Anna Błaszczyk
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

 

Drugie Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej

logo

W dniach 17-19 marca 2005 roku odbyło się w Piszu Drugie Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej. Na festiwal przyjechali ludzie z całej Polski by zaprezentować się publiczności, wspólnie rozprawiać o poezji, grać i śpiewać. Ideą spotkania była popularyzacja wśród mieszkańców naszego regionu ogólnopolskich konkursów literackich, poezji śpiewanej i piosenki autorskiej oraz ich laureatów, była to również możliwość wymiany doświadczeń bibliotekarzy i animatorów kultury w dziedzinie organizowania różnego typu spotkań z poezją oraz udziału w konferencji, szkoleniach i warsztatach.

Spośród wielu ubiegłorocznych laureatów wybraliśmy 5 poetów oraz 7 artystów śpiewających poezję. Byli z nami najlepsi, tworzący kanon poezji XXI wieku. Oto oni:

Łukasz Bagiński
Ogólnopolski Konkurs Poetycki o nagrodę im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi
Paweł Szydeł
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida w Pruszkowie
Zbigniew Tahler
Ogólnopolski Konkurs Poetycki o "Liść konwalii" im. Z. Herberta w Toruniu
Łukasz Mańczyk
Nagroda poetycka im. K. Iłłakowiczównej w Poznaniu
Szczepan Kopyta
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina w Łodzi
Marta Eloy Cichocka
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. H. Poświatowskiej w Częstochowie
Bartek "Alber" Serafinowicz i Małgorzata Stacha
Ogólnopolski Konkurs Piosenkarzy Amatorów "MUFKA" w Warszawie
Marek Sygacz
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej w Warszawie
Mariusz "Oziu" Orzechowski
Piaseczyński Przegląd Piosenki Różnej w Piasecznie
Zespół Trzy dni Później
Poetycko Muzyczna Bitwa Pod Gorlicami
Zespół "Agnesband"
Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję "Łaźnia" w Radomiu
Joanna Kondrat
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej w Oleśnie
Krzysztof Krawczyński
Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów "SMAK" w Myśliborzu

Wszyscy prezentowali się na scenie Piskiego Domu Kultury podczas koncertów laureatów prowadzonych przez Magdę i Olgę Błaszczak (ubiegłorocznych gości festiwalu) oraz Wojciecha Kassa. Każdy dzień festiwalu kończył "recital gwiazdy". Pierwszego dnia mieliśmy okazję wysłuchać Iwony Loranc z zespołem - laureatkę wielu przeglądów i konkursów, a przede wszystkim zdobywczyni Grand Prix na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 2002. Drugiego zaś dnia rozbawił i zadumał nieco publiczność Krzysztof Daukszewicz. Ogromną zaś przyjemnością było goszczenie ich również podczas nieformalnych prezentacji w czasie biesiad literacko-muzycznych w Kawiarence Okazjonalnej, w trwających do świtu nocach festiwalowych.

Warsztaty literackie i muzyczne

Tradycją już jest organizowanie podczas tych spotkań warsztatów literackich i muzycznych. Te pierwsze, kierowane przez Wojtka Kassa połączone zostały w tym roku ze spotkaniem autorskim poety - Grzegorza Kociuby. Przybyli na nie poeci-laureaci, mieszkańcy Pisza oraz animatorzy kultury naszego regionu. Rozmowa, podobnie jak w ubiegłym roku, toczyła się wokół trendów i znaczenia współczesnej poezji oraz pokoleniowości poezji i jej twórców. Warsztaty muzyczne, podobnie jak w ubiegłym roku, prowadzone przez Stefana Brzozowskiego ("Czerwony Tulipan"), były czasem bardzo intensywnej pracy nad formą i wyrazem scenicznym młodych artystów.

Czwartkowa Kolacja Poetycka

Okazją do pierwszego wspólnego spotkania się zaproszonych do Pisza poetów twórcami regionalnymi i organizatorami była Czwartkowa Kolacja Poetycka. Odbyła się ona w przeddzień festiwalu i miała charakter prezentacji utworów wszystkich obecnych na spotkaniu literatów. Skłoniło to wielu jej uczestników do otwartej, szczerej dyskusji na różne tematy, choć najczęściej związane z twórczością poetycką.

Spotkania autorskie

W piątek zaś rano licealiści z Pisza i Orzysza mieli osobistą możliwość rozmowy z laureatami ogólnopolskich konkursów poetyckich z ubiegłego roku. Spotkania odbyły się w czterech szkołach. Były świece i kwiaty, prezentacje wierszy nagrodzonych i tych, którzy zaczynają tworzyć.

Szkolenie dla bibliotekarzy

Ważnym elementem tegorocznego festiwalu w Piszu było niewątpliwie szkolenie dla bibliotekarzy Warmii i Mazur, pn. "Elementy działalności kulturalnej we współczesnej bibliotece", które zorganizowaliśmy dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie oraz Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie. Wzięło w nim udział 37 pracowników 25 bibliotek publicznych i szkolnych naszego regionu.

Pierwszego dnia dyrektorzy i kierownicy bibliotek oraz domów i ośrodków kultury uczestniczyli w konferencji pn. "Media regionalne w promocji działań kulturalnych", prowadzonej przez przedstawicieli Telewizji Polskiej z Olsztyna - Katarzynę Poluchowicz, Radia Olsztyn - Marka Kotera i "Gazety Olsztyńskiej" - Marka Barańskiego. Dowiedzieliśmy się jakie działania kulturalne najchętniej prezentowane są w poszczególnych mediach, czego można oczekiwać po współpracy i jak ona może wyglądać. Drugim zaś ważnym elementem szkoleń tego dnia były wykłady i zajęcia warsztatowe pn. "Poezja od małego do dużego - czyli jak promować poezję w bibliotece i nie tylko". Pierwsze z nich prowadził poeta, redaktor Nowej Okolicy Poetów i pedagog Grzegorz Kociuba, który omówił cztery metody promowania poezji: wykład, forum krytyków, konkurs recytatorski i przekład intersemiotyczny. Uczestniczący w tym spotkaniu bibliotekarze próbowali również własnych sił przygotowując w grupach autorskie formy propagowania poezji. Po przerwie na kawę Pani Krystyna Wyrębek - bibliotekarz i publicysta, prezentowała przeróżne sposoby wykorzystania poezji w pracy z dziećmi. Bardzo ciekawie opowiadała o prowadzonej przez siebie promocji poezji w bibliotece szkolnej w Pieckach, dokumentując opisywaną działalność kronikami i zdjęciami. Ponadto, pierwszy dzień szkolenia uświetnił występ uczniów kl. II d Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu, którzy pod kierunkiem Pani Elżbiety Rogowskiej przygotowali i przedstawili satyryczną inscenizację "Szkolne kłopoty" opartą na fragmentach utworów poetyckich naszych wieszczy. Na zakończenie uczestnicy szkolenia dzielili się własnymi doświadczeniami z pracy kulturalno-oświatowej ich bibliotek. Poznaliśmy realizowane przez inne biblioteki sposoby aktywowania czytelników, pozyskiwania sponsorów i nawiązywania współpracy ze szkołami i instytucjami. Były to wystąpienia bardzo interesujące. Wszystkim bardzo dziękuję za tę owocną wymianę doświadczeń.

Drugi dzień szkolenia zdecydowanie odpowiadał potrzebom osób kierujących jednostkami kultury. Zaczęliśmy od wykładu dyrektora Biblioteki Elbląskiej, Pana Jacka Nowińskiego pt. "Marketing w projektach kultury. Pisanie oferty sponsorskiej". Po wstępnej części dotyczącej marketingu, projektowania i promocji działań kulturalnych uczestnicy poznali zasady prawidłowego pisania oferty sponsorskiej oraz zapoznali się z najczęściej popełnianymi błędami i sposobami ich unikania. Następnie Pan Zbigniew Cieśla reprezentujący Regionalną Izbę Obrachunkową w wykładzie pn. "Podatek VAT w instytucjach kultury" - omówił zastosowanie przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54). Prelegent skupił się na omówieniu podstawowych zmian dotyczących procedury zwrotu podatku i dokonywania korekt z tytułu zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.

Trzeci wykład pt. "Kompetencje komunikacyjne współczesnego bibliotekarza i nauczyciela" wygłosiła Pani Mirosława Majewska, wicedyrektor Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie, który dotyczył aktualnych trendów kształcenia bibliotekarzy i nauczycieli oraz niezbędnych do wykonywania tych zawodów predyspozycji i cech osobowości.

Biesiady literacko-muzyczne

Uwieńczeniem całego dnia szkoleń, spotkań tych formalnych i nieformalnych oraz koncertów były biesiady literacko-muzyczne. Wszyscy uczestnicy festiwalu co wieczór spotykali się w Kawiarence Okazjonalnej Piskiego Domu Kultury, by podzielić się wrażeniami z całego dnia, wspólnie pośpiewać ale i posłuchać jeszcze poezji śpiewanej (i nie tylko). Wspaniała atmosfera sprzyjała nieformalnym prezentacjom, rozmowom o kulturze, poezji, działalności domów kultury i bibliotek. To był również czas na osobistą rozmowę z gośćmi festiwalowymi, wzajemną wymianę zaproszeń, płyt i tomików poezji, a także autografów. Na kameralnej scence w Kawiarence mógł wystąpić każdy odważny i każdy komu "w duszy gra". Oprócz zaproszonych laureatów, którzy chętnie grali i śpiewali wystąpili także: Marek Gałązka, Adam Andryszczyk, Krzysztof Daukszewicz, Wojciech Straszyński, bliźniaczki Magda i Olga Błaszczak - czyli fragment zespołu "Nic Wielkiego".

Niedzielne pożegnania

Wszystko co dobre szybko się kończy. I nasze spotkanie, po intensywnych kilku dniach dobiegło końca. W niedzielę nadszedł czas pożegnań. Ci, którzy mieli o świcie autobusy odjechali, a innych żegnaliśmy jeszcze długo w Kawiarence PDK. Przybyło do nas ok. 30 uczestników, by podzielić się wrażeniami, rozprawiać o planach (nowych płytach, tomikach poezji) i powiedzieć "do zobaczenia". Było nam wszystkim miło spotkać się w Piszu, ale o tym najlepiej chyba świadczyć będą fragmenty wypowiedzi (ustnych i pisemnych) uczestników festiwalu - za które bardzo dziękujemy. Oto niektóre z nich:

Paweł Szydeł - poeta
Jeszcze raz dziękuję za serdeczne przyjęcie, wiele pozytywnych emocji. Na zawsze zachowam w pamięci fantastyczną atmosferę Waszego festiwalu, świetnych ludzi, a przy tym wspaniałych organizatorów. Jestem pewien, że jeszcze wiele razy usłyszę o piskim festiwalu i będą to same dobre rzeczy. Jedno jest pewne: w Piszu spotkaliśmy się naprawdę.

Patryk Dziczek - uczestnik
GENIALNE TRZY DNI
Do teraz nie mogę znaleźć sobie miejsca w domu, bo myślami jestem z tymi wspaniałymi ludźmi. Dziękuję za stworzenie tak rodzinnej atmosfery. Serdeczne uściski.

Jadwiga Pijanowska -dyrektor MBP w Szczytnie
Zadowolona ze szkolenia, koncertów i biesiad, dziękuję. Również za doskonałą organizację i gościnność.

Joanna Kondrat - laureatka
Temu festiwalowi nic nie brakuje. Jestem mile zaskoczona tym, co tu się dzieje. Bardzo się cieszę, że na północy Polski, o której się mówi, że zapodziała się wśród chałtury, są alternatywy dla kiepskiej muzyki i jest festiwal piosenki autorskiej, która wciąż się broni. Bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy chcą to promować i którzy chcą tego słuchać.

Krzysztof Daukszewicz
Przyszłość festiwalu zależy od miasta - od włodarzy, pieniędzy, innych spraw. Natomiast im dłużej to będzie trwało tym lepiej. Wszystkie tego rodzaju inicjatywy pozwalają młodym ludziom się pokazać, bo to jest ich adrenalina - ich życie. Ja tak samo zaczynałem, więc to rozumiem. Takie festiwale są enklawą w zalewie komercji, tu można żyć tak jak sobie człowiek wymarzył.

Stefan Brzozowski - Zespół "Czerwony Tulipan"
Jeśli osoba kwalifikująca, ktoś kto zaprosił artystów, ma taką wrażliwość, jaką zaprezentowały zaproszone osoby, to uważam, ze piękne osoby organizują ten festiwal. Cieszę się, że obok poetów, muzyków, bardów przyjechały osoby, które na terenie naszego województwa zajmują się kulturą - bibliotekarze i dyrektorzy ośrodków kultury...

Ola Błaszczak - Zespół "Nic Wielkiego"
Te spotkania laureatów festiwali piosenki poetyckiej są znakomitym fenomenem. Miłe miejsce, znakomita atmosfera. Publiczność i laureaci spisali się na medal. To były bardzo miłe dwa dni. Gorąco polecam przyszłe edycje festiwalu piszącym poezję, śpiewającym, a także jej słuchającym.

Pomysłodawcami i organizatorami Festiwalu Poezji w Piszu są:
Anna Błaszczyk - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu
Wojciech Straszyński - dyrektor Piskiego Domu Kultury
Wojciech Kass - dyrektor Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu

cofnij