenia roku szkolnego w macierzystych szkołach, 10 laureatów otrzymało nagrody książkowe i dyplomy. W Starym Ratuszu zaprezentowano fragmenty najlepszych baśni oraz galerię fotografii ich autorów. Podczas uroczystości dzieci otrzymały publikację zawierającą ich baśnie. W książce wykorzystano ilustracje nagrodzone w konkursie plastycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ph. "Skrzydlate-łaciate", w którym udział wzięły dzieci z okolic Ornety. Podsumowaniu konkursu "Pan Andersen to ja" towarzyszyło otwarcie wystawy prac plastycznych z konkursu "Skrzydlate-łaciate".

cofnij